Nafaka Artırım Dilekçesi

Nafaka artırım dilekçesi, nafaka alacaklısının nafakanın mevcut miktarının artırılması için mahkemeye başvurduğu bir belgedir. Nafaka artırım dilekçesi, nafaka ödeme yükümlülüğünün değiştirilmesi için bir talepte bulunan tarafın, nafakanın artırılması gerektiğine dair somut nedenleri ve gerekçeleri açıklayan bir dilekçe şeklindedir.

Nafaka artırım dilekçesi, öncelikle nafaka ödeme yükümlülüğünün devam ettiği sürece ve nafakanın ödenme şekli ve miktarıyla ilgili bilgileri içermelidir. Dilekçede, nafaka alacaklısının maddi durumunun kötüleştiğini veya ihtiyaçlarının arttığını gösteren deliller sunulmalıdır. Bu deliller, örneğin nafaka alacaklısının gelir durumunun değişmesi, sağlık sorunları, yaşam koşullarındaki değişiklikler veya çocukların ihtiyaçlarının artması gibi farklı konuları içerebilir.

Nafaka artırım dilekçesi, mahkemeye sunulmalıdır. Mahkeme, dilekçeyi aldıktan sonra tarafları dinleyebilir ve gerekli görürse ek delil talep edebilir. Mahkeme, nafaka alacaklısının talebini dikkate alarak, mevcut duruma göre nafakanın artırılması veya artırılmamasına karar verebilir.

Nafaka artırım dilekçesi, nafakanın ödeme yükümlülüğünün belirlendiği ilk karara göre değişiklik gösterir. Ancak, nafakanın artırılması için mahkemeye sunulacak nafaka artırım dilekçesi, nafakanın ödeme yükümlülüğünün herhangi bir zamanda artırılması için kullanılabilir.

Nafaka artırım dilekçesi, hukuki bir süreç olduğundan, avukat yardımı almak tavsiye edilir. Bir avukat, nafaka artırım dilekçesi hazırlama ve mahkeme süreci konusunda alacaklıya yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir; Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka Artırım Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Nafaka artırım dilekçesi, nafaka alacaklısının mevcut nafaka miktarının artırılması için mahkemeye yaptığı resmi bir başvurudur. Nafaka artırım dilekçesi aşağıdaki adımları izleyerek yazılabilir:

Başlık: Nafaka artırım dilekçesi, mahkemeye sunulan resmi bir belge olduğundan, dilekçenin başlığı mahkemenin adını, tarihini ve dosya numarasını içermelidir.

Tarafların bilgileri: Dilekçede, nafaka alacaklısının adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca, nafaka ödeme yükümlülüğü olan kişinin adı, soyadı ve adresi gibi karşı tarafın bilgileri de eklenmelidir.

Nafakanın özet bilgisi: Dilekçede, mevcut nafaka miktarı, ödeme şekli ve nafakanın ödenmesi gereken tarihler gibi nafaka hakkında özet bilgiler verilmelidir.

 • Gerekçeler: Nafaka artırım dilekçesi, nafaka ödeme yükümlülüğünün değiştirilmesi için bir talep olduğundan, dilekçenin en önemli kısmı, artırım talebinin gerekçelerini açıklamaktır. Nafaka alacaklısı, mevcut nafaka miktarının artırılması gerektiğini kanıtlayan somut nedenleri sunmalıdır. Örneğin, nafaka alacaklısının maddi durumunun kötüleştiğini veya ihtiyaçlarının arttığını gösteren belgeler, nafaka artırım dilekçesi ekinde sunulabilir. Bu belgeler arasında gelir beyanları, faturalar, doktor raporları, okul ücretleri, kira sözleşmeleri gibi belgeler yer alabilir.
 • Talep: Dilekçede nafaka artırım talebi net bir şekilde belirtilmelidir. Nafaka alacaklısı, talebinin ne kadar olduğunu açık bir şekilde belirlemeli ve mahkemeden bu miktarın ödenmesini talep etmelidir.
 • Sonuç: Dilekçenin sonunda, nafaka alacaklısı mahkemeden talep ettiği nafaka artırımının kabul edilmesi veya reddedilmesi durumunda neler olacağına dair sonuç kısmı eklenmelidir.

Nafaka artırım dilekçesi, resmi bir belge olduğundan avukat yardımı almak tavsiye edilir. Bir avukat, nafaka alacaklısına dilekçe hazırlama konusunda yardımcı olabilir ve nafaka artırımı talebi konusunda mahkemeye başvurma sürecinde profesyonel bir şekilde süreci yönetebilir.

Nafaka Artırım Dilekçesi Örneği 

Nafaka artırım dilekçesinin örneği aşağıda bulunmaktadır, bu dilekçe ile dava açabilirsiniz.

……… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI       : Ad, Soyad, Tc Kimlik Numarası, Adres Bilgisi

DAVALI       :  Ad, Soyad, Tc Kimlik Numarası, Adres Bilgisi

KONU       : Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakasının artırılması talepli dava dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı taraf ile tarafım arasında …… Aile Mahkemesi’nin ……. Esas, …… Karar sayılı dosyası ile görülmüş olan boşanma davasında; sayın mahkemece ………….. tarihli nihai karar ile davalı ………….. tarafından tarafım adına ……. TL yoksulluk nafakası, müşterek çocuğumuz/çocuklarımız için ….. TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiştir.
 2. DAVALI TARAFINDAN MAHKEMECE TARAFIMA VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUMUZ/ÇOCUKLARIMIZ ADINA AYRI AYRI NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERİLMİŞSE DE; DAVALI TARAFINDAN MAHKEME KARARINA AYKIRI OLARAK DÜZENLİ ÖDEMEDE BULUNULMAMIŞ OLUP, NAFAKALAR ÇOĞUNLUKLA DAVALIDAN İCRA KANALIYLA TAHSİL EDİLMEK ZORUNDA KALINMIŞTIR.
 3. DAVALI TARAFINDAN DÜZENLİ ÖDEME YAPILMADIĞI GİBİ HÜKMEDİLEN NAFAKA TARİHİ İTİBARİYLE ARADAN GEÇEN …………. YIL VE MEVCUT EKONOMİK ŞARTLAR NEDENİYLE HÜKMEDİLEN NAFAKA MİKTARLARI YETERSİZ KALMIŞTIR. DAVALI TARAF ………………. OLARAK ÇALIŞMAKTA OLUP, İŞBU DAVA TARİHİ İTİBARİYLE KENDİNE AİT EVDE KİRA VERMEDEN OTURMAKTADIR. EĞİTİMİNİ SÜRDÜRMEKTE OLAN MÜŞTEREK ÇOCUĞUMUZUN HİÇBİR İHTİYACIYLA İLGİLENMEDİĞİ GİBİ CÜZİ MİKTARDA İCRA KANALIYLA TAHSİL EDİLEN NAFAKALAR DIŞINDA DA HİÇBİR MADDİ DESTEK SAĞLAMAMAKTADIR. MÜŞTEREK ÇOCUĞUN TÜM İHTİYAÇLARI TARAFIMCA OLDUKÇA ZOR İMKANLARLA GİDERİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR. MÜŞTEREK ÇOCUĞUMUZ ……..’IN EĞİTİMİNİN DEVAM ETMESİ VE OKUDUĞU BÖLÜM GEREĞİ BİRÇOK GİDERDE BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR. 
 4. BENİM HERHANGİ BİR GELİRİM YA DA AKTİF ÇALIŞMAM BULUNMAMAKTADIR. BOŞANMA SONRASI ÇOCUĞUM İLE BİRLİKTE EVDEN AYRILARAK AYRI BİR YAŞAM KURMAK ZORUNDA KALMIŞ BULUNMAKTA VE EV KİRALAMIŞ BULUNMAKTAYIM/AİLEMİN YANINA DÖNMEK ZORUNDA KALMIŞ BULUNMAKTAYIM. TARAFIM ADINA HÜKMEDİLEN YOKSULLUK NAFAKASI YETERSİZ KALMAKLA BİRLİKTE, ÇOCUĞUMUN TÜM BAKIMLARIYLA BİZZAT KENDİM İLGİLENMEKTEYİM. ÖĞRENCİ OLAN ÇOCUĞUMUN HARÇLIKLARI VE OKUL GİDERLERİ AÇISINDAN MEVCUT NAFAKA MİKTARI OLDUKÇA YETERSİZ KALMAKTADIR.
 5. Kendime huzur, çocuğuma daha iyi bir hayat sağlayabilmek adına elimden geleni yapmaktayım fakat davalı babanın çocuğumu manevi olarak yalnız bırakmasının yanı sıra, maddi olarak da destek olmaması, nafakayı düzenli bir şekilde ödememesi, nafaka miktarının da günümüz şartlarında yetersiz kalması karşısında, ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle tarafımın ve müşterek çocuğumun yaşadığı sıkıntıların kısmen dahi olsa telafisi için işbu nafaka artırım talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. HAKLI DAVAMIN KABULÜNÜ TALEP ETMEKTEYİM.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve tüm yasal mevzuatlar,

HUKUKİ DELİLLER :……….. Aile Mahkemesi ……..Esas, ……… Karar Sayılı Boşanma Dava Dosyası, Sosyo Ekonomik Durum Araştırması, Tanık Beyanları ve tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan sebeplerle;

– Haklı davamın kabulü ile; 

Tarafım için daha önce boşanma kararı ile davalının ödemesine karar verilen yoksulluk nafakasının ………… TL den, ……….. TL’ye artırılmasına ve çocuğumuz için ödemesine karar verilen iştirak nafakasının ………. TL den  …………TL ‘ye artırılmasına karar verilmesini,

– Yargılama giderlerinin davalı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini,

talep ederim. 

Davacı 

……………….

Çocuğun Nafaka Artırım Dilekçesi Örneği

Çocuk için ödenen iştirak nafakasının miktarının artırılması için mahkemeye dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Aşağıda taslak olarak hazırladığımız dilekçe örneğini kendi özel durumunuza göre düzenleyerek iştirak nafakası artırım davası açabilirsiniz.

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

DAVACI        :  Ad- SOYAD (T.C: …) (Adres)

VEKİLİ         : Ad- SOYAD (Adres)

DAVALI       : Ad- SOYAD (T.C: …) (Adres)

KONU            : Müşterek çocuk adına hükmedilen (…) TL olan iştirak nafakasının aylık toplam (…) TL ‘ye artırılmasına hükmedilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Taraflar İzmir (…) Aile Mahkemesi …/… E. ve …/… K. sayılı karar ile boşanmışlardır. Boşanma ilamı ise …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. 

2-) Velayete tabi olan müşterek çocuk (çocuğun ad-soyadı) yararına boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren aylık (…) TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Yukarıda esas ve karar numarası da belirtilen dava dosyasından da anlaşılacağı üzere taraflar boşanmıştır. Boşanma sonucunda davalı karşı tarafa müşterek çocuk yararı üzerine;

– ../../.. doğumlu (çocuğun ad-soyadı) için (…) TL, kararın kesinleşmesinden itibaren davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmek üzere iştirak nafakasına karar verilmiştir.

3-) Fakat,  ../../.. tarihinde çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası, günümüz ekonomik koşulları ve enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalmaktadır.

4-) Davalı taraf, evlilik birliği içinde ve sonrasında müşterek çocuğa bakmakla yükümlü olduğu halde ilgisiz davranmış, psikolojik ve fiziksel şiddette bulunmuş, evlilik içinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiş, herhangi bir geliri olmayan davacı ve çocuklarını evden kovmuştur.

TMK madde 182/3 Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle temel ihtiyaçlar bakımından yararı esas tutulur. Bu eş, bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. 

Davacı, müşterek çocuğun eğitim, giyim, yeme-içme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Fakat davalının elde etmiş olduğu kira gelirleri, üç adet dükkan ve son model bir arabası bulunmaktadır. 

5-) Tüm bu anlatılan hususlar çerçevesinde, müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan iştirak nafakası miktarının artırımı talep edilmektedir. Çocuğun her geçen gün artan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak müşterek çocuk için tayin edilen nafakanın davalının ekte delil olarak sunacağımız şatafatlı hayatı doğrultusunda (…) TL’ye artırılması gerekmektedir. (Ek: Davalının Lüks Yaşamını Sergiler Nitelikli Fotoğraf ve Videolar)

Her ne kadar uygulamada nafaka miktarının ülke ekonomik durumu, ÜFE-TÜFE veya enflasyon oranlarına göre artırılması yaygın olsa da burada olağanüstü bir hal söz konusudur. Zira davacının hiçbir geliri olmaz iken, davalı lüks bir yaşam sürmektedir. Böyle bir durum karşısında hükmedilecek nafaka miktarının ÜFE- TÜFE veya enflasyon oranlarının üstünde olması gerekmektedir. 

6-) 4721 s. Türk Medeni Kanun’un 176/4 fıkrası gereği, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyet gerektiren durumlarda iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilir. Buna göre, günümüz ekonomik koşulları, taraf durumları ve çocuğun durumu da göz önünde bulundurularak iştirak nafakasının (…) TL’ye artırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : TMK, HMK ve ilgili hükümler

HUKUKİ DELİLLER    :  

1-) İzmir (…) Aile Mahkemesi …/… E. ve …/… K. sayılı Gerekçeli Kararı ve Kesinleşme Şerhi

2-) Davalının Lüks Yaşamını Sergiler Nitelikteki Belgeler 

3-) Müşterek çocuk (ad-soyadı) eğitim gideri dekontları

4-) Tanık, bilirkişi, yemin ve sair her türlü delil 

-Karşı tarafın sunmuş olduğu delillere ilişkin delil ikame hakkımız saklıdır. 

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda izah edilen sebeplerle işbu davanın KABULÜ ile; 

1-) Aylık (…) TL olan iştirak nafakasının (…) TL’ye yükseltilerek NAFAKANIN ARTIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ,

2-) Dava tarihinden itibaren davalıdan alınıp müşterek çocuk yararına davacıya verilmesini, 

3-) Hükmedilecek nafakanın her yıl ÜFE oranına göre hesaplanıp artırılmasına,

4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. (Tarih)

  Davacı Vekili

Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi  

İştirak nafakasında miktar artışı yapılması için dava açmak isteyen kişiler aşağıda bulunan dilekçe şablonunu kullanarak hukuki işlemlere başlayabilirler.

İZMİR AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI        :  Ad- Soyad, (T.C. Kimlik No)

                         (Adres)

DAVALI        :  Ad- Soyad

                         (Adres)

KONU          :  İştirak nafakası artırım talebi dilekçesidir. 

AÇIKLAMALAR:

1-) Davalı (ad-soyad) ile ../../..  tarihinde evlendik. Bu evlilikten (müşterek çocuk ad-soyadı) adında (çocuğun yaşı) yaşında bir çocuğumuz vardır. Şiddetli geçimsizlik ve psikolojik şiddet neticesinde ../../.. tarihinde boşandık. (EK: … Aile Mahkemesi’nin … Esas, … Karar sayılı dosyası)  

2-) Boşanmamız sonucunda, müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesine, dava tarihi itibariyle tarafım için aylık (…) TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuğumuz için aylık (…) TL iştirak nafakasına hükmolunmuştur. 

3-) Davalı tarafından düzenli ödeme yapılmadığı gibi, nafaka hakkımı istediğimde tarafıma karşı tehdit ve hakaretler savurmaktadır. 

4-) Müşterek çocuğumuzun özel okulda okuması sebebiyle eğitim giderleri bir hayli yüksektir. Tarafımca bu eğitim giderlerini karşılamakta zorlandığım için çevremden maddi destek almaktayım. (EK: (Ad-soyad) Tarafından Alınan Borç Paraya ilişkin Banka Dekontu)

5-) Ayrıca, geçirdiğim bacak ameliyatı sonucu hayatımı idame ettirmekte zorlanmaktayım. Ameliyat sonucu müşterek çocuğun temel ihtiyaçlarını sağlamakta bile zorlanmaktayım. (EK: … Üniversitesi Hastanesi Ameliyat Kağıdı)

6-) Tüm bu durumların varlığının yanı sıra, davalının sahip olduğu taşınmaz ve taşınır malları bulunmaktadır. İki adet kira geliri, bir dükkanı ve son model arabası olan davalının, tarafıma ödediği nafaka miktarı gelirinin çok altında kalmaktadır. (EK: Davalının Sahip Olduğu Taşınır ve Taşınmazlara İlişkin Bilgi ve Belgeler)

4721 s. Medeni Kanun’un 176/4 fıkrasına göre, mali durumun değişmesi veya hakkaniyet gerektiren durumlarda hakim, nafaka miktarının artırılması veya azaltılmasına karar verebilir. Velisi olduğum çocuğum lehine tesis edilen (…) TL değerindeki iştirak nafakasının (…) TL’ye artırılmasını talep ediyorum. 

DELİLLER   :

 1-) EK: … Aile Mahkemesi’nin … Esas, … Karar sayılı dosyası

 2-) EK: (Ad-soyad) Tarafından Alınan Borç Paraya ilişkin Banka Dekontu

 3-) EK: … Üniversitesi Hastanesi Ameliyat Kağıdı

 4-) EK: Davalının Sahip Olduğu Taşınır ve Taşınmazlara İlişkin Bilgi ve Belgeler

 5-) TÜİK ve ilgili kurumlardan ÜFE- TÜFE oranlarının celbi

6-) Bilirkişi, tanık beyanı ve ilgili tüm deliller 

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili hükümler

SONUÇ VE İSTEM: 

1-) Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, tarafım lehine boşanma tarihinde hükmedilen (…) TL iştirak nafakasının (…) TL’ye artırılması talebi ve dava tarihinden itibaren davalıdan alınıp tarafıma ve müşterek çocuk (ad- soyad) lehine ödenmesine karar verilmesini,

2-) Hükmedilecek nafakanın her yıl ÜFE oranına göre hesaplanıp artırılmasına,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (Tarih) 

                DAVACI

(Ad- Soyad)

Nafaka Artırım Dilekçesine Yazılması Gerekenler

Nafaka artırım dilekçesine yazılması gerekenler, bir nafaka artırım davasında büyük önem arz etmektedir. Davacı, hukuki vakıaları ve taleplerini açık ve anlaşılır biçimde beyan etmelidir. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Nafaka alacaklısının ikametgahı yerinin çevresinde bulunan Aile Mahkemesine ithafen yazılmalıdır.
 • Tarafların bilgileri yazılmalıdır.
 • Nafaka artırım talebi konuda açıklanmalıdır.
 • Boşanmaya karar veren Aile Mahkemesinin esas ve karar numaraları belirtilmelidir.
 • Boşanma tarihi ve özel- genel boşanma sebepleri sayılmalıdır.
 • Hukuki vakıa ve deliller açıklanmalıdır.
 • Nafaka artırım talebinin sebepleri açıklanmalıdır. 
 • İlgili kanun hükümleri belirtilmelidir.
 • İlgili Yargıtay kararları dilekçede yer alabilir. 
 • Nafakanın artırılması istenilen miktar açıkça yazılmalıdır.
 • Dava tarihinden itibaren davalının hükmedilecek yeni nafakayı ödemesi talebini içermelidir.
 • Hükmedilecek nafakanın her yıl neye göre artacağı hususu belirtilmelidir. (TÜİK verileri, enflasyon oranları veya ÜFE- TÜFE gibi)
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsil olunması talebini içermelidir. 

