İzmir Bilişim Avukatı

İzmir Bilişim Avukatı, Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku kişilerin kullandıkları teknoloji ile mağdur olmaları durumunda ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı özellikle elektronik ortamda kullanılan yazılımlardan dolayı ve yine imzalanan sözleşmelerin hukuki boyutta inceler ve çözüme kavuşturur.

Bu hukuk dalı sayesinde elektronik ortamlarda belgelerin paylaşılması ve iletişim kurulurken hukuki yaptırımlarla karşılaşılacağı için her şey koruma altına alınmıştır. Bu nedenle yapılan tüm hareketler kayıt altına alınarak suçlar kolayca tespit edilmekte ve mağduriyet giderilmektedir.

Alanında uzman avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN tarafından bilişim hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Adres: Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Kapı No:57 K:7 D.No:72 Saray İş Hanı, 35210 Konak/İzmir

Telefon: +905354012450

Mail: info@mervekolman.av.tr

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU KAPSAMI

Bilişim hukuku içerik olarak teknoloji ile ilgili olsa da kapsam olarak neredeyse tüm hukuk dallarıyla iç içedir. Kişisel verilerin korunması, internet ortamında yapılan sözleşmeler, kullanılan yazılımlar, telif hakları, sosyal paylaşımlar ve belgelerin korunması konularını kapsar.

Bu hukuk alanı kamu ve özel hukukla çoğu zaman yolu kesişir. Aralarında dinamik bir ilişki olup birbirinden faydalanmaktadırlar. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile hukuk dalları arasında artan bir korelasyon durumu ortaya çıkmıştır. Bu sayede tüm bilişim hukukunun gelişmesi daha kolay olmuş ve zamanla daha çözüm odaklı tedbirler alınmıştır.

BİLİŞİM HUKUKU SUÇLARI NELERDİR?

Çoğu kişinin başına gelen bilişim suçları fazlaca mağduriyet doğurmaktadır. Bu açıdan kişilerin korunması ve işlenen suçun tekrar işlenmemesi için birçok tedbir alınmaktadır. Fakat ilk önce suçun ismi ve konusunun bilinmesi çok önemlidir.

Peki, bilişim hukuku suçları nelerdir inceleyelim.

 • Yasadışı olarak yapılan yayınlar
 • Bilgisayarlara izinsiz olarak erişim
 • Bilgisayar üzerinden yapılan dolandırıcılık
 • Bilgisayar yoluyla yapılan sahtecilik
 • Ticari olarak saklanan sırların çalınması
 • Sahte kişilik oluşturmak ve kişilik taklidi yapmak
 • Bir bilgisayar yazılımının izinsiz olarak kullanımı
 • Herhangi bir hackleme uygulaması
 • Terörist faaliyetlerinde bulunmak

Yukarıda yer alan suçlar İzmir bilişim hukuku alanının inceleme alanına giren suçlardandır. Mağduriyet yaşayan kişilerin bilişim hukukuyla ilgili birimlere ulaşması ve dava açması gerekir.

BİLİŞİM HUKUKU SUÇLARI AÇISINDAN DAVA SÜRECİ NASILDIR?

İzmir Bilişim Hukuku suçları ortaya çıkınca öncelikle kişi paniğe kapılmadan kendisine en yakın İzmir bilişim avukatı ile görüşerek dava açabilir. Özellikle mağduriyet yaşadığı suç hakkında nasıl bir süreç izleyeceğini bilmiyorsa İzmir bilişim hukuku içerisinde bulunan en deneyimli İzmir Bilişim avukatı‘ndan yardım almalıdır.

Dava sürecinde kişi ilgili makamlara kendi dilekçe yazarak başvurabileceği gibi iyi bir avukat seçerek de başvurusunu yapabilir. Bu aşamadan sonra süreç işlenen suç hakkında bilgilerin toplanması ve sonrasında suçu işleyenlerle mahkeme huzurunda görüşülmesi suçun çözülmesidir.

Dava sürecinde her türlü delil bilgisayar ortamında bulunduğu için bilgisayarla ilgili tüm deliller incelenir ve davanın çözümünde kullanılır. Sanal ortamda kişi haklarının ihlal edilmesi ile ortaya çıkan suçların dava süreçleri bilişim hukuki danışmanlık ile daha kolay bir hal almıştır. Bu sayede süreç daha hızlı ilerlemektedir.

BİLİŞİM HUKUKU BİLİRKİŞİLİK

Her hukuk alanında olduğu gibi İzmir bilişim hukuku içinde de bilirkişilere ihtiyaç duyulur. Özellikle uzmanlık alanlarına göre seçilen bilirkişiler davaların çözülmesinde önemli rol oynamaktadır. Hem dava sürecine etki edip, hem de davanın seyrini hızlandıran bir etkileri olduğu bilinerek başvurulmaktadır.

Daha çok hakim ve savcılar tarafından talep edildiğinde yardım alınan bilirkişiler mahkemeye bilgilerini sunarlar. Bilirkişiler suçun konusuna göre değişebildiği için farklı bilirkişiler mahkemede görev alabilir.

Bilişim alanında daha çok bilirkişiler teknolojik ortamlarda bilgi sahibi olan kişilerden seçilir. Sonrasında mahkeme tarafından çeşitli sorulara yanıt vererek mahkemenin işini teknik açıdan kolaylaştırırlar.

BİLİŞİM HUKUKU AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Bilişim hukuku davaları için avukat seçimi her hukuk alanında önemlidir. Avukat seçiminde belli kriterler göz önünde bulundurularak kolayca doğru avukat seçilebilir. Seçilen avukatın geçmişi ve işindeki titizliği çok önemlidir.

Belli bir suça maruz kalan kişiler kendileri mahkemeye başvurabileceği gibi işin her detayını bilen avukatlar yoluyla da başvuru yapabilir. Süreç içinde davanın takibi ve anında müdahale için mutlaka avukatlara başvurulması gerekir.

Peki, bilişim hukuku davası için İzmir bilişim avukatı seçimi neye göre yapılmalıdır.

 • Seçilecek bilişim avukatı çok iyi araştırma yapan ve işine önem veren biri olmalıdır. Dava için kapsamlı araştırma yapıyor olmalıdır.
 • Dava süreçleri uzayabileceğinden seçilen avukatın uyumlu ve süreç hakkında gerektiğinde hemen bilgilendirme yapan biri olmalıdır.
 • Bilişim konularına hakim olan ve suçların konusunda yeterli bilgiye sahip olan avukatların seçilmesi gerekir.
 • Her zaman doğru süreci size sunan ve bu süreçlerin nasıl olursa lehinize sonuçlanacağını detaylı olarak sunan avukatlar tercih edilmelidir.

Yukarıda yer alan avukat seçim önerileri ile herhangi bilişim suçu dahil tüm davalarda iyi bir avukata sahip olabilirsiniz. Ayrıca bilişim hukuku açısında her geçen gün gelişen teknolojiye bağlı yeni suçlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mutlaka İzmir bilişim avukatı seçerek daha kolay dava sürecini başlatabilirsiniz. Sonrasında sürecin takibini hem kolay yapıp, hem de hızlı bilgi alabilirsiniz.

SİBER SUÇ NEDİR? SİBER SUÇLAR NEYE BAKAR?

Siber suç, bilişim ağları ya da bilgi teknolojileri üzerinde kullanıcıların bilgi güvenliğini tehlikeye atan ve suç unsuru haline gelen tehditler bütünüdür. Daha basit ifade ile bilgisayar ya da internet kullanımı ile ortaya çıkan bir suçtur. Diğer suçlar göz önünde bulundurulduğunda her suç internet üzerinden işlenme potansiyeline sahiptir. Ancak bu o suçun siber suç olduğunu göstermez. İnternet ya da bilgisayar üzerinden işlenen bir suçun siber suç sayılması için; izin alınmaksızın bir bilişim sistemine girmek ve sonrasında bu sistem üzerinde eylem gerçekleştirmek gereklidir. Siber suç hedefi kişi olabildiği gibi kişinin tüm mal varlığı ya da bilgilerinin bütününü kullanmak sureti ile sistemin direkt kendisi de olabilir.

SİBER SUÇ ÇEŞİTLERİ

 • Online örgütlü kumar suçları
 • Nitelikli olan interaktif dolandırıcılıklar
 • Banka ya da kredi kartı suçları
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Haberleşmede gizlilik ihlali
 • Kişisel verilen korunması
 • Verilere yönelik suçlar
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistem içerisinde veri bozma, değiştirme ya da yok etme
 • Hackleme

SİBER SUÇLAR NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Kişi, bir siber saldırıya, tacize maruz kalmış ya da kişisel bilgilerinin çalındığı ve kullanıldığı yönünde bir şüpheye sahipse bulunduğu yerdeki en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmalıdır. Bununla beraber, yine şikayet dilekçesi ile beraber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne de başvuru yapabilmektedir.

SİBER SUÇLAR DAVA AÇMA SÜRECİ | BİLİŞİM SUÇLARI DAVASI NASIL AÇILIR?

Siber suçlar ya da bilişim hukuku alanına giren tüm konularda bilginin “kişinin rızası olmadan” kullanılması söz konusudur. Dava sürecinde en önemli detay “kişinin rızası” dır. Bu kapsamda hiçbir kişi ya da kuruluş kişilere ait hiçbir bilgiyi rıza olmadan asla kullanmaz. Hukuka aykırı yollar ile ele geçirilen verilerin kullanılması da alınması da suçtur. Aynı şekilde kurumlara ya da devlete ait hiçbir bilgi de bilişim yolu ile asla ele geçirilemez. Bize başvurarak alanında uzman İzmir Bilişim avukatımızdan bilgi alabilirsiniz.

İzmir bilişim avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar bilişim hukuku davaları olan avukatlardır.

İzmir En iyi bilişim avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

İnternetin kullanımı ile artan bilişim suçlarının davalarında görev alan avukatlara bilişim avukatı denmektedir.

Bilişim alanında kendini geliştiren ayrıca fikri ve mülkiyet konularında bilgi sahibi olan avukatlar bu alanda kendilerine daha başarılı bir kariyer oluşturabilirler.

Teknolojinin gelişmesi ile hukuk alanında da gelişmeler söz konusu olmaktadır bilişim ve teknoloji hukuku, bilişim hukuku olarak da bilinmektedir.