Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Mahkeme sayıları illere göre değişiklik göstermektedir. Mahkeme sayısı bakımından genellikle çekişmeli boşanma davalarına bakan 5 ile 6 mahkeme vardır. Duruşmalar arasındaki süre genellikle 3 ile 4 ay olmaktadır. Ancak bu süreler de kesin olmayıp bazı boşanma davaları da tek celsede çözülmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları için Adalet Bakanlığının belirlediği hedef süre 10 aydır. Bu süre sadece ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesindeki davanın süresini ifade etmektedir. İlk derece mahkemesi sürecinden sonra tarafların istinaf kanun yoluna başvuru yapması halinde ilk derece mahkemesi süresine en az 2 yıl daha eklenmesi olası durumdur. Bu süreler mahkemelerin iş yüküne göre değişiklik gösterebilmektedir. Tabi bu sürelerin sonunda mahkemenin boşanma kararı vermemesi, davayı reddetmesi de olası bir durumdur. O yüzden çekişmeli boşanma davaları genel itibariyle yıpratıcı ve uzun süreli davalardır. Bu yüzden bu dava süreçlerinin iyi takip edilmesi ve kişilerin hak kaybı yaşamamaları adına uzman bir boşanma avukatından yardım almaları şarttır.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği sorusuna kesin bir cevap vermek maalesef mümkün değildir. Çünkü boşanma davası açmak isteyen tarafın dayandığı boşanma sebebi, dava sürecinde toplanacak olan deliller ve tarafların boşanmanın fer’ileri hususundaki uyuşmazlıklarından dolayı davanın süresi değişkenlik gösterebilir. Örneğin; çekişmeli boşanma davasında müşterek çocuğun velayeti konusunda taraflar arasında çekişme bulunması davayı uzatacak bir husustur. Yine edinilmiş malların paylaşımı veya nafaka talepleri de ekonomik ve sosyal araştırma gerektirdiği için bu konular da davanın uzamasına neden olabilmektedir. İleri sürülen boşanma sebeplerine ilişkin tarafların mahkemeye sunmuş olduğu delillerin niteliği de dava süresini etkileyen diğer bir faktördür. Tüm bunlara bakıldığında çekişmeli boşanma davalarının ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde sonuçlanması ortalama 8 ay ile 1,5 yıl arasında değişmektedir. Tarafların ilk derece mahkemesinde verilen karara karşı istinaf ve sonrasında temyiz yoluna başvurmaları halinde ise kararın kesinleşmesi uzun yıllar alacaktır.

Bu sebeple; çekişmeli boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için iyi bir boşanma avukatından yardım alınması gerekmektedir. Çünkü gerek boşanma davasında kullanılacak olan delillerin değerlendirilmesi ve toplanması gerek tüm bu dava sürecinin en hızlı şekilde takibinin yapılması ancak alanında uzman iyi bir boşanma avukatı yardımıyla mümkün olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, dava türleri arasında en zorlu ve yıpratıcı olandır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında çok fazla kanıt da olmadığı için, çoğunlukla eşlerin kapalı duvarların arkasında tanık olmadan mahremiyet içeren bir yaşam sürmesi bu davanın uzun sürmesine neden olmaktadır.

Çekişmeli boşanma dava süresi için kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında dava süreci; mahkemelerin yoğunluğu, boşanma sebebi ve dosyadaki delillere bağlı olarak değişmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında hâkim karar verebilmesi için bir kanıya varması gerekmektedir.

Bu nedenle hâkim dava dilekçesini, cevap dilekçesini, cevaba cevap dilekçesini, tebligatları, tanık dinleme, delil toplanması ve bilirkişi raporu alınmasındaki yargılama sürecini yürütmek zorundadır. Yani hâkim kısacası tarafların dava dilekçelerinde bulunan iddialarını değerlendirmek için gerekli soruşturmayı yapmalı, tanıkları dinlemeli ve delilleri incelemelidir.

Çekişmeli boşanma davası alanında uzman bir boşanma avukatı ile hukuka ve mevzuata uygun takip edildiği takdirde 5 ile 6 celsede tamamlanabilmektedir.

İzmir’de çekişmeli boşanma davası; her duruşma arası 3 ile 4 ay aralıklarla görülmesine bağlı olarak 1.5 ile 2 yıl sürebilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki eğer, çekişmeli boşanma davasının hukuki süreci doğru şekilde takip edilmez ise, dava 3 ile 4 yıl kadar sürebilir.  Bu sürelerde Yargıtay süreci hariçtir.

Çekişmeli Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Olur?

İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesi nezdindeki çekişmeli boşanma davasının süreci mahkemenin verdiği nihai karar ile bitmektedir. Çekişmeli boşanma davası bitince aile mahkemesi öncelikle kısa karar, daha sonra boşanma nedenleri de açıklanan gerekçeli kararı tanzim eder.

Böylelikle kesinleşme süreci başlamış olur. Boşanma kararının kesinleşmesinin birkaç yöntemi vardır. Bunlar:

  • İstinaf kanun yolundan feragat edilmesi,
  • İstinaf kanun yoluna gidilmesi,
  • Sürelerin dolmasının beklenmesidir.

Tüm bu süreçler tamamlandığı zaman karar kesinleşmekte ve kesin hüküm vasfını almaktadır. Kesin hükmün hukuki sonuçları ilk derece mahkemesinin her türlü hükmünün artık icra edilebilir olması anlamına gelmektedir. Öyleyse bu demek oluyor ki artık karardan geri dönüş yoktur ve mahkeme ilamını yerine getirmek artık zorunludur.  Kesinleşme gerçekleştikten sonra aile mahkemesi tarafından kesinleşme şerhi hazırlanmaktadır. Kesinleşme şerhi hazır olduktan sonra taraflara tebliğ edilir. Boşanma kararı nüfus müdürlüklerine bildirilir ve mahkeme kararı eline ulaştıktan sonra nüfus müdürlüğü mahkeme kararını her iki tarafın da sistemine geçirir.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Celsede Biter Mi?

Boşanma dava türlerinden olan anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi esastır. Ancak çekişmeli boşanma davasının tek celsede bitmesi çok nadir karşımıza çıkan bir durumdur. Davanın tek celsede bitmesi için tüm delil ve tanıkların dinlenmesi gerekmektedir. 

Eşlerin dava açmadan önce uzlaşma sağlayamaması durumunda çekişmeli boşanma davası yoluna gidileceğinden önceki makalelerimizde detaylı bahsetmiştik. Çekişmeli boşanma davalarının tek celsede boşanma kararıyla sonuçlanması oldukça zor olmakla beraber, hukuken olanaksız da değildir. Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşmasında taraflar hakkında boşanma kararı verilebilmesi ve davanın tek celsede sona erebilmesi için alanında uzman bir boşanma avukatı yardımına başvurulmalı, deneyimli bir boşanma avukatı ile ilerlenmelidir. Çünkü çekişmeli boşanma davasının tek celsede sonuçlanması hali hazırda çok zor ve istisnai bir durum olduğu için kişi kendisi bu süreci tek celsede sonlandırmakta oldukça güçlük çekecektir hatta kendisi için bu durum imkânsız bir hal de alabilir. Ancak kendisini vekil ile temsil ettirmesi durumunda çekişmeli boşanma davası sürecinin kısaltılması hususunda şansını arttırmış olacaktır.

Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer? 

Çekişmeli boşanma davaları uzun soluklu davalardandır. Genel olarak bakıldığında 8 ila 18 ay arasında değiştiği görülmektedir. Yani ortalama 1, 5 yıl kadar sürüyor. Bu süre ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde görülen davanın süresidir. Aile mahkemeleri; evlenme, boşanma, mal rejimi, nafaka, soy bağı, babalık, velayet ve benzeri bütün aile hukuku konularının bakılmasıyla görevlendirilen mahkemedir. Bu mahkemede dava görüldükten sonra taraflar başvurursa istinaf aşamasına geçilir. İstinaf aşaması Bölge Adliye Mahkemelerinde yürütülür. Ve buradaki davaların da en az 1 sene kadar sürmesi beklenir. Bazı durumlarda davanın istinaf mahkemesinden 2 sene sonra dönmesi de olağandır. Mahkemelerin o zaman dilimindeki iş yoğunluğuna göre bu sürede artma ya da azalma gerçekleşmektedir. 

Çekişmeli boşanma davasının, dava dosyasında bulunan deliller, iddialar ve talepler, incelenmesi gereken konular ve bilirkişinin incelemesinin gerekip gerekmediğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel olarak bakıldığında 1, 5 sene sürdüğü görülür. İlk derece mahkemesinde 1, 5 sene sürebildiği görülen çekişmeli boşanma davasının istinaf aşamasında en az bir sene daha sürmesi beklenir. Dolayısıyla genel anlamda toplama bakılırsa çekişmeli boşanma davası 2, 5 sene kadar sürebilir. 

Çekişmeli boşanma davası sürecinin en iyi ve güvenilir şekilde ilerlemesi için alanında uzman, deneyimli bir avukattan da destek alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki çekişmeli boşanma davaları için Adalet Bakanlığının belirlediği hedef süre 10 aydır. 

Çekişmeli boşanma kaç mahkeme sürer? 

Çekişmeli boşanma davalarının kaç celse süreceği hakkında net bir süre belirtmek güçtür. Çünkü çekişmeli boşanma davalarının süresi, somut olaya ve dosyanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Celse sayısına bakıldığında çekişmeli boşanma davalarının genellikle 6 – 7 celse kadar sürdüğü görülmektedir. 

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, mahkemenin yoğunluğu, dinlenmesi gereken tanıkların sayısı, talep edilecek olan bilirkişi raporunun tanzim süresi, incelenmesi gereken delillerin yoğunluğu ve tarafların neden boşanmak istediğine göre değişiklik gösterir. Davanın hâkimi karar vermeden önce tarafların dava dosyalarında bulunan iddialarını değerlendirmeli, gerekli soruşturmayı yapmalı, tanıkları dinlemeli ve tarafların sunduğu delilleri incelemelidir. 

Çekişmeli boşanma davaları eğer alanında uzman, müvekkilinin isteklerini karşılayabilecek bir boşanma avukatı tarafından yürütülürse hukuka ve mevzuata da uygunsa 5 – 6 celsede tamamlandığı görülür. Fakat belirtmek gerekir ki çekişmeli boşanma davaları hukuka ve mevzuata uygun yürütülmezse davanın 3 ila 4 yıl arasında sürdüğü görülmektedir. 

Ancak tüm bu belirtilen süreler net bir süre ifade etmemektedir. Tüm koşullar göz önüne alınarak somut olaya bakıldığı zaman çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu tüm koşullar da alanında uzman bir boşanma avukatıyla görüşüldüğünde müvekkillere belirtilmektedir. Fakat belirtmek gerekir ki bazı çekişmeli boşanma davalarının tek celsede bile sonuçlandığı görülmektedir. 

Eşim boşanmak istemiyor dava ne kadar sürer?

Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa mahkeme davayı reddetmez fakat yargılama sonucuna göre karar verir. Burada boşanmak isteyen hangi tarafsa haklı sebebini ispat etmek zorundadır. Tanık dahil her türlü delille nedenini ispatlayabilir. Boşanmak istemeyen taraf da boşanmak istemediğini, eşiyle evliliğinin mutlu olduğunu ve hatta evliliğin sona ermesinde asıl kusurlu tarafın boşanmayı isteyen taraf olduğunu cevap verme süresi içerisinde ispat etmelidir. Davalı eşin öne sürebileceği nedenlerden birisi de davacının dilekçesinde belirttiği gerekçeye rağmen eşiyle evliymiş gibi devam ettiği yani onu affettiğidir. Bilindiği üzere affeden tarafın dava hakkı yoktur. 

Eşlerden yalnız birisinin boşanmak istediği dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Bu davalarda eşler velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşamamaktadırlar. Çekişmeli boşanma davalarına genel olarak bakıldığında 1 ile 1, 5 yıl arasında sürdüğü görülmektedir. Bu davalar için bir azami süre yoktur. Her çekişmeli boşanma davası kendi içerisinde değerlendirilir. 

İster boşanmak isteyen taraf olsun ister boşanmak istemeyen taraf olsun gerekçelerini sağlam delillerle hâkime sunmalıdır. Davalı taraf ne kadar boşanmak istemezse istesin davacı eş gerekçesini hâkime delilleriyle beraber sunduğu takdirde hakim tarafları boşamaya karar verir.

Çekişmeli boşanma davası nasıl hızlandırılır? 

Çekişmeli boşanma davası hızlandırılmak istendiğinde öne sürülecek gerekçeler vardır. Evlilik kurumu ciddi bir müessese olduğundan dolayı her neden değil sadece kanunda belirtilen nedenlerle çekişmeli boşanma davası açılabilir. 

Çekişmeli boşanma davasının özel nedenleri; 

  • Zina,
  • Hayata kast,
  • Pek kötü ya da onur kırıcı davranış,
  • Suç işleme 
  • Haysiyetsiz yaşam sürme ve
  • Akıl hastalığıdır.

Genel neden ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. 

Bu nedenlere bakılarak açılacak olan çekişmeli boşanma davasını hızlandırmanın yolu, hangi nedene dayanılarak açılacaksa o alanda sağlam deliller sunulmasıdır. Gerekçeyi oluşturan husus hâkimin verdiği süreler içerisinde ve inandırıcı kanıtlar ile dava dosyasına eklenmelidir. Nedenlerden birisi kesin olarak kanıtlandığı takdirde karşı taraf istemese dahi hâkim tarafları boşamakla yükümlüdür. 

Çekişmeli boşanma davasını hızlandırmanın en iyi yollarından birisi de alanında uzman bir avukatla çalışılmasıdır. Çünkü alanında uzman bir avukat, çekişmeli boşanma davasının içeriğini, sürecin nasıl işleyeceğini, hangi belgelere ihtiyaç duyulacağını, müvekkilinin elinde bulunan kanıtları nasıl sunacaklarını planlar ve müvekkiline de aktarır. Uzman bir boşanma avukatı dava sürecini kendisi de iyi takip edecek, müvekkilinin aleyhine bir durum çıkmaması için de çaba gösterecektir. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları hakkında da uzman boşanma avukatından bilgi alınarak o şekilde ilerlenmelidir. Tek celsede boşanmak istiyorum, hemen boşanmak istiyorum denildiği takdirde en hızlı boşanma şeklinin anlaşmalı boşanma olduğu unutulmamalıdır. Hızlıca boşanmak isteyen eş, boşanma süresince eşiyle uzlaşma içerisinde olmalıdır.

Kategori : Aile Hukuku