Miras Hukuku

MİRASÇILAR MÜRİSİN BORÇLARINDAN SORUMLU MUDUR?

Mirasçılar Murisin Borçlarından Sorumlu mudur merve Kolman

Ölenin terekesi bir bütün olarak tüm aktifleri ve pasifleriyle birlikte mirasçılara geçer demiştik. Mirası reddetmeyen mirasçılar miras bırakanın geride bıraktığı borçlarından da sorumludurlar. Burada özellik arz eden husus lehine belirli bir mal vasiyetinde bulunan kişilerin durumudur. Lehine belirli bir malın vasiyetinde bulunan kişi sadece ve sadece o mal vasiyetinin kendisine ifa edilmesini içerir bir alacak hakkına sahiptir. Miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulamaz.

Ölenin arkada tek bir mirasçısının bulunduğu durumda bu kişi tüm terekeye sahip olduğu için tüm borçlardan da sorumludur. Birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda ise mirasçı sıfatının ne olduğu fark etmeksizin mirası reddetmeyen tüm mirasçılar miras bırakanın borçlarından müteselsilen sorumludur. Yani alacaklılara karşı sorumlulukları mirastaki payları oranında değildir. Borcun bütününden her biri sorumludur. Alacaklı borcun tamamını tek bir mirasçıdan talep, dava ve tahsil edebilir. Miras payını aşan kısmını ödemek zorunda kalan mirasçının diğer mirasçılara aşan kısmı rücu hakkı söz konusu olacaktır.

Mirasçıların borçlardan sorumlulukları tereke aktifinde yer alan malvarlıkları ile sınırlı değildir. Mirası reddetmeyen mirasçılar miras bırakanın borçlarından kendilerine ait kişisel malvarlıklarıyla sorumlu hale gelirler.

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir