İzmir Malpraktis Avukatı

İzmir Malpraktis Avukatı, Malpraktis Hukuku

İzmir doktor hatası davaları üzerinden açılacak olan Malpraktis tazminat davası tıp hukuku alt kolu üzerinden değerlendirilmektedir. Tıp hukuku kapsamında ceza hukuku, anayasa hukuku ve medeni hukuk dışında idare hukuku ve diğer hukuk dalları da yer almaktadır. İzmir doktor hatası davası için İzmir sağlık hukuku avukatı ile görüşme sağlamanız gerekmektedir.

Alanında uzman avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN tarafından malpraktis hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Adres: Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Kapı No:57 K:7 D.No:72 Saray İş Hanı, 35210 Konak/İzmir

Telefon: +905354012450

Mail: info@mervekolman.av.tr

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI NEDİR ?

Sağlık kuruluşu, sağlık personeli, doktor ve hasta arasındaki ilişkileri, hakları ve sorumlulukları düzenleyen tıp hukukuna aykırı durumlar gelişmesi halinde bu alanda uzmanlaşmış İzmir sağlık hukuku avukatı tercih edilmelidir. İzmir Tıp avukatı olarak da tabir edebileceğimiz İzmir Sağlık hukuku avukatı, tıp hukuku alanında uzmanlaşmış kişilerdir.

İzmir doktor hatası davaları da sağlık hukuku avukatı tarafından yürütülmelidir. Hastanın hakları ve yükümlülükleri, doktor hasta gizliliğinin korunması, hatalı tedavi, hatalı ilaç ya da medikal ürün kullanımı gibi oldukça çeşitli açılardan izmir sağlık hukuku ele alınabilmektedir.

İzmir Sağlık Hukuku çerçevesinde açılacak olan İzmir hasta hakları davaları, doktor hatası davalarında taraflar davacı ile doktor, sağlık çalışanı ya da hastane olabilmektedir. Ancak sağlık kuruluşunun kamu hastanesi olması durumunda davalı sıfatında Sağlık Bakanlığı yer almaktadır.

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

İzmir Sağlık hukuku içerisinde elbette ki tek davacı taraf hasta olmamaktadır. Çünkü sağlık kuruluşu ve personelin sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğu kadar hastalarında yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler mevcuttur.

Sağlık kuruluşlarında hasta hakları öncelikli olarak yer almaktadır. Hastanın haklarını korumak ve eşit koşullarda sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak esastır. Ancak hiçbir hastanın da gerek doktor gerekte sağlık personeline karşı hakaret, tehdit ya da şiddet içeren diğer unsurları gösterme hakkını doğurmamaktadır.

Bu nedenle çoğu zaman davacı hasta ya da hasta yakınları olsa da son dönemlerde artan saldırı durumları sebebiyle hasta ya da hasta yakınları davalı durumuna düşebilmektedirler. Peki, İzmir sağlık hukuku avukatı ne iş yapar, ne tür davalara bakmaktadır?

 • Hasta haklarının ihlal edilmesi durumunda izmir sağlık hukuku avukatı aracılığı ile dava açabilirsiniz.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırı tehdit ya da diğer haksız eylemler
 • Doktor hatasından kaynaklı yanlış tedavi, hatalı ilaç kullanımı sonrası maddi manevi izmir tazminat davaları İzmir Malpraktis davaları olarak tanımlanır.
 • Özel hastaneler ile hasta arasında ki maddi uyuşmazlıkların çözümü
 • Doktor hasta gizliliğinin ihlali, İzmir hasta hakları davaları kapsamında incelenmektedir.

MALPRAKTİS DAVALARI

Malpraktis, Doktor hatası ifadesinin sağlık hukuku içerisinde ki karşılığı olup Tabipler Birliğinin hekimlik mesleğinin etik kurallarını düzenleyen 13. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Malpraktis mesleğinin temelinde hekimlik mesleğinin kötü kullanılması hususu yer almaktadır.

İzmir Malpraktis davaları İzmir sağlık hukuku avukatı aracılığı ile yürütülmelidir. Çünkü bu dava süreçlerinde sadece maddi ya da manevi tazminat yer almayıp cezai yaptırımlarda ortaya çıkmaktadır. Hasta haklarının korunması, hekimin mesleğini kötüye kullanması, eksik ya da hatalı tedavi uygulaması sebebi ile zarar gören hasta ya da hasta yakınları İzmir doktor hatası davası açabilmektedir.

İzmir sağlık hukuku avukatı tarafından açılması gereken malpraktis davaları özellikle davalı taraf sağlık bakanlığı ise oldukça uzun sürebilmektedir. İzmir Malpraktis davasının süreci ortaya çıkan doktor hatasının sonucunun büyüklüğüne ve avukatın izmir sağlık hukuku avukatı olma özelliği taşımasına göre değişim gösterebilir.

İzmir Malpraktis davaları kapsamında başvuru yapacağınız İzmir sağlık hukuku avukatı sizlere şu hizmetleri sunmaktadır;

 • Hem hasta hakları hem de sağlık çalışanları ile hekimlerin haklarının korunması
 • Doktor hatasından kaynaklı Malpraktis davaları açılması ve sürecin takibi
 • Kamu hastanelerinde meydana gelen doktor hatası dava dosyalarının açılması, maddi ve manevi tazminat davasının takibi
 • İlaç hukuku ve medikal hukuk çerçevesinde uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
 • Özel hastane ve hasta arasında ki finansal uyuşmazlıkların çözümü
 • Özel sigorta kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Hatalı tedavi sebebi ile ölüm ya da maluliyet durumunun oluşması nedeniyle doktor, sağlık çalışanı ya da hastaneye İzmir malpraktis davası açılması

HEMŞİRE MALPRAKTİS DAVALARI

Malpraktis davaları sağlık çalışanlarının hatalı uygulamalarından kaynaklandığı için hemşire malpraktis tazminat davaları da açılabilmektedir. Davalı taraf hatalı işlemden sorumlu hemşire ile birlikte, hekim ve hastanede olabilmektedir. Maddi ve manevi tazminat talebi ile İzmir sağlık hukuku avukatı tarafından açılabilmektedir.

EBE MALPRAKTİS DAVALARI

Doğum sırasında hekim ile birlikte ebe de görev almaktadır. Ebelerin mesleki sorumlulukları içerisinde hem annenin hem de bebeğin en iyi şekilde doğuma hazırlanması, doğumun gerçekleşmesi ve doğum sonrası anne ile bebeğin sağlıklı bir duruma dönmelerini desteklemektir. Ebe kaynaklı oluşan hatalarda İzmir malpraktis avukatı eşliğinde ebe malpraktis davası açılacaktır.

DİŞ HEKİMİ MALPRAKTİS DAVALARI

Diş sağlığına yönelik hizmet veren diş hekimlerimizde Türk Tabipler odasına bağlı olması sebebi ile sağlık hukuku çerçevesinde mesleğinin sorumluluklarına uygun hareket etmek yükümlülüğündedir. Bu nedenle yapılan hatalı tedavi ve uygulamalar neticesinde hasta maddi ya da manevi zarara uğruyor ise İzmir malpraktis avukatı ile birlikte diş hekimi için malpraktis davası açabilirsiniz

Diş hekimi malpraktis davası için örnek teşkil etmesi amacıyla;

 • Hatalı diş çekimi
 • Hastalığı doğru teşhis edilmemesi
 • Hastanın diş tedavisinden mahrum bırakılması ya da tedavisinin geciktirilmesi
 • Hijyenik koşulların sağlanmamasına bağlı olarak çeşitli komplikasyonların gelişmesi
 • Anestezi uygulamalarındaki hatalar
 • Yapılan tedavi hakkında hastanın rızasının alınmamış olması

MALPRAKTİS SORUMLULUĞU HANGİ DURUMLARDA OLUŞUR?

Malpraktis davalarının temelinde hekimin mesleğini kötü kullanması olduğu için her türlü doktor hataları malpraktis sorumluluğu içerisinde yer alır. Bunlar, hastalığın teşhisinde yapılan hatalar, yanlış tedavi yöntemi uygulanması, hatalı cerrahi müdahale olabildiği gibi hastanın tedavisindeki gecikmeler ile tedaviden mahrum bırakılması olabilmektedir. İzmir doktor hatası davası kapsamında değerlendirilir.

DOKTOR HATASI DAVALARI AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR

İzmir sağlık hukuku avukatı tarafından açılacak olan malpraktis davasının hazırlık aşamasında bazı unsurların tam olması gerekmektedir. İzmir Doktor hatası davalarının başarısında en büyük etken olan bu unsurların varlığı dışında hatanın ispatlanabiliyor, bilirkişi raporu ile belgelenebiliyor olması da oldukça önemlidir.

Malpraktis tazminat davası açılırken hastanın doktor hatası sebebi ile uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi dışında davalı tarafın cezai işleme de tabi olması söz konusu olmaktadır. Burada davalı tek başına hekim ya da sağlık çalışanı olabileceği gibi hatayı yapan kişiden sorumlu olan üst birimler ve hastane de davalı olabilmektedir.

Malpraktis davasının hazırlık aşamasında olması gereken unsurlar;

 • Malpraktis davası için hasta ile hatalı hekim ya da sağlık personeli arasında ilişkinin olması gerekmektedir.
 • Uygun tedavinin uygulanmaması ya da geciktirilmesi
 • Uygulanan tedavinin hastaya verdiği zararlar, bu zararların niteliği ve hastanın yaşam standartını etkileme derecesi

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI VEKALET ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir sağlık hukuku avukatı, tüm unsurların varlığı ve bunların belgelendirilmesi sonrası malpraktis davası açma işlemlerine başlayabilmektedir. Bu aşamada en sık sorulan sorulardan biri olan Sağlık Hukuku Avukatı Vekâlet Ücretleri hususu olmaktadır. Açılacak olan davanın kapsamına ve görülecek olan mahkeme çeşitliliğine göre farklılaşabilmektedir. Ancak taban fiyat olarak 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanır.

MALPRAKTİS DAVALARININ TEMELİ NEYE DAYANIR?

İzmir hasta hakları davaları çerçevesinde ele alınan ve tazminat davası dışında cezai işlem de uygulanması mümkün olan malpraktis davalarının temelinde pek çok etik kural ve sözleşme yer almaktadır. Temelde sağlık hukukuna bağlı olarak hekimin mesleğini kötüye kullanması açısından sıkça ifade edilen malpraktis terimi kullanılıyor olsa da bu davalarda davalı statüsünde hasta, hekim, sağlık personeli ya da hastane yer alabilmektedir.

Malpraktis davaları doktor hataları nedeni ile meydana gelen ihlal ya da ihmallerin sonucunun tazminat davası ile görülmesidir. Bu aşama da maddi ya da manevi tazminat talep etme hakkı İzmir sağlık hukuku avukatı tarafından mevcut sözleşmeler çerçevesinde değerlendirilir.

Hekime karşı malpraktis tazminat davası için öne çıkan sorumluluklar, haksız fiil, vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi ile vekaletsiz iş görme çerçevesinde ele alınabilmektedir. Kamu hastaneleri için açılacak malpraktis davalarında hizmet kusurundan söz etmek mümkünken özel hastanelerin statüsü sebebi ile hasta kabul sözleşmesi çerçevesinde çok daha kapsamlı sorumluluklara sahiptirler

MALPRAKTİS DAVALARI ZAMANAŞIMI

Malpraktis davaları zaman aşımı davalı statüsündeki kurum ya da kişiye göre farklı olabilmektedir. Öncelikle doktor hatası kamu hastanelerinden birinde gerçekleşmiş ise hatanın fark edilmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde hastane idaresine yazılı başvuru yapılması ve tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. Maddi ve manevi tazminat talebinin reddi halinde ise en geç 60 gün içerisinde İzmir Malpraktis Avukatı aracılığı ile dava açılması gerekmektedir.

Özel hastane ya da doktor aleyhine açılacak olan malpraktis davası zaman aşımı ise hatanın sorumlusunun öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl olarak uygulanır. Bu süre en fazla 10 yıl ile sınırlı tutulabilmektedir.

İzmir malpraktis avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar malpraktis hukuku davaları olan avukatlardır.

İzmir En iyi Malpraktis avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Malpraktise konu olan yanlış tıbbi uygulama kamu hastanesinde gerçekleşmişse, direk kamu kurumuna dava açılabilir.
Malpraktis davasını hastanın bizzat kendisi açabilir, ayrıca hastanın yaşı küçük olması durumunda vasi-veli olan kişi de açabilir. Hastanın vefat etmiş olduğu durumlarda mirasçıları davayı açabilmektedir.
Malpraktis suçunun temel cezası eğer söz konusu durumda ihmal var ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. 6 aydan 2 yıla kadar da temel cezası bulunmaktadır