Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi nasıl olur? Boşanma kararı alan evli çiftler, evlilik sürecinin getirdiği olumsuz durumlar nedeniyle birbirlerine kızgın olmaktadır. Boşanma sürecinin başlangıcında, karşılıklı kızgınlık ve kırgınlıklar nedeniyle anlaşmalı boşanma yerine çekişmeli boşanmayı tercih etmektedirler. Taraflar boşanma şartlarında anlaşamama, diğer tarafın boşanmak istememesi diğer tarafın elinde boşanma sebebine dayalı güçlü delillerin olması gibi sebeplerle de çekişmeli boşanma yoluna gidebilmektedirler. Fakat davanın ilerleyen evrelerinde tarafların davadan bekledikleri sonucu alamayacaklarına inanmaya başlamaları, dava sürecinden yorulmaları ve yıpranmış olmaları gibi sebeplerle çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını şartlarda anlaşarak anlaşmalı boşanma davasına dönüştürebilirler. Çekişmeli boşanma davası sürecinde davanın hangi aşamada olduğunun önemi olmadan dava anlaşmalıya çevrilebilir. Yani bu demek oluyor ki taraflar ister dava açıldıktan bir gün sonra, ister davanın karara çıkmasından bir gün önce olsun davalarını anlaşmalıya çevirebileceklerdir. 

Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve boşanmanın fer’ileri olan velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda anlaşmış olmaktadırlar. Ancak tarafların bu hususlardan birisinde anlaşamaması durumunda açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı boşanma olarak açılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda taraflar çekişmeli boşanma davası yoluna gideceklerdir. Taraflar çekişmeli boşanma davasının çok uzun yıllar sürmesi nedeniyle bazen anlaşmalı boşanma yoluna gitmekte, bazen de çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirmektedirler. Bu durumda anlaşmalı boşanmak için illa anlaşmalı boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamakla beraber, davanın çekişmeli olarak açılmasının da bir önemi olmamaktadır.

Anlaşmalı boşanmaya karar veren taraflarca anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak çekişmeli olarak açılan boşanma davasına karar kesinleşmeden sunulduğu takdirde çekişmeli açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlanacaktır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki tarafların sırf dava süreci uzamasın diye haklarından feragat ederek çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirmeleri kendilerini mağdur edebilecektir. Bu sebeple tüm dava süreci ve yasal haklarla ilgili olarak alanında uzman İzmir boşanma davalarına bakan İzmir avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Hukuk Büromuzdan randevu alarak tüm süreç ile alakalı hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. 

Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davası süreci, şartları ve daha birçok detayı ile ilgili daha önceki yazılarımızı okuyarak ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanmaya Nasıl Çevrilir?

Çekişmeli boşanma davası yoluna giden eşlerin daha sonra aralarında anlaşarak devam eden boşanma davasını anlaşmalı boşanma davasına çevirmelerinin mümkün olan bir süreç olduğundan önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Çekişmeli boşanma davası görülürken henüz karar kesinleşmeden eşler, aralarında bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak, aile mahkemesine sundukları takdirde anlaşmalı boşanma süreci başlamış olur.

Çekişmeli olarak açılan bir boşanma davasının tarafların boşanma ve fer’ileri konusunda anlaşmaları ya da süreci kısaltmayı hedeflemeleri sebepleri ile davayı anlaşmalı boşanmaya çevirme ihtiyacı doğabilir. Böyle bir durumda ise tarafların aile mahkemesine talepte bulunması gerekir. Mahkemeye talepte bulunurken bir anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli olarak açılmış olan davanın anlaşmalıya çevrilmesini istediğini belirten bir dilekçe sunmanız gerekmektedir. Eğer taraflar henüz dilekçeler aşamasında ise çekişmeli boşanma davasını anlaşmalıya çevirme talep dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile her iki taraf aynı zamanda dilekçeler aşamasındaki sürelerden feragat etmelidir. Her ne kadar uygulamada bu sürelerden feragat konusunu bazı mahkemeler önemsemese de anlaşmalı boşanma yolundan vazgeçilmesi halinde usul kurallarının uygulanması açısından bu sürelerden feragat hususu önem arz etmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalıya Dönerse Ne Olur?

Taraflar öncelikle anlaşamadıkları için çekişmeli boşanma davası yoluna gittikten sonra dava sürecinin uzun, yıpratıcı olması gibi sebeplerden dolayı ya da sonrasında boşanma ve fer’ileri hususunda anlaşma sağlamaları durumunda Aile Mahkemesi dosyasına anlaşmalı boşanma davasına geçme taleplerini içeren dilekçe ve anlaşmalı boşanma protokolü sunarak davalarını anlaşmalı boşanma davasına çevirebilirler. Bundan sonraki süreç anlaşmalı boşanma dava süreci ile aynı olacaktır. Aile mahkemesi hâkimi bir sonraki duruşmada tarafların hazır bulunması halinde ve tarafların ıslak imzalarının bulunduğu anlaşmalı boşanma protokolünü aynen ikrar etmeleri halinde, protokol hukuka uygun bulursa tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verecektir. Eşlerin duruşmada hâkim huzurunda anlaşmalı boşanma ve protokol maddelerinde mutabık olması davanın sonuçlanması için büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte taraflar arasında her ne kadar uzlaşma sağlanmış olsa da anlaşmalı boşanma davalarının da hukuki bir süreç olduğunu ve yargılama yoluna gidilmesi gerektiğini bilmekte fayda vardır.

Çekişmeli boşanmadan anlaşmalı boşanma dava sürecine geçişte özellikle alanında uzman bir izmirde boşanma avukatından hukuki destek alarak ya da kendi aranızda düzenlemiş olduğunuz anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi birlikte aile mahkemesine başvuru yaparak işlem başlatılması dava sürecinin hızlanmasında da büyük önem arz eder.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma davanızı aşağıdaki dilekçe ve boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanmaya çevirebilirsiniz.

İZMİR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI : İsim Soyisim ;(TCKN:       )

adres:

VEKİLİ : Av. İsim Soyisim

adres:

İsim Soyisim ;(TCKN:       )

adres:

VEKİLİ : Av. İsim Soyisim

adres:

D. KONU : Çekişmeli boşanma davamızın anlaşmalı boşanma davası olarak devamına yönelik karar verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :

1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında davacı taraf ……. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştır.

2-Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz Anlaşmalı Boşanma Protokolü uyarınca taraflar aralarında boşanma ve fer’ileri hususunda mutabık kalmakta olup anlaşmalı boşanmayı istemektedirler ve söz konusu protokolde belirtilen şartlarla maddelere uyarak anlaşmalı boşanmayı kabul etmektedirler.

Yukarıda detayları bulunan nedenler ile çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası olarak devam etmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz izah edilen nedenlerle;

İzmir Aile Mahkemesi’nin ….. E. Sayılı dosyası ile açılmış olan şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davasının ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca anlaşmalı boşanma davası olarak devamına karar verilmesini ve bununla birlikte açıklanan nedenlerle duruşma gününün yakın bir tarihe verilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Tarih ../../….

Davacı Vekili

Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

“Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi” üzerine 2 yorum

 1. Merve hanım öncelikle Rabbim sizleri yanlış kararlar verdirmek ten aile denilen kutsal mabeti yıkmaktan alikoysun inşallah..Hak isede Rabbim kılıcını Keskin eylesin..
  Merve hanım şuan eşimle ayrılık safhasında sanırım uç noktaya geldik..17 yıllık evliliğinin son 8 yılını eşine duyulabilecek ruha dokunacak içimden geldiği için tüm samimiyetimle onun için dünyalardan vazgeçmeye hazır olduğumu söylememe rağmen, istediğim tek şeyin samimiyet ve Doğruluk dışında tatlı bir tebessüm olduğunu defalarca dile getirmiş olmama rağmen,her ne yaparsam yapayım mutlu edemediğim eşimin,,bunca yıllık birlikteliğimizi 1 sorumun üzerine kaybediyor olmanın derin hüznü ile Allah şahit içim paramparça bir hal oldu..Sevdim kendisini ilk 10 yıl ama sonra AŞK ile seveli 8 yıl oldu ifade ettim kendisine defalarca geçmişte yaptığım istemeden ne varsa binlerce kez özür diledim affet dedim AŞIK oldum diye sevmeyi sanmış, fakat AŞK bambaşka bir şeymiş dedim inandiramadim 8 yıldır..
  3 çocuk sahibi olmanın ve eşime bağlı olmanın bana sabır ile beklemeyi gerektirdiği inancında oldum hep..
  Ben samimiyeti ile doğruluğu eksik gördüğüm ve bu eksikliği tamamlamak için çok direndim
  Çocukların yanında susmayı tercih etmesini yalvararak dile getirdim kendisine.Surat asması yatağa girer girmez kapatıp gözlerini kendine özlem dolu gözleri görmek istememesi,,Ya ne bileyim işte abla kendisinden istediğim tek şey Gül yeter derdim
  Tartışma dilini değil, güzelce konuşup yanlış olanı düzeltip , özür dilerim demenin ne kadar kıymetli bir söz olduğunu yıllardır dile getirdim ama başaramadım CANI SAĞOLSUN dedim sustum..
  Canı sıkkın olurdu ve umursamaz tavırları sebebi ile konuşmayı, Varsa sorunu yardımcı olmayı kısacası bir bütün olmak için çok çaba harcadım olmadı
  Bunca yıllık hayatımızda 1 tatlı anı yok ki sunuda konuşarak çözdük diyebileyim abla..
  Ben yıllardır istenmiyor olduğumu bile isteye yaşadım,, Uyarılarım umursamadı,, Yakın olanına dile getirdim bir erkek olarak..Ablam ben ruhen bütünleşmedigini bilip,,BEN BUYUM cevabını kabul ettim yaşadım.. attım içime yıllarca..
  Ona zarar verip üzmek yerine kendimi paraladim ama belli etmedim güldüm hep..
  İlk başlarda alkol ile avuttum kendimi.. Zarar bana olsun söyledikçe eksikliğini tartışma zirve yapıyor olunca ve özellikle çocukların yanında olması için elinden geleni yapardı görmezden gelirdim susar ne biliyorsan o olsun derdim..
  İnsanım abla sonuç itibarı ile Kadın Allah’ın emaneti ve KALBİM onun bir samimi CANIM demesine ritmini bozuyordu abla..
  Son 3 yıldır haftada bir sırf ofkelenince başvurduğum bir şey KULLANMAYA başladım..
  Ama sırf ona zararım olmasın diye yapardım bunuda sakinleşir onun yaptığına gerekçe arardım onu haklı bulmak için..
  Oysa ben sadece samimiyet ve Doğruluk sonrasında tebessüm istedim hep kendisinden..
  Devletimiz Kadına ve çocuğa sahip olmada tutarlı ben şahsen gurur duyuyorum bu durumdan..
  Lakin eşim başvuru dilekçesinde gerekce olarak ona hakaret ettiğimi….ki ALLAH ŞAHİT herşeye ve çocuklarim dinlense sadece diyecekleri babam gece uyutmuyor annemde kızıyordu olur..
  Bilmez tabi gariplerim Babaları çocukları önünde tartışan anne ve babalarını görmesin isterdi oysa hep
  Uyuşturucu kullandığımı,,Kendine içki masalarında hizmet ettirdigimi dile getirip yazdırmış 3 ay önce..
  Vallahi ağzımı açıp tek kelime dahi etmiyordum..
  Vardır ALLAH in bir bildiği deyip Hayra yoruyordum
  Evden giden kendisi ablam babası ve annesiinin evi evimiz ile 50 metre belki yok.Ama ben 3 aydır onların yaşadıkları eve bakarak olurda gelirmi umudunu taşıdım hep..
  Ama kanıma dokunan konu 2 katlı bir binanın 2 katında olan evimizin altında bulunan daireye yeni taşınan insanlara söylediği..
  Kapınızı kilitli tutun gece eşim kapınızı çalabilir demesine çok bozuldum..17 yıl ve tartışma günü akşama kadar elimden tutan insan akşam 1 tek sorumu güzelce izahı yapıp mutlu mesut hayatını idame etme yerine Beni karakola şikayet Edip sorduğum sorunun aptalca olduğu,kafamdan uydurdugumu.Buna aşırı olduğunu dile getirip beni eş dost bizi tanıyan her kişiye söylemekten sıkılmadan UYUŞTURUCU müptelası yaptı milletin gözünde.
  Konumun ortalarında bahsettim ablam ona sorduğum tek şey vardı..
  Y
  HATUN evin internet abineliginde ve gelen faturada görünen hizmet numaraları bunlar ne anlama geliyor sor öğren bir yanlışlık olmasın demek ti suçum..
  Biliyor ve görüyordum oysa ama yine de kendinin bilmediğini varsayip iptal etsin yapılan abonelikleri diye uğraşıyordum..
  Abla Erkek kadınım dediğine bırak laf söz ettirmeyi ben lafını aklımdan geçirince ürperiyor utanıyordum ama ona hep kendisine Kendimden daha çok güveniyorum derdim sürekli
  Bugün gelinen nokta ise güzel ablam
  Ben 3 aydır yanlız başıma gelirler umudunu taşıyıp bekledim ama dün akşam elinde olan uzaklaştırma belgesinde adres beyanı olarak ortak yaşam alanımız olan benim kaldığım yeri gösterip beni evden kovdu karakol ekipleri ile..
  Oysa ben ailemin derdi ile yine bir olma hayalim ile eşime son mesajımda şunu söyledim
  Mahallemiz ve komşulara karşı artık bunca rezil olmak bence yeter ,isterim ki Hayırlı gel,tut çocukların elinden gel kapım açık sana dedim
  Eski olan hiç bir şeyin lafı sözü olmayacak . insanız olur hata bizler için dedim yine olmadı..
  Tercihini karakolla gelip Koca evde 3 çocuk ve kendisi yanlız kalmayı tercih etmiş oylede devam edecekmiş..Baba evinde sıkılmış eşim..
  Yahu güzel ablam bu devlet kadına zarar vermeme adına , Gördüğü ve rahatsizlik boyutuna gelmiş abonelikleri sorduğunda alamadığı cevapların yaşattığı hisleri bastırma uğruna sakin olmak için kendini bedenen çürütmeyi tercih edip öfke anında susmayı ancak haftada 1 de olsa uyuşturucu dediği Ateş buzda bulmuş olan EVİN SOZDE GEÇİMİNİ SAGLAYAN ama konu ettigi mevzudan anlaşılır bir anlatıma gücü yetipte sırf aile ortamı bozulmasın istedim hep ama sanırım yıllardır sorgulama yapmayıp aşırı güvenmek,, değilmiş doğru olan..
  Eşimin tek doğru sözü…….
  👉haftada muhakkak olurdu tartışma..Ama eşim bunu beni ikna etmeye,Aksini ispatı yapıp benim yanildigimi göstermeye zahmet etmeyip,,birlikte çözüm bulmamız gerekiyor düşüncesine kapilmayip sadece benim hayal kurdugumu..Kafamdan üretecek kadar müptela olduğumu 3 aydır en az 5 kez karakolluk etti Zaten beni sağolsun dönülmez bir karar vermeme sebeb oldu..
  Oysa herşey ortada ablam ben sadece üzülmesin, psikolojik olarak belki sorun dedim durdum yerinde
  Ama artık yanlış yaptığımı anladım..
  Şimdi güzel ablam..
  Bunca hakaret,bunca görülen gerçek olan abonelikler,kaybolan bankadaki veya kartta ki Kendi söyledigi paralar..
  Ben biliyorum adım kadar eminim kendisinin.oldugunu ama NAMUS ablam Erkek olan dile getirmez bu hırsızlık işlerini yapanın kim olduğunu.. Abonelikler için ayrı bir konu zaten
  Para olayını daha yeni sana söylemek istedim
  Abla bir çok benzer yanlış var aslında
  Mikrosof azure üzerinden dönen özellikle artırılabilir gerçeklik denilen uygulama
  Gece belli bir saatten sonra olan uygulama
  Daha önceleri ben kafamı yastığa koyup eşime sarılıp uykulara doyamaz bir insandım
  Ama bu haftada bir veya iki kullandığım şey sadece uykuya düşman bir illet olunca
  Abonelikler ve gece titreyen bedeninden rahatsızlık duyunca benim görmediğim sıfat kalmadı..
  Karar verdim bugün bir ilk kez eşim hakkında beyanet vereceğim yanlış olasın diye fikrini sorayım istedim..
  Abla yazdıklarım ALLAH’A yemin olsun ne yaşamış isem O yemin ederim..
  Ben dün 3 aylık bekleyişe son verelim çekişmeli değil anlaşmalı olsun boşanma isteğine evet Dedim inşallah gelir abla..İstedigi ayrılmak madem inşallah anlaşmalı olur
  Aksi halde yukarida belirttiğim rahatsızlık duyduğum ne varsa kendimi savunma adına dilekçeye dökmek Zorunda kalacağım..Sence neyi nasıl yapmalıyım ablam..
  Hem bir avukat hemde bir kadın olman sebebiyle
  Hangi davranışim daha dogru olur
  10 yaşında oğlum.15 yaşında kızım.17 yaşında birde büyük oğlum var..
  Eşimin günah keçisi Benim ona göre herşeyi ben yapmışım sözde kendine zarar vermemek için yaptığım şey için..
  Çocuklarıma bir. Tokat vurmuş insan değilim ama onlara şuan bakıyorum hepsi tek vücut baba düşmanı
  Başka zamanı bilmen ama son 2 Yılın yaşam döngüsünde ablam ne eşimin ne çocuklarımın kalbini kırıp bir söz etmedim
  Haftanın 3 günü dışarıdan yemek yemeyi
  Ne isterlerse haftası olmadan almayı
  Ceplerine kimseye el açmasın diye harçlık katmayı
  Ben BABALIK sanmıştım
  Anne düşman oldu anladım cevap yerine suçlama tercihini kullandı
  Yetmedi çocukları baba düşmanı yaptı
  Alınan altınlara beni hırsız ilan etti
  Kirasını 3.5 ay oldu vereli evin kapı önüne attı
  Gücüm ailem olunca yetmiyor ablam..
  Resmi olarak ne yapmalıyım bilmiyorum
  Aslında biraz kötü baksam kalbime desem ki ne biliyorsan dök kağıda…
  Paramparça oluruz diye korkum endişem ama artık bir karşı adım atmam gerek biliyorum
  İnşallah anlaşma yolunu tercih eder..Etme ise o zaman sizin fikirleriniz ile yol almayı isterim ablam

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın