İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı hizmetlerimizle sizlerleyiz. Aile kavramı yüzyıllardır toplumların yapıtaşını oluşturmaktadır. Aile kavramı Türk Medeni kanununda 3 ayrı boyutta değerlendirilmiştir. Türk Medeni Kanunu, aile kavramını dar anlamda, geniş anlamda ve en geniş anlamda olarak 3 ayrı çerçevede tanımlamıştır.
Dar anlamda aile, eşlerin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanmıştır. Geniş anlamda aile anne, baba ve çocukların oluşturduğu topluluk olarak tanımlanmıştır. En geniş anlamda aile aynı çatı altında yaşayan anne, baba, çocuk topluluğuna hısımların vb. kişilerin de dahil olduğu aile tanımıdır.

Aile kavramı Türk anayasasının 41. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde ailenin toplum için önemine ve devletin aile kurumunun korunması için gösterdiği özene vurgu yapılmaktadır.

Aile hukuku, kişiler arasındaki soybağı ilişkilerini düzenleyen, evlilik, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet gibi durumları ve bu durumların hukuki neticelerini belirleyen hukuk alanıdır.

İzmir Boşanma Avukatı – Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman

Kişiler aile hukuku alanında birçok konuda hukuki bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İzmir ilinde ikamet eden evli bireyler evlilik birliklerini sona erdirmek için boşanma avukatına ihtiyaç duymaktadır. Bireylerin evlilik birliklerini sona erdirme süreçlerinde tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışması oldukça önemlidir.

Boşanma sürecinin hassas bir şekilde yürütülmesi gerekir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında prosedürler ve süreçler Avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN tarafından müvekkillerine detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

İzmir boşanma avukatı olarak evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlerin boşanma süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik hukuki çalışmalar yapmaktayız. Boşanma süreçleri tarafların taleplerine ve ayrılık nedenlerine bağlı olarak değişken sürelerde tamamlanmaktadır. Boşanma avukatı olarak boşanma süreçlerinin huzurlu ve hak kaybına uğramadan tamamlanmasını amaçlamaktayız.

İzmir Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İzmir Boşanma Avukatı :Avukat Merve Kolman
✅ Telefon :+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr

Telefon: +905354012450

Mail: info@mervekolman.av.tr

Boşanma avukatı olarak yurtdışındaki müvekkillerimiz ile farklı alanlarda çalışmaktayız. Tanıma ve tenfiz davaları ile yurtdışında alınan mahkeme kararlarının ülkemizde uygulanabilmesini sağlamaktayız.

Aile hukuku alanında aşağıdaki konularda müvekkillerimize profesyonel avukatlık hizmeti vermekteyiz;

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları,
 • Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Evlilik Sözleşmeleri,
 • Evlilik Sonrası Mal Paylaşımı,
 • Mal Paylaşımı Sözleşmeleri,
 • Evlilik İptali Davaları,
 • Boşanma sonrası Maddi Tazminat Davaları,
 • Boşanma Sonrası Manevi Tazminat Davaları,
 • Nişanlanmadan Kaynaklı Davalar,
 • Nafaka Davaları,
 • Velayet Davaları,
 • Boşanma Protokolü Hazırlama,
 • Babalık Davaları,
 • Soybağı Davaları,

Avukat ve Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN, aile hukuku alanında akademik çalışmalar da yürütmektedir. 2016 yılında katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı ile ilgili akademik tez çalışmasını tamamlayarak bu alanda literatüre katkı yapmıştır. Hukuk büromuz boşanma sonrası mal paylaşım davalarında ihtisas yapmıştır.

İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Izmir Anlasmali Bosanma Avukati merve kolman
İzmir Boşanma Avukatı 2

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmak isteyen çiftlerin de avukatlık hizmetinden yararlanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celsede sona ermektedir. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de belli prosedürleri bulunmaktadır ancak masrafları çekişmeliye göre daha azdır. Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken anlaşmalı boşanma şartlarına uyup uymadığına bakılmaktadır. Kanunda belirlenen şartları sağlayan evli kişiler hazırlanacak boşanma protokolü ile aile mahkemesine başvurabilir.

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol ileride hak kaybına uğranmaması adına mühim olup boşanma davalarında uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Böylelikle protokolde bulunması gereken maddeler veya özel durum varsa (tazminat, nafaka alacağı gibi) boşanma hukukuna göre avukat aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole eklenir. Hazırlanan protokolün taraflarca imzalanması ile anlaşmalı boşanma davası açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da vekil aracılığı ile yapılacaktır.

Bütün bu işlemlerin, avukat hizmeti aracılığı ile daha hızlı bir şekilde yapılarak daha kısa sürede sonuçlanması sağlanmış olacaktır. Bu nedenle en verimli sonuç alabilmek ve kısa sürede davayı sona erdirebilmek adına süreç anlaşmalı boşanma avukatı ile yürütülmelidir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri

Avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliğinin ve ilgili ildeki Baroların ücret tarifelerine göre belirlenmektedir. 2023 yılı boşanma avukatı ücreti Türkiye ve Adalet Bakanlığı’nca belirlenmiş olup en az 9.200 TL olarak güncellenmiş ve Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu ücrete Aile mahkemeleri için uygulanan %8 KDV eklendiğinde toplam tutar 9.936 TL olmaktadır. Bu ücret Türkiye’deki avukatların boşanma davalarında alabileceği en düşük ücrettir. Avukatlar bu ücretin altında konusu boşanma olan bir dava ile ilgili müvekkilleri ile anlaşma yapamazlar. Buna nazaran boşanma avukatı ücretleri her dava dosyasına özel olarak ve ayrıca belirlenmektedir.

Avukat dosyaya harcayacağı emek ve zamana göre avukatlık ücretini serbestçe belirlemektedir. Tabi bu ücret Resmî Gazete ‘de yayımlanan asgari avukatlık ücretinden az olamaz. Özellikle davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre değişkenlik gösteren ücret miktarında avukatın bağlı olduğu baro tavsiye ücret çizelgesinden de faydalanarak belli miktar belirlemesi mümkündür. İzmir ilinde çalışan avukatlar boşanma davalarında İzmir Barosunun ücret tarifesine göre çalışma yapmaktadırlar.

2023 yılı için avukat asgari danışmanlık ücreti bir saat için 1.200 TL, 2 saat için 1.900 TL, 3 saat için 2.600 TL olup bu ücret de her yıl değişkenlik göstermektedir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Evli çiftler boşanmaya karar verdikleri zaman öncelikle dava türüne yönelik bir tercih yapmaları gerekmektedir. Anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanacaklarına dair çiftlerin karar vermeleri gerekmektedir. Sonrasında boşanma davası açmak için Aile Mahkemesine başvurmaları gereklidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise asliye hukuk mahkemesi boşanma davalarında aile mahkemesi sıfatı ile görevli mahkeme olacaktır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi uyarınca boşanma davalarında yetkili aile mahkemesi, taraflardan birinin yerleşim yeri veya tarafların davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesidir. Kanun maddesine dayanarak boşanma davası açmak isteyen kişi, dilerse boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgâhında veya son 6 aydan beri eşi ile oturduğu yer aile mahkemesinde boşanma davası açabilecektir veyahut da kendisi eğer ikametgâhını taşımış ise, taşıdığı yer aile mahkemesinde de boşanma davası açabilecektir. İzmir ilinde açılacak boşanma davaları İzmir Aile Mahkemelerinde açılabilmektedir.

Boşanma Davası Açma Sebepleri

Boşanma davası; eşlerin karşılıklı ya da tek taraflı,evlilik birliğini sona erdirmek amacıyla ortaya koydukları irade beyanlarının hüküm ve sonuç doğurabilmesi hâkimin karar vermesini gerektiren bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk Medeni Kanun’da boşanma davası açabilmek için genel ve özel boşanma sebepleri yer almaktadır. Kişiler kanunda bulunan sebeplere dayanarak boşanma davası açabilirler.

Genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını ifade etmektedir. Özel bir sebep olmamasına rağmen evlilik birliğinin devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda boşanma dayanağı genel boşanma sebebi gösterilmektedir. Genel boşanma sebeplerinin çerçevesi yargı içtihatları ile şekillendirilmiştir.

