Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi nasıl olur? Boşanma kararı alan evli çiftler, evlilik sürecinin getirdiği olumsuz durumlar nedeniyle birbirlerine kızgın olmaktadır. Boşanma sürecinin başlangıcında, karşılıklı kızgınlık ve kırgınlıklar nedeniyle anlaşmalı boşanma yerine çekişmeli boşanmayı tercih etmektedirler. Taraflar boşanma şartlarında anlaşamama, diğer tarafın boşanmak istememesi diğer tarafın elinde boşanma sebebine dayalı güçlü delillerin olması gibi sebeplerle de çekişmeli boşanma yoluna gidebilmektedirler.

Fakat davanın ilerleyen evrelerinde tarafların davadan bekledikleri sonucu alamayacaklarına inanmaya başlamaları, dava sürecinden yorulmaları ve yıpranmış olmaları gibi sebeplerle çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını şartlarda anlaşarak anlaşmalı boşanma davasına dönüştürebilirler. Çekişmeli boşanma davası sürecinde davanın hangi aşamada olduğunun önemi olmadan dava anlaşmalıya çevrilebilir. Yani bu demek oluyor ki taraflar ister dava açıldıktan bir gün sonra, ister davanın karara çıkmasından bir gün önce olsun davalarını anlaşmalıya çevirebileceklerdir. 

Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve boşanmanın fer’ileri olan velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda anlaşmış olmaktadırlar. Ancak tarafların bu hususlardan birisinde anlaşamaması durumunda açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı boşanma olarak açılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda taraflar çekişmeli boşanma davası yoluna gideceklerdir.

Taraflar çekişmeli boşanma davasının çok uzun yıllar sürmesi nedeniyle bazen anlaşmalı boşanma yoluna gitmekte, bazen de çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirmektedirler. Bu durumda anlaşmalı boşanmak için illa anlaşmalı boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamakla beraber, davanın çekişmeli olarak açılmasının da bir önemi olmamaktadır.

Anlaşmalı boşanmaya karar veren taraflarca anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak çekişmeli olarak açılan boşanma davasına karar kesinleşmeden sunulduğu takdirde çekişmeli açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlanacaktır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki tarafların sırf dava süreci uzamasın diye haklarından feragat ederek çekişmeli olarak açtıkları boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirmeleri kendilerini mağdur edebilecektir. Bu sebeple tüm dava süreci ve yasal haklarla ilgili olarak alanında uzman İzmir boşanma davalarına bakan İzmir avukat Arabulucu Merve KOLMAN Hukuk Büromuzdan randevu alarak tüm süreç ile alakalı hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. 

Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davası süreci, şartları ve daha birçok detayı ile ilgili daha önceki yazılarımızı okuyarak ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanmaya Nasıl Çevrilir?

Çekişmeli boşanma davası yoluna giden eşlerin daha sonra aralarında anlaşarak devam eden boşanma davasını anlaşmalı boşanma davasına çevirmelerinin mümkün olan bir süreç olduğundan önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Çekişmeli boşanma davası görülürken henüz karar kesinleşmeden eşler, aralarında bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak, aile mahkemesine sundukları takdirde anlaşmalı boşanma süreci başlamış olur.

Çekişmeli olarak açılan bir boşanma davasının tarafların boşanma ve fer’ileri konusunda anlaşmaları ya da süreci kısaltmayı hedeflemeleri sebepleri ile davayı anlaşmalı boşanmaya çevirme ihtiyacı doğabilir. Böyle bir durumda ise tarafların aile mahkemesine talepte bulunması gerekir. Mahkemeye talepte bulunurken bir anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli olarak açılmış olan davanın anlaşmalıya çevrilmesini istediğini belirten bir dilekçe sunmanız gerekmektedir.

Eğer taraflar henüz dilekçeler aşamasında ise çekişmeli boşanma davasını anlaşmalıya çevirme talep dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile her iki taraf aynı zamanda dilekçeler aşamasındaki sürelerden feragat etmelidir. Her ne kadar uygulamada bu sürelerden feragat konusunu bazı mahkemeler önemsemese de anlaşmalı boşanma yolundan vazgeçilmesi halinde usul kurallarının uygulanması açısından bu sürelerden feragat hususu önem arz etmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalıya Dönerse Ne Olur?

Taraflar öncelikle anlaşamadıkları için çekişmeli boşanma davası yoluna gittikten sonra dava sürecinin uzun, yıpratıcı olması gibi sebeplerden dolayı ya da sonrasında boşanma ve fer’ileri hususunda anlaşma sağlamaları durumunda Aile Mahkemesi dosyasına anlaşmalı boşanma davasına geçme taleplerini içeren dilekçe ve anlaşmalı boşanma protokolü sunarak davalarını anlaşmalı boşanma davasına çevirebilirler. Bundan sonraki süreç anlaşmalı boşanma dava süreci ile aynı olacaktır.

Aile mahkemesi hâkimi bir sonraki duruşmada tarafların hazır bulunması halinde ve tarafların ıslak imzalarının bulunduğu anlaşmalı boşanma protokolünü aynen ikrar etmeleri halinde, protokol hukuka uygun bulursa tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verecektir. Eşlerin duruşmada hâkim huzurunda anlaşmalı boşanma ve protokol maddelerinde mutabık olması davanın sonuçlanması için büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte taraflar arasında her ne kadar uzlaşma sağlanmış olsa da anlaşmalı boşanma davalarının da hukuki bir süreç olduğunu ve yargılama yoluna gidilmesi gerektiğini bilmekte fayda vardır.

Çekişmeli boşanmadan anlaşmalı boşanma dava sürecine geçişte özellikle alanında uzman bir izmirde boşanma avukatından hukuki destek alarak ya da kendi aranızda düzenlemiş olduğunuz anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi birlikte aile mahkemesine başvuru yaparak işlem başlatılması dava sürecinin hızlanmasında da büyük önem arz eder.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma davanızı aşağıdaki dilekçe ve boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanmaya çevirebilirsiniz.

İZMİR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI : İsim Soyisim ;(TCKN:       )

adres:

VEKİLİ : Av. İsim Soyisim

adres:

İsim Soyisim ;(TCKN:       )

adres:

VEKİLİ : Av. İsim Soyisim

adres:

D. KONU : Çekişmeli boşanma davamızın anlaşmalı boşanma davası olarak devamına yönelik karar verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :

1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında davacı taraf ……. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştır.

2-Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz Anlaşmalı Boşanma Protokolü uyarınca taraflar aralarında boşanma ve fer’ileri hususunda mutabık kalmakta olup anlaşmalı boşanmayı istemektedirler ve söz konusu protokolde belirtilen şartlarla maddelere uyarak anlaşmalı boşanmayı kabul etmektedirler.

Yukarıda detayları bulunan nedenler ile çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası olarak devam etmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz izah edilen nedenlerle;

İzmir Aile Mahkemesi’nin ….. E. Sayılı dosyası ile açılmış olan şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davasının ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca anlaşmalı boşanma davası olarak devamına karar verilmesini ve bununla birlikte açıklanan nedenlerle duruşma gününün yakın bir tarihe verilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Tarih ../../….

Davacı Vekili

Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Kategori : Aile Hukuku