Aile Hukuku

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Mahkeme sayıları illere göre değişiklik göstermektedir. Mahkeme sayısı bakımından genellikle çekişmeli boşanma davalarına bakan 5 ile 6 mahkeme vardır. Duruşmalar arasındaki süre genellikle 3 ile 4 ay olmaktadır. Ancak bu süreler de kesin olmayıp bazı boşanma davaları da tek celsede çözülmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları için Adalet Bakanlığının belirlediği hedef süre 10 aydır. Bu süre sadece ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesindeki davanın süresini ifade etmektedir. İlk derece mahkemesi sürecinden sonra tarafların istinaf kanun yoluna başvuru yapması halinde ilk derece mahkemesi süresine en az 2 yıl daha eklenmesi olası durumdur. Bu süreler mahkemelerin iş yüküne göre değişiklik gösterebilmektedir. Tabi bu sürelerin sonunda mahkemenin boşanma kararı vermemesi, davayı reddetmesi de olası bir durumdur. O yüzden çekişmeli boşanma davaları genel itibariyle yıpratıcı ve uzun süreli davalardır. Bu yüzden bu dava süreçlerinin iyi takip edilmesi ve kişilerin hak kaybı yaşamamaları adına uzman bir boşanma avukatından yardım almaları şarttır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği sorusuna kesin bir cevap vermek maalesef mümkün değildir. Çünkü boşanma davası açmak isteyen tarafın dayandığı boşanma sebebi, dava sürecinde toplanacak olan deliller ve tarafların boşanmanın fer’ileri hususundaki uyuşmazlıklarından dolayı davanın süresi değişkenlik gösterebilir. Örneğin; çekişmeli boşanma davasında müşterek çocuğun velayeti konusunda taraflar arasında çekişme bulunması davayı uzatacak bir husustur. Yine edinilmiş malların paylaşımı veya nafaka talepleri de ekonomik ve sosyal araştırma gerektirdiği için bu konular da davanın uzamasına neden olabilmektedir. İleri sürülen boşanma sebeplerine ilişkin tarafların mahkemeye sunmuş olduğu delillerin niteliği de dava süresini etkileyen diğer bir faktördür. Tüm bunlara bakıldığında çekişmeli boşanma davalarının ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde sonuçlanması ortalama 8 ay ile 1,5 yıl arasında değişmektedir. Tarafların ilk derece mahkemesinde verilen karara karşı istinaf ve sonrasında temyiz yoluna başvurmaları halinde ise kararın kesinleşmesi uzun yıllar alacaktır.

Bu sebeple; çekişmeli boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması için iyi bir boşanma avukatından yardım alınması gerekmektedir. Çünkü gerek boşanma davasında kullanılacak olan delillerin değerlendirilmesi ve toplanması gerek tüm bu dava sürecinin en hızlı şekilde takibinin yapılması ancak alanında uzman iyi bir boşanma avukatı yardımıyla mümkün olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, dava türleri arasında en zorlu ve yıpratıcı olandır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında çok fazla kanıt da olmadığı için, çoğunlukla eşlerin kapalı duvarların arkasında tanık olmadan mahremiyet içeren bir yaşam sürmesi bu davanın uzun sürmesine neden olmaktadır.

Çekişmeli boşanma dava süresi için kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü çekişmeli boşanma davalarında dava süreci; mahkemelerin yoğunluğu, boşanma sebebi ve dosyadaki delillere bağlı olarak değişmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında hâkim karar verebilmesi için bir kanıya varması gerekmektedir.

Bu nedenle hâkim dava dilekçesini, cevap dilekçesini, cevaba cevap dilekçesini, tebligatları, tanık dinleme, delil toplanması ve bilirkişi raporu alınmasındaki yargılama sürecini yürütmek zorundadır. Yani hâkim kısacası tarafların dava dilekçelerinde bulunan iddialarını değerlendirmek için gerekli soruşturmayı yapmalı, tanıkları dinlemeli ve delilleri incelemelidir.

Çekişmeli boşanma davası alanında uzman bir boşanma avukatı ile hukuka ve mevzuata uygun takip edildiği takdirde 5 ile 6 celsede tamamlanabilmektedir.

İzmir’de çekişmeli boşanma davası; her duruşma arası 3 ile 4 ay aralıklarla görülmesine bağlı olarak 1.5 ile 2 yıl sürebilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki eğer, çekişmeli boşanma davasının hukuki süreci doğru şekilde takip edilmez ise, dava 3 ile 4 yıl kadar sürebilir.  Bu sürelerde Yargıtay süreci hariçtir.

Çekişmeli Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Olur?

İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesi nezdindeki çekişmeli boşanma davasının süreci mahkemenin verdiği nihai karar ile bitmektedir. Çekişmeli boşanma davası bitince aile mahkemesi öncelikle kısa karar, daha sonra boşanma nedenleri de açıklanan gerekçeli kararı tanzim eder.

Böylelikle kesinleşme süreci başlamış olur. Boşanma kararının kesinleşmesinin birkaç yöntemi vardır. Bunlar:

  • İstinaf kanun yolundan feragat edilmesi,
  • İstinaf kanun yoluna gidilmesi,
  • Sürelerin dolmasının beklenmesidir.

Tüm bu süreçler tamamlandığı zaman karar kesinleşmekte ve kesin hüküm vasfını almaktadır. Kesin hükmün hukuki sonuçları ilk derece mahkemesinin her türlü hükmünün artık icra edilebilir olması anlamına gelmektedir. Öyleyse bu demek oluyor ki artık karardan geri dönüş yoktur ve mahkeme ilamını yerine getirmek artık zorunludur.  Kesinleşme gerçekleştikten sonra aile mahkemesi tarafından kesinleşme şerhi hazırlanmaktadır. Kesinleşme şerhi hazır olduktan sonra taraflara tebliğ edilir. Boşanma kararı nüfus müdürlüklerine bildirilir ve mahkeme kararı eline ulaştıktan sonra nüfus müdürlüğü mahkeme kararını her iki tarafın da sistemine geçirir.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Celsede Biter Mi?

Boşanma dava türlerinden olan anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi esastır. Ancak çekişmeli boşanma davasının tek celsede bitmesi çok nadir karşımıza çıkan bir durumdur. Davanın tek celsede bitmesi için tüm delil ve tanıkların dinlenmesi gerekmektedir. 

Eşlerin dava açmadan önce uzlaşma sağlayamaması durumunda çekişmeli boşanma davası yoluna gidileceğinden önceki makalelerimizde detaylı bahsetmiştik. Çekişmeli boşanma davalarının tek celsede boşanma kararıyla sonuçlanması oldukça zor olmakla beraber, hukuken olanaksız da değildir. Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşmasında taraflar hakkında boşanma kararı verilebilmesi ve davanın tek celsede sona erebilmesi için alanında uzman bir boşanma avukatı yardımına başvurulmalı, deneyimli bir boşanma avukatı ile ilerlenmelidir. Çünkü çekişmeli boşanma davasının tek celsede sonuçlanması hali hazırda çok zor ve istisnai bir durum olduğu için kişi kendisi bu süreci tek celsede sonlandırmakta oldukça güçlük çekecektir hatta kendisi için bu durum imkânsız bir hal de alabilir. Ancak kendisini vekil ile temsil ettirmesi durumunda çekişmeli boşanma davası sürecinin kısaltılması hususunda şansını arttırmış olacaktır.

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir