Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunda Yer Alan Suç Tipleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanunda Yer Alan Suç Tipleri Nelerdir merve Kolman

Türk Ceza Kanunu’nda temel suçların tarifi yapılmıştır, kanunda genel olarak tarifi yapılan suçlar şunlardır;

 • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 • TCK 76. Madde = Soykırım Suçu
 • TCK 77. Madde = İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları
 • TCK 79. Madde = Göçmen Kaçakçılığı Suçu
 • TCK 80. Madde = İnsan Ticareti Suçu
 • Hayata Karşı Suçlar
 • TCK 81. Madde = Kasten Öldürme Suçu
 • TCK 82. Madde = Nitelikli Kasten Öldürme Suçu
 • TCK 83. Madde = Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu
 • TCK 84. Madde = İntihara Yönlendirme Suçu
 • TCK 85. Madde = Taksirle Öldürme Suçu
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • TCK 86. Madde = Kasten Yaralama Suçu
 • TCK 87. Madde = Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu
 • TCK 88. Madde = Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu
 • TCK 89. Madde = Taksirle Yaralama Suçu
 • TCK 90. Madde = İnsan Üzerinde Deney Suçu
 • TCK 91. Madde = Organ veya Doku Ticareti Suçu
 • İşkence ve Eziyet Suçları
 • TCK 94. Madde = İşkence Suçu
 • TCK 95. Madde = Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu
 • TCK 96. Madde = Eziyet Suçu
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Suçları
 • TCK 97. Madde = Terk Suçu
 • TCK 98. Madde = Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçları
 • TCK 99. Madde = Çocuk Düşürtme Suçu
 • TCK 100. Madde = Çocuk Düşürme Suçu
 • TCK 101. Madde = Kısırlaştırma Suçu
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • TCK 102. Madde = Cinsel Saldırı Suçu
 • TCK 103. Madde = Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
 • TCK 104. Madde = Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • TCK 105. Madde = Cinsel Taciz Suçu
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • TCK 106. Madde= Tehdit Suçu
 • TCK 107. Madde = Şantaj Suçu
 • TCK 108. Madde = Cebir Suçu
 • TCK 109. Madde = Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • TCK 112. Madde = Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu
 • TCK 113. Madde = Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu
 • TCK 114. Madde = Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 • TCK 115. Madde = İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • TCK 116. Madde = Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • TCK 117. Madde = İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • TCK 118. Madde = Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 • TCK 120. Madde = Haksız Arama Suçu
 • TCK 121. Madde = Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 • TCK 122. Madde = Nefret ve Ayırımcılık Suçu
 • TCK 123. Madde = Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • TCK 124. Madde = Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • TCK 125. Madde = Hakaret Suçu
 • TCK 129. Madde = Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret Suçu
 • TCK 130. Madde = Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu
 • TCK 131. Madde = Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • TCK 132. Madde = Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
 • TCK 133. Madde = Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu
 • TCK 134. Madde = Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
 • TCK 135. Madde = Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
 • TCK 136. Madde = Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu
 • TCK 138. Madde = Verileri Yok Etmeme Suçu
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • TCK 141. Madde = Hırsızlık Suçu
 • TCK 142. Madde = Nitelikli Hırsızlık Suçu
 • TCK 148. Madde = Yağma Suçu
 • TCK 149. Madde = Nitelikli Yağma Suçu
 • TCK 151. Madde = Mala Zarar Verme Suçu
 • TCK 152. Madde = Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri
 • TCK 153. Madde = İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu
 • TCK 154. Madde = Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu
 • TCK 155. Madde = Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 156. Madde = Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu
 • TCK 157. Madde = Dolandırıcılık Suçu
 • TCK 158. Madde = Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
 • TCK 160. Madde = Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu
 • TCK 161. Madde = Hileli İflâs Suçu
 • TCK 162. Madde = Taksirli iflas Suçu
 • TCK 163. Madde = Karşılıksız Yararlanma Suçu
 • TCK 164. Madde = Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Suçu
 • TCK 165. Madde = Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu
 • TCK 166. Madde = Bilgi Vermeme Suçu
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • TCK 170. Madde = Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu
 • TCK 171. Madde = Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu
 • TCK 172. Madde = Radyasyon Yayma Suçu
 • TCK 173. Madde = Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçu
 • TCK 174. Madde = Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu
 • TCK 175. Madde = Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu
 • TCK 176. Madde = İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu
 • TCK 177. Madde = Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
 • TCK 178. Madde = İşaret ve Engel Koymama Suçu
 • TCK 179. Madde = Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
 • TCK 180. Madde = Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • TCK 181. Madde = Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
 • TCK 182. Madde = Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
 • TCK 183. Madde = Gürültüye Neden Olma Suçu
 • TCK 184. Madde = İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • TCK 185. Madde = Zehirli Madde Katma Suçu
 • TCK 186. Madde = Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu
 • TCK 187. Madde = Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma Suçu
 • TCK 188. Madde = Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • TCK 190. Madde = Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu
 • TCK 191. Madde = Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu
 • TCK 193. Madde = Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • TCK 194. Madde = Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçu
 • TCK 195. Madde = Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu
 • TCK 196. Madde = Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • TCK 197. Madde = Parada Sahtecilik Suçu
 • TCK 198. Madde = Paraya Eşit Sayılan Değerler Suçu
 • TCK 199. Madde = Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu
 • TCK 200. Madde = Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar Suçu
 • TCK 202. Madde = Mühürde Sahtecilik Suçu
 • TCK 203. Madde = Mühür Bozma Suçu
 • TCK 204. Madde = Resmî Belgede Sahtecilik Suçu
 • TCK 205. Madde = Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu
 • TCK 206. Madde = Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu
 • TCK 207. Madde= Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • TCK 208. Madde = Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu
 • TCK 209. Madde = Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu
 • TCK 210. Madde = Resmî Belge Hükmünde Belgeler Suçu
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • TCK 213. Madde = Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu
 • TCK 214. Madde = Suç İşlemeye Tahrik Suçu
 • TCK 215. Madde = Suçu ve Suçluyu Övme Suçu
 • TCK 216. Madde = Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu
 • TCK 217. Madde- Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu
 • TCK 219. Madde- Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 220. Madde- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • TCK 223. Madde = Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması Suçu
 • TCK 224. Madde = Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali Suçu
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • TCK 225. Madde = Hayasızca Hareketler Suçu
 • TCK 226. Madde = Müstehcenlik Suçu
 • TCK 227. Madde = Fuhuş Suçu
 • TCK 228. Madde = Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu
 • TCK 229. Madde = Dilencilik Suçu
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • TCK 230. Madde = Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören Suçu
 • TCK 231. Madde = Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu
 • TCK 232. Madde = Kötü Muamele Suçu
 • TCK 233. Madde = Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu
 • TCK 234. Madde = Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • TCK 235. Madde = İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
 • TCK 236. Madde = Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu
 • TCK 237. Madde = Fiyatları Etkileme Suçu
 • TCK 238. Madde = Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu
 • TCK 239. Madde = Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu
 • TCK 240. Madde = Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu
 • TCK 241. Madde = Tefecilik Suçu
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • TCK 243. Madde = Bilişim Sistemine Girme Suçu
 • TCK 244. Madde = Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
 • TCK 245. Madde = Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
 • TCK 245/A. Madde = Yasak Cihaz veya Programlar Suçu
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • TCK 247. Madde = Zimmet Suçu
 • TCK 250. Madde = İrtikap Suçu
 • TCK 251. Madde = Denetim Görevinin İhmali Suçu
 • TCK 252. Madde = Rüşvet Suçu
 • TCK 255. Madde = Nüfuz Ticareti Suçu
 • TCK 256. Madde = Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu
 • TCK 257. Madde = Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 258. Madde = Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu
 • TCK 259. Madde = Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu
 • TCK 260. Madde = Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu
 • TCK 261. Madde = Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu
 • TCK 262. Madde = Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu
 • TCK 263. Madde = Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçu
 • TCK 264. Madde = Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu
 • TCK 265. Madde = Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
 • TCK 266. Madde = Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma Suçu
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • TCK 267. Madde = İftira Suçu
 • TCK 268. Madde = Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu
 • TCK 270. Madde = Suç Üstlenme Suçu
 • TCK 271. Madde = Suç Uydurma Suçu
 • TCK 272. Madde = Yalan Tanıklık Suçu
 • TCK 275. Madde = Yalan Yere Yemin Suçu
 • TCK 276. Madde = Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu
 • TCK 277. Madde = Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
 • TCK 278. Madde = Suçu Bildirmeme Suçu
 • TCK 279. Madde = Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu
 • TCK 280. Madde = Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
 • TCK 281. Madde = Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • TCK 282. Madde = Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • TCK 283. Madde = Suçluyu Kayırma Suçu
 • TCK 284. Madde = Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme Suçu
 • TCK 285. Madde = Gizliliğin İhlali Suçu
 • TCK 286. Madde = Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu
 • TCK 287. Madde = Genital Muayene Suçu
 • TCK 288. Madde = Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
 • TCK 289. Madde = Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu
 • TCK 290. Madde = Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçu
 • TCK 291. Madde = Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme Suçu
 • TCK 292. Madde = Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Suçu
 • TCK 294. Madde = Kaçmaya İmkân Sağlama Suçu
 • TCK 295. Madde = Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması Suçu
 • TCK 296. Madde = Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması Suçu
 • TCK 297. Madde = İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçu
 • TCK 298. Madde = Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme Suçu
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • TCK 299. Madde = Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu
 • TCK 300. Madde = Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu
 • TCK 301. Madde = Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • TCK 302. Madde = Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
 • TCK 303. Madde = Düşmanla İşbirliği Yapmak Suçu
 • TCK 304. Madde = Devlete Karşı Savaşa Tahrik Suçu
 • TCK 305. Madde = Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama Suçu
 • TCK 306. Madde = Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama Suçu
 • TCK 307. Madde = Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma Suçu
 • TCK 308. Madde = Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım Suçu
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • TCK 309. Madde = Anayasayı İhlal Suçu
 • TCK 310. Madde = Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu
 • TCK 311. Madde = Yasama Organına Karşı Suç
 • TCK 312. Madde = Hükumete Karşı Suç
 • TCK 313. Madde = Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine Karşı Silahlı İsyan Suçu
 • TCK 314. Madde = Silahlı Örgüt Suçu
 • TCK 315. Madde = Silah Sağlama Suçu
 • TCK 316. Madde = Suç İçin Anlaşma Suçu
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • TCK 317. Madde = Askeri Komutanlıkların Gaspı Suçu
 • TCK 318. Madde = Halkı Askerlikten Soğutma Suçu
 • TCK 319. Madde = Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Suçu
 • TCK 320. Madde = Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma Suçu
 • TCK 321. Madde = Savaş Zamanında Emirlere Uymama Suçu
 • TCK 322. Madde = Savaş Zamanında Yükümlülükler Suçu
 • TCK 323. Madde = Savaşta Yalan Haber Yayma Suçu
 • TCK 324. Madde = Seferberlikle İlgili Görevin İhmali Suçu
 • TCK 325. Madde = Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü Suçu
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • TCK 326. Madde = Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler Suçu
 • TCK 327. Madde = Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Suçu
 • TCK 328. Madde = Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
 • TCK 329. Madde = Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu
 • TCK 330. Madde = Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu
 • TCK 331. Madde = Uluslararası Casusluk Suçu
 • TCK 332. Madde = Askeri Yasak Bölgelere Girme Suçu
 • TCK 333. Madde = Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu
 • TCK 334. Madde = Yasaklanan Bilgileri Temin Suçu
 • TCK 335. Madde = Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini Suçu
 • TCK 336. Madde = Yasaklanan Bilgileri Açıklama Suçu
 • TCK 337. Madde = Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama Suçu
 • TCK 338. Madde = Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi Suçu
 • TCK 339. Madde = Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma Suçu
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
 • TCK 340. Madde = Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç
 • TCK 341. Madde = Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu
 • TCK 342. Madde = Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç
author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir