İzmir İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İzmir İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş davaları teknik bilgi birikimi gerektiren bir hukuk alanıdır. İş davalarında dava hazırlığı oldukça önem arz etmektedir. İş davalarının büyük çoğunluğunda arabuluculuk süreci dava açma şartı olarak yasalaşmıştır. Hazırlık süreçlerinde yapılacak en ufak bir hata işçilerin önemli derecede hak kayıplarına neden olmaktadır. İşe iade, işçilik alacağı, işçi davalarında uzman İzmir iş avukatı ile çalışmak işçilerin haklarının kazanılmasında önem arz etmektedir.

Alanında uzman avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN tarafından iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Adres: Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Kapı No:57 K:7 D.No:72 Saray İş Hanı, 35210 Konak/İzmir

Telefon: +905354012450

Mail: info@mervekolman.av.tr

SGK Avukatları İzmir

Sosyal Güvenlik Hukuku sosyal güvenliğe yönelik toplumsal ve bireysel olguları, emeklilik, maaşlar, devlet güvencesi ve sosyal güvence gibi hukuki yapıları da içerisinde bulunduran hukuk dalıdır.

Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Uzman Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu vatandaşlara bu alanda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek birçok müvekkilinin bu hukuk dalından kaynaklanan haklarını elde etmesinde etkin bir rol oynamıştır. Emeklilik, devlet güvencesi, sosyal güvence gibi alanlarda çıkan uyuşmazlıkların çözümü başlıca uzmanlık alanlarımız olmakla beraber sosyal güvenlik kurumundan kaynaklı diğer uyuşmazlıklar için de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SGK avukatlarından alacağınız hizmetler zaman zaman işçi avukatlığı olarak da bilinmektedir. Özellikle alanında uzman ve deneyim sahibi avukatların SGK davalarında çok daha başarılı sonuçlar ortaya koydukları bilinmektedir. Bu sebeple avukat tercihlerinde tecrübeye dikkat etmek şarttır. Sizler de davanızı riske atmak ya da hak kaybı yaşamak istemiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SGK Konusunda Uzman Avukat İzmir

SGK avukatları uluslararası kalitede çalışan kişilerdir. Sizlere hızlı ve kurumsal hizmetler sunmaktadırlar. SGK avukatlarından her alanda hizmet alabilirsiniz. 

Sigorta davalarında aktif bir oluşum hizmeti sağlayan avukatlara uzman SGK avukatı denir. Bu avukatlar sizlere sigorta, zaman zaman iş davaları konusunda yardımcı olur. SGK avukatları günümüzde emeklilik, hayat ve sigorta anlaşmazlıkları alanlarında çalışmaktadır. 

SGK avukatları günümüzde uzman kişilerden oluşmaktadır. Haklarını kullanabilmek ya da daha fazla hak kaybı yaşamamak adına arayışa giren vatandaşlar mevzuatın fazla olması ve bürokratik işlemlerin fazlalığı nedeniyle genellikle hak arayışından vazgeçmektedir. Ancak bu süreç uzman bir avukatla yürütüldüğü zaman vatandaşlar kısa süre içerisinde hakkını geri alabilmektedir. Sizler de herhangi bir SGK uyuşmazlığında hukuki destek almak isterseniz, Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Hukuk ve Arabuluculuk Bürosuna başvurabilirsiniz.

SGK Davalarına Bakan Avukatlar İzmir

İzmir SGK avukatları aracılığı ile; iş hukuku da dahil olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili konularda hakkınızı aramanız için en uygun yöntem hazırlanmaktadır. En kısa sürede en yüksek verimlilik elde etmek için konusunda yetkin isimler ile çalışmanız tavsiye edilmektedir. SGK avukatları arasından seçimde bulunurken bu alanda deneyimini dikkate almak da önemli bir husustur. Bu şekilde dava süreci ve dava süreci hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi daha sağlıklı bir biçimde tamamlanmış olacaktır.

Sigorta işlemlerinizde meydana gelen uyumsuzluklar veya işçi iş veren arasındaki uyuşmazlıkların tamamını SGK avukatları etkili bir biçimde çözüme kavuşturmaktadırlar. SGK avukatlarından alacağınız hukuki desteğin tamamı hızlı ve etkin hizmetler olarak bu süreçte ön plana çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kaynaklı veya uyuşmazlık konusu olan sorunlarınızda SGK avukatından gönül rahatlığı ile yararlanabilirsiniz.

SGK davalarına bakan avukatlar İzmir kategorisinde iş hukuku ile alakalı da gerekli olan tüm hukuki yardımları alabilirsiniz. Son senelerde de epey sıkıntılı bir süreç geçiren EYT bir diğer deyiş ile emeklilikte yaşa takılan vatandaşların da bu konuda hukuki yardım alması için uzman bir SGK avukatı ile iletişim kurması gerekmektedir. Emeklilik süresi, yurtdışında emeklilik, prim hesaplamaları ya da bu hususlarda meydana gelen sıkıntıların çözüme kavuşturulması için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

İşçilik alacak kalemlerinin hesaplanma yöntemlerinde birçok teknik detay bulunmaktadır. Örneğin kıdem tazminatı alacağında kıdem tazminatı hesabı tavan ücret üzerinden yapılmalıdır. Hesaplamada ücrete ek alınan yan hakların da rakamsal karşılığının ücrete eklenmesi gerekmektedir. Bu gibi birçok özel durum nedeniyle işçilik alacakları konusunda uzman bir işçi avukat ile hesaplama yapılması haklarınızın gerçek ve doğru miktarlar üzerinden tespit edilmesini sağlayarak dava sürecinde sizi hak kayıplarından korur.

Avukat ve Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN, işçi avukat alanında önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Müvekkillerine iş davalarında işçi avukat, işveren avukat ve arabulucu olarak hizmet vermektedir. İzmir iş davalarınız ile ilgili işçi avukatı ve işveren avukatı olarak Avukat ve Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’dan hukuki danışmanlık hizmeti almak için randevu alabilirsiniz.

İş Davaları Nelerdir?

İş yargılamasına konu iş davaları 3 ana başlık olarak aşağıdaki şekildedir;

İşçilik ve İş Alacağından Kaynaklanan Davalar

 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası
 • Ücret Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Ücreti Davası
 • Mobbing Nedeniyle Tazminat Davası
 • İşe İade Davası
 • Kötüniyet Tazminatı Davası
 • Bakiye Süre Ücreti Davası
 • Eşit Davranmama Tazminatı Davası
 • Boşta Geçen Süre Ücret Alacağı Davası
 • İşe Başlatmama Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Yol ve Yemek Ücreti Davası
 • Prim Ücreti Davası
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücreti Davası
 • Evlilik Tazminatı Davası
 • Askerlik Tazminatı Davası
 • Emekli Tazminatı Davası
 • Yeni İş arama İzni Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Davası

Tespit Davaları

 • Hizmet Tespiti Davası (Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası),
 • Prime Esas Kazancın Tespiti Davası,
 • Maluliyet Oranının Tespiti Davası,
 • Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası
 • Diğer Tespit Davaları

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar

 • İş Kazası Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Davası
 • Maluliyet Oranının Tespiti Davası
 • Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası,
 • Kurumca Belirlenen Maluliyet Oranına İtiraz Davası,
 • Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası
 • İş Kazası Nedeniyle Rücu Davaları

İşe İade Davası

İşçi iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini iddia ettiği durumlarda kanunda yazılı koşullar mevcut ise iş güvencesi kapsamında işverenden işe iadesini talep etme hakkına sahiptir. İşveren işe iade talebinde haklı olsa dahi işçiyi işe almak zorunda değildir. Ancak bu tercih durumu işveren açısından birtakım başka sonuçlara bağlanmıştır. Bir başka ifadeyle işveren işçinin her koşulda iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Ancak gerçekli bir nedeni yoksa ve işe iadesini kabul etmeyecekse işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Dava Koşulları Nelerdir?

İşçinin işe iade davası açabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir;

 • İşçinin iş kanunu kapsamında çalışıyor olması
 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması
 • İşyerinde minimum 30 kişinin çalışıyor olması
 • İşçinin minimum 6 aylık kıdeminin olması
 • İşçinin işveren vekili olmaması
 • İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi ve kanunda belirtilen haklı fesih sebeplerine dayanmaması

Kıdem Tazminatı Davası

İşçinin kıdem tazminatına hak kazandığından bahsedebilmek için öncelikle o iş yerinde bir takvim yılı çalışmayı tamamlamış olması aranır. İşçinin çalışmadığı ücretli yıllık izin, ücretsiz izin, hafta tatili, ulusal bayram, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle izinli geçen süreler de bir yıllık hesaplamaya dahil olup işçinin kıdeminden sayılmaktadır. Kıdem tazminatı talepli dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Fazla Mesai Ücreti Davası

İşçinin iş yerinde normal çalışma sürelerini aşan çalışmaları fazla çalışmadır. İş kanununa göre normal çalışma süresi hakkında sözleşme ile belirlenmiş başka bir düzenleme olmadığı taktirde işçinin iş yerinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışmadır. Belirtmek gerekir ki sözleşme ile haftalık 45 saati aşan normal çalışma süresi belirlenmesi mümkün değildir. İş Kanunun 41/2. Maddesine göre fazla çalışılan bir saat için normal çalışma süresinde ödenen ücretin %50 fazlası ile ücret ödeneceği hükme bağlanmıştır. Fazla mesai ücreti talebi içeren uyuşmazlıklarda da arabuluculuğa başvuru dava şartıdır.

İhbar Tazminatı Davası

İş ilişkisinin taraflarından birinin İş Kanunu’nun 17. Maddesinde yazılı bildirim sürelerine uymaksızın iş akdini haklı bir neden olmaksızın feshetmesi halinde diğer tarafın bildirim süreleriyle oranlı tazminata hak kazanması mümkündür. İhbar tazminatından kaynaklı açılacak davalarda arabulucuya başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

İş Hukukunda Dava Masrafları Ne Kadardır? 

İş davalarında dava masrafları Adalet Bakanlığının belirlediği masraf listesine göre belirlenmektedir. İş davalarında masraflar davayı açan taraf veya taraf vekili tarafından mahkeme veznesine yatırılır. Mahkeme sonunda davayı kaybeden taraf masrafların tamamını üstlenmektedir.

2022 yılında, ortalama bir iş davasının 1500-2000 TL arasında bir dava masrafı olmaktadır. Kazanan taraf yaptığı masrafları dava sonunda kaybeden taraftan almaktadır.

İş Hukukunda Avukat Masrafları ve Vekalet Ücretleri Ne Kadardır? 

İş davalarında avukatlık vekalet ücreti, müvekkil ve avukatın aralarında yaptığı ücret sözleşmesi ile belirlenir.

İş davalarında vekalet ücreti genellikle nisbi olarak belirlenir ancak Avukat Barolar Birliğinin maktu belirlediği vekalet ücretinden daha azı ile sözleşme yapamaz. Nisbi vekalet ücreti alacak kalemi üzerinden tarifede yazılı oranlara göre hesaplanır.

İzmir iş ve sosyal güvenlik  avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar iş ve sosyal güvenlik hukuku davaları olan avukatlardır.

İzmir En iyi iş ve sosyal güvenlik avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

İşyerlerinde çalışan ve patron arasında her iki tarafında haklarının belirlendiği hukuk dalıdır. Tarafların hakları bu hukuk alanında belirtilmiştir.

İşçi ve işveren arasında olan sosyal güvenlik hakları iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındadır.