Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti: Boşanma davası harçları; açılan davanın mahkemeye dosyalanması için yatırılan harç, avans ve yargılama giderleri olarak adlandırılır. Boşanma davalarında maktu harç ve nisbi harçlar vardır. Maktu harç, her yıl kanunla belirlenmekte olan sabit ücrettir. Boşanma davası harçları tarafların yatırması gereken ve boşanma, tazminat, nafaka ve velayet talepleri için masraf olarak yatırılan harçlardır. Ayrıca tanık ücreti, tebligat gideri gibi tanık sayısına veya gönderilecek tebligat sayısına göre yargılama masrafları değişiklik gösterir.

Yargılama için yapılan masraflar mahkeme tarafından alınır. Bunlarla beraber, boşanma davasının devamı sürecinde bilirkişi tayini ile bilirkişi ücreti gibi masraflar da ekstra doğabilir. Bilirkişi ücretini yargılama sırasında mahkeme takdir eder ve bu ücret davacı tarafından karşılanır. Harç ve masrafların toplamına kısaca yargılama gideri denir ve tüm bu yargılama giderleri dava sonunda davayı kaybeden tarafa yükletilecektir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 2024

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti: Çekişmeli boşanma davasında avukatlık vekalet ücreti dışında mahkeme masrafları da bulunur. Mahkeme masrafları mahkeme tarafından talep edilir. Davayı usulüne uygun, doğru bir şekilde yönetebilmek adına masraflar davacı tarafça mutlaka ödenmelidir. Aksi halde vatandaşın zaten davayı açması mümkün olmayacaktır.  2024 yılında Mahkemeye yatırılması gereken harçlar, tebligat giderleri, tanık için giderler gibi masraflar ortalama 1.000 ile 2.000 TL gibi bir ücrete tekabül etmekte olup çekişmeli boşanma davasının seyrine göre de ekstra masraf çıkabilmektedir.

İzmir ilinde 2024 yılı çekişmeli boşanma davası masraflarını https://mervekolman.av.tr/izmir-bosanma-avukati/#izmir-cekismeli-bosanma-ucreti sayfamızdan öğrenebilirsiniz, boşanma davaları hakkında sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Örneğin dava sürecinde mahkemece bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulursa bu iş için de ekstra bilirkişi ücreti ödemesi yapılması gerekecektir. Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masrafını en az 1000 TL olarak düşünmekle beraber dosyada gerekli ekstra delil ve evraklara göre bu miktarın da artabileceğini unutmamalıyız. Tabi belirtmekte fayda var ki bu ücretlere avukat vekalet ücreti dahil değildir. Bu ücretler sadece mahkeme veznesine yatırılması gereken ve dava açmak için yatırılması zorunlu ücrettir.

Masrafların yatırılması ile ilgili en önemli husus da şudur ki masrafın mahkemece belirlenen kesin süreler içerisinde mahkeme veznesine yatırılması gerektiğidir. Eğer taraflar kesin sürelere uymazsa dayandıkları delillerden vazgeçmiş sayılacak bununla beraber iddialarını ispattan da mahrum kalacaktır ve bu durum davanın kaybedilmesine dahi yol açabilecektir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası sürecinde tarafların hak kaybı yaşamaması için davayı alanında uzman boşanma avukatı ile devam ettirmesi büyük önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Çekişmeli boşanma davası ücretini kim öder sorusu çokça merak edilen konular arasındadır. Özellikle çekişmeli boşanma davasında çıkan mahkeme masraflarını hangi tarafın ödeyeceği konusu davanın içeriği ile alakalı bir durumdur. Masrafları kimin ödeyeceği konusunda boşanmanın anlaşmalı mı çekişmeli mi olduğuna göre değişiklik göstermesi hususu tarafların çekişmeli boşanmada halihazırda boşanma ve ferileri konusunda ve sebepleri ile alakalı anlaşamaması ile alakadır.

