1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve kiracı hakları konusunda sıkça karşılaşılan sorular büyük önem taşır. İzmir Kira Avukatı Merve Kolman olarak, bu yazıda “1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?” sorusunu detaylı şekilde ele alacağız. Kira sözleşmesinin bitiminden sonra ev sahibinin kiracıyı çıkarma koşullarını, hukuki süreçleri ve dikkat edilmesi gerekenleri açıklayacağız.

Kira Sözleşmesi ve Süresi

Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında yapılan ve kiralanan mülkün belirli bir süre için kullanımını düzenleyen bir anlaşmadır. Kira sözleşmesi genellikle belirli bir süre için yapılır ve bu süre sonunda tarafların hakları ve yükümlülükleri belirli kurallar çerçevesinde devam eder.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde, kira ilişkisi kendiliğinden sona ermez. Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira sözleşmesi belirli süreli olsa bile, sözleşmenin bitiminden sonra taraflarca feshedilmediği takdirde aynı şartlarla yenilenmiş sayılır. Bu durumda, kira sözleşmesi belirsiz süreli hale gelir.

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumlarda Çıkarabilir?

1 yıllık kira sözleşmesinin bitiminden sonra, ev sahibinin kiracıyı çıkarması belirli şartlara bağlıdır. Türk Borçlar Kanunu’na göre ev sahibi, aşağıdaki durumlarda kiracıyı çıkarabilir:

  1. Haklı Sebepler: Kiracının kira bedelini ödememesi, mülkü amacı dışında kullanması, komşulara rahatsızlık vermesi gibi haklı sebeplerin varlığı durumunda.
  2. Yenileme Süresi: Belirli süreli kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra, ev sahibi kira sözleşmesini yenilememek için 10 yıllık uzama süresinin sonunda, 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak kiracıyı çıkarabilir.
  3. İhtiyaç Nedeniyle: Ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için konut veya işyeri ihtiyacının doğması durumunda.
  4. Yeniden İnşa ve İmar: Kiralanan taşınmazın yeniden inşa edilmesi veya imar planı gereğince yıkılması gerektiğinde.

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi ve Fesih Süreci

Kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra taraflar arasında fesih süreci belirli kurallara tabidir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

YöntemAçıklamaÖneri
✅ Kira süresinin sona ermesinden 15 gün önce kiracının yazılı bildirimde bulunmasıKiracı, kira süresinin sona ermesinden önce ev sahibine yazılı bildirim yapmalıdır.Kiracının, yazılı bildirimi zamanında yapması önemlidir.
✅ Ev sahibinin fesih bildiriminde bulunmasıEv sahibi, kira süresinin sona erdiğini ve kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini kiracıya bildirmelidir.Ev sahibinin, fesih bildirimini yasal sürelere uygun olarak yapması gerekmektedir.
✅ Tahliye davası açılmasıKiracının çıkmaması durumunda, ev sahibi mahkemeye başvurarak tahliye davası açabilir.Ev sahibinin, tahliye davası açmadan önce uzlaşma yolunu denemesi önerilir.
✅ Mahkeme kararıyla tahliyeMahkeme, ev sahibinin talebi üzerine tahliye kararı verebilir ve kiracı mülkten çıkarılır.Tahliye sürecinin hukuki prosedürlere uygun olarak yürütülmesi sağlanmalıdır.

İzmir Kira Avukatı – Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı hemen çıkarabilir mi? Hayır, kira sözleşmesi bitiminde kiracı otomatik olarak çıkarılamaz. Ev sahibi belirli şartlar altında kiracıyı çıkarabilir.

2. Kira sözleşmesi sona erdikten sonra kiracı ne kadar süreyle kalabilir? Kira sözleşmesi sona erdikten sonra, taraflar arasında yeni bir sözleşme yapılmadıkça kira sözleşmesi belirsiz süreli hale gelir ve kiracı kalmaya devam edebilir.

3. Ev sahibi kira artışı yapabilir mi? Evet, kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda ev sahibi, kira bedelini belirli sınırlar içinde artırabilir.

4. Kiracı, kira sözleşmesini feshetmek isterse ne yapmalıdır? Kiracı, kira sözleşmesini feshetmek için kira süresinin bitiminden 15 gün önce yazılı bildirimde bulunmalıdır.

5. Ev sahibi ihtiyaç nedeniyle kiracıyı çıkarabilir mi? Evet, ev sahibi kendi veya ailesinin konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle kiracıyı çıkarabilir.

Kira Sözleşmesinin Devamı ve Güncellemeler

Kira sözleşmesinin belirli bir süreyi aşması durumunda, taraflar arasında oluşan belirsiz süreli kira ilişkisi, her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını devam ettirir. Bu dönemde, kira bedelinin artırılması, mülkün bakım ve onarımı gibi konular düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Kira Hukuku ve Danışmanlık

Kira hukuku, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını korumak amacıyla detaylı düzenlemelere sahiptir. İzmir’de hizmet veren Avukat Merve Kolman olarak, kira hukuku konusunda uzman danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktan memnuniyet duyarız. Kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların çözümü ve kira sözleşmelerinin doğru bir şekilde hazırlanması için profesyonel yardım almak her iki taraf için de önemlidir.