Sigorta Tahkim Komisyonunda ve Istac’ta Vekillik

Sigorta tahkim komisyonu ve İstanbul tahkim merkezi hukuk yargılamasında kendi alanlarında en etkili alternatif çözüm yollarındandır. Sigorta tahkim komisyonu sigorta kuruluşları ile kuruluş ile akdedilen sözleşmede menfaat sağlayan kişiler arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynar.

ISTAC ta ise ticari aktörler arasında yaşanan yahut yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümü söz konusudur.

Her iki yolun benzer yanları dava yargılamasına alternatif hızlı ve ucuz çözüm yolu olmalarının yanı sıra hakemlerin alanında uzman ve yeterli deneyime sahip kişilerden oluşmasıdır. Söz konusu çözüm yollarında davacı yahut davalı sıfatıyla yer alan tarafların temsilinin ve dosyalarının takibinin alanında uzman ve deneyimli bir avukat ile yapılması en az karar merciinin uzman ve deneyimli olması kadar önem arz etmekte ve uyuşmazlığın çözümünün seyrini etkilemektedir.

Yorum yapın

Bizi Arayın