MİRASÇILAR MÜRİSİN BORÇLARINDAN SORUMLU MUDUR?

Ölenin terekesi bir bütün olarak tüm aktifleri ve pasifleriyle birlikte mirasçılara geçer demiştik. Mirası reddetmeyen mirasçılar miras bırakanın geride bıraktığı borçlarından da sorumludurlar. Burada özellik arz eden husus lehine belirli bir mal vasiyetinde bulunan kişilerin durumudur. Lehine belirli bir malın vasiyetinde bulunan kişi sadece ve sadece o mal vasiyetinin kendisine ifa edilmesini içerir bir alacak hakkına sahiptir. Miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulamaz.

Ölenin arkada tek bir mirasçısının bulunduğu durumda bu kişi tüm terekeye sahip olduğu için tüm borçlardan da sorumludur. Birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda ise mirasçı sıfatının ne olduğu fark etmeksizin mirası reddetmeyen tüm mirasçılar miras bırakanın borçlarından müteselsilen sorumludur. Yani alacaklılara karşı sorumlulukları mirastaki payları oranında değildir. Borcun bütününden her biri sorumludur. Alacaklı borcun tamamını tek bir mirasçıdan talep, dava ve tahsil edebilir. Miras payını aşan kısmını ödemek zorunda kalan mirasçının diğer mirasçılara aşan kısmı rücu hakkı söz konusu olacaktır.

Mirasçıların borçlardan sorumlulukları tereke aktifinde yer alan malvarlıkları ile sınırlı değildir. Mirası reddetmeyen mirasçılar miras bırakanın borçlarından kendilerine ait kişisel malvarlıklarıyla sorumlu hale gelirler.

Yorum yapın

Bizi Arayın