İzmir Tanıma Tenfiz Avukatı

İzmir Tanıma Tenfiz Avukatı

İzmir Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Geçerliliği İçin Güvenceniz

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma, nafaka, velayet ve tazminat kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davalarına ihtiyaç vardır. Bu sürecin hızlı ve doğru ilerlemesi için İzmir’de tanıma ve tenfiz avukatı olan Merve Kolman, gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanmasını ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar. Üstelik, tanıma ve tenfiz davalarında müvekkillerin Türkiye’de bulunma zorunluluğu da yoktur.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma: Yabancı mahkemelerce verilen kararların Türk mahkemeleri tarafından tanınarak Türkiye’de geçerli hale getirilmesidir. Bu işlem genellikle boşanma kararları gibi medeni hukuk konularında uygulanır.

Tenfiz: Yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de icra edilebilir hale gelmesi işlemidir. Tanıma ve tenfiz, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de uygulanabilir olmasını sağlar.

İzmir Tanıma Tenfiz Avukatı Hizmetleri

Merve Kolman, tanıma ve tenfiz davalarında aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması: Yabancı mahkemelerde alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve sürecin takibi.
 • Nafaka Kararlarının Tanınması: Yabancı mahkemelerde verilen nafaka kararlarının Türkiye’de tanınması ve icra edilebilir hale getirilmesi.
 • Mal Paylaşımı Kararlarının Tanınması: Yabancı mahkemelerde verilen mal paylaşımı kararlarının Türkiye’de geçerli kılınması.
 • Velayet Kararlarının Tanınması: Yabancı mahkemelerde alınan velayet kararlarının Türkiye’de tanınması.
 • Tazminat Kararlarının Tanınması: Yabancı mahkemelerde verilen tazminat kararlarının Türkiye’de uygulanması.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Gerekli Belgeler

Tanıma ve tenfiz davaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Mahkeme Kararının Aslı veya Onaylı Örneği: Yurtdışında alınan mahkeme kararının aslı veya onaylı kopyası.
 2. Kesinleşme Şerhi: Kararın kesinleştiğini gösteren belge.
 3. Apostil Şerhi: Belgelerin uluslararası geçerliliği için gerekli olan apostil şerhi.
 4. Tercüme ve Onaylı Belgeler: Mahkeme kararının yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noterde onaylanmış hali.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında İzlenmesi Gereken Adımlar

 1. Belgelerin Toplanması: Gerekli tüm belgeler toplanır ve hazırlanır.
 2. Dava Açılması: Tanıma ve tenfiz davası, görevli mahkemede açılır.
 3. Mahkeme Süreci: Mahkeme sürecinin takip edilmesi ve gereken belgelerin sunulması.
 4. Kararın Uygulanması: Mahkeme kararı tanındıktan ve tenfiz edildikten sonra, karar Türkiye’de geçerli hale gelir.

Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması için aile mahkemesinde tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için bu dava şarttır. Tanıma ve tenfiz davalarının başarılı olabilmesi için, kararın yabancı mahkemede kesinleşmiş olması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Şartları

Tanıma ve tenfiz davalarının şartları MÖHK madde 54’te belirtilmiştir. Bu şartlar şunlardır:

 • Karşılıklılık İlkesi: Türk mahkemeleri, yabancı mahkemelerin kararlarını tanırken, aynı karşılıklılığı arar.
 • Yetki ve Kamu Düzeni: Yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine aykırı olmaması gerekir.
 • Usule Uygun Tebligat: Yabancı mahkeme kararının ilgili kişilere usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi şarttır.

 

İzmir’de Tanıma ve Tenfiz Davalarının Süreçleri ve Aşamaları

Tanıma ve tenfiz davaları, yurtdışında alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak için belirli aşamalardan geçer. Bu süreçler, doğru şekilde yönetildiğinde hızlı ve etkili sonuçlar doğurur. İşte tanıma ve tenfiz davalarının genel aşamaları:

1. Belgelerin Toplanması ve Hazırlanması

Tanıma ve tenfiz davası açmadan önce gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde toplanması gerekir. Bu belgeler şunlardır:

 • Mahkeme Kararının Aslı veya Onaylı Örneği: Kararın aslı veya noter onaylı kopyası.
 • Kesinleşme Şerhi: Kararın kesinleştiğini gösteren belge.
 • Apostil Şerhi: Kararın uluslararası geçerliliğini sağlamak için gerekli apostil.
 • Yeminli Tercüme ve Noter Onayı: Belgelerin Türkçeye çevrilmiş ve noter tarafından onaylanmış hali.

2. Davanın Açılması

Belgeler hazırlandıktan sonra, tanıma ve tenfiz davası, yetkili mahkemeye başvurularak açılır. Türkiye’de tanıma ve tenfiz davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakar. Davanın açılacağı mahkeme, tanıma ve tenfiz talebinde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesi veya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki mahkemelerden biri olabilir.

3. Mahkeme Süreci

Davanın açılmasından sonra mahkeme süreci başlar. Bu süreçte şu aşamalar izlenir:

 • Ön İnceleme: Mahkeme, davanın usule uygun olup olmadığını inceler.
 • Tarafların Dinlenmesi: Mahkeme, ilgili tarafları dinler ve gerekli belgeleri inceler.
 • Kararın Verilmesi: Mahkeme, tanıma ve tenfiz talebini değerlendirir ve kararını verir.

4. Kararın Uygulanması

Mahkeme tanıma ve tenfiz kararını verdikten sonra, yabancı mahkeme kararı Türkiye’de geçerli hale gelir. Bu süreç, kararın icra edilebilir hale gelmesi ve uygulanması anlamına gelir.

Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Boşanma kararlarının tanınması için aile mahkemesinde dava açılması gereklidir. Tanıma ve tenfiz davasının başarılı olabilmesi için, yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması önemlidir. Bu süreçte, boşanmanın yanında nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konuların da Türkiye’de geçerli olabilmesi için tenfiz talebinde bulunulmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Önemi

Tanıma ve tenfiz davalarının doğru şekilde yürütülmesi, yurtdışında alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlar ve hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırır. Bu davaların başarısı, doğru belgelerin toplanması, süreçlerin doğru yönetilmesi ve deneyimli bir avukatın rehberliği ile mümkündür.

İzmir Tanıma Tenfiz Avukatı Merve Kolman

Tanıma ve tenfiz davalarınızda profesyonel destek almak için Avukat Merve Kolman ile iletişime geçebilirsiniz:

 • Telefon: +90 505 646 24 50
 • Adres: Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
 • E-posta: info@mervekolman.av.tr

İzmir’de tanıma ve tenfiz davalarında uzman bir avukat arıyorsanız, Avukat Merve Kolman sizlere en iyi hizmeti sunmak için hazır.