Erkek Nafaka Alabilir Mi?

Erkek Nafaka Alabilir mi

Erkek nafaka alabilir mi? Nafaka, boşanma davası sonrasında ve boşanma dava sürecinde tarafların yoksun kalmasını engellemek amacıyla talep edilebilmektedir.  Belirtmek gerekir ki; nafaka davalarında verilen karar kesin hüküm niteliği taşımamaktadır. Bu anlamda; Mahkemece hükmedilen nafaka miktarının, değişen şart ve koşullara bağlı olarak bir süre sonra artırımı, azaltımı ya da kaldırımı talep edilebilecektir. 

Boşanma ve nafaka davalarında en sık karşılaştığımız, müvekkillerimizden en sık aldığımız sorulardan biri de erkeğin da aynı kadın gibi nafaka alıp alamayacağı sorusudur.

Erkek Nafaka Alabilir Mi?

4 farklı nafaka türü bulunmakta olup bunlar; 

  • İştirak nafakası,
  • Yoksulluk nafakası,
  • Tedbir nafakası,
  • Yardım nafakası şeklindedir.

Bu noktada soruyu her bir nafaka türü açısından ayrı ayrı ele almakta fayda olacaktır. Erkek nafaka alabilir mi?

İştirak nafakasını; ancak çocuğun velayeti kendisine bırakılan taraf alabilecektir. Yani ödeme yapacak eş, velayet kendisine verilmeyen eş olacaktır. Boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacak, çocuğun reşit olduğu tarihe dek devam edecektir. Çocuk 18 yaşını doldurduktan sonra da eğitim hayatına devam ederse bu kez talep edebileceği nafaka türü; yardım nafakasıdır. İştirak nafakasına taraflardan talep olmasa dahi Mahkeme kendisi hükmedebilecektir.

Yoksulluk nafakasını; eşlerin her ikisi de isteyebilecektir. Yani burada erkek de boşanma ile yoksulluk nafakası talep edebilecektir. Bu noktada eğer ki; boşanma sebep olan taraf erkek ise ya da kadın eşten daha fazla kusuru var ise bu halde yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Bu nafaka türü taraflar eşit kusura sahipse, eşit kusur halinde de talep edilebilecektir. Ana koşulu ise; talep eden erkek ya da kadın eşin boşanma sonucu yoksulluğa düşecek olmasıdır. Hükmedilmesi için mutlaka Mahkemeden talep gereklidir. 

Tedbir nafakasını; boşanma davasından önce tedbir nafakası ve boşanma sırasında hükmedilen tedbir nafakası olarak 2 türde inceleyebiliriz. 

  • Boşanma davasından önceki tedbir nafakası; tedbir nafakası da yine erkek eş lehine hükmedilebilecek nafaka türündendir. Yani hem kadın eş hem de erkek eş; kendisi için tedbir nafakası talep edebilecektir.  Tedbir nafakası talepli dava açıldığında; dava tarihi itibariyle tedbir nafakasına hükmedilebilecektir. 
  • Boşanma sırasında hükmedilecek tedbir nafakası; boşanma davası ile talep edildiğinde Mahkemece verilecek karar ile; dava tarihinden itibaren başlayıp, davanın kesinleştiği tarihe dek hükmolunabilecektir. Yine hem kadın hem de erkek tarafından talep edilebilecektir.

Yardım nafakasının; boşanma davası ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Yardım nafakası; üstsoy, altsoy ve kardeşlere ödenecek nafaka türlerindendir. Kardeşlerden refah içinde yaşayan var ise diğeri açısından talep halinde nafaka yükümü doğabilecektir. Kişi kendi kusuru ile bakıma muhtaç hale gelse dahi, nafaka yükümlüsünün borcu devam edecektir. Eğer ki; aile bağları temelinden sarsıldıysa, nafaka talep eden, aileye karşı vazifelerini ağır surette ihmal ediyorsa, diğer kardeşin nafaka yükümü ortadan sona erecektir. Nafaka talep eden kişinin durumu düzelirse o zaman da yine nafaka ödeyen tarafından, ödemekte olduğu nafakanın kaldırılması talep edilebilecektir.

Kadın Erkeğe Nafaka Öder Mi?

Hukuk sistemimizde 4 farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bu nafaka türlerinden yalnızca ‘’yardım nafakası’’ diğerlerinden farklı bir türde nafaka olup, boşanma davası ile ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü yardım nafakası; üstsoy, altsoy ve kardeşlere ödenecek nafaka türlerindendir. Diğer nafaka türleri olan; iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası ise boşanma davası ile bağlantılı nafaka türleri olup, kadının da erkeğe nafaka ödeyip ödemeyeceğinin bu nafaka türleri açısından ayrı ayrı belirtilmesinde fayda vardır. 

Buna göre, iştirak nafakası açısından; müşterek çocuğun velayeti kendisine verilen eş, diğer velayet kendisine verilmeyen eşten iştirak nafakası talebinde bulunabilecektir. Örneğin; müşterek küçüğün velayeti babaya verildiği takdirde, diğer şartlar da mevcut ise Mahkemece kadının da erkeğe talep edilsin ya da edilmesin nafaka ödemesine karar verilebilecektir. 

Yoksulluk nafakası ise; boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe ödenecek nafaka türlerindendir. Bu nafaka türü de yine her iki eş tarafından da talep edilebilecek nafaka türleri arasındadır. Yani şartların sağlanması halinde hem kadın eş hem de erkek iş Mahkemeden yoksulluk nafakası talebinde bulunabilecektir.

Tedbir nafakası; boşanma öncesi talep edilebileceği gibi, boşanma davası esnasında da talep edilebilecek nafaka türlerindendir. Tedbir nafakasını da yine her iki eş Mahkemeden talep edebilecektir.  Diğer koşulların da bulunması halinde Mahkemece kadının erkeğe tedbir nafakası ödemesine karar verilebilecektir. 

Erkekler Nafaka Talebinde Bulunabilir Mi?

Erkek nafaka alabilir mi? Nafaka türleri 4 ana başlıkta incelenmekte olup, genelde vatandaşlarımız arasında yalnızca kadın eşin nafaka talep edebileceği zannedilse de esasen erkek eşin de nafaka talep edebileceği yasada düzenleme altına alınmıştır. Yani müvekkillerimizden de sıkça karşılaştığımız bu sorunun yanıtı yasalarımıza düzenlenmiş olup; erkekler de nafaka talep edebilecek ve kadının erkeğe nafaka ödemesine Mahkemece hükmedilebilecektir. Buna göre erkekler de Mahkeme yoluyla; kadın eşten yoksulluk nafakası, tedbir nafakası talep edebilecektir. Boşanma davası görülürken, müşterek çocuğun velayeti kendisine verildiği takdirde yine erkek eş, kadın eşten iştirak nafakası talebinde bulunabilecektir.

Kategori : Aile Hukuku