İzmir Trafik Kazası Avukatı

izmir trafik kazası avukatı

İzmir Trafik Kazası Avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Trafik kazaları sonrasında maddi ve manevi tazminat davaları Kanunu, Mevzuatı ve Yargıtay kararlarını doğru şekilde yorumlayabilecek bir İzmir trafik kazası avukatı ile takip edilmelidir. Trafik kazaları tazminat davalarında avukatsız temsil de mümkündür. Trafik kazası neticesinde zararın tespitine, miktarına, nasıl ve kimlerden tazmin edileceğine bağımsız yargı karar verebilir. Mahkeme, Tahkim Komisyonu, Arabuluculuk görüşmelerinde tarafları temsil hakkı sadece avukatlarda bulunmaktadır. Trafik Kazaları ile ilgili konularda birçok teknik terim ve Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bu terimlerin yorumlanması, davanın geçmiş kararlara göre değerlendirilmesi tecrübeli bir İzmir trafik kazası avukatı ile mümkündür.

Alanında uzman İzmir trafik kazası avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman tarafından trafik kazası tazminat hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İzmir Trafik Kazası Avukatı – Merve Kolman

✅ İzmir Trafik Kazası Avukatı:İzmir Trafik Kazası Avukatı Merve Kolman
✅ Telefon:+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr
✅ Hizmet Alanları:Trafik Kazası Avukatı, İzmir Trafik Kazası Avukatı, Dava Dilekçesi, Sözleşmeler, Dilekçeler

İzmir Trafik Kazası Davalarına Bakan Avukatlar

Ülkemizde özellikle son 20 yıldır araç sayısında ciddi artış söz konusu olmuştur. Araç sayısındaki artış ile maalesef ki kaza sayılarında da artışlar meydana gelmektedir.  Tabi buna bağlı olarak yaşanan her kazada maddi ve manevi tazminat durumları ortaya çıkmaktadır. Bu hakların tazmininin sağlanması noktasında hukuki destek ihtiyacı doğmaktadır. Hukuki destek alınacak İzmir avukatının trafik kazası alanında uzman olması gerekmektedir. Trafik kazaları birçok dava türüne konu olabilmektedir.

Bu dava türlerinin en çok bilinenleri; hasar tazminatı, araç değer kaybı tazminatı, bedeni hasar konuları ve ölüm nedenli konulardır. Son yıllarda trafik kazasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yöntemi de kullanılmaktadır. Trafik kazası nedeniyle oluşan hak kayıplarınızın tazmini için arabuluculuk ve hukuki dava süreçlerine hakim avukatlar ile çalışmanızı tavsiye etmekteyiz.

Alanında uzman olmayan bir avukat ile çalışıldığı takdirde tüm hakların tazmin edilmesi mümkün olmayabilir. Özel hukuki bilgi ve işlem bilgisine sahip olan kaza avukatları trafik kazalarında ortaya çıkan hukuk dışı eylemler kapsamındaki maddi zararı ve kişilerin özel durumları (yaşı, gelir durumları, mağduriyet oranları gibi) çerçevesinde belirlenecek olan manevi tazminatı en doğru ve eksiksiz şekilde belirleyecektir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü trafik kazası tazminatının şartları 2016 yılından sonra değişmiş olup önceki yönetmeliğe göre tek taraflı kusurlu sürücünün ölümü halinde geride kalanların kusuru yoktur denilerek ailesine tazminat ödemesi yapılıyordu. Fakat yönetmeliğin değiştirilmesi ile bunun önüne geçilmiş oldu. 

Birinin trafik kazasında ölmesi sonucunda aile bireyleri ve sevdikleri için bu durum büyük ölçüde travmatik olabilir. Hatta bu durum karşı tarafın dikkatsiz ya da tehlikeli sürüşünden kaynaklı meydana geldiği zaman bu durumla başa çıkmak daha da zorlaşır. Trafik kazasında hayatını kaybeden birinin yakınlarının ölümlü trafik kazası tazminat davası açabilmeleri için haklılık paylarının bulunması gerekmektedir. 

