Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi? Eşlerin boşanmaya ilişkin belirli noktalarda anlaşmaya varmaları halinde boşanma sürecinin daha az yıpratıcı olması ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla Anlaşmalı Boşanma dava yoluna gidilmesi kanunen mümkündür.

Açılan anlaşmalı boşanma davasında, kanun gereği zorunlu şartların sağlanması halinde hakim, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verebileceği gibi, taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili hususlarda değişime gidebilir veya uygun bulmaması halinde iptaline de karar verebilir. Taraflar arasındaki mutabakatın detaylarının yer aldığı anlaşmalı boşanma protokolü resmi belge niteliği taşıdığından; değiştirilmesinin, bozulmasının, uyulmamasının, iptalinin  ve geçerliliğinin de hukuki sonuçları ve yaptırımları bulunmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişilerin öncelikle alanında uzman bir boşanma avukatından destek almaları dava süreci ve protokolün prosedüre göre hazırlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Sık sık sorulan “Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?” sorusunun cevabı ‘evet, değiştirilebilir’ olacaktır. Ancak elbette ki bunun da belli başlı sınırlamaları vardır. Anlaşmalı boşanma protokolü ancak boşanma kararı kesinleşinceye kadar değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Karar kesinleştikten sonra ancak ayrı bir dava açarak protokoldeki maddenin değişmesine yönelik talep ileri sürülebilir. Örneğin; müşterek çocuğun üstün yararını gözeten iştirak nafakası, velayet ve kişisel ilişki konuları anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmiş ise bu düzenleme duruşmadan önce ve sonra karar kesinleşene kadar değiştirilebileceği gibi sonradan açılacak bir dava ile de talepte bulunularak değiştirilebilir.

Bu nedenle hak kaybı yaşamamak ya da sonradan ayrı bir dava ile uğraşmamak adına protokol maddeleri hukuka uygun, açık ve net olmalıdır. Aksi takdirde karar kesinleştikten sonra protokolde değişiklik yoluna gidilmesi sadece ilgili hususta dava açarak ayrıca talepte bulunarak ve karşı tarafın bu davayı kabul etmesi ile mümkün olabilecektir. Bu da taraflar için yıpratıcı ve yorucu bir süreç olacaktır. Boşanma ve boşanmanın fer’ileri konusunda dava açmadan önce kesin olarak uzlaşma sağlamak bu nedenle çok önemlidir. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

İlgili Makaleler:

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Değişiklik Yapılabilir Mi?

Boşanma protokollerinde değişiklik yapılabilir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü hazırladıktan sonra, mahkemeye sunmadan önce, mahkemeye sunduktan sonra, boşanma kararı kesinleşene kadar istedikleri zaman protokolde değişiklik yapabilirler. Protokolün ıslak imza ile imzalanarak mahkemeye sunulmasının ardından protokolde değişiklik yapılamayacağına yönelik düşünceler de tamamen yanlıştır. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki bu değişiklik diğer eşin de bu talebi kabul etmesi ile mümkün olacaktır. Diğer eş bu talebi kabul etmemesi halinde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Bu nedenle tarafların anlaşmalı boşanmaya karar verdikleri an hazırlayacak oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü oldukça dikkatli ve kesin uzlaşma sağlandığı takdirde düzenlemeleri gerekmektedir.

Tam anlamı ile uzlaşma sağlanmayan bir konunun protokolde düzenlenmesi sonucu bu konuda değişikliğe gidilmesi boşanma sürecini ve sonucunu etkileyecektir. Tüm bu hususlar göz önüne alınarak uzman bir boşanma avukatı ile tüm detaylara hâkim olunarak hazırlayacağınız protokol ile dava sürecinizi daha da kısaltabilir ve boşanmayı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle haklarınızı en iyi şekilde korumak, boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususunda en uygun uzlaşmayı sağlamak adına Avukat Arabulucu Merve KOLMAN Hukuk Bürosu’ndan randevu alarak uzman avukatlarımız ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Kesinleştikten Sonra Mal Paylaşımına İtiraz Edilebilir Mi?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşım hususlarına itiraz edilebilir. Ancak; mal paylaşımına ilişkin talepler ve itirazlar anlaşmalı boşanma davasından ayrı bir dava ile ileri sürülebileceği gibi duruşma esnasında sözlü olarak protokolde değişikliğe gidilmesi talepleri ile de ileri sürülebilmektedir. Bununla beraber açılacak olan mal paylaşımı davasında boşanma davası bekletici mesele yapılarak, boşanmanın kesinleşmesi sonucunda mal paylaşımı yapılacaktır.

Taraflarca hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin tarafların mutabık olmuş olması gerekmektedir. Tarafların mal rejimi tasfiyesine ilişkin uzlaşma sağlamamış olmaları anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanma haline getirecektir demek yanlış olur. Eşler mal paylaşımını sonraya bırakmak isterler ise, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesiyle beraber ayrı bir dava açarak tasfiyeyi talep etme imkanları olacaktır. Tarafların anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde mal paylaşımı davası açma hakları bulunmaktadır. Ancak, anlaşmalı boşanma protokolünde eğer mal paylaşımına ilişkin herhangi bir hak ve alacak ile alakalı düzenleme belirtilmiş ise bu durumda taraflar anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra mal paylaşımı talebinde bulunmak amacıyla ayrı bir dava açarlar ise açılan bu dava mahkemece reddedilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasında resmî belge niteliği taşıyan bir düzenlemedir. Bu nedenle usule uygun hazırlanmış ve tarafların ıslak imzalarının bulunduğu protokolün mahkemede geçerliliği olmakla beraber, kesinleşen mahkeme kararı ile ilam niteliğinde belge olacaktır. Bu yüzden taraflar anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmiş olsa dahi yaşanan bazı gelişmeler neticesinde veya sebepsiz olarak da protokole aykırı davranabilir. Bunun sonucunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir ya da ilam niteliği kazandıktan sonra protokole uymayan tarafa yaptırımlar uygulanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi? Örneğin; protokolde mal paylaşımına yönelik düzenleme yapılmış ve taraflardan biri malların iadesinde sorun çıkarıyor ise diğer taraf malların tasfiyesi için icra işlemleri başlatabilme hakkına sahip olacaktır. Bir başka örnek daha verecek olursak; müşterek çocuğun velayetini kendisinde tutan eş diğer eşten nafaka alacağına yönelik protokolde düzenleme yapılmış ve karşı taraf bu ilgili protokol maddesine uymamış ise yine mahkeme kararı ve ilam niteliğindeki protokol ile icra yoluna başvurulabilir. Boşanma protokolüne uyulmaması halinde izleyeceğiniz yollar hakkında bilgi almak için Avukat Arabulucu Merve KOLMAN Hukuk Bürosu’ndan randevu alarak uzman avukatlarımız ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi? Avukata danışmak için buraya tıklayınız.

Kategori : Aile Hukuku