İzmir Kira Avukatı

İzmir Kira Avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Kiracı tahliye davaları, ev sahibinin kiracıyı evinden çıkarması için gereken davalar, kiracı hakları , izmir kira tespit davası ile ilgili davalarda yardımlar sunuyoruz. Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş kullandırma amacı güden sözleşmelerin tipik ve ilk akla gelen örneğidir. Bu sözleşme tipinde malın mülkiyetini elinde bulunduran kiraya veren taraf, malının geçici süre kullanımı için bir başka tarafla yani kiracı ile sözleşme akdeder. Bu sözleşme tipinin en yaygın ve en tipik örneğini ise konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri oluşturmaktadır.

Bu sözleşme türünde taraflar arasında sözleşme serbestisi kuralı geçerlidir. Hatta kanun koyucu kira sözleşmesinin yazılı yapılması koşulu dahi getirmemiştir. Ancak hem kiracının hem de kiraya verenin haklarının korunması ve olası yargı yahut kira davalarında arabuluculuk sürecinde ispatı için kira sözleşmelerinin mutlaka yazılı yapılması gereklidir. Ayrıca matbu şekilde emlakçılarda yahut internette hazır bulunan kira sözleşmelerinin de taraflar arasında kullanılarak imza altına alınmasını doğru bulmamaktayız.

Tarafların ileride hak kaybına uğramaması için her kira sözleşmesi kiralananın özellikleri gözetilerek oluşturulmalıdır. Sözleşme taraflarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde bir uzman tarafından hazırlanmalıdır. Size uygun kira sözleşmesinin hazırlanması konusunda alanında uzman İzmir kira avukatı olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca kira sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda da hukuki danışmanlığın yanı sıra sorun ve uyuşmazlığınızın tespiti ile arabuluculuk süreci yönetimi, yargı sürecinde icra vekilliği ve dava vekilliği hizmeti vermekteyiz. Bu alanda sıklıkla karşılaştığımız uyuşmazlıklardan birisi tahliye davalarıdır. Hukuk büromuzda Tahliye davası alanında hem davacı hem de davalı vekilliği hizmeti vermekteyiz.

İzmir Kira Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İzmir Kira AvukatıKira Avukatı Merve Kolman
✅ Telefon :+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr
Hizmet Alanları: Kira Davası, Kira Tespit Davası İzmir, Kiracı Tahliye Davası, Sözleşmeler, Dilekçeler

İzmir Kiracı Avukatı

İzmir kiracı avukatı- İzmir kira avukatı
İzmir Kira Avukatı 3

Kira Tespit Davası İzmir ve kiracının tahliyesi davalarında İzmir ve çevre illerinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Kira uyuşmazlıkları günümüzde sıklıkla yaşanmaktadır. Kira uyuşmazlıklarının hukuki yollar ile çözülmesi konusunda uzman avukatlar ile mümkündür. Kiracının tahliyesi, Türk Borçlar Kanunu’nda sıkı sıkıya şekil şartlarına bağlanmış olması nedeniyle titizlikle çalışılması gereken bir konudur. Bu nedenle kira hukuku konusunda uzman bir avukatla çalışmak hızlı ve doğru sonuç almanızda büyük önem taşımaktadır. Kira hukuku avukatları, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal düzenlemeleri bilmekte ve bu konuda danışmanlık yapmaktadırlar. İzmir’deki kira hukuku avukatları, kiralama sürecinde sözleşme hazırlama ve hükümlerini yorumlama, kira artışı ve kiralananın tahliyesi gibi konularda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ayrıca, kira hukuku avukatları, kiracının haklarını ve ev sahibinin yükümlülüklerini savunmak için gerektiğinde mahkemede dava açabilmektedir. Eğer kiralama sürecinde veya kira sözleşmesinin sona ermesiyle alakalı herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Büromuzda müvekkillerimizin kira hukukunu ilgilendiren sorunlarına yönelik aktif ve etkili bir avukatlık hizmeti sunmaktayız. Avukatlık hizmetlerimizin yanı sıra alternatif çözüm yolları konusunda da Uzman Arabuluculuk belgemiz ile hizmet vermekteyiz.

Kiracı Tahliye Avukatı İZMİR

Kiracılar son yıllarda birçok kira davası ile karşı karşıya kalabilmektedir. İzmir’de kira davalarına da bakmakta olan ekibimiz özellikle bir takım dava türlerini yakından takip etmektedir. Örnek vermek gerekirse;

  • Kira bedellerini arttırmaya yönelik kira tespit davaları,
  • Kiranın ödenmemesi nedeniyle kiracının tahliyesi davaları,
  • Kira sözleşmeleri hazırlanması,
  • Gereksinim nedeniyle kiracının tahliyesi davaları,
  • Kiraya verenin kiralanan konutu veya iş yerini tahliye ettirmesi talebi,
  • İş yerinin yeniden inşası sebebiyle tahliye davaları,
  • Tahliye taahhütnamesine dayalı davalar, şeklinde çeşitli tahliye davaları mevcuttur.

İzmir kira davalarına bakan avukatların öncelikle tercih ettikleri husus yazılı tahliye taahhüdüne göre işlem başlatmaktır. Bunun nedeni, diğer tahliye sebeplerine ilişkin dava türleri ne yazık ki uzun sürebilmektedir. Tahliyeye ilişkin mahkeme kararları kesinleşmeden icra edilemeyeceği için de bu davalarda uzun bir süreç tarafları beklemektedir. Tüm bu nedenlerle İzmir tahliye davaları ile yakından ilgilenmekte olduğumuz hukuk büromuzda, müvekkillerimize süreci daha hızlı ilerletmek adına tahliye taahhüdü almalarını kesinlikle önermekteyiz.

İZMİR Kira Sözleşme Avukatı

Kullanma ve yararlanma hakkı veren ve iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme türü olan kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup uygulamada çok sık olarak kullanılmakta ve bununla birlikte de birçok hukuki sorun getirmektedir. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiraları gibi bildiğimiz kiralar dışında, Finansal Kiralamalar, Ürün Hasılat Kiraları gibi çok çeşitli kira sözleşmeleri de bulunmakta hatta karma bir sözleşme olarak değerlendirilen franchise sözleşmelerinde de kira hukukunun alanına giren unsurlar bulunmaktadır.

Kira hukuku avukatları, müvekkillerden gelen kira kontratlarını yenilemekte ve kira hukukuna uygun çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlamaktadırlar. Ev sahipleri dilerlerse elbette kira sözleşmelerini kendileri hazırlayabilirler fakat hak kaybı yaşanmaması ve ilerde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi adına alanında uzman bir avukattan hukuki destek almak gerekmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki ödeme problemlerinden kaynaklanan kiracının tahliyesi davalarının takibini de uzman kira hukuku avukatları yapmaktadır.

Kira Konusunda Uzman Avukat İzmir

Kira Hukuku Avukatı, İzmir Kira Avukatı, İzmir Kiracı Avukatı, Kira Konusunda Uzman Avukat gibi kavramlar hukuken var olmayıp halk dilinde Kira Hukuku konusunda deneyimli ve uzman avukatları tanımlamak için yaygın olarak kullanılan ifadelerdir.

Diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi Kira Hukuku davalarında da avukat tutmak zorunlu olmasa da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama usul ve esasları hukukçu olmayan kişilerin anlaması, doğru yorumlaması ve davayı eksiksiz takip etmesi için fazla karmaşıktır. Bu karmaşık yapıda uzman bir avukattan destek almak olası problemleri önlemek için elzem bir durumdur.

Kira Hukukunun içine aldığı konular hem konut hem işyeri geleceğini etkilediği için kötü yönetilen bir Kira Hukuku davasının hayatınızı temelden etkilemesi riski söz konusu olacaktır. Hak kaybına uğramamanız ve kira hukuku davalarında mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir kira avukatından hukuki destek almanızı tavsiye etmekteyiz.

Avukat Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu İzmir’de Kira Hukuku ve İzmir Kira Avukatı olarak sizlere hizmet sunmaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Nedir, Nasıl Açılır?

İzmir Kiracı Tahliye Davası Nedir?
İzmir Kira Avukatı 4

Tahliye Davası kiracının kiralanan konut yahut çatılı işyerinden çıkartılabilmesi için açılması gerekli dava türüdür. Tahliye davası açılabilmesi için birtakım koşulların bulunması ve bu dayanılan koşulların ispatı gerekir. Aksi halde açılan davanın esastan reddi sonucu gündeme gelir. Kiracının kiralanandan tahliyesi Türk Borçlar Kanunu’nda ve İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir.

Tahliye davası kiralananın bulunduğu yer yahut davalının ikametgahının bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Kira sözleşmesinin yıllık bedeli üzerinden hesaplanan yargılama harç ve masraflarının dosya açılışında davacı tarafından yatırılması gerekir. Davacının yazılı kira sözleşmesi ile tahliye nedenlerini içeren dilekçeyi adliyedeki ilgili tevzi bürosuna sunması gereklidir. Ayrıca tahliye nedenlerini ispat için gerekli bilgi ve belgeler varsa tanık isimlerinin de dava açılırken dilekçeye eklenmesi gerekir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası süresi kiralananın tahliye sebeplerine ve dayanılan sebeplerin ispat edilebilirliğine göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca her şehir ve ilçede bulunan mahkemelerin iş yükü birbirinden farklılık arz ettiğinden de davanın sonuçlanma süresi değişkenlik gösterir. O nedenle net bir süre tayin edip belirtmek oldukça güçtür. En kısa 3 ay en uzun ise yaklaşık olarak 1,5 sene sürmesi söz konusu olabilmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Avukatlık Ücreti

Kiracının tahliyesi davası nispi nitelikli dava türü olup kira sözleşmesinin yıllık bedeli üzerinden yargılama harç ve oranı belirlenir. Ayrıca Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ücret Tarifesine göre nispi dava türlerinde vekalet ücreti dava değerine göre belirlenecektir. Davanız özelinde ödemeniz gereken vekalet ücreti hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

İzmir Kira Avukatı

Son dönemlerde içerisine bulunduğumuz ekonomik dalgalanmalar nedeniyle gayrimenkul satış rakamları ve kira bedelleri öngörülemez şekilde değişkenlik göstermektedir. Bu durum kira uyuşmazlıkları hakkında dava açılmasına, icra takibi başlatılmasına yahut ihtarname vasıtasıyla tarafların harekete geçmesine neden olmuştur. Ayrıca bu alanda dava şartı arabuluculuk çalışmaları da bakanlık, meclis ve arabuluculuk daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tarafımızca bu çalışmalar da yakından takip edilmektedir. İzmir kira avukatı olarak kira hukukunda uzman avukat sıfatıyla ve çeşitli alanlarda uzman ve deneyimli arabuluculuk sıfatıyla hukuk büromuzda sizlere hizmet vermekteyiz. Avukat Arabulucu Merve Topbaşoğlu Kolman, kira hukuku konularını kapsayan inşaat hukuku alanında uzmanlık sertifikası ile arabuluculuk hizmetleri vermektedir.

İzmir Tahliye Davası Avukatı

İzmir ilinde son yıllarda artan gayrimenkul inşası ile gayrimenkul hukuku ve kira hukuku popüler hukuk dalları haline gelmiştir. Bu alanda ise sıklıkla karşılaşılan dava türü çeşitli nedenlerle açılabilen tahliye davalarıdır. Tahliye davalarının nedenlerinin somut olayda oldukça titizlikle incelenmesi gereklidir. Aksi halde hak, zaman ve para kaybına neden olacaktır. Hukuk büromuzda müvekkillerimize ağırlıklı olarak İzmir ili ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerde de kiracı tahliye davası avukatlığı hizmeti vermektedir.

İzmir Kira Avukatı Kimdir ?

İzmir kira avukatı, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar kira, kiracı ve tahliye davaları olan avukatlardır.

İzmir En İyi Kira Avukatı Nasıl Bulunur ??

İzmir En iyi kira avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Kiracı Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Kira hukuku, diğer hukuk alanları gibi herhangi bir avukatın özelinde değildir. Yani tüm avukatlar kira davalarına bakabilir. İzmir kira avukatı Avukat Merve Kolman, kira davalarında da sizlere danışmanlık sunuyor.

Bizi Arayın