Bu hususlar, bir nafaka artırım davası dilekçesinde dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Dava dilekçesi açık, anlaşılır ve hukuki açıdan iyi bir dille yazıldığı takdirde, davanın lehinize sonuçlanması imkanı bir o kadar yüksektir.

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk nafakası artırım dilekçesi örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Bu şablonu kullanarak yoksulluk nafakası artırım dilekçesi yazabilirsiniz.

 İZMİR AİLE MAHKEMESİ’NE 

DAVACI          :  Ad- Soyad, (T.C. Kimlik No)

                         (Adres)

DAVALI          :  Ad- Soyad

                         (Adres)

KONU             :  Yoksulluk nafakası artırım talebi dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR: 

1-) Davalı (Ad- Soyad) ile ../../..  tarihinde evlendik. Bu evlilikten (müşterek çocuk ad-soyadı) adında (çocuğun yaşı) yaşında bir çocuğumuz vardır. Davalının aldatma eylemi neticesinde ../../.. tarihinde boşandık. (EK: … Aile Mahkemesi’nin … Esas, … Karar sayılı dosyası)   

2-) Boşanmamız sonucunda, müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesine, dava tarihi itibariyle tarafım için aylık (…) TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuğumuz için aylık (…) TL tedbir nafakasına hükmolunmuştur.  

3-) Ancak, boşanmanın gerçekleştiği tarihten beri yoksulluk nafakası artmamaktadır. Güncel ekonomik durum, enflasyon oranları, ÜFE- TÜFE verileri dikkate alındığında, tarafım adına hükmedilen nafaka miktarı sosyal hayatın şartları neticesinde çok yetersiz kalmaktadır. 

4-) Aldatma fiili neticesinde boşandığım için maddi ve manevi olarak büyük zarara uğradım. Çocuğumun eğitim masraflarını ödemek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli işlerden ek gelir elde etmeye çalıştım. 

5-) Fakat, davalı kişi, nafaka ödemeyi çoğu zaman zorlaştırmakta, aileme ve bana zarar vermekle tehdit etmekte, velayeti tarafıma ait olan çocuğumu yanına alma girişimlerinde bulunmaktadır. 

6-) Ayrıca, davalı kişi, pek çok taşınmaz sahibi olmakta ve kira gelirleri elde etmektedir. (EK: Davalının Sahip Olduğu Taşınmazlara İlişkin Bilgi ve Belgeler)

7-) Bu hususlar doğrultusunda davalının ödediği yoksulluk nafakasının artırılmasını talep etmekteyim. 

4721 s. Medeni Kanun’un yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesine göre, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla uygun bir nafakayı süresiz olarak isteyebilir.

Medeni Kanun 176. maddesi gereğince, yoksulluk nafakasının toptan veya irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Durumun değişmesi başlıklı 331. maddeye göre, durumun değişmesi hâlinde hâkim, tarafın talebi üzerine nafaka miktarını değiştirir veya kaldırır.

Tüm hususlar doğrultusunda yoksulluk nafakasının (…) TL’den (…) TL’ye artırılmasını talep ediyorum.

DELİLLER      :  

1-) EK: … Aile Mahkemesi’nin … Esas, … Karar sayılı dosyası

2-) EK: Davalının Sahip Olduğu Taşınmazlara İlişkin Bilgi ve Belgeler

3-) TÜİK ve ilgili kurumlardan ÜFE- TÜFE oranlarının celbi 

4-) Bilirkişi, tanık ve sair tüm deliller

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili hükümler

SONUÇ VE İSTEM: 

1-) Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, tarafım lehine boşanma tarihinde hükmedilen (…) TL yoksulluk nafakasının (…) TL’ye artırılması talebi ve dava tarihinden itibaren davalıdan alınıp tarafıma ödenmesine karar verilmesini,

2-) Hükmedilecek nafakanın her yıl ÜFE oranına göre hesaplanıp artırılmasına,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (Tarih)

DAVACI

(Ad- Soyad)


Kategori : Aile Hukuku