Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Nafaka, bir kimsenin geçimini sağlamak için, kanun veya mahkeme kararı gereği, belli bir süre veya süresiz olarak bir kişinin karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu maddi yardımdır. Nafaka, boşanma davaları, velayet davaları, evlilik birliği içerisinde bakım ve geçim gibi durumlarda talep edilebilir. Nafaka miktarı, ödemeye mecbur olan kişinin maddi durumu, ödemenin sebebi ve ödeme yapılacak kişinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir. Nafaka, ödemeye mecbur olan kişi tarafından süresi içinde ödenmezse, icra yoluyla tahsil edilebilir.

NAFAKA NEDİR?

Boşanma davalarında nafaka, boşanma sonrasında geçimini sağlamakta zorlanacak olan tarafın, diğer tarafa talep ettiği maddi yardımdır. Boşanma sonucunda, eşlerden birinin geliri veya malvarlığı diğer eşe göre daha az ise, yoksulluk nafakası talep edilebilir. Bunun yanı sıra, boşanma sonucunda çocukların velayeti kimde kalacaksa, çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak için nafaka talep edilebilir. Nafaka miktarı, talep edilen nafaka türüne ve ödeme yapacak eşin maddi durumuna göre belirlenir. Boşanma davalarında nafaka, mahkeme tarafından verilen kararla belirlenir ve ödemeyi yükümlü olan tarafın ödeme süresi, şekli ve miktarı gibi hususlar da kararda belirtilir.

Boşanma davalarında nafaka, boşanma sonrası, ihtiyaç sahibi olan tarafın, diğer tarafa karşı talep ettiği maddi yardımdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sonucunda geçimini sağlamakta zorlanacak olan taraf, diğer taraftan maddi yardım talep edebilir. 

Boşanma davalarında nafaka, mahkeme tarafından verilen kararla belirlenir ve ödeme yükümlülüğü, nafaka miktarı, süresi ve ödeme şekli gibi konular da kararda belirtilir. Nafaka ödeme yükümlüsü, ödemelerini süresi içerisinde yapmazsa, ödeme yapmakla yükümlü olduğu nafakanın icra yoluyla tahsil edilmesi mümkündür.

NAFAKA NASIL HESAPLANIR?

Nafaka hesabı, talep edilen nafaka türüne ve ödeme yapacak kişinin maddi durumuna göre değişiklik gösterir. Yoksulluk nafakası hesaplanırken, ödeme yapacak kişinin gelirleri, mal varlığı, kişisel giderleri ve ayni hakları dikkate alınır. Mahkeme, nafaka miktarını belirlerken, ihtiyaç sahibi tarafın yaşam standardını koruyacak bir tutar belirlemeye çalışır.

İştirak nafakası hesaplanırken, çocuğun yaşına, okul masraflarına, sağlık giderlerine, giyim ve gıda masraflarına göre hesaplama yapılır. Nafaka miktarı, çocuğun yaşam standardını koruyacak şekilde belirlenir.

Nafaka miktarı, ödeme yapacak kişinin maddi durumu ve ihtiyaç sahibi tarafın gelirleri dikkate alınarak belirlenir. Bu miktar, mahkeme kararıyla belirlenir ve karar verirken, tarafların beyanları, belgeleri ve delilleri göz önünde bulundurulur.

Nafakanın süresi de talep edilen nafaka türüne göre belirlenir. Yoksulluk nafakası, belirli bir süre için ödenirken, iştirak nafakası ise, çocuğun yaşına ve ihtiyacına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Nafaka hesaplaması oldukça karmaşık bir süreçtir ve her durumda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, nafaka talebinde bulunmadan önce bir boşanma davası avukatından ya da hukuk danışmanından profesyonel destek almak faydalı olmaktadır.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI NEDİR?

Nafaka artırım davası, ödenen nafaka miktarının yetersiz olduğu durumlarda, nafaka alan kişinin talebiyle açılan davaya verilen isimdir. Ödeme yükümlüsü, önceden belirlenmiş nafaka miktarını ödemekte zorlanıyorsa ya da nafaka alan kişinin yaşam şartlarındaki değişiklikler nedeniyle nafaka miktarının artırılması gerektiğine inanıyorsa, nafaka artırım davası açabilir.

Nafaka artırım davası, nafakanın yeniden belirlenmesini ve artırılmasını talep eder. Davanın sonucunda, mahkeme, nafaka artırım talebini uygun bulursa, nafaka miktarını artırır ve ödeme yükümlüsünün yeni tutarı ödemesini emreder.

Nafaka artırım davası, ödeme yükümlüsü ve nafaka alan taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde önemli bir araçtır. Ancak, nafaka artırım davası açmadan önce, öncelikle tarafların uzlaşma sağlaması ve yargı dışı çözümler araması tavsiye edilir. Ayrıca, nafaka artırım davaları, ihtiyaca bağlı olarak belirli aralıklarla yapılabilir.

BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUĞA NE KADAR NAFAKA ÖDENİR?

Boşanma davasında çocuğa ödenecek nafaka miktarı, çocuğun yaşına, okul masraflarına, sağlık giderlerine, giyim ve gıda masraflarına, çocuğun yaşam standardına, nafaka ödeyecek kişinin maddi durumuna, tarafların gelirleri ve giderleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

Çocuk nafakası, hâkim tarafından belirlenen bir miktarın belirli aralıklarla ödenmesi şeklinde uygulanır. Nafaka ödemeleri genellikle aylık veya 3 aylık periyotlar halinde yapılır. Ödeme miktarı, nafaka alacaklısı tarafından talep edilebilir veya hâkim tarafından belirlenebilir.

Çocuğun yaşadığı bölge, okulu ve yaşam standardı gibi faktörler nafaka miktarını etkiler. Örneğin, büyük şehirlerde yaşam maliyeti daha yüksektir, bu nedenle çocuk nafakası miktarı daha yüksek olabilir. Ayrıca, çocuğun özel okula gitmesi veya özel sağlık sorunları olması gibi durumlarda da nafaka miktarı artabilir.

Nafaka ödeyecek tarafın maddi durumu da önemli bir faktördür. Nafaka ödeyecek tarafın geliri, borçları ve diğer finansal yükümlülükleri hesaba katılır. Bu faktörler, nafaka ödeyecek tarafın maddi durumunu belirler ve bu duruma göre nafaka miktarı belirlenir. Örneğin, yüksek gelirli bir kişi daha fazla nafaka ödemek zorunda kalabilir.

Nafaka miktarı, çocuğun yaşına göre belirlenir;

 • Çocuk 0-6 yaş arasıysa, nafaka miktarı ödeme yapacak tarafın maaşının %25’i oranında belirlenir. 
 • 6-11 yaş arası çocuklarda %30, 
 • 11-18 yaş arası çocuklarda ise %35 oranında belirlenir.

Mahkeme, nafaka miktarını belirlerken, çocuğun yaşam standardını koruyacak bir tutar belirlemeye çalışır. Bu nedenle, nafaka ödeyecek kişinin maddi durumu ve tarafların gelirleri dikkate alınır. Ayrıca, çocuğun özel ihtiyaçları varsa, örneğin sağlık sorunları varsa, bu durumlar da nafaka miktarını etkileyebilir.

Nafaka miktarı, mahkeme kararıyla belirlenir ve karar verirken, tarafların beyanları, belgeleri ve delilleri göz önünde bulundurulur. Mahkeme, nafaka miktarını belirlerken, nafaka ödeyecek kişinin ödeme gücünü de dikkate alır.

Sonuç olarak, çocuğa ödenecek nafaka miktarı, her durumda farklı olabilir ve mahkeme kararıyla belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde etkili olan faktörler dikkate alınarak, nafaka talebinde bulunmadan önce bir avukattan danışmanlık almak gerekir.

NAFAKA NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Türkiye’de nafaka hükümleri Medeni Kanun’un 175-202. maddelerinde düzenlenmiştir. Nafaka, evlilik birliği sırasında veya boşanma sonrasında, aile fertlerinin geçimini sağlamak amacıyla verilebilir.

Nafakanın belirlenmesinde, nafaka alacaklısının ihtiyaçları, nafaka borçlusunun maddi durumu, tarafların yaş ve sağlık durumu, çalışma durumları ve evlilik süresi gibi birçok faktör dikkate alınır. Bunlar, nafaka miktarının ve süresinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Nafaka miktarı belirlenirken birçok faktör dikkate alınır. Bu faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Tarafların gelir ve gider durumu: Nafaka miktarı belirlenirken, öncelikle nafaka ödeyecek kişinin gelir ve giderleri dikkate alınır. Nafaka ödeyecek kişinin gelir düzeyi arttıkça, ödeyeceği nafaka miktarı da artar.
 • Çocuğun yaşam standardı: Çocuk, boşanma sonrası yaşam standardının korunması gerektiğinden, nafaka miktarı belirlenirken çocuğun ihtiyaçları ve yaşam standardı dikkate alınır.
 • Çocuğun yaşına göre ihtiyaçları: Çocuğun yaşına göre ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, çocuğun yaşına göre okul, sağlık, gıda ve giyim masrafları gibi ihtiyaçları belirlenerek nafaka miktarı buna göre ayarlanabilir.
 • Nafaka ödeme süresi: Nafaka ödeme süresi, çocuğun yaşı, eğitim durumu ve sağlık durumu gibi faktörlere göre belirlenir. Bu faktörler, nafaka ödeme süresinin kısa ya da uzun olmasına neden olabilir.
 • Tarafların anlaşması: Boşanma davasında taraflar, nafaka konusunda anlaşarak mahkemeye sunabilirler. Bu durumda, mahkeme tarafların anlaşmasını dikkate alarak nafaka miktarını belirler.

Sonuç olarak, nafaka miktarı belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörler, çocuğun ihtiyaçları, tarafların maddi durumu, yaşam standardı ve nafaka ödeme süresi gibi hususları kapsar. Mahkeme, nafaka miktarını belirlerken bu faktörleri dikkate alarak adil bir karar vermeye çalışır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA VE TAZMİNAT MİKTARI NE KADAR OLUR?

Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat miktarı belirlenirken birçok faktör dikkate alınır. Bu faktörler, tarafların gelir ve gider durumu, çocukların ihtiyaçları, eşlerin yaşam standardı, mal varlıkları ve çalışma durumları gibi hususları kapsar. Bu nedenle, her boşanma davasında nafaka ve tazminat miktarı farklılık gösterir.

Nafaka miktarı, çocukların ihtiyaçlarına, tarafların gelir ve gider durumlarına, yaşam standardına ve nafaka ödeme süresine göre belirlenir. Tazminat miktarı ise, eşlerin evlilik süresi, mal varlıkları, çalışma durumları, eşlerin birbirlerine vermiş oldukları maddi ve manevi zararlar gibi faktörlere göre belirlenir.

Yargıtay’ın uygulamalarına göre, genel olarak nafaka miktarı eşlerin gelirlerinin %35’ine kadar çıkabilir. Ancak bu oran, tarafların gelir ve gider durumlarına göre artabilir veya azalabilir. Tazminat miktarı ise, eşlerin mal varlıklarına, çalışma durumlarına ve evlilik süresine göre belirlenir.

Sonuç olarak, çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat miktarı her boşanma davasında farklılık gösterir ve belirlenirken birçok faktör dikkate alınır. 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA MİKTARI NE KADAR OLUR?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin evliliklerini sonlandırmak için anlaşarak açtıkları bir boşanma davasıdır. Bu tür bir dava, taraflar arasında anlaşmazlığın olmadığı, her iki tarafın da boşanma konusunda anlaştığı durumlarda açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarsa, mahkemeye sunulacak bir protokol hazırlanır. Bu protokolde, tarafların boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka, velayet, çocukların bakımı ve diğer konulardaki kararları belirtilir. Protokol, tarafların anlaşmasını ve kararlarını yansıttığı için, mahkeme tarafından genellikle kabul edilir. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların uzlaşmacı bir şekilde hareket ederek zaman ve maddi kaynaklarını korumalarını sağlar. Tarafların anlaşması, dava sürecinin hızlanmasına ve maliyetlerin düşürülmesine de yardımcı olur.

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarı, tarafların anlaşması doğrultusunda belirlenir. Ancak bu miktar, yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, nafaka miktarı, ihtiyaç sahibi olan tarafın ihtiyacı ve diğer tarafın mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Ayrıca, nafakanın süresi de belirlenir. Süre, ihtiyacın süresi, nafaka alacaklısının yaşı, sağlık durumu, mesleği ve kusuru gibi faktörlere bağlıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarı, tarafların maddi durumlarına, gelir ve giderlerine, evlilik süresine, çocukların varlığına ve ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. Tarafların belirlediği nafaka miktarı yasal düzenlemelere uygun olmadığı takdirde, hâkim bu miktarı düzenleyecektir.

Özetle, anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarı, tarafların anlaşması doğrultusunda belirlenir ancak bu miktarın yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. Tarafların belirlediği nafaka miktarı yasal düzenlemelere uygun olmadığı takdirde, hâkim tarafından düzenlenebilir.

Detaylı Makale: Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı

ERKEK HANGİ HALLERDE NAFAKA ÖDEMEZ?

Boşanma davasında erkek, bazı hallerde nafaka ödemez. Türk Medeni Kanunu’na göre, erkek eğer aşağıdaki durumlardan birini veya birkaçını kanıtlarsa nafaka ödemekle yükümlü olmayabilir:

 • Boşanma davasının açılmasından önce kadının ağır kusurlu olduğunun kanıtlanması: Erkeğin, kadının ağır kusurlu olduğunu ispatlaması halinde nafaka ödeme yükümlülüğü ortadan kalkabilir. 
 • Kadının çalışabilir durumda olması ve kendi geçimini sağlayacak gelire sahip olması: Eğer kadın çalışabilir durumdaysa ve kendi geçimini sağlayacak gelire sahipse, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtulabilir.
 • Kadının zina yapması: Eğer kadının zina yaptığı kanıtlanırsa, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtulabilir.

Ancak bu durumlar dışında, genel olarak boşanma davasında erkek de kadın da ekonomik olarak zor durumda kalmamaları için yasal çerçevede nafaka ödemekle yükümlüdürler.

NAFAKA KAÇ YIL BOYUNCA ÖDENİR?

Nafaka, belirli bir süre, belirli şartlar altında veya ömür boyu olmak üzere farklı şekillerde belirlenebilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davasında nafaka ödeme süresi, mahkeme kararına göre belirlenir ve sürenin sonunda yeniden değerlendirilir.

Nafaka ödeme süresi, tarafların ekonomik durumları, yaşam standartları, yaş, sağlık durumu, çocukların durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Örneğin, çocukların bakımı için verilen nafakalarda, çocukların yaşları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

Nafaka süresi, mahkeme kararı ile belirlenirken, belirli bir süre veya belirli şartlara bağlı olarak sürekli ödeme şeklinde belirlenebilir. Örneğin, belirli bir süreli nafaka kararı verilirken, tarafların belirtilen süre sonunda tekrar bir araya gelebilecekleri veya ekonomik durumlarının yeniden değerlendirileceği durumlar göz önünde bulundurulabilir.

ERKEK EVLENİRSE NAFAKA DÜŞER Mİ?

Türk Medeni Kanunu’na göre, erkeğin yeniden evlenmesi nafaka ödeme yükümlülüğünü sona erdirmez. Ancak, erkeğin yeniden evlenmesi nafaka ödeme yükümlülüğünün yeniden değerlendirilmesine ve miktarının değişmesine neden olabilir.

Örneğin, erkeğin yeniden evlenmesi durumunda, nafaka ödeme yükümlülüğünün devam edip etmeyeceği veya ödenecek nafakanın miktarının değişip değişmeyeceği, mahkeme tarafından değerlendirilir. Yeniden evlenme, erkeğin ekonomik durumunda değişikliklere yol açabilir ve bu da nafaka miktarının yeniden belirlenmesine neden olabilir.

Ancak, erkeğin yeniden evlenmesi tek başına nafaka yükümlülüğünün sona ermesine neden olmaz.

KADINA VERİLEN NAFAKA NE ZAMAN KESİLİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre, kadına verilen nafaka, belirli şartlar altında sona erdirilebilir. Nafakanın sona ermesi için, öncelikle mahkeme kararı gereklidir.

Kadına verilen nafakanın sona ermesine neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

 • Nafaka süresinin sona ermesi: Nafaka süresi, mahkeme kararı ile belirlenir ve belirlenen sürenin sonunda nafaka ödeme yükümlülüğü sona erer.
 • Kadının tekrar evlenmesi: Kadının yeniden evlenmesi, nafaka ödeme yükümlülüğünün sona ermesine neden olabilir.
 • Kadının ölümü: Kadının ölümü ile nafaka ödeme yükümlülüğü sona erer.
 • Nafaka koşullarının ortadan kalkması: Nafaka ödeme yükümlülüğünün devam etmesi için, nafaka koşullarının devam etmesi gerekir. Örneğin, kadının ihtiyaçlarının değişmesi veya ekonomik durumunun iyileşmesi durumunda, nafaka ödeme yükümlülüğü sona erdirilebilir.

Nafakanın sona ermesi için, tarafların mahkeme kararı alması veya anlaşması gerekmektedir. Tarafların anlaşması halinde, nafakanın sona ermesine ilişkin bir protokol hazırlanır ve mahkeme onayından geçirilir.

ERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu’na göre, erkekler de kadınlar gibi belirli şartlar altında nafaka talebinde bulunabilirler. Nafaka, kişinin ekonomik durumunun kötüye gitmesi sonucu temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda, diğer taraftan maddi yardım talep etmesi ve bu talebin haklı sebeplere dayanması halinde ödenir.

Erkekler, eşlerinin ihaneti veya başka sebeplerden dolayı boşanma davası açmaları durumunda, mahkeme kararı ile nafaka talebinde bulunabilirler. Bunun yanı sıra, boşanma sonrası çocukların velayeti annede kalsa bile, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için babaları için de kadının nafaka ödeme yükümlülüğü olabilir.

Ancak, erkeklerin nafaka talepleri kadınlara göre daha az karşılanmaktadır. 

OKUYAN ERKEK ÇOCUĞA KAÇ YAŞINA KADAR NAFAKA ÖDENİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sonrası çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için anne ve baba arasında çocukların velayeti, nafaka miktarı ve ödeme süresi gibi hususlarda bir karar verilir.

Erkek çocukların nafaka alma süresi, Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde belirtilen genel kurala göre, reşit oluncaya kadar devam eder. Ancak, eğer çocukların eğitim hayatları devam ediyorsa ve bu nedenle geçimlerini sağlayamıyorlarsa, nafaka ödemesi bu duruma göre düzenlenebilir. Ayrıca, çocukların özürlü olması veya hastalık gibi özel durumları varsa, nafaka süresi de bu durumlara göre belirlenebilir.

Sonuç olarak, erkek çocuklara nafaka ödemesi, çocukların özel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Ancak genel olarak, çocuklar reşit olana kadar nafaka alabilirler.

Kategori : Aile Hukuku