İzmir Bilişim Avukatı

İzmir Bilişim Avukatı olarak hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bilişim hukuku, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortaya çıkan hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bilgi teknolojileri, internet, dijital veriler, bilgisayar programları, mobil cihazlar, yapay zekâ, siber güvenlik, fikri mülkiyet hakları ve kişisel veriler gibi konular, bilişim hukukunun kapsamına girer. Bu hukuk dalı, internet ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda hızla büyümüştür. Bilişim hukuku, birçok farklı konuyu içerir. Bunlar arasında siber suçlar, telif hakları, veri koruma, kişisel verilerin korunması, internet sitelerinin hukuki durumu, bilgisayar programları ve patentler, elektronik imzalar, domain adları ve ticari işlemler gibi konular yer alır.İzmir Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İzmir Bilişim Avukatı:Bilişim Avukat Merve Kolman
✅ Telefon :+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr

Bilişim hukuku, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortaya çıkan hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bilgi teknolojileri, internet, dijital veriler, bilgisayar programları, mobil cihazlar, yapay zekâ, siber güvenlik, fikri mülkiyet hakları ve kişisel veriler gibi konular, bilişim hukukunun kapsamına girer.

Bu hukuk dalı, internet ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda hızla büyümüştür.

Bilişim hukuku, birçok farklı konuyu içerir. Bunlar arasında siber suçlar, telif hakları, veri koruma, kişisel verilerin korunması, internet sitelerinin hukuki durumu, bilgisayar programları ve patentler, elektronik imzalar, domain adları ve ticari işlemler gibi konular yer alır.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Kapsamı

Bilişim ve teknoloji hukuku, teknoloji, internet ve bilgisayar sistemleri gibi alanlarda ortaya çıkan hukuki sorunları ele alan bir hukuk dalıdır. Bu alanda ele alınan konular arasında;

 • Siber suçlar, 
 • Veri gizliliği ve güvenliği, 
 • Telif hakları, 
 • Fikri mülkiyet hakları, 
 • Kişisel verilerin korunması, 
 • İnternet kullanımı, 
 • Bilgi güvenliği, 
 • Siber saldırılar, 
 • Siber terörizm ve diğer dijital sorunlar yer alır.

Bilişim ve teknoloji hukuku, geleneksel hukuk alanlarından farklılık gösterir. Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi nedeniyle hukuk sistemleri de bu gelişmelere uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle, bilişim ve teknoloji hukuku, diğer hukuk dallarından farklı olarak sürekli güncellenmesi gereken bir hukuk dalıdır.

Bu alanda çalışan avukatlar, bilişim teknolojileri konusunda uzmanlaşmış, dijital sorunlara hâkim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden kişilerdir. Ayrıca, bilişim ve teknoloji hukuku, sadece hukuk profesyonelleri için değil, işletmeler, kamu kurumları ve bireyler için de son derece önemlidir.

Bilişim Hukuku Suçları Nelerdir?

Bilişim hukuku suçları, bilgisayar ve internet teknolojileri kullanılarak işlenen suçları kapsar. Bilişim hukuku alanına giren suçlar aşağıda bulunmaktadır;

 • Bilgisayar korsanlığı: Başka bir kişinin bilgisayarına veya ağına izinsiz olarak erişim sağlamak, veri hırsızlığı yapmak veya sistemi bozmak gibi suçları kapsar.
 • Siber zorbalık: İnternet üzerinden başka bir kişiye veya kuruluşa karşı tehdit, hakaret veya aşağılama içeren mesajlar göndermek veya sosyal medyada iftira atmak gibi suçları kapsar.
 • Kimlik hırsızlığı: Başka bir kişinin kişisel bilgilerini çalmak ve bu bilgileri kullanarak dolandırıcılık yapmak veya sahte kimlik oluşturmak gibi suçları kapsar.
 • Fikri mülkiyet hırsızlığı: Başka bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek, telif hakkı veya marka hakkı gibi korumalı haklara izinsiz olarak erişmek veya bunları kullanmak gibi suçları kapsar.
 • İnternet dolandırıcılığı: İnternet üzerinden alışveriş yaparken aldatıcı yöntemler kullanarak müşterileri dolandırmak veya sahte web siteleri veya e-postalar kullanarak insanları kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirmek gibi suçları kapsar.
 • Siber saldırı: Bilgisayar ağlarını veya internet sitelerini hedef alarak, hizmet kesintisi, veri çalma veya sistemi bozma gibi zararlı faaliyetlerde bulunmak gibi suçları kapsar.
 • Çocuk istismarı: İnternet üzerinden çocukları taciz etmek, cinsel içerikli materyalleri paylaşmak veya çocukları kötüye kullanmak gibi suçları kapsar.

Bilişim hukuku suçları, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde giderek artan bir tehdit haline gelmektedir. Bu nedenle, hukuk sistemleri bu suçlarla mücadele etmek için yasal düzenlemeler yapmakta ve gerekli yaptırımları uygulamaktadır.

Bilişim Hukuku Suçları Açısından Dava Süreci Nasıldır?

Bilişim hukuku suçları, diğer suçlara benzer şekilde, suç işlendiğinde polis veya savcılığa bildirilir. Savcılık, suçun niteliğine göre soruşturma başlatır ve gerekli delilleri toplar.

Eğer yeterli delil varsa, savcılık suçluyu mahkemeye götürür ve dava açılır. Dava sürecinde, taraflar avukatları ile savunmalarını sunarlar ve delilleri sunarlar.

Bilişim hukuku suçlarına ilişkin davalar genellikle teknik bilgi gerektirdiğinden, mahkeme bu tür davalar için bilirkişi atayabilir. Bilirkişiler, teknik konularda mahkemeye bilgi verir ve yargıcın suçun işlenmesi hakkında karar vermesine yardımcı olur.

Dava sonunda, mahkeme suçlu bulunursa, yasaların öngördüğü yaptırımlar uygulanır. Bilişim hukuku suçlarında, ayrıca suçun işlenmesi nedeniyle mağdur olan kişilerin maddi ve manevi zararları da göz önünde bulundurulabilir ve tazminat ödenmesi talep edilebilir.

Özetle, bilişim hukuku suçlarına ilişkin dava süreci, diğer suçlara benzerdir. Ancak teknik bilgi gerektirdiği için, mahkeme genellikle bilirkişi atar ve suçun niteliğine göre yaptırımlar uygular.

Bilişim Hukuku Bilirkişilik

Bilişim hukukunda bilirkişilik, mahkemelerin teknik konularda danışmanlık hizmeti almak üzere atadığı uzman kişilerdir. Bilirkişiler, davaların çözümünde mahkemeye teknik bilgi sağlar ve teknik konularda mahkeme kararlarının verilmesine yardımcı olur.

Bilişim hukukunda, bilirkişilik genellikle bilgi teknolojileri, internet güvenliği, yazılım, veri tabanı yönetimi, elektronik imza, elektronik ticaret, siber suçlar, veri koruma, veri yönetimi gibi konuları kapsar. Bilirkişiler, davaların teknik yönlerini analiz eder, raporlar hazırlar ve mahkemede teknik bilgi sağlarlar.

Bilirkişilerin atanması, mahkemenin kararı ile yapılır. Bilirkişiler, bağımsız ve tarafsız olmalı, yasaların ve meslek kurallarının gerektirdiği niteliklere sahip olmalıdırlar. 

Bilirkişilerin raporları, mahkeme kararlarında önemli bir rol oynar. Mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate alarak, teknik konularda doğru karar verir. Bilirkişilik, bilişim hukukunda önemli bir role sahiptir ve adil ve doğru bir yargılama süreci için gereklidir.

Bilişim Hukuku Avukatı Nasıl Seçilir?

Bilişim hukuku alanında avukat seçimi oldukça önemlidir, çünkü teknoloji ve internet hukuku gibi konular oldukça önemlidir ve sık sık değişebilir. Bilişim hukuku avukatı, bu alandaki yasal düzenlemeler ve uygulamalar hakkında güncel bilgiye sahip olmalıdır. İşte bilişim hukuku avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler:

 • Deneyim: Bilişim hukuku avukatının, teknoloji ve internet hukuku konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyimli olması önemlidir. 
 • Referanslar: Bilişim hukuku avukatı seçerken referanslarını inceleyin. Referanslar, avukatın daha önce çalıştığı müşteriler veya hukuk firmaları olabilir. 
 • İletişim: Bilişim hukuku avukatının iletişim becerileri de önemlidir. İyi bir avukat, müşterileriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalı ve açıkça konuşmalıdır. Ayrıca, avukatın teknik konuları basit bir şekilde açıklayabilmesi önemlidir.
 • Onaylı Uzmanlık: Bazı bilişim hukuku avukatları, konularında uzmanlık sertifikalarına sahiptir. 

Siber Suç Nedir? Siber Suçlar Neye Bakar? 

Siber suç, internet, bilgisayar ve diğer dijital teknolojilerin kullanılması yoluyla gerçekleştirilen herhangi bir suçtur. Bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı, fidye yazılımları, çevrimiçi taciz, sahtekarlık, çevrimiçi saldırılar, siber terörizm, telif hakkı ihlalleri ve diğer benzeri suçlar siber suç kapsamına girmektedir.

Siber suçlar, siber ortamlarda gerçekleştiği için dünya genelinde işlenen suçların yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. İnternetin yaygın kullanımı, siber suçların sayısını artırmış ve dünya genelinde birçok kişi, kurum ve hükümet sistemlerini hedef almıştır. Siber suçlar, bireysel olarak gerçekleştirildiği gibi, büyük ölçekli siber suç ağları tarafından da işlenebilir.

Siber suçların birçok etkisi vardır. Kişisel verilerin çalınması veya silinmesi, finansal kayıplar, hizmet kesintileri, itibar kaybı, hukuki sonuçlar ve hatta fiziksel zarar gibi sonuçları olabilir. 

SİBER SUÇ ÇEŞİTLERİ

Siber suçların birçok çeşidi vardır ve her yıl yeni türler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir;

 • Bilgisayar Korsanlığı: Bilgisayar sistemlerine izinsiz giriş yapma ve sistemi kontrol etme veya manipüle etme eylemidir.
 • Fidye Yazılımı: Bilgisayarınızı veya ağınızı ele geçirmek için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımdır. Fidye yazılımı saldırısı sonrasında, saldırganlar sistemleri kilitleyerek kullanıcılardan para talep edebilirler.
 • Kimlik Hırsızlığı: Başka bir kişinin kimlik bilgilerini çalma veya sahte bir kimlik yaratma eylemidir. Bu bilgiler, finansal işlemler, kredi başvuruları ve diğer yasal işlemler gibi birçok alanda kullanılabilir.
 • Şifre Kırma: Başka bir kişinin şifresini veya korumalı bilgilerini kırma veya çözme eylemidir.
 • Zararlı Yazılım: Bilgisayar sistemini zararlı yazılımlarla enfekte etmek amacıyla tasarlanmış kötü amaçlı yazılımlardır. Bu tür yazılımlar, kullanıcının kişisel bilgilerini çalabilir, sistemleri bozabilir veya ele geçirebilir.
 • Online Dolandırıcılık: İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleridir. Bu tür suçlar, sahte web siteleri, sahte e-postalar veya sahte ilanlar gibi yöntemler kullanarak gerçekleştirilebilir.
 • Siber Taciz: İnternet aracılığıyla yapılan taciz eylemleridir. Bu tür suçlar, tehdit, hakaret, iftira veya kişisel bilgilerin yayılması gibi şekillerde gerçekleştirilebilir.
 • Siber Terörizm: Siber saldırılar aracılığıyla toplumda korku, paniğe ve kaosa neden olan eylemlerdir.
 • Telif Hakkı İhlali: İnternet aracılığıyla yapılan telif hakkı ihlalleridir. Bu tür suçlar, müzik, film, yazılım ve diğer dijital içeriklerin izinsiz olarak paylaşımını içerir.

Yukarıda belirtiğimiz suçlar sadece birkaç örnektir ve siber suçların türleri her geçen gün artmaktadır. 

Siber Suçlar Nasıl Şikâyet Edilir?

Siber suçlar, diğer suçlar gibi, kolluk kuvvetlerine veya siber suç birimlerine şikâyet edilebilir. Genellikle siber suçların şikâyeti için aşağıdaki yollar takip edilebilir;

 • Kolluk Kuvvetleri: Siber suçların kolluk kuvvetlerine şikâyet edilmesi mümkündür. Bu, özellikle hızlı hareket edilmesi gereken acil durumlarda yararlı olabilir. Birçok ülke, siber suç birimleri kurmuştur ve kolluk kuvvetleri de bu birimlerle iş birliği yaparak siber suçlarla mücadele ederler.
 • İnternet Hizmet Sağlayıcısı: Bazı durumlarda, internet hizmet sağlayıcınız da siber suçların şikâyet edilmesinde yardımcı olabilir. İnternet hizmet sağlayıcınızın siber suçlara karşı bir bildirim veya şikâyet mekanizması olabilir ve bu mekanizmayı kullanarak siber suçları rapor edebilirsiniz.
 • Online Platformlar: Sosyal medya platformları, online pazar yerleri ve diğer online platformlar, siber suçların rapor edilmesi için genellikle bir mekanizma sağlarlar. Bu mekanizmalar aracılığıyla siber suçları şikâyet edebilir ve ilgili platformların kendi politikaları doğrultusunda hareket etmesini sağlayabilirsiniz.
 • Avukatlar: Bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlar, siber suçların şikâyet edilmesinde yardımcı olabilirler. Avukatlar, siber suçlar konusunda uzman oldukları için, suçun niteliğine ve yerine göre en uygun şikâyet mekanizmasını belirleyebilir ve müvekkillerini bu süreçte temsil edebilirler.

Bilişim Suçları Davası Nasıl Açılır?

Bilişim suçları davası, diğer suç davalarıyla benzer bir şekilde açılır. Ancak, bilişim suçları genellikle teknik ve karmaşık konuları içerdiği için bazı farklılıklar olabilir.

Bir bilişim suçu işlendiğinde, mağdur taraf savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır. Savcılık, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek, soruşturma açabilir veya açmama kararı verebilir.

Soruşturma aşamasında, savcılık olayın gerçekleştiği cihazlara, bilgisayarlara ve diğer materyallere el koyabilir ve bunları teknik incelemeye tabi tutabilir. Bu inceleme için, bilirkişi heyetlerinden destek alabilirler.

Soruşturma sonucunda, savcılık eğer yeterli delil bulursa dava açma kararı verecektir. Davanın açılmasıyla birlikte, mahkeme duruşma günü belirleyerek, tarafların delillerini sunmasına ve savunmalarını yapmasına olanak tanıyacaktır.

Bilişim suçları genellikle teknik ve karmaşık konuları içerdiği için, mahkeme kararı vermeden önce bilirkişi raporlarının hazırlanması gerekebilir. Bu raporlar, dijital verilerin incelenmesini ve yorumlanmasını içerir.

Bilişim suçları davaları, teknik konular içerdiği için avukatların ve bilirkişilerin tecrübe ve uzmanlıklarının oldukça önemli olduğu davalar arasındadır.

İzmir Bilişim Avukatları Kimlerdir ?

İzmir bilişim avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar bilişim hukuku davaları olan avukatlardır.

İzmir En İyi Bilişim Avukatı Nasıl Bulunur ??

İzmir En iyi bilişim avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Bilişim avukatı ne iş yapar?

İnternetin kullanımı ile artan bilişim suçlarının davalarında görev alan avukatlara bilişim avukatı denmektedir.

Bilişim hukuku hangi hukuk dalı içinde yer alır?

Teknolojinin gelişmesi ile hukuk alanında da gelişmeler söz konusu olmaktadır bilişim ve teknoloji hukuku, bilişim hukuku olarak da bilinmektedir.

Bizi Arayın