Çekişmeli boşanma şeklinde açılmış olan davada davayı açan tarafın masrafları davayı açarken mahkeme veznesine ödemesi gerekmektedir. Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti; Çekişmeli boşanma davasının kazanılması durumunda yargılama giderleri davada kusurlu bulunan karşı taraftan temin edilmektedir. Özetle çekişmeli boşanma davasının başlangıcında yapılan masrafları ödeyen taraf eğer karşı taraf kusurlu bulunursa yargılama giderlerini tazmin edebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında hakkınızı en iyi şekilde savunması için alanında uzman boşanma avukatı Avukat Arabulucu Merve Kolman Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Boşanma davasında taraflar eğer bir avukatla çalışmıyorsa, davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre masrafları kendileri de paylaşabilirler. Ancak, davacı veya davalı kendisini bir avukat ile temsil ettirecekse, taraflar kendi avukatlık ücretini kendileri ödemek zorundadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatsız Olur Mu?

Evlilik birliği her ne kadar keyifli ve huzurlu bir süreç ise çekişmeli boşanma davası süreci de o kadar zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Özellikle pek çok kanun maddesinin yer aldığı Türk Medeni Kanunu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan vatandaş çekişmeli boşanma davası sürecinde genellikle mağdur olmaktadır. Bu mağduriyeti giderebilmek için tavsiyemiz alanında uzman çekişmeli boşanma avukatından hukuki destek almanız olacaktır.

Belirtmek isteriz ki Türk hukuk sisteminde hiçbir davada vatandaşların avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani çekişmeli boşanma davasında da vatandaş avukat tutmak zorunda değildir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında taraflar davanın lehlerine sonuçlanması için boşanma avukatı tutmayı tercih edebilmektedirler. Yani boşanma davası türlerinden biri olan çekişmeli boşanma davalarında avukat tutmak şart mı ya da avukat tutmak zorunda mıyım sorusuna net olarak hayır diyebiliriz. Ama tarafların avukatsız olarak yürütmüş oldukları çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla hak kayıpları yaşadıklarını, boşanma sürecini sağlıklı yürütemediklerini de söylemek mümkündür. Bu nedenle çekişmeli boşanma davasında kendinizi avukat ile temsil ettirmenizin size büyük avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Vatandaşlar arasında özellikle çekişmeli boşanma yoluna gidildiği zaman, boşanma davasını ilk kim açarsa o avantajlı olur gibi doğru olmayan bir düşünce yaygındır. Öyle ki bu nedenle boşanma davasını ilk açmak için hızlı davranarak çeşitli hak kayıpları yaşayan ve sırf bu düşünce ile dava açtığı için mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kalan eşlerin olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Hemen söylemek gerekirse halk arasında bilinenin aksine boşanma davasını kimin açtığı tamamen önemsizdir. Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur tarzındaki sorular tamamen yanlış bir algıdan kaynaklı olan ve hukuken karşılığı bulunmayan sorulardır. Çünkü boşanma davlarında özellikle de çekişmeli boşanma davalarında davayı kimin açtığının değil, asıl açılan davada hangi tarafın kusurlu olduğu hangi tarafın haklı olduğu önem arz etmektedir. Aynı şekilde kadının mı ya da erkeğin mi boşanma davasını açmış olması hususunda da bir farklılıktan ya da avantajdan söz etmek mümkün değildir. Kadının ve erkeğin evlilik birliği nedeniyle birbirlerine ve varsa müşterek çocuklarına karşı yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri söz konusudur. 

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Var mı?

Çekişmeli boşanma davası genellikle ücretlidir. Avukat ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer hukuki harcamalar tarafından belirlenir. Ancak duruma göre ücretsiz hukuki yardım veya adli yardım programlarından faydalanma olasılığı da bulunabilir. Hukuki durumunuz için yerel yasal düzenlemeleri kontrol etmek önemlidir.

Noter boşanma vekalet ücreti nedir?

Noter boşanma vekalet ücreti, ülke ve bölgeye bağlı olarak değişir. Noter tarafından sunulan hizmetler, belgelerin düzenlenmesi ve onaylanması gibi faktörlere bağlı olarak ücretlendirilir. Kesin ücreti belirlemek için yerel noterlikle iletişime geçmek önemlidir.

Boşanma davası mahkeme masrafı ne kadar?

Boşanma davası mahkeme masrafı, ülke ve eyalet ya da il gibi yerel yargı birimine göre değişiklik gösterir. Genellikle avukat ücretleri, dosya masrafları ve mahkeme harçları içerir. Kesin maliyeti belirlemek için yerel yasal düzenlemeleri kontrol etmek önemlidir.
Kategori : Aile Hukuku