İzmir Ceza Avukatı

 İzmir Ceza Avukatı , İzmir Ağır Ceza Avukatları

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde kanunun amacı tanımlanmıştır: “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”

Ceza Hukuku toplu yaşamanın sürekliliğin sağlanmasını amaçlar. İnsanların birlikte yaşamasının gerekliliği olan konular ile ilgili kurallar belirlenmiştir. Ceza hukukunun amacı toplum olmanın gerektirdiği düzene aykırı bazı davranışları suç olarak tanımlamakta, bu suçların işlenmesi durumunda oluşacak yaptırımları belirlemektir. Devletler toplumsal düzeni sağlamak için ceza hukuku kurallarından etkin bir şekilde yararlanır.

İZMİR Ceza Avukatı Tavsiye

Ceza davaları şüphe sonucu açılan, kişilerin hak ve özgürlüklerini etkileyen, toplum yapısının oluşmasını sağlayan kamu davalarıdır. Ceza davalarında son derece donanımlı ve başarılı bir süreç yürüten Avukat Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu, müvekkillerini İzmir ceza avukatı olarak hukuki anlamda en başarılı şekilde temsil etmektedir.

Ağır ceza davalarının yasalar tarafından sınırları çizilmiş ağır suçlar kapsamına giren durumlarda görülen davalar olduğunu belirtmek isteriz. Bu davaların görüldüğü mahkemeler Ağır Ceza Mahkemesi olarak bilinmekte olup söz konusu mahkemelerin de ilk derece ceza yargılamalarının yapıldığı adli makamlar olduğunun belirtilmesinde fayda vardır. Ceza davalarında alanında uzman avukatlarla çalışılması gerekmektedir.

İzmir ceza avukatı tarafından sağlanan hukuki yardım desteğinin en faydalı şekilde kullanılabilmesi ve en önemlisi de haksız kararların gözden geçirilerek tutuklama kararına itiraz yolunun tercih edilebilmesi için alanında uzman bir avukat ile çalışmak ceza davaları açısından son derece belirleyici olmaktadır. Bu sebeple tutuklama sonrasında en sağlıklı hukuki desteği alabilmek adına doğru bir tercihte bulunulması gerekir.

Avukat Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu İzmir ili içerisinde görevini en iyi şekilde yürütmektedir. İzmir ceza avukatı tavsiyesinde arabuluculuk, dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu ceza avukatı tavsiyelerinde de ilk sıralarda yer almaktadır.

İZMİR Barosuna Kayıtlı Ceza Avukatları

Ülkemizdeki hukuk sisteminde avukatların spesifik dalları bulunmamaktadır. Baro siciline kayıtlı tüm avukatlar ceza davalarında avukatlık yapabilirler. Ceza alanında tecrübesi olan avukatlar halk dilinde ceza avukatı olarak nitelendirilmektedir. İzmir ilindeki ceza avukatları İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan oluşmaktadır. Fakat elbette ki İzmir ceza davalarına bakan avukatlar, aynı zamanda Türkiye’nin tüm illerindeki ceza davalarına da bakabilmektedir. 31.12.2022 tarihinde yapılan çalışmaya göre İzmir barosuna kayıtlı 12.424 avukat bulunmaktadır. Bu avukatların yaklaşık %50’si kadın, %50’si erkek avukatlardır. 

İzmir’in en iyi ceza avukatlarının, müvekkiller tarafından özenle seçilmesi gerekmektedir. İzmir’de ceza davalarına bakmakta olan avukatların ve hukuk bürolarının almış olduğu davalardaki başarıları o avukatların tecrübelerini ve azimlerini göstermektedir. Bu neden ve doğru orantı ile İzmir en iyi ceza avukatı arayışınızda başarı ve azim kriterlerini önemsemelisiniz. Avukat seçimi yaparken davanızın olumlu ve olumsuz tüm durumlarını avukat ile görüşerek karar verilmesi önemlidir.

İzmir’de ceza davalarına bakan hukuk bürosu olarak, alanında profesyonel ekibimiz ile sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübelerimizle kişilerin hak kaybı yaşamasını önlemek ve müvekkillerimize sunduğumuz hizmetin kalite ve niteliğini fazlasıyla önemsemekteyiz.

Adres: Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Kapı No:57 K:7 D.No:72 Saray İş Hanı, 35210 Konak/İzmir

Telefon: +905354012450

Mail: info@mervekolman.av.tr

Ceza Avukatı Kime Denir?

Tüm Dünyada Avukatlık mesleğinin kuralları kanunlar ile belirlenmiştir. Ülkemizde Avukatların görev ve sorumlulukları 1136 sayılı avukatlık kanunda düzenlenmiştir. Ülkemizdeki Kanunlarda Avukatlık mesleğinin içinde çalışma branşı ayrımları yapılmamaktadır. Yani kanunlarda veya mevzuatlarda ceza avukatı, boşanma avukatı, ağır ceza avukatı, İzmir ceza avukatı gibi tabirler bulunmamaktadır. Ülkemizde Avukatlık ruhsatına sahip kişiler tüm alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti yürütebilmektedir.

Hukuk dünyasında Avukatlık mesleğinde özel branşlarda uzmanlaşmalar görülmektedir. Ceza avukatları, davalarda müşteki ve mağdur haklarını savunan, soruşturma-kovuşturma aşamalarında şüpheli ve sanıklara yol gösteren, toplumsal düzenin sağlanmasında önemli rol alan avukatlardır. Ceza avukatı savunduğu alan itibari ile toplumun en önemli temel problemleri ile ilgili çalışır. Ceza avukatı kişilerin özgürlüğü alanında çalışmalar yürüttüğü için şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılır.

Avukatlar, şüpheli ve sanığın hukuki haklarının savunucusu, temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. İzmir Ceza Avukatları savunmanın hukuki boyutuyla ilgili müvekkilini mahkemede savunur. Ceza yargılamasının tüm aşamalarında temel hak ve özgürlüklerini güvence altında tutar. Ceza avukatları, sanığı temsilen mahkemeye delil sunabilirler, sunulan delilleri değerlendirebilirler, mahkemeye itirazlarını yapabilirler. Tanık, müşteki ve yargılamaya dahil olan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilinin haklarını savunmak için sorular sorabilirler.

İzmir Ceza Avukatı Nedir?

İzmir Ceza Avukatı, İzmir ilinde faaliyet gösteren ceza hukuku alanında deneyim ve tecrübeleriyle uzmanlaşmış avukatı ifade eder. İzmir Ceza Avukatı, ceza hukuku alanında soruşturma ve dava tecrübesi olan avukattır. İzmir ceza avukatı, ceza dosyalarını titizlikle inceleyerek, şüpheli, sanık, mağdur ve müştekiler için hukuki açıdan yapılması gereken işlemleri belirler.

Ceza avukatları, ceza davalarında uzlaştırmacı olarak çalışarak mahkemelerin iş yükünü hafifletmektedirler. Uzlaştırmacı olarak çalışabilmek için Adalet Bakanlığının uzlaştırmacı siciline kaydolunması gerekmektedir. Avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN 5997 sicil numarası ile uzlaştırmacı olarak çalışmaktadır.

İzmir ceza avukatı, Av.Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN aşağıdaki aşamalarda ceza avukatı olarak müvekkillerine hizmetler sunmaktadır;

 • Soruşturma Aşamasında Taraf Müdafiliği.
 • Müşteki, mağdur, katılan Vekilliği.
 • Dosyaların İncelenmesi, Araştırılması, Raporlandırılması.
 • Şikâyet Dilekçesi Hazırlanması ve Savcılık Makamına Sunulması.
 • Müvekkil ile Ceza Evinde Görüşmeler Yapılması.
 • Delillerin Belirlenmesi, Ortaya Çıkarılması.
 • Gözaltı Kararına, Tutuklamaya İtiraz Edilmesi.
 • Mahkemede Sözlü ve Yazılı Savunma Yapılması.
 • Esas Hakkında Savunmanın Yapılması.
 • Dosyanın İstinaf Mahkemesindeki Süreci için İstinaf Dilekçesi Sunulması, İstinaf Sürecinin Takip Edilmesi.
 • Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesindeki Süreci için Temyiz Dilekçesi Sunulması, Yargıtay Sürecinin Takip Edilmesi.
 • Anayasa Mahkemesine Başvuru Yapılması.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yapılması.

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Ağır Ceza Mahkemeleri, ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçların yargılandığı mahkemelerdir Ağır ceza mahkemelerinde görülen davaların ceza miktarı asliye ceza mahkemelerine göre daha yüksektir.

Ağır Ceza Mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan olumlu görüş alınarak, ihtiyaç halinde Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. İzmir ilinde, merkezde 23 adet ağır ceza mahkemesi ve 2 adet çocuk ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır. Bu mahkemelerin bazıları suç tiplerine göre ihtisas kazanmıştır. İhtisas dosya atamasında değerlendirilir ancak genel olarak ağır ceza dosyalarının mahkemelere atanması tevzi sistemine göre gerçekleşir.

Ağır ceza mahkemesi bir başkan ile yeteri kadar üyeden oluşur. Ağır ceza mahkemelerinde mahkeme başkanı, iki mahkeme üyesi ve savcının katılımı ile duruşmalar yapılır.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakmakla Görevlidir?

Ağır ceza mahkemelerinin görev, yetki ve sorumlulukları kanun ile belirlenmiştir. 5235 sayılı Adlı̂ Yargı İlk Derece Mahkemeleri̇ İle Bölge Adliye Mahkemelerı̇nı̇n Kuruluş̧, Görev Ve Yetkı̇lerı̇ Hakkında Kanun Ağır Ceza Mahkemeleri alanına giren suç tiplerinin belirlenmesinde başvurulan asli kaynaktır.

Bu suçların başlıcalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • Kasten Adam Öldürme Suçu,
 • Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu,
 • Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama Suçu,
 • Yağma Suçu
 • Gasp Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • İrtikap Suçu,
 • Hileli İflas Suçu,
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu,
 • Resmî Belgede Sahtecilik Suçu,
 • Anayasal Düzene ve Düzenin İşleyişine Karşı İşlenen Suçlar,
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar,
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar,
 • Devlet Casusluğu Suçu,
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar,
 • Terörle Mücadele Kanunu Çerçevesinde Propaganda Yapma Suçu ve Terör Örgütü Üyeliği Suçu

Bunlara ek olarak ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren tüm suçlar da ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girmektedir.

İzmir Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatları, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza davalarında hizmet vermektedir. Ağır Ceza Avukatları, en ciddi ve en ağır suç tiplerinde savunma yapmaktadır. Ağır Ceza Davalarında tecrübeli bir Ağır Ceza Avukatı ile temsil edilmek, kişilerin temel haklarının ve özgürlük alanlarının kanuna uygun şekilde korunması için önem arz etmektedir.

Av.Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN, ağır ceza davaları konularında bilgi birimi ve tecrübesi ile İzmir ağır ceza avukatı olarak hizmet vermektedir.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Türk Yargı Sisteminde, Kanunda belirtilen istisnai durumlar hariç avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Ehliyeti olan her birey kendi davasında, davasını takip etme, savunma yapma hakkına sahiptir.

Yasalarımızda ceza avukatı tutmanın zorunlu olduğu haller bulunmaktadır. Bu durumlar;

 • Alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli ve sanıklar,
 • Yaşı 18 yaşından küçük olan şüpheli, sanık ve müştekiler,
 • Kendini savunamayacak kadar sağır, dilsiz veya malul olan şüpheli, sanık ve müştekiler,

Bu tür davalarda soruşturma ve yargılama aşamasında avukat tutmak zorunludur. Maddi durumu yetersiz olup avukat tutamayan kişiler için Barolar ücretsiz avukat hizmeti sunmaktadır. Bu davalarda avukatsız işlem yapılamaz.

Hukuk, teknik bilgi ve titiz çalışma gerektiren bir alandır, davaları Avukat ile takip etmek, bireylerin yaşaması muhtemel zararların ve hak kayıplarının oluşmasını engelleyecektir.

Ceza Davalarında Avukat Talebi Nasıl Yapılır ?

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; herhangi bir işlem yapılacak şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, talebi halinde bir müdafi görevlendirilir. Görevlendirilen Müdafi İlgili Baronun CMK sistemi ile atanmaktadır.

Yasada avukat tutmanın mağdur bakımından da zorunlu olduğu durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda mağdur talep etmese bile vekil görevlendirilir. Görevlendirilen vekil İlgili Baronun CMK sistemi ile atanmaktadır.

CMK sistemi ile müdafi olarak çalışan avukatlar için şüpheli veya sanıktan vekalet ücreti alınmaz. CMK sistemi ile görevlendirilen avukatın vekalet ücretini devlet karşılar.

Ceza Avukatı Aynı Anda Kaç Kişiyi Savunabilir ?

Ceza Avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Davalarda aynı ceza avukatının savunduğu kişi sayısına bakılmaz. Davalarda önemli olan husus savunduğu kişiler arasındaki çıkar ilişkisidir. Çıkar ilişkisi, kişilerin ortak yarar veya zarar durumlarında ortaya çıkabilir. Ceza Avukatının, İzmir Ağır Ceza Avukatının aynı davada savunduğu kişiler arasında menfaat çatışması olmamalıdır.

Menfaat çatışması yaşanan durumlarda Hâkim Avukatın birden fazla sanığı savunma teklifini reddetmek zorundadır. Avukat menfaat çatışması olan müvekkillerinden birini savunmayı seçmek zorundadır.

2023 Yılı Ceza Avukatı Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Avukatlar vekalet ücretlerini Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre belirlemektedir. Her yıl Resmî Gazete’ de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi vekalet ücretinin en alt sınırını belirler. Yine bu tarife kapsamında avukatın bağlı bulunduğu baro tarafından da tavsiye edilen vekalet ücretinin alt sınırları belirtilmektedir.

Ceza Hukuku Temel Kavramları Nelerdir?

Ceza Hukukunda birçok teknik terim bulunmaktadır. Bu terimlerin anlamlarını tam olarak öğrenmek gerekmektedir. Aşağıda en sık kullanılan terimlerin anlamları hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir;

Soruşturma: Suç şüphesi üstüne, suç şüphesinin gerçekliğinin kolluk tarafından araştırılmasıdır.

Soruşturma Evresi: Soruşturma evresinde sorumlu Cumhuriyet Savcısıdır, Bu evrede Cumhuriyet Savcısı kolluk aracılığıyla topladığı deliller neticesinde kamu davası açılıp açılmayacağına karar verir.

Kovuşturma: Şüpheli hakkında soruşturma evresinde savcı tarafından düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder.

Müdafi: Ceza davalarında şüpheli veya sanıkların savunmasını yapan avukatlardır.

Müşteki: Ceza yargılamasında müşteki suç oluşturan eylemden zarar gören, mağdur olan, şikâyette bulunan kişiyi ifade eder.

Müdahil: Yargılama aşamasında davaya katılmak istediğini beyan eden müştekidir.

İştirak: Ceza hukukunda suça iştirak, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesini ifade eder.

İrtikap: Kamu görevlisinin, mağdur kişinin iradesini etkilemesi ile suç işlemesidir.

İhzar: Tarafların kolluk kuvvetleri ile zorla mahkeme önüne çıkartılmasıdır.

Ceza Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukukunun bir diğer amacı da şüpheli yahut sanık sıfatındaki kişilerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktır, bu kapsamda ceza hukukunda bazı temel ilkeler kabul edilmiştir. Bu ilkeler şunlardır;

 • Suçta ve Cezada Kusur İlkesi,
 • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi,
 • Belirlilik İlkesi,
 • Kıyas Yasağı,
 • Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması,

Suçta ve cezada kusur ilkesi ile anlatılmak istenen; suça konu fiilin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi durumunda fiilin sahibi olan failin cezalandırılabileceğidir. Ayrıca TCK’ya göre ceza sorumluluğu şahsi olup kimse bir başkasının fiilinde sorumlu tutulamaz. Yani fiili bizzat gerçekleştiren fail dışında kimse cezalandırılmaz.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesine gelecek olursak suç ve suça ilişkin ceza ancak ve ancak kanun ile belirlenebilecektir. Suçun tanımının açıkça ve belirgin bir şekilde kanun ile tanımlanmış olması halinde suça ilişkin ceza fail hakkında uygulanabilecektir.

Belirlilik ilkesi ise; kanunilik ilkesinin yetersiz kaldığı açığı kapatmak adına ceza hukukunda yer alan önemli bir ilkedir. Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla belirlenmiş olmasının yanı sıra kanunda hangi davranışın suç teşkil ettiğinin, suçun unsurlarının neler olduğunun, suç oluşturan eylem için kanunun öngördüğü yaptırımın neler olduğunun açık ve net bir biçimde kanunla düzenlenmesi gerektiğini güvence altına alan ilkedir.

Kıyas yasağı genişletici yorum yapmayı ifade eder. Hukukta kıyas yapılabilmesi için kıyas yapılacak alanda bir hüküm boşluğu bulunması gereklidir. Bu boşluğu hâkim önündeki davada kıyas yolu ile doldurabilecektir. Ancak Türk ceza hukukunda kıyas ve kıyasa sebep olacak ölçüde genişletici yorum yapılması yasaktır. Bu yasak sadece suç ve ceza içeren hükümler için geçerlidir.

Ceza hukukunun belirlediği kuralların uygulanmasında ilgili suçun işlendiği tarih dikkate alınır. İşlediği suçtan dolayı fail hakkında yapılan yargılamanın tarihi önemli değildir.

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile anlatılmak istenen yürürlükte bulunan kanuna göre fiilin gerçekleştirildiği tarihte suç sayılmamış bir eylem daha sonra kanunda suç olarak düzenlense dahi kişi o eyleminden cezalandırılamaz.

Bu ilkenin bir diğer görünüş biçimi de ceza hukuku kurallarının GERİYE YÜRÜME İLKESİDİR. Kişinin eylemi gerçekleştirdiği tarihte eyleminin suç sayılması sonucu hakkında yargılamaya başlanmış ve hatta hakkında karar dahi verilmiş olabilir. Cezanın infazı tamamlanmadan önce kanunda suç sayılan bu eylemin kanunda suç olarak düzenlenmesinin kaldırılması halinde artık kişi hakkında cezaya hükmedilemez, verilen ceza var ise infaz edilemez. İnfaz aşamasında ise infaza devam olunamaz.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanun ile yargılama aşamasında yürürlüğe giren kanunun farklı olduğu durumlarda şüpheli yahut sanığın lehine olan kanun uygulanmak zorundadır. Kanunlardan hangisinin lehe hükümler içerdiği, önceki ve sonraki kanun hükümlerinin olaya uygulanmasıyla ortaya çıkacak olan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması ile belirlenir.

Ceza Hukukunda Alternatif Çözümler Nelerdir ?

Son yıllarda Ülkemizde ve Dünyada alternatif çözüm yollarına artarak büyüyen bir ihtiyaç bulunmaktadır. Ceza hukukunda alternatif çözüm yollarının gelişiminde en önemli fikir onarıcı adalet olmuştur. Onarıcı adalet suçla bozulan toplumsal düzeni, barışçıl bir ortamda ve tarafların aktif katılımıyla, yeniden inşa etmeyi amaçlar.

Uzlaştırma Müzakereleri hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir.

Uzlaştırmaya tabi suçlar için kamu davası açılmadan önce uzlaştırma süreçlerinin tamamlanması gerekir, yeni yasamızda uzlaştırma ilgili ceza davalarında dava şartı olarak yürütülmektedir. Uzlaştırma süreçleri ceza davalarının daha hızlı sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Örneğin; tehdit suçu nedeniyle yeterli şüphe oluştuğu durumda savcılık kamu davası açılmadan önce dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir, taraflar arasında resmi uzlaştırmacıların yönetiminde anlaşma gerçekleşmediği durumda uzlaştırma bürosu savcılığı tarafından iddianame düzenlenerek kamu davası açılır.

Kanuna göre uzlaştırma kapsamına giren suçlar aşağıda listelenmiştir. Bu suçlar ile ilgili özel durumlar bulunmaktadır, aşağıdaki listede özel durumlara yer verilmemiştir.

Uzlaşma, Uzlaştırma kapsamındaki suçlar;

 • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu,
 • Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu,
 • Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu,
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu,
 • Dolandırıcılık Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Haberleşmenin Gizliliğini
 • İhlal Suçu,
 • Hakaret Suçu,
 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu,
 • Hırsızlık Suçu,
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu,
 • Kasten Yaralama Suçu,
 • Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu,
 • Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu,
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu,
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu,
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu,
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu,
 • Kullanma Hırsızlığı Suçu,
 • Mala Zarar Verme Suçu,
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu,
 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu,
 • Taksirle Yaralama Suçu,
 • Tehdit Suçu,
 • Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya müşteri Sırrı
 • Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu.

Ceza Avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman’ın Ceza Hukuku Deneyimi Nedir?

Avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN, ceza hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Av. Arb.Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN ceza davalarında müdafiliğin yanı sıra Bakanlık siciline kayıtlı resmi bir uzlaştırmacıdır. Ceza davalarında uzlaştırma konularında da hizmet vermektedir.

Av. Arb.Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN , İzmir ilinde ağır ceza avukatlığı ve ceza avukatlığı yapmaktadır. İzmir barosunun CMK servisinde aktif olarak görev almaktadır. Ceza Hukuku alanında önemli tecrübe ve bilgi birikimi ile İzmir ceza avukatı olarak hizmet vermektedir.

Ceza hukuku alanında TCK’da bulunan suç tiplerinde müdafilik ve danışmanlık hizmeti için Av.Arb.Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’a ulaşabilirsiniz.

İzmir ceza avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar ceza hukuku davaları olan avukatlardır.

İzmir En iyi ceza avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Ceza hukuku davalarının alanına giren, soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki veya mağdur vekilliği yapan, kısaca ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ceza avukatları halk dilinde ceza avukatı olarak adlandırılmaktadır.

2022 Yılı Asliye Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 9.200 TL’dir. 2022 Yılı Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Ceza Davası Avukat Ücreti alt sınırı 17.400 TL’dir.