Özel boşanma sebepleri kanun ile belirlenmiştir, bu sebepler;

 • Zina (Aldatma) sebebine dayanılarak açılan boşanma davası (TMK m. 161),
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası (TMK m. 162),
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenlerine dayalı olarak açılan boşanma davası (TMK m. 163),
 • Eşin terk etmesi nedenine dayanılarak açılan boşanma davası (TMK m. 164),
  Eşin akıl hastası olması nedenine dayalı olarak açılan boşanma davası (TMK m. 165).

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişiler kanunda belirtilen genel ve özel boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açabilir. Davanın kabulü için davayı açan davacı eşin dayandığı boşanma sebebini ispat etmesi gereklidir. Aksi taktirde boşanama davası esastan reddedilecek olup aynı sebebe dayanarak belirli bir süre yeniden dava açılamayacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları Aile mahkemelerinde görülmektedir. Bazı illerde Aile mahkemesi bulunmamaktadır, bu illerde Asliye hukuk mahkemeleri Aile mahkemesi sıfatı ile işlem yapabilir. İzmir ilinde birçok Aile mahkemesi bulunmaktadır. İzmir ilinde ikamet eden çiftler bu mahkemelerin herhangi birine başvurabilir.

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlerin boşanma dava tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları seçildiğinde süreç kısa sürede tamamlanır.

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen kişi ya da taraflardan en az birinin aşağıdaki belgeleri tamamlamaları gerekmektedir:

 • İki nüsha dava dilekçesi (Avukata danışmadan yazılması önerilmez)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Varsa eklemek istediği belgeler (boşanma gerekçesini ispata yarar deliller, tanık isimleri ve adresleri, vb.)

Boşanma davalarında avukat ile temsil edilmek zorunlu değildir. Boşanma davaları, avukatlı ya da avukatsız şekilde açabilir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında hukuki destek almadan süreci yönetmek kişilerin hak kayıplarına uğramasına neden olabilir. Tekrar belirtmek isteriz ki boşanma davasını açan davacı eşin dayandığı boşanma sebebini ispat edememesi halinde açılan dava esastan reddedilecektir. Davanın esastan reddi halinde üç yıl süreyle yeniden aynı sebebe dayanılarak dava açılamayacaktır.

İzmir Boşanma Avukatı olarak davanızda tecrübemizle yanınızdayız.

Boşanma Davası Masrafları 2023

Kişiler boşanma davası masraflarını araştırmaktadır. Boşanma davası açmak için devletin belirlediği harç masraflarının ilgili mahkemelere yatırılması gerekmektedir. Boşanma Davasında dava masraf kalemlerini dava harcı ve gider avansları oluşturmaktadır. Mahkeme giderleri her yıl adalet bakanlığı tarafından yayınlanan gider avans tarifesine göre belirlenir.

Boşanma davalarındaki avukatlık ücretleri baroların asgari ücret tarifelerine göre belirlenmektedir. Asgari ücret tarifelerinde yer alan miktarlar minimum dava vekalet ücretini ifade etmektedir. Avukatlar ile müvekkiller aralarında sözleşme yaparak dava vekalet ücretini belirlemektedirler.

Boşanma Davasında Her Duruşmaya Katılmak Gerekli Midir?

Boşanma davalarında kişilerin duruşmalarda vekil ile temsil edilmesi ya da bizzat katılması gerekmektedir. Her iki tarafında avukatı varsa duruşmaya vekil avukatlar katılacağı için, katılmak zorunlu değildir. Özellikle davacı tarafın avukatlık hizmeti almaması, yani avukat tutmaması durumunda, boşanma davasına duruşma gününden önce geçerli bir mazeret sunmadan katılmaması halinde ilgili dava işlemden kaldırılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanmak için duruşmaya katılmaları önem arz etmektedir. Tarafların duruşmaya katıldığı ve uygun bir boşanma protokolü üzerinde uzlaştıkları anlaşmalı boşanma davaları tek celsede karara bağlanır. Böylelikle kişiler en hızlı şekilde boşanma kararını mahkemeden almış olurlar.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın boşanma şartları üzerinde özgür iradeleri ile fikir birliğine vardığı, bir protokol ile mahkemeye başvurduğu boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için medeni kanunda şartlar belirtilmiştir.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için, evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı, boşanmak için eşlerin her ikisi ya da bir eşin mahkemeye başvurması, hâkimin boşanma ve boşanmaya bağlı sonuçlar hakkında hemfikir olan tarafları bizzat dinlemesi, tarafların hazırlamış bulundukları anlaşmalı boşanma protokolünün hâkim tarafından uygun bulunması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Medeni Kanun’da Anlaşmalı Boşanmanın şartları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

 • Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Eşlerin beraber mahkemeye başvurmaları veya bir tarafça açılan davanın diğer eş tarafından kabul edilmiş olması
 • Tarafların boşanma iradelerini hâkim huzurunda açıklaması
 • Boşanma sonrasındaki mal paylaşımı ve çocukların durumu (velayet vb.) hakkında ortak bir karara varmış olması (protokol ile) ve mahkeme hâkiminin de bu protokolü onaylaması

Sonrasında hâkimin boşanma protokolünü onaylaması ile taraflar boşanabilirler.

İzmir ilinde ve çevre illerde hizmet veren Av.Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren boşanma konularında, tecrübesi ve akademik araştırmaları ile boşanma dilekçesi, boşanma protokolü hazırlanması, eşlerin uzlaşmaları konularında avukatlık hizmeti vermektedir. Av.Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN, İzmir boşanma davası süreçlerini titizlik ile takip ederek süreçlerin müvekkillerinin yararına sonuçlanmasını amaçlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma konusunda anlaşmalı boşanma protokolü ile uzlaştığı için dava süreleri oldukça kısa sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları olağandışı durumlar haricinde tek celsede tamamlanmaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından anlaşmalı boşanma davalarında sonuçlanma süresi 40 gün olarak belirlenmiştir. Boşanma sonrasında, boşanma kararının nüfus kayıtlarına geçme süresi kararın kesinleşmesinden itibaren 7 gündür.

İzmir boşanma avukatı Av. Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN ile anlaşmalı boşanma davalarının süreleri mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü tecrübeli bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma konusunda uzman bir avukattan bilgi almadan süreçleri yürütmek dava sürecinde mağduriyet yaratabilir.

Usulünce hazırlanmamış anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme hâkimi tarafından uygun bulunmayacaktır. Kanuna göre hâkimin anlaşmalı boşanma kararı verebilmesi için, tarafların iradesi doğrultusunda hazırlanan boşanma protokolünü uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması için İzmir ve çevre illerde çalışmalar yürüten Av. Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’dan yardım alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Evli çiftler her zaman boşanma konusunda ortak karar veremeyebilirler. Boşanma konusunda taraflar arasında uzlaşının olmadığı durumlarda boşanmak isteyen taraf çekişmeli boşanma davası açar. Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanmanın hukuki sonuçları hakkında anlaşmaya varamadığı durumlarda ortaya çıkan boşanma davası türüdür.

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen anlaşmalı boşanma davası şartları yoksa kanunda sayılı tüm boşanma nedenine dayalı davalar çekişmeli boşanma davasıdır.

Çekişmeli boşanma davası Eşlerin aralarında boşanma ve/veya ferileri (nafaka, tazminat, velayet vs.) üzerinde anlaşma sağlayamadıkları durumlarda açılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları, Medeni Kanun’da düzenlenen genel boşanma sebepleri ve/veya özel boşanma sebeplerine dayanarak açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebepleri, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan tüm olayları ifade etmektedir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması neticesine yol açan örnek durumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Şiddetli geçimsizlik
 • Hakaret
 • Şiddet
 • Güven sarsıcı davranışlar
 • Cinsel ilişkiden kaçma
 • Eşi doğal olmayan yol ile cinsel ilişkiye zorlama
 • Eş ile alay etmek
 • İçki, kumar vb.

Görüldüğü üzere birçok farklı olay evlilik birliğinin temelinden sarsılması neticesine dayanmaktadır. Ülkemizde boşanma davalarının %90’ı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanak göstererek açılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanma sebepleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Medeni Kanun’da belirtilen nedenler dışında özel boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açılamaz. Çekişmeli boşanma davalarında ispat yükü davayı açan eş üzerindedir. Özel boşanma sebebine dayalı dava açan eş, özel boşanma sebebini ispatlamak ile yükümlüdür.

İzmir ilinde ikamet eden evli çiftler çekişmeli boşanma davası açmak için boşanma avukatı ihtiyacı duymaktadır. Çekişmeli boşanma sürecinde kişiler özel hayatlarının hassas bir dönemini yaşamaktadır. Bu hassas süreçlerde tecrübemiz ve bilgi birikimimiz ile müvekkillerimize en hızlı ve doğru boşanma avukatı hizmetini vermekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası tarafların boşanma şartları konusunda fikir birliğine varamaması sebebiyle anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürmektedir.
Çekişmeli Boşanma davası davanın niteliğine göre farklı sürelerde tamamlanmaktadır. Çekilmeli boşanma davası ortalama 1 ile 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davası sonuçlandıktan sonra kişilerin temyiz hakları bulunmaktadır. Taraflar mahkeme kararına itiraz ederse boşanma süreçleri bölge adliye mahkemelerinde değerlendirilir. Bu aşamada kararın verilme süresi ilgili bölge mahkemelerinin iş yüküne göre değişkenlik göstermektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İspat ve Deliller Nelerdir?

Deliller hakimler için oldukça önemlidir. Hakimler davalarda öne sürülen iddiaları deliller ışığında değerlendirerek karar vermektedirler. Çekişmeli boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen somut olaylar çeşitli deliller ile ispatlanabilir. Çekişmeli boşanma davalarında delil olarak kullanılabilecek vasıtalar aşağıda belirtilmiştir;

 • Tanık İfadeleri
 • Telefon görüşme kayıtları, sms, whatsapp vb. iletişim kayıtları
 • Sosyal medya hesapları, görüşmeleri, gönderileri vb.
 • Otel kayıtları
 • Ulaşım kayıtları
 • Usulüne uygun alınmış ses ve görüntü kayıtları
 • Fotoğraf vb. deliller
 • Banka işlemleri ile ilgili belgeler

Deliller taraflar arasında yaşanan somut olaya göre farklılık arz etmektedir.

Boşanma Davasının Reddinin Hukuki ve Maddi Sonuçları Nelerdir?

Boşanma davasının reddedilmesi halinde, reddin tarafların vazgeçmesi nedeniyle gerçekleşmesi halinde hukuki olarak affeden tarafın bir daha aynı sebeple boşanma davası açma hakkı bulunmayacaktır.

Aynı şekilde Türk Medeni Kanunu’nun 166/4. maddesine göre: Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle, özel sebep ya da genel sebep olup olmaması önemli değildir, açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi sonucu bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi durumunda, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği kanuni bir karine olarak temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Kanun maddesinden de açık bir şekilde anlaşılacağı üzere boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği karine olarak temelden sarsılmış sayılacağından herhangi bir ispat faaliyetine girişilmesine gerek olmaksızın eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Bu durumda ispat edilecek tek husus ortak hayatın yeniden kurulamamış olmasıdır.

Boşanma davasının reddini maddi sonuçları bakımından da değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan tazminat ve nafaka alacakları boşanma kararı ile birlikte talep edilebileceğinden hâkim boşanmaya karar vermediği takdirde, boşanmanın ferileri niteliğinde bulunan yoksulluk ve iştirak nafakası ya da maddi manevi tazminat talepleri bakımından herhangi bir sonuç meydana gelmeyecektir.

Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açılabilir Mi?

Boşanma davasının reddedilmesi halinde tekrardan boşanma talebi ile bir dava açılması bakımından mevzuatımızda bir engel bulunmamaktadır. Lakin burada dikkat edilmesi gereken husus açılacak olan yeni davanın bir önceki davada ileri sürülen sebepler dışında başka bir sebebe dayanılarak açılması gereğidir. Zira 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun dava şartlarını düzenleyen 114. maddesinde aynı davanın daha önce açılmış ve karara bağlanmamış olması bir dava şartı olarak belirlenmiştir. Buna göre tarafların, dava konusunun, hukuki sebeplerin aynı olması durumunda daha önceden bir dava açılmış olup, bu davanın kesin hükümle sonuçlandırılması halinde yeniden aynı taraflar, aynı konu ve aynı sebeplerle bir davanın açılması halinde açılacak olan bu yeni davanın da önceden kesin bir hüküm bulunması nedeniyle reddedilmesi sonucu doğacaktır. Bu sebeplerle kişi boşanma davasının reddedilmesi durumunda tekrardan yeni bir dava açmak istiyor ise bu yeni açacağı davadaki sebepleri daha önceki davadakinden farklı olarak belirtmesi gerekecektir.

Boşanma Davası Ret ile Sonuçlanırsa Nafaka Ne Olur?

Mevcut uygulamamızda mahkeme boşanma davasını reddetmiş olsa bile, hakim tedbir nafakası bağlanan tarafa verilen hakkın devamına karar verebilme yetkisine sahiptir. Bu nafaka genellikle dava devam ederken davacı eşin korunması adına geçici süre ile hükmedilen tedbir nafakası şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan boşanma davasının ret ile sonuçlanması durumunda nafakaya hükmedilip hükmedilemeyeceği ya da nafakanın miktarının ne olacağı hususu tamamen hâkimin takdirine bırakılmıştır. Lakin yargıtay uygulamasında boşanma davasının reddi hükmünün kesinleşmesi ile birlikte tedbir nafakasının da ortadan kalkacağı yönünde bir içtihat benimsenmiştir.

Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Velayet konusu boşanma davalarında en ciddi ve hassas konuların başında yer almaktadır. Kanun koyucu velayet konusunda çocuğun üstün yararı ilkesine göre hareket etmektedir. Yerel mahkeme velayetin kime bırakılacağına karar verirken, tarafların ekonomik ve psikolojik durumlarını, çocuğun yaşını, ihtiyaçlarını dikkate alır. Çocuk kendini ifade edebilecek yaşta ve durumda ise çocuğun isteğini de göz önünde bulundurur.

Çocuğa maddi ve manevi anlamda en iyi bakacak tarafı belirlemek için şartlar kıyaslanır ve sonucunda uygun olan tarafa velayet verilir.

Hâkim boşanmak isteyen çiftlerin çocuk için maddi ve manevi anlamdaki koşulları ayrıntılı olarak inceler. Her iki tarafın koşullarını karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda en uygun olan tarafa çocuğun velayetini verir.

İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmazlık yaşayan evli çiftler çekişmeli boşanma avukatı aramaktadırlar. İzmir ilinde ikamet eden ve çekişmeli boşanma avukatı arayan vatandaşlarımıza bilgi birikimiz ile İzmir çekişmeli boşanma avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

İzmir Kadın Boşanma Avukatı

İzmir kadın boşanma avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin müvekkillerine yardımcı olmakla birlikte kadınların cinsiyet eşitsizliği nedeniyle görmüş oldukları ayrımcılık ve zulme karşı onlara destek vermektedir.

İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlerin ilk ihtiyacı olan kişi boşanma avukatıdır. İzmir ilinde boşanma avukatı arayışları oldukça fazladır. Boşanma süreçlerini deneyimlemiş kişiler boşanma avukatı ile çalışmayı tavsiye etmektedir. Birçok müvekkilimiz İzmir boşanma avukatı olarak Av.Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’ı tavsiye etmektedir. Boşanma dava süreçleri ile ilgili ayrıntılı incelemeleri internet sitemizde bulabilirsiniz. Boşanma davaları konularında akademik çalışmalarımıza YÖK tez merkezinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Boşanma Avukatları Kimlerdir ?

İzmir boşanma avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar boşanma davaları olan avukatlardır.

İzmir En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur ??

İzmir En iyi boşanma avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Boşanma Avukatı Ne Kadar Ücret Alır ?

Boşanma avukatı ücretleri her ilin kendi barosunun belirlediği taban fiyatlarla belirlenir.

Bizi Arayın