İzmir KVKK Avukatı

İzmir KVKK Avukatı

İzmir KVKK avukatı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. KVKK; yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesinden doğan sorumlulukları kapsayan bir kanundur.

Teknolojik gelişmelerin hızla yükselişte olduğu bu dönemde artık herkesin kişisel veri güvenliğini sağlamaya ihtiyacı vardır. Kişisel veri kavramı günümüzde sanal ortamda tutulan ve gerçek bir kişiye ait bilgilerin tümünü ifade eder. Kişisel verileri kendi rızası dışında başkaca kişiler tarafından kullanılan kişilerin KVKK avukatına ihtiyacı olmaktadır. Kişisel verileri ihlal edilen kişiler, KVKK avukatlarından hukuki yardım ve bilgi alabilmektedir.

İzmir KVKK Avukatı – Avukat Merve Kolman İletişim Bilgileri

KVKK davaları hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

✅ İzmir KVKK Avukatı:Avukat Merve Kolman
✅ Telefon:+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir

İzmir’de KVKK Avukatı

İzmir KVKK Avukatı, hem İzmir hem de tüm illerde kişisel verileri ihlal edilen mağdurlara gerekli olan hukuki yardımı sağlamaktadır. İzmir KVKK avukatı olarak hizmet veren Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman, kişisel verileri ihlal edilen müvekkil ve danışmanlara hukuki yardımda bulunmakta ve dava takip hizmetinde bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İzmir KVKK avukatı olarak müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler;

 • Gerçek kişi, şirket, ticari işletmeler veya markalara hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
 • Tüzel kişiler bünyesinde çalışanların KVKK yükümlülüklerinin ihlali sonucu dava takip hizmeti vermek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına karşı itiraz ve iptal davası açmak,
 • KVKK kapsamında açılan davaların şikâyet ve takibini yapmak,
 • VERBİS’e kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin işlemlerini yürütmek,
 • Şirketlerde veri sorumlusu sıfatıyla kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerini irtibat kişisi sıfatıyla yerine getirmek,
 • KVKK ihlali sonucu oluşan suçlar hakkında suç duyurusunda bulunmak ve dava takibini yapmak.

İlginizi Çekebilir; İzmir Bilişim Avukatı

 

İzmir KVKK Avukatı

Kişisel verilerin korunması, günümüz dijital dünyasında en kritik konulardan biridir. İzmir’de bu alanda hizmet veren Avukat Merve Kolman, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyum süreçlerinde derin uzmanlık sunarak, şirketlerin ve bireylerin verilerini koruma altına almasına yardımcı olur.

İzmir Avukat

KVKK Nedir ve Kimler İçin Gereklidir?

KVKK, 2016 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye’deki tüm şirketleri, kişisel verileri koruma konusunda yasal yükümlülüklere tabi tutan bir kanundur. Bu kanun, bireylerin kişisel verilerinin gizliliğini korumayı amaçlar ve veri işleyen kurumlar için çeşitli yükümlülükler getirir.

İzmir’de KVKK Avukatı Olarak Merve Kolman’ın Hizmetleri

Avukat Merve Kolman, KVKK konusunda şirketlere özel hizmetler sunar:

 • KVKK Uyum Danışmanlığı: Şirketinizin KVKK’ya uyum sürecini başlatma, mevcut durumu analiz etme ve gerekli düzenlemeleri yapma.
 • Eğitim ve Seminerler: Şirket çalışanlarınız için KVKK ve veri koruma pratikleri üzerine eğitimler düzenlenir.
 • Hukuki Destek ve Temsil: Veri ihlalleri durumunda hukuki süreçlerde temsil ve danışmanlık.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. KVKK uyumu için ne tür adımlar atılmalıdır? KVKK uyumu, veri envanterinin çıkarılması, risk analizlerinin yapılması, gerekli politikaların oluşturulması ve çalışanların eğitimi gibi adımları içerir.

2. Bir şirket KVKK kapsamında ceza alırsa ne olur? KVKK ihlalleri, ciddi maddi cezalara yol açabilir. Bu yüzden uyum süreçleri çok önemlidir ve profesyonel destek alınmalıdır.

3. Kişisel verilerin korunmasında avukat desteği neden önemlidir? Avukat desteği, KVKK kapsamında doğabilecek hukuki sorunların önlenmesi, uyum süreçlerinin doğru yürütülmesi ve olası cezai yaptırımların önlenmesi açısından kritiktir.

 

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel veri kavramı; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin bilgilerin tümünü ifade etmektedir. Kişisel veri, bir kişi hakkında pek çok bilgiyi kapsamaktadır. Kişisel verilere örnek olarak şunlar sayılabilmektedir;

 • Kimlik bilgileri,
 • Adli sicil ve arşiv kaydı,
 • Siyasi düşünce,
 • Dini ve felsefi düşünceler, 
 • Cinsel yaşam,
 • Biyometrik ve genetik bilgiler,
 • Görüntü, ses ve parmak izi kayıtları,
 • Banka bilgileri,
 • Özgeçmiş.

Gibi neredeyse kişiler hakkında yaşamının tümüne ilişkin bilgileri içermektedir. Bu verilerin işlenmesi ve sanal ortamda tutulması gerekmektedir. Bu durum, pek çok güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Günümüzde siber güvenlik ihlalleri oldukça yüksektir. Vatandaşın herhangi bir bilgisinin ihlal edilmesi onun tüm yaşamını etkilemektedir. Örneğin, banka şifresi dolandırıcıların eline geçen bir kişinin hesabından yüklü miktarda para çekilmesi sonucu iflas etmesi mümkündür. Veya rızası olmadan görüntüleri paylaşılan bir kişinin mahremiyet ve itibarının zedelenmesi söz konusu olabilmektedir.

İşte bu gibi sebeplerle hukuk dünyasında özellikle son yıllarda kişisel verilerin korunması çok büyük bir önem kazanmıştır. KVKK avukatları bu alanda kanuna uygun çerçevede KVKK ihlallerine hızlı ve etkili çözümler bulmaktadır.

KVKK Avukatı Müvekkillerine Nasıl Yardımcı Olur?

KVKK avukatı müvekkillerine ve danışmanlarına KVKK kapsamında hukuki bilgi sağlamaktadır. Bilindiği üzere kişisel verilerin korunmasının temel amacı, özel hayatın gizliliğinin sağlanmasıdır. KVKK avukatları ise kişisel verileri ihlal edilen ve bu sebeple mağdur olmuş kişilere hizmet vermektedir. Bu hizmetin görülmesi sırasında müvekkillere gerekli olan hukuki destek sağlanır. 

 • KVKK ihlalleri için öncelikle veri sorumlusuna başvuru yapılmalıdır. Avukatlar, veri sorumlusuna ulaşarak kişisel verinin işlenip işlenmediğini veya kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, zararın tazminini isteme, işlenen verilerin yok edilmesini isteme gibi birçok hakka temsil sıfatıyla sahiptirler. Veri sorumlusundan edindikleri bilgileri daha sonra müvekkillerine aktarırlar. Veri sorumlusu 30 gün içinde talebi reddettiğini yazılı şekilde veya elektronik ortamda bildirdiği takdirde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet hakkı doğmaktadır. 
 • Kişisel Verileri Koruma Kuruluna veri sorumlusunun cevabı öğrenildiği tarihten itibaren 30 ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde şikâyet yapılmalıdır. Şikâyet üzerine Kurul, 60 gün içinde talebi inceler. Veri sorumlusunun bu süre zarfında kurul tarafından istenen verileri getirme yükümlülüğü de vardır. Kurul tarafından veri sorumlusunun ihlale neden olduğu anlaşıldığı takdirde 30 gün içinde kararın yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 • Kurul kararlarına karşı itiraz ve iptal davası açmak için de KVKK avukatından yardım alınması gerekmektedir. Kurul, 60 günlük süre geçtikten sonra talebi reddettiğinde idare mahkemelerinde iptal davası açılması mümkündür. 
 • Kişisel verilerin ihlali suç olgusu oluşturduğu takdirde ise bunların ceza mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir. Kişisel verilere ilişkin suçlar hakkında 5237 sayılı TCK’nin 135 ila 140. madde hükümleri uygulanmaktadır. Kişisel veri suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi olduğu için avukatların suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Adli yargıda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açıktır. 

Tüm bu süreçlerde dilekçelerin eksiksiz şekilde hazırlanması, sürelere uyulması ve dava takibi yapılması için KVKK avukatlarından yardım alınması faydalı olacaktır. 

KVKK Avukatı Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

KVKK avukatı seçilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, KVKK avukatlarının bu alanda yeterli hukuki bilgiye sahip olması gerekmektedir. Hukuki yardımından faydalanmak istenilen avukatın Kişisel Verileri Koruma Kanunu, GDPR gibi mevzuatlar hakkında eğitim alıp almadığını ve uzmanlığı olup olmadığını öğrenmek vatandaş için önemli bir kriter olabilir. Çünkü bu alanda eğitim almış avukatların prosedürlere daha iyi bir şekilde hâkim olacağı bir gerçektir. KVKK ihlallerinin niteliği, hukuki prosedürün nasıl işleyeceğini ve nereye başvurulması gerektiğini de önemli ölçüde etkilemektedir. KVKK ihlallerinin bazıları suç niteliği taşıyorken bazıları taşımamaktadır. Bu ayrımın yapılması da sürecin seyrini değiştirmektedir. Suç niteliği taşımayan kişisel veri ihlalleri hakkında öncelikle veri sorumlusuna başvurulmalıdır. Daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet edilmesi gerekebilmektedir. Suç niteliği taşıyan kişisel veri ihlallerinde ise adli yargıda suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu durumda şikâyet dilekçesi hazırlanması ve savcılığa sunulması gerekmektedir. Bu prosedür farklılığından dolayı seçilen avukatın KVKK alanında uzman olması vatandaş için yararlı olacaktır. 

Son yıllarda gelen düzenlemeler ile şirketlere kişisel verilerin korunması kapsamında pek çok yükümlülük de getirilmiştir. Şirket bünyesinde çalışan kişiler, uğradıkları veri ihlalleri neticesinde KVKK uzmanı avukatların yardımını talep etmektedir. KVKK avukatları vekil sıfatıyla süreci işleterek ihtilafın çözümü için şirketlerle anlaşma yoluna başvurabilmektedir. Ya da yargı yoluna başvurarak suç duyurusunda bulunulmasından sonra maddi ve manevi tazminat talepli dava açılması da mümkündür. 

KVKK avukatları, şirket veya kamu kurumu bünyelerinde de çalışabilmektedir. Şirketlerin elde ettikleri kişisel verileri doğru ve hukuka uygun şekilde işlemesine ve korumasına yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca bu sebeple doğan uyuşmazlıklarda şirketi temsil etme sıfatına da haizdirler. Fakat önemle belirtmek gerekir ki, avukatların sadece şirketi temsil etme sıfatları vardır. Veri sorumlusu sıfatı ise her zaman şirkete aittir. Yani, kişiler verilerinin ihlal edildiği düşüncesiyle şirket avukatına başvurabilirler fakat şirketin sorumluluğundan doğan husus hakkında avukata karşı işlem yapamazlar. Avukatın görevi sadece ihlale neden olan eylemler hakkında süreci takip etmek ve uyuşmazlığı çözüme ulaştırmaktır.