Genellikle trafik kazasında ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da yakın aile üyeleri, bu ani ölüm nedeniyle maddi kayıplara da uğrayabilmektedir. Ölümlü trafik kazası tazminatı ile uğranılan maddi zararlar da karşılanmaktadır. Maddi ve Manevi açılacak davalarda alanında deneyimli bir avukat ile çalışılmasını tavsiye etmekteyiz. 

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafikte çeşitli sebepler ile kazaya karışan araçlarda şüphesiz ki maddi hasarlar da meydana gelmiş olacaktır. Bu sebeple maddi hasarın olmadığı bir trafik kazasından bahsetmemiz mümkün değildir. Bazen bu hasarların boyutu çok küçük olmakta bazen de bu hasar aracın tamamen hurda olarak rapor alınmasına kadar giden ağır bir maddi hasara ulaşmaktadır. 

Tüm bu trafik kazalarında önemli olan husus araçların gerekli evraklarının eksiksiz olup olmamasıdır. Herhangi bir yaralanma ya da ölümle sonuçlanmayan trafik kazalarında trafik sigortası, kasko, sigorta gibi araç güvenceleri varsa eğer maddi hasar kolaylıkla karşılanabilecektir. Trafik kazaları sonrasında oluşturulan kaza tespit tutanağı da oldukça önemli bir evraktır. Kaza tespit tutanağının doğru ve eksiksiz doldurulması süreçte oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmektedir. 

Bir diğer önemli husus da elbette aracın değer kaybına uğramasıdır. Trafik kazası sonucunda hazırlanan raporlarda aracın değer kaybettiğini gösteren bir rapor da yer alacaktır ki bu da size dava açma hakkı sunmuş olacaktır. Bu rapor ile aracınızda meydana gelen değer kaybına ilişkin karşı taraftan aracın kaybettiği değeri tazminat olarak talep etme hakkınız doğacaktır. 

Trafik kazalarında uzman olmayan, mağdurların bilgilerini alarak süreçleri ile ilgilenmeye çalışan kişiler birçok noktada mağdurlarının haklarının kaybolmasına neden olmaktadır. Tazminat hesabı konusunda bilgi donanımı olmayan, hesaplama ölçütlerini Yargıtay ve mahkeme kararları ile yorumlayamayan, özetle avukat olmayan kişiler, sigorta şirketlerinin teklif ettiği tazminatı kabul etmekte ve mağdurun ilerisi için hak kayıplarına neden olacak anlaşmalar imzalamasına neden olmaktadırlar.

Trafik kazası tazminat davası sonrasında mağdurların aldığı tazminat miktarı ile mahkeme dışı yöntemler ile mağdurların kabul etmeye zorlandığı tazminat miktarı arasında ortalama 2-3 kat fark bulunmaktadır.

Trafik kazası konularında vekil seçimini başlangıç aşamasında iyi yapmak gerekmektedir. Avukat dışındaki kişilerin yaptığı hatalar sonucu oluşan hak kayıplarının telafisi mümkün değildir.

Av Arb. Merve Topbaşoğlu Kolman, aynı zamanda sigorta hukukunda uzman arabulucudur. Trafik kazalarından kaynaklı tazminat konuları hem arabulucu olarak hem de avukat olarak ilgilendiği özel uzmanlık alanıdır. Trafik kazası tazminat taleplerinin gerçekçi talep miktarları üzerinden olabilecek en hızlı şekilde sonuçlanması konusunda tüm hukuki yöntemlere hakim olarak müvekkillerinin süreçlerini yürütmektedir.

İzmir trafik kazası avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman, trafik kazası alanında birçok farklı davada taraf vekilliği ve arabuluculuk yapmıştır. İzmir trafik kazası avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman trafik kazası uyuşmazlıklarında öncelikle somut uyuşmazlık çerçevesinde değerlendirmede bulunur. Yaptığı değerlendirme neticesinde uyuşmazlığı Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru yahut dava yoluna başvuru yöntemlerinden müvekkil ve uyuşmazlık için en lehe olanını tercih ile en kısa sürede sonuçlandırmaktadır. İzmir trafik kazası avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman, Sigorta Tahkim komisyonunda takip ettiği davalarda ortalama 7-8 ay içerisinde sonuç elde etmektedir. Komisyonda çözülemeyen uyuşmazlıklar için dava yolu daha uzun sürmektedir, adaletin sağlanması için tüm uyuşmazlık çözüm yöntemlerini araç olarak kullanmaktadır.

İzmir trafik kazası avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman’ın, trafik kazaları ile ilgili müvekkillerine verdiği hizmetlerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Trafik kazası kaynaklı tüm uyuşmazlıklarınız için iletişim kısmından bilgi ve randevu alabilirsiniz.

 • Trafik Kazası Tazminat Davaları
 • Araç Değer Kaybı Davaları
 • Araçtan Yoksun Kalma Tazminat Davaları
 • Yaralamalı Trafik Kazaları Davaları
 • Ölen Kişinin Desteğinden Yoksun Kalma Tazminatı Davaları
 • Trafik Kazalarında Rücu Davaları
 • Sigorta Tahkim Komisyonunda Dava Takibi
 • Arabuluculuk Görüşmelerinde Taraf Vekilliği
 • Arabulucu Olarak İhtiyari Arabulucu Süreçlerinin Yönetimi

Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?

Trafik kazası sonucunda oluşan zarardan işleten, sürücü, trafik ve ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı sorumludur.

İşleten; araç sahibi, aracı kiralayan veya aracı rehin tutan kişi olabilir.

Araç sahibi ile kazaya karışan sürücü aynı kişi olmadığı durumlarda, kaza yapan sürücü kusuru oranında, araç sahibi ise sürücünün verdiği zarardan kusursuz sorumludur.

Trafik kazalarında, bir motorlu taşıtı çalan veya gasp eden kimse işleten gibi sorumlu tutulur. Gözetim, alım-satım, bakım vb. araçta değişiklik yapılması amacıyla araç kendisine bırakılan kişideyken kaza gerçekleşir ise, kazaya karışan kişi işleten gibi sorumlu tutulur.

Zorunlu mali trafik sigortacısı uygulamada trafik sigortası olarak geçmektedir, zarar gören 3. Kişilerin zararlarını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.

İhtiyari sorumluluk sigortacısı uygulamada kasko sigortası olarak geçmektedir.

Kaza yayanın kusuru nedeniyle oluşuyor ise, yayanın hukuki sorumluğu bulunur. Bisiklet sürücüsü de sorumluluk bakımından yaya ile aynı şekilde değerlendirilir.

Trafik Kazalarında Kusurlu Sayılan Hareketler Nelerdir?

Trafik kazaları uygulamalarında kusurlu sayılan hareketler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Aşağıda bu konu ile ilgili genel bilgiler bulunmaktadır.

Uygulamada kusur sayılan hareketleri 6 genel başlığa ayırabiliriz.

1. Asli Kusur Sayılan Hareketler:

 • Kırmızı Işıkta Geçme veya Trafik Polisinin Dur İşaretinde Geçme
 • Taşıt Giremez İşareti Olan Yolu Kullanma
 • Arkadan Çarpma
 • Geçme Yasağı Olan Yerlerde Uymama
 • Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Uymama
 • Manevraları Düzenleyen Şartlara Uymama
 • Kurallara Uygun Park Edilmiş Araçlara Çarpma
 • Yönetmelikte Belirtilen Diğer Kusur Hallerine Uymama

2. Hız Kurallarını İhlal Eden Hareketler:

 • Hız Sınırlamasına Uymama
 • Aşırı Hızla Kontrolsüz Geçiş
 • Takip Mesafesine Uymadan Hızlı Takip
 • Hava ve Yol Koşullarını Dikkate Almadan Hız Yapma
 • Yönetmelikte Belirtilen Diğer Hız Kusurları

3. Usulsüz Sollamadan Dolayı İhlal Eden Hareketler:

 • Karşıdan Araç Gelmesine Rağmen Sollama Yapma
 • Kaygan Bir Yolda Kontrolsüz Sollama
 • Usulsüz Sollamayı Görmesine Rağmen Önlem Almamak
 • Duran Bir Aracı İkaz Etmeden Sollama
 • Kavşakta Sollama
 • Yönetmelikte Belirtilen Diğer Sollama Kusurları

4. Yayaların Kusurlu Hareketleri:

 • Yayanın Geçiş Hakkını Tanımaması
 • Yayanın Trafik İşaretlerine Uymaması
 • Yayanın Yolda Dalgın Yürümesi
 • Yayanın Araçların Seyrini Tehlikeye Atması
 • Yayanın Aniden Yola Çıkması
 • Yönetmelikte Belirtilen Diğer Yaya Kusurları

5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri:

 • Yayayı Fark Ettiği Halde Hızını Azaltmaması
 • Geri Manevrada Alan Kontrolü Yapmaması
 • Ani Fren ile Aracı Devirmesi
 • Sollamaya İmkân Vermemesi
 • Gereksiz Şerit Değiştirmesi
 • Araç Bakımlarını Zamanında Yaptırmaması
 • Yaya Geçitleri, Yaya Yoğunluğu Olan Yerlerde Yavaşlamaması
 • Elverişsiz Hava Koşullarında Önlem Almaması

6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Hareketler:

 • Aniden Yola Çıkan Yayayı Görmesi İçin Yeterli Sürenin Olmaması
 • Karşı Şeritten Gelen Aracın Şeridinde Giden Araca Çarpması ile Karşı Şeritten Gelen Aracın Sürücüsünün Ölmesinde Şeridinde Gidenin Kusuru Olmaması
 • Yayanın Hareket Halindeki Aracın Arkasından Önüne Çıkması
 • Karşı İstikametten Gelen Araç Sürücüsü ile Kendi Şeridinde Çarpışması

Trafik kazasından kaynaklanan davalarda Ceza davası ile Maddi Tazminat davasındaki kusur sorumluluğu farklıdır. Ceza davasında asli/tali kusur, Tazminat davasında yüzdelik ölçüt dikkate alınarak kusur paylaşımı yapılır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında Sorumluluk

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar gören, karşı tarafın kusurunu ispatlamak ile y4ükümlüdür.

Trafik kazalarında araçların kısmen veya tamamen hasar gördüğü durumlara göre zarar miktarı değişkenlik göstermektedir.

Kanunun uygulanmasında genel olarak aşağıdaki dava türleri kullanılmaktadır;

 • Onarım Giderleri – Hasar Tazminatı
 • Değer Kaybı Tazminatı
 • Hasar yüzünden Araçtan Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonrası zarar gören davalı kişi aşağıdaki muhataplara dava açabilir;

 • Aracın İşletenine
 • Aracın Sürücüsüne
 • Zorunlu ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısına
 • Kazada Kusuru Bulunan Diğer Kişilere

Trafik kazalarında zararın ödenmesi konusunda dayanışmalı sorumluluk vardır. Dayanışmalı sorumlulukta zarardan sorumlu olanların her biri zararın bütününden sorumludur. Zarar gören araçtaki zararın tümü veya bir kısmı dava konusu yapılabilir.

Trafik kazalarında maddi hasar tespitinde iki ayrı durum bulunmaktadır. Bu durumlar aracın tamamen yok olması ve aracın kısmen hasarlı olmasıdır.

Kaza sonrasında araç tamamen hasarlı olması durumunda, kazanın meydana geldiği tarihteki araç sürüm değeri esas alınarak zarar tespit edilir. Mahkeme bilirkişinin belirlediği alım-satım değerini dikkate alır, gerçek değer belirlenirken aracın hurda değeri hesaptan düşülür. Mağdurun yeni araç almak için harcayacağı giderler mahkemede dikkate alınmaz.

Araç kısmen hasarlı ise onarım gideri kapsamına; işçilik, yedek parça, boya, çekici işlemleri, park işlemleri vb. girmektedir. Aracın tamir ettirilmemiş olması, kazadan dolayı meydana gelen zararları talep etmeye engel değildir.

Araç değer kaybı davaları, araçlarda kaza sonrası oluşan alım-satım değerindeki zararların tazmini için açılmaktadır. Değer kaybı davası açabilmek için, trafik kazasında zarar görenin ağır kusurlu olmaması ve karşı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Kazada zarar gören kısımların, kazadan önce hasarsız olması gerekmektedir. Değer kaybı davalarına tamir edilemeyecek, yenisi ile değiştirilen cam, silecek, far gibi parçalar konu edilemez.

Trafik kazalarında araç yoksunluk tazminatı davası açılabilir. Bu dava aracın kullanım amacına göre belirlenir. Mesleki faaliyetlerde kullanılan araçların kaza dolayısıyla kullanılamadığı süre boyunca araçtan yoksun kalma tazminatı talep edilebilir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında Yargılama Süreci

Hasar Dosyası: Davacının zararını dayandırdığı hasar tespit dosyasıdır.

Bilirkişi Raporu: Trafik kazaları ile ilgili yetkili bilirkişilerinin raporlarıdır. Davacının maddi zarar miktarı, davalının kusuru ve derecesi varsa yan hususlar ayrıntılı bir şekilde yer almalıdır. Bilirkişi raporunun tebliği zorunludur, taraflara tebliğ edilmeden karar verilemez.

Bilirkişi Raporuna İtiraz: İtiraz gerekçeli ve gerekli olmalıdır, aksi halde reddedilir. Kabul edilen itiraz sonucu mahkeme bilirkişiden ek rapor ya da yeni bir bilirkişi raporu talep eder.

Mahkemenin bilirkişi raporunu kabul veya reddi: Hâkim gerekçelerini açıkça ortaya koyarak bilirkişi raporunun aksine karar verebilir. Hâkim aksine kararını inandırıcı gerekçe ve kanıtlara dayandırmaması durumunda ret kararı keyfiliği çağrıştır. Bilirkişi raporunu yeterli görerek raporun içeriğine göre tazminatın kabulü ya da reddine karar verebilir.

Yaralamalı Trafik Kazalarında Sorumluluk

Türk Borçlar Kanunu’nda yaralama halinde uğranılan zararlar aşağıdakilerdir;

 • Tedavi Giderleri
 • Kazanç Kaybı
 • Çalışma Gücü Kaybı
 • Ekonomik Gelecek Kaybı

Kaza sonucu yaralanan kişi, eski sağlığına kavuşmak için bazı masraflar yapmaktadır. Yaralama nedeniyle çalışamadığı dönemde kazanç kaybına uğramaktadır. Bu gibi zararlar dava yolu ile kazadan sorumlu kişi ya da kişilerden alınabilmektedir.

Tedavi gideri masraflarının gider makbuzları ile mahkemeye sunulması davacının sürecini kolaylaştırmaktadır. Gider makbuzları ile sunulamayan masraflar için bilirkişi raporu istenmektedir, örneğin hastaneye ulaşım otobüs faturasının belgesini sunmak zordur, bu gibi giderler için bilirkişi raporu ile ilerlenebilir.

Tedavi gideri kapsamına giren masraflar; hastane, ilaç, ameliyat, bakım, diyet, ulaşım vb. masraflar kapsam içindedir.

Talep edilecek tedavi gideri, tıbben gerekli ve makul olan miktardır. Keyfi harcamalar tedavi gideri kapsamında talep edilemez.

Kazanç kaybı kişinin yaralanma olmasaydı kazanacağı miktar ile yaralanma sonrasında kazandığı miktar arasındaki fark ile hesaplanır. Yaralanmanın çalışma gücüne geçici veya sürekli etkisi ile ilgili doktor raporu ile tazminat talebinde bulunulur.

