Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur? Evlilik birliğini artık yürütemeyen eşlerden her ikisi de boşanmayı istemekte ve boşanmanın sonuçları hakkında da tam bir uzlaşmaya varmakta ise öncelikle bir anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi hazırlarlar. Bu protokol iki tarafça da ıslak imza ile imzalanır ve protokol mahkeme huzurunda da aynen tekrar edilir. Mahkeme huzurunda tekrar edilmeyen anlaşmalı boşanma protokolü geçersiz sayılacağından tarafların ve varsa avukatlarının mahkemede bizzat hazır bulunması gerekmektedir.  Mahkeme protokolün maddelerini hukuka uygun bulur ise tek celsede ve bir günde boşanma geçekleşmiş olacaktır. Ancak taraflar boşanmak istiyor fakat boşanmanın fer’ileri ve varsa müşterek çocuğun velayeti konularında anlaşamıyorlar ise anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönecektir.  

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması gibi durumlarda ne olacağı ve eşlere ne gibi yaptırımların uygulanacağı taraflarca her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Eşler anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar verdikleri zaman boşanmanın fer’ileri olan mali konular, tazminat, varsa müşterek çocuğun durumu gibi her konuda da uzlaşma sağlarlar. Eğer herhangi bir konuda uzlaşma sağlanamaz ise de bu dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür ve taraflar için yıpratıcı bir süreci de beraberinde getirir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle uygun bir protokol ve dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

Dava dilekçesinin ve anlaşmalı boşanma protokolünün prosedüre uygun şekilde hazırlanabilmesi için alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek almanız bu süreçte en faydalı olandır. Sonrasında dava açmak için alanında uzman boşanma avukatları anlaşmalı boşanma prosedürüne en uygun şekilde hazırlanmış olan dava dilekçesi ile protokol mahkemeye sunarak başvuruda bulunur. Ancak eşlerin akıllarında anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmadığı takdirde herhangi bir yaptırım olup olmadığı sorusu da yer almaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü ihlal edildiği takdirde tarafların protokol ihlalinin mahkemeye bildirmesi ve yeniden dava açması hakkı bulunur. Uzlaşmacı bir tavır sergileyen tarafın daha sonra bu tavırdan vazgeçmesi hukuki olarak bir yaptırımı da beraberinde getirmektedir. Burada davalı tarafın niyeti sorgulanıp ve anlaşmalı boşanma protokolüne uymaması durumunda barışmış dahi olsalar bireysel olarak protokole uymayan tarafa dava açma hakkı verilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir mi, protokolden dönmek mümkün mü soruları, anlaşmalı boşanma davası açmayı düşünen kişiler tarafından çokça sorulmaktadır. Birçok vatandaşımız maalesef ki boşanma avukatı ile çalışmamak için internet üzerinden bulmuş olduğu dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün örneklerini kendisine göre uyarlayarak hazırlayıp mahkemeye sunmaktadır. Ancak bu yöntem, hukuki açıdan taraflar için birçok hak kaybının yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden tavsiyemiz anlaşmalı boşanma davasının alanında uzman boşanma avukatı aracılığıyla açılması ve anlaşmalı protokolün de yine bu şekilde hazırlanmasıdır. 

Eşlerden her biri duruşma esnasında, ya da karar kesinleşmeden her an anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilir ve anlaşmalı boşanma protokolünü bozabilir. Boşanmadan vazgeçmeden anlaşmalı boşanma protokolünün bozulması ile dava çekişmeli boşanma davasına da çevrilebilir, bu da seçenekler arasındadır diyebiliriz. Anlaşmalı boşanma davasında, protokol duruşma öncesi imzalanmış olsa dahi hakim tarafları bu yüzden bizzat dinlemek zorundadır. Eşler, ıslak imzalı olarak mahkemeye sunmuş oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü hâkim huzurunda da açıkça kendi iradeleri ile ikrar etmedikleri sürece mahkemece haklarında anlaşmalı boşanma kararı verilmemektedir.

Konuyla alakalı daha detaylı makalemiz: Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi ?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Değiştirilir?

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl değiştirilir ve hangi durumlarda protokolde değişimler yapılabilir gibi sorular anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişilerin çokça merak ettiği konulardandır. Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi için hazırlanan resmi bir evrak olmakta ve dava için büyük önem taşımaktadır. Bu resmi evrakın içerisinde tarafların; boşanmayı kabul ettiklerine, boşanmanın mali sonuçlarında anlaşma sağladıklarına, boşanmanın manevi sonuçlarında anlaşma sağladıklarına, varsa müşterek çocuğun durumu hakkında anlaşma sağladıklarına dair bütün maddeler yer almaktadır. Hazırlanan bu protokol tarafların geçerli ıslak imzası ve boşanma dava dilekçesi ile, Adliyeye Aile Mahkemesine teslim edilir ve böylelikle anlaşmalı boşanma davası açılmış olur.

Eğer taraflardan biri duruşma gününden önce protokolde yer alan bir maddenin değiştirilmesini talep edecek olursa, diğer tarafın da bu talebi kabul etmesi gerekecektir ve ardından yeniden düzenlenen protokolün de mahkemeye iletilmesi gerekmektedir. Ancak karşı tarafın bu talebi kabul etmediği durumlarda anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi mümkün olamaz. Bu yüzden de ilerleyen süreçte protokolün değiştirilmesi gibi bir sorun yaşanmaması için anlaşmalı boşanma protokolünde yer alacak olan bütün maddelerin oldukça dikkatli şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Protokol Mahkemede Geçerli Mi?

Anlaşmalı boşanma protokollerinde herhangi bir şekil şartı aranmamakta olup, ancak protokolün yazılı şekilde sunulması ve protokolün altında tarafların ıslak imzalarının bulunması zorunlu kılınmaktadır.

Protokolde, boşanmanın mali sonuçları ve vatsa müşterek çocukların durumu hakkında hazırlanan maddelerde tarafların serbest iradelerinin uyuşmuş olması gerekmektedir.

Protokolün geçerli olabilmesi için Aile Mahkemesi hâkiminin, taraflarca yapılan anlaşma niteliğindeki bu protokolü onaylaması ve uygun bulması gerekmektedir. Aksi takdirde hâkim tarafından onaylanmayan bu protokol hukuki sonuç doğurmayacak ancak tarafların hâkim tarafından kendilerine önerilen değişikliği kabul etmesi hâlinde protokol geçerli olacak ve boşanma kararı verilebilecektir.

Boşanmaya yönelik olarak hazırlanacak olan protokolün geçerli olması için, belli başlı konuları içermesi ve mevzuatta belirtilen şartlara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü kanunlara aykırı düzenlendiği takdirde geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden tarafların protokolü hazırlarken çok dikkatli olması detaylı bilgi sahibi olmadan davayı açmaması gerekmektedir. Protokolde tarafların, boşanma ile boşanmanın fer’ileri hakkında da birbirlerinden talepleri var ise, bu hususlar da gerek miktar gerekse ödeme takvimi olarak protokolde açıkça hukuka uygun şekilde hak kayıpları yaşanmaması adına belirtilmelidir.

Kategori : Aile Hukuku