18000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

18000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

18000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir? Nafaka yükümlüsünün ödemesi gereken nafaka miktarı, mahkeme kararı veya taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilir. Nafaka miktarı belirlenirken nafaka yükümlüsünün gelir düzeyi, masrafları ve nafaka alacaklısının ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Nafaka yükümlüsünün masrafları, vergi, sigorta, kredi borçları, kira masrafları, çocukların bakımı gibi faktörler de nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu faktörler, dava sürecinde tarafların ve mahkemenin değerlendirmesine tabi tutulur.

18000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

Örneğin, bir nafaka davasında 18000 TL maaş alan nafaka yükümlüsü, Yargıtay içtihatlarından da baz alınarak yola çıkıldığında maaşının %25’i oranında nafaka ödemeye hükmedilmiş olabilir. Bu durumda nafaka ödemeye yükümlü olan tarafın çocukları veya çocuğu için aylık olarak 4125 TL nafaka ödemesi anlamına gelir. Bu oran zaman zaman %30’a, %35’e veya tarafın gelir düzeyi yüksek ise %50’ye kadar çıkabilir. Ancak bu rakam, dava sürecinde belirlenmiş bir tutar olmadığından ve durumlar farklılık gösterdiğinden, net bir cevap vermek mümkün değildir.

Nafaka yükümlüsünün gelir durumu, özellikle net gelir düzeyi, nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Nafaka yükümlüsü gelirinin bir kısmını kullanarak kendisinin ve ailesinin yaşamasını sürdürürken, kalan kısmı nafaka ödemeleri için ayrılabilir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde, maaşa göre hesaplama en önemli faktörlerden biridir. Hâkim, nafaka miktarını belirlerken, bir eşin yoksulluğa düşmesini engellemenin yanı sıra, diğer eşin de nafaka ödeyerek ekonomik olarak zor duruma düşmesini önlemeyi de göz önünde bulundurur. Bu nedenle, tüm nafaka türleri için hâkim, tarafların maaş durumlarını incelemektedir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde sadece maaş değil, diğer gelir kalemleri de dikkate alınır. Çünkü kişilerin farklı kaynaklardan gelir elde etmesi mümkündür. Örneğin, bir kişinin maaşı düşük olabilir ancak sahip olduğu gayrimenkullerinden yüksek kira geliri elde edebilir. Bu nedenle, hâkimin sadece maaşı esas alarak nafaka miktarını belirlemesi adil olmayacaktır.

Nafaka Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarının belirlenmesinde hâkimin takdir yetkisi bulunmaktadır ve kişinin maaşının belirli bir oranı doğrudan nafaka miktarı olarak kabul edilemez. Kanun koyucu tarafından belirlenmiş bir oran da bulunmamaktadır. Ancak genel olarak mahkemeler, orta gelirli kişiler için maaşının %25’ine kadar nafaka tayin etmektedir. Örneğin, 18000 TL maaşı olan bir kişi aleyhine 4500 TL nafaka ödemeye mahkûm edilebilir. Bununla birlikte, kişinin maaşına ek olarak bazı gelir kaynakları da varsa, nafaka oranı %50-%60 seviyelerine kadar yükselebilir.

Boşanma kararının ardından belirlenen nafaka miktarı, zamanla ülkenin ekonomik koşullarının değişmesi ya da tarafların ekonomik durumlarında, ihtiyaçlarında, gelir-gider dengelerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yetersiz kalabilir. Bu durumda, nafakanın güncellenmesi için mahkemeye başvurmak gerekmektedir. Tarafların talebi üzerine, hâkim ilk nafaka hükmünde yıllık artış oranı belirleyebilir.

Boşanma kararından sonra, hâkim tarafından belirlenen yıllık nafaka artış oranı olsa bile, değişen ekonomik koşullar nedeniyle nafaka miktarı artık ihtiyaçları karşılamıyorsa, nafaka alacaklısı artış talep edebilir. Bununla birlikte, hâkim ilk kararında nafaka artış oranını belirlememiş olabilir ve bu da nafakanın yeni koşullara uyum sağlayamamasına neden olabilir. Bu iki durumda da nafaka alacaklısı artış talep edebilir.

Tedbir nafakasına, boşanma sürecinde kişinin asgari düzeyde geçimini sağlamak için hükmedilir.  Boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte, nafaka tutarı değişebilir. Bu durumda, tarafların maddi ve sosyal standartlarına göre nafaka tutarı belirlenir. 

İştirak nafakası ise, çocukların maddi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak verilen bir nafakadır. Bu nafakanın miktarı, çocukların eğitim durumu, genel ihtiyaçları ve yaşadıkları sosyal ortam gibi faktörlere göre belirlenir. Yıllık artış için ise tüfe, üfe, enflasyon oranları gibi etkenler dikkate alınır. 

Yoksulluk nafakası kararında kişinin ekonomik ihtiyaçları değerlendirilir. Bu tür nafakalar genellikle boşanma sonrası yoksulluğa düşme durumunda olan taraflar tarafından talep edilir ve nafaka alacaklısının boşanmada kusuru olmaması gerekir. Tarafların gelirleri de hesaplamada önemli bir faktördür ve her iki tarafın da mağdur olmaması dikkate alınır. Çocukların ve ev sorumluluklarının yanı sıra uzun süreli iş hayatına katılamayan kadınların talep ettiği bir tür nafaka olan yoksulluk nafakası, zamanla ekonomik koşullar nedeniyle yetersiz hale gelebilir. Bu durumda nafaka artırım davası açılabilir. 

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar arasında nafaka tutarı belirlenirken, çekişmeli boşanmalarda nafaka tutarı belirli kriterlere göre hesaplanır. Ayrıca, nafaka talep edememe durumu, nafaka alacaklısının ailesinin varlıklı olmasıyla ilişkili değildir ve bakım önceliği her durumda eşe aittir. Yoksulluk nafakası ile ilgili kararlar, Aile Mahkemeleri veya Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilir.

Sonuç olarak, nafaka miktarı belirlerken birçok faktör dikkate alınır ve her dava için özelleştirilmiş bir karar verilir. Bu nedenle, nafaka miktarının belirlenmesi tamamen dava sürecindeki şartlara ve kanuni prosedürlere bağlıdır.

Kategori : Aile Hukuku