Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer? Boşanma davaları ile ilgili olarak dava süreçleri ve sonrası bakımında birçok ihtimal söz konusudur. Bu ihtimallerden birisi de boşanma davasının düşmesi olup en çok merak edilen konular arasında da boşanma davasının düşmesi sonucu ne olur sorusudur. 

Boşanma davasının düşmesi halinde, tarafların yeniden bir dava açabilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanan hükümleri göz önüne alması gerekir. Buna göre şunu söyleyebiliriz ki düşen boşanma davasının üzerinden 3 yıl kadar bir zaman geçmiş olması ve evlilik birliğinin yeniden kurulamaması durumunda boşanma kararına yönelik detaylı bir şekilde yeniden inceleme yapılması gereklidir.

Boşanma davalarının düşmesi, davada zaman aşımı ya da taraflardan birinin boşanma davasını takip etmemesi ve bunu bildirmesi ile mümkün olabilmektedir. Davanın yeniden görülmesi için ise tekrardan boşanmak isteyen tarafın boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurması gereklidir

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer? Çekişmeli boşanma davası, tarafların arasında uzlaşma sağlanması, tarafların ortak karar ile davayı anlaşmalıya çevirmesi durumunda düşer. Ancak belirtmek isteriz ki tarafların bu anlaşmayı, mahkemeye sunulan protokolle veya tutanakla belgelemesi gerekmektedir. Taraflardan birinin ölümü halinde de dava taraf yokluğundan düşecektir. Dava açısından davacının veya davalının vefatının birbirinden farkı yoktur.

Bir diğer sebep de davanın konusuz kalması: Davanın konusu olan aynı zamanda boşanma sebebi de olan olayın gerçekleşmemiş olması, gerçekleşemeyeceğinin de anlaşılması halinde veya zaman aşımına uğraması durumunda da dava düşecektir. Tarafların dava konusu ve aynı zamanda boşanma sebebi olan konuda sulh yolu ile barışmaları halinde de dava düşecektir.

Ancak bu Sulh yolu, mahkemece tutanağa bağlanmalıdır. Taraflar ya da taraflardan birinin İstinaf veya temyiz yoluyla çekişmeli boşanma davasında ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesinin vermiş olduğu kararına karşın, yüksek mahkeme tarafından bozma kararı verilmesi halinde dava düşecektir. Bu durumda davacının yeniden dava açması gerekecektir. Bir başka düşme kararı da Aile Mahkemesinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, davanın reddine karar vermesi sonucunda gerçekleşir. Tüm bunların dışında, tarafların yasal süreleri geçirmesi, davaya atanan avukatın vekillikten çekilmesi gibi durumlar da davanın düşmesine neden olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir?

Türk Medeni Kanununun161 ile 166’ncı maddeleri arasında düzenlenen boşanma sebeplerine dayanarak çekişmeli boşanma davası açan tarafın davasının yapılan yargılama neticesinde Aile Mahkemesince reddedilmesine sebep olan bazı durumlar vardır. Bu durumlar aşağıda açıklanmıştır;

  • Boşanma davasında tarafların ileri sürdükleri boşanma sebebinin yasal şartları oluşmamış ise mahkemece davanın reddine karar verilebilecektir.
  • Boşanma davalarında en önemli ilkelerden birisi de kusurluluk ilkesi olup açılan bir çekişmeli boşanma davasında Aile Mahkemesi tarafların kusur durumunu öncelikli olarak incelemektedir. Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere; bir kimse kendi kusuruna dayanarak hak elde edemeyeceği gibi bu durum hukukun evrensel ilkelerine ve TMK’nın ikinci maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Yani bu demek oluyor ki tam kusurlu eş boşanma davası açtığı zaman dava reddedilebilecektir.
  • Açılacak olan bir boşanma davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen usule aykırı şekilde açılır ise de dava usulden reddedilebilecektir. 
  • Eşler arasında gerçekleşen bir olay ile alakalı sonraki süreçte affetme durumu söz konusu olduğu halde aynı olay ileri sürülerek açılan boşanma davasının mahkemece reddedilebilmesi mümkündür. 
  • Tüm bunlara ek olarak davacı eş açtığı boşanma davasından feragat ettiği zaman boşanma davasında beyan ettiği olayları affettiği varsayılacaktır. Dolayısıyla bu demek oluyor ki ilgili eş daha sonra feragat ettiği olayı ileri sürerek tekrar dava açar ise bu dava da reddedilebilecektir.

Bu yüzden boşanma konularındaki uyuşmazlıklarında olası hak kayıpları ile karşılaşmamak adına alanında uzman İzmir boşanma avukatı Avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek hukuki destek almanız faydalı olacaktır.

İlgili Makale; Çekişmeli boşanma davası ücreti

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hâle gelmiş bulunmasının gerçekleştiği iddia eden tarafça ispatlanırsa çekişmeli boşanma davası iddiasını ispatlayan tarafça kazanılabilecektir. Eğer ispatlanamazsa boşanma davası kazanılamaz ve mahkemece reddolunur bunun sonucu olarak da taraflar boşanamaz.

Davada boşanma sebebi olarak ileri sürülen olayın özellikleri, oluş biçimi, eşlerin eğitim ve mali durumları ile eşlerin birbirleri ve çocuklarıyla ile olan ilişkileri, toplumun değer yargıları gibi hususlar dikkate alınarak evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığı, kusurlu olan tarafın davacı mı davalı taraf mı olup olmadığı mahkemece tespit edilecektir.

Evlilik birliği eşler arasında ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış olduğunda eşlerden her biri boşanma davası açabilir fakat tam kusurlu eşin dava açama hakkı bulunmamaktadır. Çünkü tam kusurlu eşin çekişmeli boşanma davası açması hukuka aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkarır. Boşanmayı isteyebilmek için davayı açan tarafın tamamen kusursuz ya da az kusurlu olması gerekmeyip kusur oranı daha fazla olan tarafın da dava hakkı bulunmaktadır. Mahkemenin boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurlu olması ve bunun belirlenmesi zorunludur.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

İlk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesinde halen devam etmekte olan bir çekişmeli boşanma davanızın olması durumunda eğer mahkeme kararını henüz vermemiş ise, karar verilene kadar davanın her aşamasında davacı taraf olarak çekişmeli boşanma davanızdan vazgeçebilme hakkına sahipsiniz. Böylelikle davanız iptal edilmiş olacaktır. Normal şartlarda feragat edilen bir dosyada veya konuda hukuken talep hakkı HMK hükümlerine göre sona ermiş olsa da boşanma davasında tam bir feragat söz konusu değildir. Yani şöyle ki davacı açmış olduğu çekişmeli boşanma davasından vazgeçtiği zaman daha sonra yeniden evlilik birliğini devam ettirmek istemez ise boşanma davası açabilecektir.

Yani kısaca belirtmek gerekirse davacı taraf ilk derece mahkemesinde devam eden boşanma davasından vazgeçerek ve davayı geri çekerek, yeniden dava açma hakkını yitirme gibi bir durum olmayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki karşı taraf eğer kendisini boşanma davasında avukat ile temsil ettirmiş ise, davacıya karşı vekalet ücretine hükmedebilecek ve yapılan masrafları vazgeçen taraf üzerine bıraktıracaktır. Bunun sonucunda artan avanslar ise davacı tarafa iade edilecektir.

Yukarıda değinmiş olduğumuz bilgiler genel bilgiler olup her boşanma davasındaki somut olaya göre şartların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle İzmir boşanma avukatı Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Hukuk Büromuzu ziyaret ederek bizlere gönül rahatlığı ile tüm merak ettikleriniz için danışabilirsiniz. Hukuk büromuza gelme imkanınızın olmaması durumunda ise iletişim kısmında yer alan bilgilerden bizlere ulaşabilir online hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davasında hakim nelere dikkat eder?

Çekişmeli boşanma davasında hakim, tarafların iddialarını, delillerini ve çocukların çıkarlarını değerlendirir. Ekonomik durum, evliliğin sebepleri ve tarafların tutumları da dikkate alınan faktörler arasındadır. Hakim, adil ve dengeli bir karar vermeye çalışır.

Çekişmeli boşanma davaları ne kadar sürüyor?

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, duruma ve yargı bölgesine bağlı olarak değişir. Ancak genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Uzun sürebilen durumlar, mülkiyet bölüşümü, çocuk velayeti ve maddi konuların karmaşıklığından kaynaklanabilir.

Çekişmeli bosanma-davasında hakim neler sorar?

Çekişmeli boşanma davasında hakim, tarafların maddi durumlarını, çocukların velayeti ile ilgili taleplerini, evliliğin sebebini, iddialarını ve delillerini sorabilir. Tarafların taleplerini anlamak ve adil bir karar vermek için detaylı bilgiler toplar.
Kategori : Aile Hukuku