Sigorta Hukuku

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Usulu

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Usulu

ÖNCELİKLE; Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz. Trafik sigortalarında cevap için bekleme süresi 15 gündür.

Başvuru şartı yerine getirilmeksizin yahut cevap için beklenmesi gereken süreler beklenmeksizin yapılan başvurular komisyon tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Komisyona yapılan başvuruların fiziken komisyon merkezine müracaat ya da posta yolu ile yapılması mümkündür. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Form ve dilekçelerin ıslak imzalı olması şarttır.

Ayrıca sigorta tahkim komisyonu sitesinde yer alan güncel başvuru formunun bilgisayar üzerinden doldurulması gerekmektedir.  (BAŞVURU FORMU LİNKİ-http://www.sigortatahkim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=88) Başvuru formuna ek Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesi ( Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) fotokopisi, sigorta sözleşmeniz/poliçeniz ve talebinizle ilgili diğer belgelerin yanında, başvuru  ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunun da eklenmesi gerekmektedir. Evrak eksikliği halinde başvuru komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Komisyonun başvuruyu değerlendirmeye almasının bir diğer şartı ise uyuşmazlığın mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne intikal etmemiş olmasıdır.

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir