Türk Ceza Kanunda Yer Alan Suç Tipleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda temel suçların tarifi yapılmıştır, kanunda genel olarak tarifi yapılan suçlar şunlardır;

 • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 • TCK 76. Madde = Soykırım Suçu
 • TCK 77. Madde = İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları
 • TCK 79. Madde = Göçmen Kaçakçılığı Suçu
 • TCK 80. Madde = İnsan Ticareti Suçu
 • Hayata Karşı Suçlar
 • TCK 81. Madde = Kasten Öldürme Suçu
 • TCK 82. Madde = Nitelikli Kasten Öldürme Suçu
 • TCK 83. Madde = Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu
 • TCK 84. Madde = İntihara Yönlendirme Suçu
 • TCK 85. Madde = Taksirle Öldürme Suçu
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • TCK 86. Madde = Kasten Yaralama Suçu
 • TCK 87. Madde = Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu
 • TCK 88. Madde = Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu
 • TCK 89. Madde = Taksirle Yaralama Suçu
 • TCK 90. Madde = İnsan Üzerinde Deney Suçu
 • TCK 91. Madde = Organ veya Doku Ticareti Suçu
 • İşkence ve Eziyet Suçları
 • TCK 94. Madde = İşkence Suçu
 • TCK 95. Madde = Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu
 • TCK 96. Madde = Eziyet Suçu
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Suçları
 • TCK 97. Madde = Terk Suçu
 • TCK 98. Madde = Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçları
 • TCK 99. Madde = Çocuk Düşürtme Suçu
 • TCK 100. Madde = Çocuk Düşürme Suçu
 • TCK 101. Madde = Kısırlaştırma Suçu
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • TCK 102. Madde = Cinsel Saldırı Suçu
 • TCK 103. Madde = Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
 • TCK 104. Madde = Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • TCK 105. Madde = Cinsel Taciz Suçu
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • TCK 106. Madde= Tehdit Suçu
 • TCK 107. Madde = Şantaj Suçu
 • TCK 108. Madde = Cebir Suçu
 • TCK 109. Madde = Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • TCK 112. Madde = Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu
 • TCK 113. Madde = Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu
 • TCK 114. Madde = Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 • TCK 115. Madde = İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • TCK 116. Madde = Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • TCK 117. Madde = İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • TCK 118. Madde = Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 • TCK 120. Madde = Haksız Arama Suçu
 • TCK 121. Madde = Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 • TCK 122. Madde = Nefret ve Ayırımcılık Suçu
 • TCK 123. Madde = Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • TCK 124. Madde = Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • TCK 125. Madde = Hakaret Suçu
 • TCK 129. Madde = Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret Suçu
 • TCK 130. Madde = Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu
 • TCK 131. Madde = Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • TCK 132. Madde = Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
 • TCK 133. Madde = Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu
 • TCK 134. Madde = Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
 • TCK 135. Madde = Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
 • TCK 136. Madde = Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu
 • TCK 138. Madde = Verileri Yok Etmeme Suçu
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • TCK 141. Madde = Hırsızlık Suçu
 • TCK 142. Madde = Nitelikli Hırsızlık Suçu
 • TCK 148. Madde = Yağma Suçu
 • TCK 149. Madde = Nitelikli Yağma Suçu
 • TCK 151. Madde = Mala Zarar Verme Suçu
 • TCK 152. Madde = Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri
 • TCK 153. Madde = İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu
 • TCK 154. Madde = Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu
 • TCK 155. Madde = Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 156. Madde = Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu
 • TCK 157. Madde = Dolandırıcılık Suçu
 • TCK 158. Madde = Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
 • TCK 160. Madde = Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu
 • TCK 161. Madde = Hileli İflâs Suçu
 • TCK 162. Madde = Taksirli iflas Suçu
 • TCK 163. Madde = Karşılıksız Yararlanma Suçu
 • TCK 164. Madde = Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Suçu
 • TCK 165. Madde = Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu
 • TCK 166. Madde = Bilgi Vermeme Suçu
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • TCK 170. Madde = Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu
 • TCK 171. Madde = Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu
 • TCK 172. Madde = Radyasyon Yayma Suçu
 • TCK 173. Madde = Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçu
 • TCK 174. Madde = Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu
 • TCK 175. Madde = Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu
 • TCK 176. Madde = İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu
 • TCK 177. Madde = Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
 • TCK 178. Madde = İşaret ve Engel Koymama Suçu
 • TCK 179. Madde = Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
 • TCK 180. Madde = Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • TCK 181. Madde = Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
 • TCK 182. Madde = Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
 • TCK 183. Madde = Gürültüye Neden Olma Suçu
 • TCK 184. Madde = İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • TCK 185. Madde = Zehirli Madde Katma Suçu
 • TCK 186. Madde = Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu
 • TCK 187. Madde = Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma Suçu
 • TCK 188. Madde = Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • TCK 190. Madde = Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu
 • TCK 191. Madde = Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu
 • TCK 193. Madde = Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • TCK 194. Madde = Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçu
 • TCK 195. Madde = Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu
 • TCK 196. Madde = Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • TCK 197. Madde = Parada Sahtecilik Suçu
 • TCK 198. Madde = Paraya Eşit Sayılan Değerler Suçu
 • TCK 199. Madde = Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu
 • TCK 200. Madde = Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Suçu
 • TCK 202. Madde = Mühürde Sahtecilik Suçu
 • TCK 203. Madde = Mühür Bozma Suçu
 • TCK 204. Madde = Resmî Belgede Sahtecilik Suçu
 • TCK 205. Madde = Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu
 • TCK 206. Madde = Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu
 • TCK 207. Madde= Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • TCK 208. Madde = Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu
 • TCK 209. Madde = Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu
 • TCK 210. Madde = Resmî Belge Hükmünde Belgeler Suçu
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • TCK 213. Madde = Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 214. Madde = Suç İşlemeye Tahrik Suçu
 • TCK 215. Madde = Suçu ve Suçluyu Övme Suçu
 • TCK 216. Madde = Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu
 • TCK 217. Madde- Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu
 • TCK 219. Madde- Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 220. Madde- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • TCK 223. Madde = Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması Suçu
 • TCK 224. Madde = Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali Suçu
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • TCK 225. Madde = Hayasızca Hareketler Suçu
 • TCK 226. Madde = Müstehcenlik Suçu
 • TCK 227. Madde = Fuhuş Suçu
 • TCK 228. Madde = Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu
 • TCK 229. Madde = Dilencilik Suçu
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • TCK 230. Madde = Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören Suçu
 • TCK 231. Madde = Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu
 • TCK 232. Madde = Kötü Muamele Suçu
 • TCK 233. Madde = Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu
 • TCK 234. Madde = Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • TCK 235. Madde = İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
 • TCK 236. Madde = Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu
 • TCK 237. Madde = Fiyatları Etkileme Suçu
 • TCK 238. Madde = Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu
 • TCK 239. Madde = Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu
 • TCK 240. Madde = Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu
 • TCK 241. Madde = Tefecilik Suçu
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • TCK 243. Madde = Bilişim Sistemine Girme Suçu
 • TCK 244. Madde = Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
 • TCK 245. Madde = Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
 • TCK 245/A. Madde = Yasak Cihaz veya Programlar Suçu
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • TCK 247. Madde = Zimmet Suçu
 • TCK 250. Madde = İrtikap Suçu
 • TCK 251. Madde = Denetim Görevinin İhmali Suçu
 • TCK 252. Madde = Rüşvet Suçu
 • TCK 255. Madde = Nüfuz Ticareti Suçu
 • TCK 256. Madde = Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu
 • TCK 257. Madde = Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 258. Madde = Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu
 • TCK 259. Madde = Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu
 • TCK 260. Madde = Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu
 • TCK 261. Madde = Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu
 • TCK 262. Madde = Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu
 • TCK 263. Madde = Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçu
 • TCK 264. Madde = Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu
 • TCK 265. Madde = Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
 • TCK 266. Madde = Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma Suçu
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • TCK 267. Madde = İftira Suçu
 • TCK 268. Madde = Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu
 • TCK 270. Madde = Suç Üstlenme Suçu
 • TCK 271. Madde = Suç Uydurma Suçu
 • TCK 272. Madde = Yalan Tanıklık Suçu
 • TCK 275. Madde = Yalan Yere Yemin Suçu
 • TCK 276. Madde = Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu
 • TCK 277. Madde = Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
 • TCK 278. Madde = Suçu Bildirmeme Suçu
 • TCK 279. Madde = Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu
 • TCK 280. Madde = Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
 • TCK 281. Madde = Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • TCK 282. Madde = Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • TCK 283. Madde = Suçluyu Kayırma Suçu
 • TCK 284. Madde = Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme Suçu
 • TCK 285. Madde = Gizliliğin İhlali Suçu
 • TCK 286. Madde = Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu
 • TCK 287. Madde = Genital Muayene Suçu
 • TCK 288. Madde = Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
 • TCK 289. Madde = Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 290. Madde = Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçu
 • TCK 291. Madde = Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme Suçu
 • TCK 292. Madde = Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Suçu
 • TCK 294. Madde = Kaçmaya İmkân Sağlama Suçu
 • TCK 295. Madde = Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması Suçu
 • TCK 296. Madde = Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması Suçu
 • TCK 297. Madde = İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçu
 • TCK 298. Madde = Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme Suçu
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • TCK 299. Madde = Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
 • TCK 300. Madde = Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu
 • TCK 301. Madde = Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • TCK 302. Madde = Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
 • TCK 303. Madde = Düşmanla İşbirliği Yapmak Suçu
 • TCK 304. Madde = Devlete Karşı Savaşa Tahrik Suçu
 • TCK 305. Madde = Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama Suçu
 • TCK 306. Madde = Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama Suçu
 • TCK 307. Madde = Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma Suçu
 • TCK 308. Madde = Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım Suçu
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • TCK 309. Madde = Anayasayı İhlal Suçu
 • TCK 310. Madde = Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu
 • TCK 311. Madde = Yasama Organına Karşı Suç
 • TCK 312. Madde = Hükumete Karşı Suç
 • TCK 313. Madde = Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine Karşı Silahlı İsyan Suçu
 • TCK 314. Madde = Silahlı Örgüt Suçu
 • TCK 315. Madde = Silah Sağlama Suçu
 • TCK 316. Madde = Suç İçin Anlaşma Suçu
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • TCK 317. Madde = Askeri Komutanlıkların Gaspı Suçu
 • TCK 318. Madde = Halkı Askerlikten Soğutma Suçu
 • TCK 319. Madde = Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Suçu
 • TCK 320. Madde = Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma Suçu
 • TCK 321. Madde = Savaş Zamanında Emirlere Uymama Suçu
 • TCK 322. Madde = Savaş Zamanında Yükümlülükler Suçu
 • TCK 323. Madde = Savaşta Yalan Haber Yayma Suçu
 • TCK 324. Madde = Seferberlikle İlgili Görevin İhmali Suçu
 • TCK 325. Madde = Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü Suçu
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • TCK 326. Madde = Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler Suçu
 • TCK 327. Madde = Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Suçu
 • TCK 328. Madde = Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
 • TCK 329. Madde = Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu
 • TCK 330. Madde = Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu
 • TCK 331. Madde = Uluslararası Casusluk Suçu
 • TCK 332. Madde = Askeri Yasak Bölgelere Girme Suçu
 • TCK 333. Madde = Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu
 • TCK 334. Madde = Yasaklanan Bilgileri Temin Suçu
 • TCK 335. Madde = Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini Suçu
 • TCK 336. Madde = Yasaklanan Bilgileri Açıklama Suçu
 • TCK 337. Madde = Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama Suçu
 • TCK 338. Madde = Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi Suçu
 • TCK 339. Madde = Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma Suçu
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
 • TCK 340. Madde = Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç
 • TCK 341. Madde = Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu
 • TCK 342. Madde = Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç

Yorum yapın

Bizi Arayın