İzmir Ticaret Avukatı

izmir ticaret davası avukatı

İzmir’de Ticaret Avukatı

Ticari İşlemlerinizde Güvenceniz

Ticaret hukuku, şirketlerin ve ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. İzmir ticaret avukatı olarak hizmet veren Merve Kolman, ticari sözleşmelerden şirket kuruluşlarına, ticari uyuşmazlıklardan dava süreçlerine kadar geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık ve destek sunar. Ticari işlemlerinizin güvenli ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi için uzman bir avukatla çalışmak büyük önem taşır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen ve ticari ilişkileri yönlendiren hukuk dalıdır. Bu kapsamda, şirket kuruluşları, ticari sözleşmeler, haksız rekabet, marka tescili ve ticari davalar gibi birçok konu yer alır. İzmir’de ticaret avukatı olarak hizmet veren Merve Kolman, müvekkillerine ticaret hukuku alanında profesyonel destek sağlar.

İzmir Ticaret Avukatı Merve Kolman Hizmetleri

Merve Kolman, ticaret hukuku alanında müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Şirket Kuruluşları ve Tescil İşlemleri: Yeni şirketlerin kuruluşu, ticaret siciline tescili ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi.
 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması: Ticari sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakerelerinin yürütülmesi.
 • Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü: Ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk, uzlaştırma veya dava yoluyla çözülmesi.
 • Haksız Rekabet ve Marka Tescili: Haksız rekabet davaları, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarının korunması.
 • Ticari Davalar: Ticari alacak davaları, iflas ve konkordato işlemleri, ortaklık ve hisse devri ile ilgili davaların takibi.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Şirket kuruluşu için hangi belgeler gereklidir?

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler, şirket türüne bağlı olarak değişir. Genellikle, ana sözleşme, kurucuların kimlik bilgileri, sermaye beyanı ve noter tasdikli imza sirküleri gibi belgeler gereklidir. Merve Kolman, gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve tescil işlemlerinin yürütülmesi konusunda destek sağlar.

2. Ticari sözleşme nasıl hazırlanır?

Ticari sözleşme hazırlarken, tarafların hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirlemek önemlidir. Sözleşme, taraflar arasındaki ticari ilişkinin tüm detaylarını kapsamalıdır. Merve Kolman, ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerinin yürütülmesi konusunda uzman desteği sunar.

3. Ticari uyuşmazlıklar nasıl çözülür?

Ticari uyuşmazlıklar, arabuluculuk, uzlaştırma veya dava yoluyla çözülebilir. Her durumun kendine özgü çözüm yolları vardır ve bu süreçte bir ticaret avukatının rehberliği önemlidir. Merve Kolman, ticari uyuşmazlıkların en etkili şekilde çözülmesi için müvekkillerine profesyonel destek sağlar.

Ticaret Davalarında Merve Kolman Tecrübesi

Merve Kolman, ticaret hukuku alanında geniş bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. İzmir’de ticaret avukatı olarak hizmet veren Kolman, müvekkillerinin ticari işlemlerinin yasalara uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Her müvekkilinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, ticari faaliyetlerin sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunur.

Ticari İşlemlerinizde Güvenceniz: Avukat Merve Kolman

Ticaret hukuku, işletmelerin başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesi için kritik öneme sahiptir. Ticari işlemlerinizin yasalara uygun, güvenli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için uzman bir ticaret avukatı ile çalışmak gereklidir. Merve Kolman, ticaret hukuku alanındaki uzmanlığı ve profesyonel yaklaşımı ile müvekkillerine en iyi hizmeti sunar.

 

Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları (M&A)

Şirket birleşmeleri ve devralmaları (M&A), ticaret hukukunun önemli bir parçasıdır. Bu süreçler, işletmelerin büyümesi, yeniden yapılandırılması veya stratejik ortaklıklar kurması amacıyla gerçekleştirilir. Merve Kolman, M&A işlemlerinde müvekkillerine kapsamlı hukuki danışmanlık sağlar:

 • Ön İnceleme ve Due Diligence: Birleşme veya devralma öncesi, hedef şirketin mali, hukuki ve operasyonel durumunun detaylı incelemesi.
 • Sözleşme Hazırlığı ve Müzakereleri: Birleşme veya devralma anlaşmalarının hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve tarafların haklarının korunması.
 • Yasal Onay ve Tescil İşlemleri: Birleşme veya devralmanın yasal onaylarının alınması ve ilgili resmi kurumlarda tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, sınır ötesi ticari faaliyetlerin düzenlenmesini kapsar. Bu alanda doğru hukuki destek almak, uluslararası ticari ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Merve Kolman, uluslararası ticaret hukuku alanında müvekkillerine şu hizmetleri sunar:

 • Uluslararası Sözleşmeler: İthalat, ihracat ve diğer uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.
 • Gümrük ve İthalat-İhracat Düzenlemeleri: Gümrük işlemleri ve ithalat-ihracat düzenlemelerine uyum konusunda hukuki danışmanlık.
 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar: Uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk, tahkim ve dava süreçlerinin yönetimi.

Ortaklık Anlaşmaları ve Hisse Devri

Ortaklık anlaşmaları ve hisse devri, şirket yapısının düzenlenmesi ve ortakların haklarının korunması açısından önemlidir. Merve Kolman, bu süreçlerde müvekkillerine şu konularda destek sağlar:

 • Ortaklık Anlaşmalarının Hazırlanması: Ortakların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ortaklık anlaşmalarının hazırlanması.
 • Hisse Devri İşlemleri: Hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve hisse devri işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Ortaklık Uyuşmazlıklarının Çözümü: Ortaklar arasında çıkan uyuşmazlıkların arabuluculuk veya dava yoluyla çözülmesi.

Ticari Alacak ve Borç Yönetimi

Ticari alacak ve borç yönetimi, şirketlerin mali sağlığını korumak ve likidite problemlerinin önüne geçmek için önemlidir. Merve Kolman, ticari alacak ve borç yönetimi konusunda müvekkillerine şu hizmetleri sunar:

 • Alacak Tahsilat Süreçleri: Ticari alacakların tahsil edilmesi için hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi.
 • Borç Yapılandırma: Şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması.
 • İflas ve Konkordato: İflas ve konkordato işlemlerinin yönetilmesi ve şirketlerin mali yapılarını yeniden düzenlemesi.

Haksız Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hakları

Haksız rekabet ve fikri mülkiyet haklarının korunması, ticari faaliyetlerin dürüst ve adil bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Merve Kolman, bu alanda müvekkillerine şu hizmetleri sunar:

 • Haksız Rekabet Davaları: Haksız rekabetin önlenmesi ve tazminat taleplerinin yönetilmesi.
 • Marka ve Patent Tescili: Marka, patent ve diğer fikri mülkiyet haklarının tescili ve korunması.
 • Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali: Fikri mülkiyet haklarının ihlaline karşı hukuki işlemlerin başlatılması ve tazminat taleplerinin yönetilmesi.

Ticaret Hukuku ve İlgili Yasal Düzenlemeler

Ticaret hukuku, birçok yasal düzenlemeyi ve mevzuatı kapsar. Bu yasal düzenlemelere uyum sağlamak, ticari faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kritiktir. Merve Kolman, müvekkillerine ticaret hukuku ve ilgili yasal düzenlemeler konusunda kapsamlı danışmanlık sunar.

Avukat Merve Kolman ile Ticaret Hukuku Danışmanlığı

Merve Kolman, ticaret hukuku alanında geniş bilgi ve deneyime sahip bir avukattır. İzmir ticaret avukatı olarak hizmet veren Kolman, müvekkillerinin ticari işlemlerinin yasalara uygun ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ticari işlemlerinizde hukuki güvence sağlamak için Merve Kolman ile çalışabilirsiniz.

İletişim ve Danışmanlık

Ticaret hukuku ile ilgili daha fazla bilgi almak ve profesyonel hukuki destek almak için Avukat Merve Kolman ile iletişime geçebilirsiniz:

 • Telefon: +90 505 646 24 50
 • Adres: Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
 • E-posta: info@mervekolman.av.tr

İzmir’de ticaret hukuku alanında uzman bir avukat arıyorsanız, Avukat Merve Kolman sizlere en iyi hizmeti sunmak için hazır.