Ölümlü Trafik Kazalarında Sorumluluk

Türk Borçlar Kanunu’nda ölüm halinde uğranılan zararlar aşağıdakilerdir;

 • Cenaze Giderleri
 • Tedavi Giderleri ve Çalışma Gücü Kayıpları
 • Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Kayıpları

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 • Ölenden yardım ile faydalananların, ölüm nedeniyle yoksun kaldıkları faydaları tazmin etmek için sorumludan talep ettikleri dava türüdür.
 • Destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek için mirasçı olmak şart değildir.
 • Destek yardımının sürekli ve düzenli yapılıyor olması şarttır, sürekli ve düzenli değil ise tazminat talep edilemez.
 • Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişinin, ölüm nedenli yaşamında sosyal veya ekonomik olarak düşme olması destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanması için gereklidir.
 • Destekten yoksun kalma tazminat miktarı ölüme sebebiyet veren kişinin kusuru oranında hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı uygulamada toplu olarak ödenir. Tazminat hesabını yetkili bilirkişiler yapar.
 • Destekten yoksun kalma davalarında ispat yükü büyük önem taşır. Davacılar ölenin sağ olması halinde düzenli bir şekilde yardım alacaklarını ispatlamak ile yükümlüdür.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

 • Maddi ve manevi tazminat konularında borçlar kanunun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.
 • Bedensel bütünlüğün bozulması halinde manevi tazminata hükmedilebilir, hukuka aykırı eylemden kişinin zarara uğraması konusu incelenir.
 • Ölüm halinde, kaza ile ölüm arasında gerçekçi bir sebep sonuç ilişkisi kurulması durumunda ölenin yakınları manevi tazminat isteminde bulunabilir.
 • Kaza sonrası yaralanan kişinin açtığı manevi tazminat davası, davacının ölümü halinde mirasçılarına intikal eder.
 • Kişinin hafif biçimde yaralanması manevi tazminata engel oluşturmaz.
 • Yaralamalı trafik kazalarında, yaralanan kişi dışındaki yakınları özel durumların dışında manevi tazminat talebinde bulunamaz.
 • Maddi hasarlı trafik kazaları sonrasında, araç hasarının onarımı sırasında sıkıntı, keder çekilmesi şeklinde bir manevi tazminat konusu yoktur.
 • Sigorta şirketinden, poliçede aksi belirtilmedikçe, manevi tazminat talep edilemez.
 • Manevi tazminat hakkaniyete uygun miktarda olmalıdır, davacıyı zenginleştirmemelidir, davalıyı fakirleştirmemelidir.
 • Trafik kazalarındaki manevi tazminat, kaza sebebiyle duyulan acı ve elemin azaltılması amacıyla hükmedilmektedir.

Trafik Kazalarında Rücu Davaları

Trafik kazalarında çeşitli rücu davası açılmaktadır. Trafik kazalarında zarara neden olanlar, zarar görenlere karşı dayanışmalı olarak sorumlu iseler, rücu davalarında kusurları oranında sorumludurlar. Trafik kazalarında aşağıdaki konularda rücu davası açılmaktadır.

 • Araç Sahibinin Sürücüye Rücu Etmesi
 • Sigortacının Rücu Davası Açması
 • İşletenin Kusuru Olan Diğer Kişilere Rücu Etmesi
 • Sürücü Dışındaki Kusurlu Kişinin İşletene Rücu etmesi
 • İşletenler Arasında Rücu Edilmesi

Trafik Kazaları Davalarında Zamanaşımı Süresi

Kanuna göre motorlu araç kazalarından doğan maddi zarar ile ilgili taleplerde zararın öğrenildiği tarihten başlayarak 2 yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir, zamanaşımı 2 yıldır, her halde 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava cezayı gerektiren bir fiilden doğar ise ilgili fiil için ceza kanununda daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüşse, maddi talep için daha uzun zamanaşımı uygulanır.

Tazminat yükümlülerinin rücu hakkı, kendi yükümlülüklerini tam olarak tamamladıkları ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlatılır ve zamanaşımı süresi 2 yıldır.