İzmir İş Avukatı, İş Davalarına Bakan Avukatlar

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı olarak hizmet vermekteyiz. İş davaları teknik bilgi birikimi gerektiren bir hukuk alanıdır. İş davalarında dava hazırlığı oldukça önem arz etmektedir. İş davalarının büyük çoğunluğunda arabuluculuk süreci dava açma şartı olarak yasalaşmıştır. Hazırlık süreçlerinde yapılacak en ufak bir hata işçilerin önemli derecede hak kayıplarına neden olmaktadır. İşe iade, işçilik alacağı, işçi davalarında uzman iş hukuku avukatı ile çalışmak işçilerin haklarının kazanılmasında önem arz etmektedir.

İş ve İşçi Avukatı İletişim Bilgileri

İzmir İş Avukatı :İş Hukuku Avukatı Merve Kolman
✅ Telefon :+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr

İş Davaları Nelerdir?

İş yargılamasına konu iş davaları 3 ana başlık olarak aşağıdaki şekildedir;

İşçilik ve İş Alacağından Kaynaklanan Davalar

 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası
 • Ücret Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Ücreti Davası
 • Mobbing Nedeniyle Tazminat Davası
 • İşe İade Davası
 • Kötüniyet Tazminatı Davası
 • Bakiye Süre Ücreti Davası
 • Eşit Davranmama Tazminatı Davası
 • Boşta Geçen Süre Ücret Alacağı Davası
 • İşe Başlatmama Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Yol ve Yemek Ücreti Davası
 • Prim Ücreti Davası
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücreti Davası
 • Evlilik Tazminatı Davası
 • Askerlik Tazminatı Davası
 • Emekli Tazminatı Davası
 • Yeni İş arama İzni Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Davası

Tespit Davaları

 • Hizmet Tespiti Davası (Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası),
 • Prime Esas Kazancın Tespiti Davası,
 • Maluliyet Oranının Tespiti Davası,
 • Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası
 • Diğer Tespit Davaları

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar

 • İş Kazası Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Davası
 • Maluliyet Oranının Tespiti Davası
 • Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası,
 • Kurumca Belirlenen Maluliyet Oranına İtiraz Davası,
 • Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası
 • İş Kazası Nedeniyle Rücu Davaları

İşe İade Davası

İşçi iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini iddia ettiği durumlarda kanunda yazılı koşullar mevcut ise iş güvencesi kapsamında işverenden işe iadesini talep etme hakkına sahiptir. İşveren işe iade talebinde haklı olsa dahi işçiyi işe almak zorunda değildir. Ancak bu tercih durumu işveren açısından birtakım başka sonuçlara bağlanmıştır. Bir başka ifadeyle işveren işçinin her koşulda iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Ancak gerçekli bir nedeni yoksa ve işe iadesini kabul etmeyecekse işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Dava Koşulları Nelerdir?

İşçinin işe iade davası açabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir;

 • İşçinin iş kanunu kapsamında çalışıyor olması
 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması
 • İşyerinde minimum 30 kişinin çalışıyor olması
 • İşçinin minimum 6 aylık kıdeminin olması
 • İşçinin işveren vekili olmaması
 • İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi ve kanunda belirtilen haklı fesih sebeplerine dayanmaması

Kıdem Tazminatı Davası

İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığından bahsedebilmek için öncelikle o iş yerinde bir takvim yılı çalışmayı tamamlamış olması aranır. İşçinin çalışmadığı ücretli yıllık izin, ücretsiz izin, hafta tatili, ulusal bayram, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle izinli geçen süreler de bir yıllık hesaplamaya dahil olup işçinin kıdeminden sayılmaktadır. Kıdem tazminatı talepli dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Fazla Mesai Ücreti Davası

İşçinin iş yerinde normal çalışma sürelerini aşan çalışmaları fazla çalışmadır. İş kanununa göre normal çalışma süresi hakkında sözleşme ile belirlenmiş başka bir düzenleme olmadığı taktirde işçinin iş yerinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışmadır. Belirtmek gerekir ki sözleşme ile haftalık 45 saati aşan normal çalışma süresi belirlenmesi mümkün değildir. İş Kanunun 41/2. Maddesine göre fazla çalışılan bir saat için normal çalışma süresinde ödenen ücretin %50 fazlası ile ücret ödeneceği hükme bağlanmıştır. Fazla mesai ücreti talebi içeren uyuşmazlıklarda da arabuluculuğa başvuru dava şartıdır.

İhbar Tazminatı Davası

İş ilişkisinin taraflarından birinin İş Kanunu’nun 17. Maddesinde yazılı bildirim sürelerine uymaksızın iş akdini haklı bir neden olmaksızın feshetmesi halinde diğer tarafın bildirim süreleriyle oranlı tazminata hak kazanması mümkündür. İhbar tazminatından kaynaklı açılacak davalarda arabulucuya başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

İş Hukukunda Dava Masrafları Ne Kadardır? 

İş davalarında dava masrafları Adalet Bakanlığının belirlediği masraf listesine göre belirlenmektedir. İş davalarında masraflar davayı açan taraf veya taraf vekili tarafından mahkeme veznesine yatırılır. Mahkeme sonunda davayı kaybeden taraf masrafların tamamını üstlenmektedir.

2022 yılında, ortalama bir iş davasının 1500-2000 TL arasında bir dava masrafı olmaktadır. Kazanan taraf yaptığı masrafları dava sonunda kaybeden taraftan almaktadır.

İş Hukukunda Avukat Masrafları ve Vekalet Ücretleri Ne Kadardır? 

İş davalarında avukatlık vekalet ücreti, müvekkil ve avukatın aralarında yaptığı ücret sözleşmesi ile belirlenir.

İş davalarında vekalet ücreti genellikle nisbi olarak belirlenir ancak Avukat Barolar Birliğinin maktu belirlediği vekalet ücretinden daha azı ile sözleşme yapamaz. Nisbi vekalet ücreti alacak kalemi üzerinden tarifede yazılı oranlara göre hesaplanır.

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatları Kimlerdir ?

İzmir iş ve sosyal güvenlik  avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar iş ve sosyal güvenlik hukuku davaları olan avukatlardır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ne Demek?

İşyerlerinde çalışan ve patron arasında her iki tarafında haklarının belirlendiği hukuk dalıdır. Tarafların hakları bu hukuk alanında belirtilmiştir.

Bizi Arayın