Anlaşmalı Boşanma Nedir, Ne Kadar Sürer? Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Nedir, Ne Kadar Sürer? Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Boşanma, kanuna uygun bir şekilde kurulan evlilik birliğinde eşlerin Türk Medeni Kanunu’nda yazılı sebeplere dayanarak mahkeme kararıyla evliliği sonlandırmasıdır. Kanunda boşanmanın genel ve özel sebepleri sayılmıştır. Anlaşmalı boşanma türü de genel boşanma sebeplerinin alt başlıklarından birisidir. Eşler genellikle evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak, boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususunda da karşılıklı uzlaşma sağlayarak, evlilik birliğini en kolay yoldan sona erdirmek için anlaşmalı boşanma yoluna başvurmaktadırlar. Çekişmeli boşanma davasına nazaran dava süreci oldukça kısadır. Aynı zamanda taraflar ve varsa müşterek çocuklar açısından da çok daha az yıpratıcıdır.  Bu makalemizde sizlere anlaşmalı boşanma ve anlaşmalı boşanma sürecindeki en sık sorulan sorulara cevap vermeyi amaçladık.  

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Resmî kurumlar önünde kanuna uygun şekilde evlenen eşlerin, evlilik birliğini yürütememeleri durumunda ortak bir karar alarak evliliği sonlandırmak istemesi anlaşmalı boşanma olarak adlandırılabilir. Boşanmanın en kolay ve zahmetsiz yolu anlaşmalı boşanmadır. Evlilik birliği en az bir yıldır sürüyor olan eşler ortak karar ile hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunarak, mahkeme huzurunda bu ortak kararlarını da teyit ederek tek celsede boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin kendi aralarında nafaka, edinilmiş malların paylaşımı, müşterek çocuğun velayeti gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol ile maddeler halinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları inşai bir dava türüdür.

Anlaşmalı boşanma Medeni Kanun’un 166’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna kanun maddesine göre; evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olan eşlerin aile mahkemesine birlikte başvurması veya eşlerden birinin başvurup diğerinin davayı kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve anlaşmalı boşanma dava süreci başlamış olur. Anlaşmalı boşanmanın tek celsede karara bağlanması için hâkimin taraflar bizzat dinlemesi ve iradelerini serbestçe açıkladıklarına yönelik kanaat getirmiş olması ve protokol maddelerini uygun bulması gerekmektedir.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına nazaran çok daha kısa sürmektedir. Bu yönüyle taraflar ve varsa müşterek çocuklar da bu dava sürecinde çok daha az yıpranmaktadır. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma davaları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti bakımından da çekişmeli boşanma davalarına göre kişiler için daha uyguna gelmektedir. 

Erkek ve kadın fark etmeksizin eşlerden biri boşanma davası açarsa Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süre çekişmeli boşanma davaları için 300 gün, anlaşmalı boşanma davaları için ise 40 gündür. Anlaşmalı boşanma davasına bakmakla yükümlü aile mahkemesinin, dava yoğunluğuna göre bu süre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma protokollerinin hazır olması ile beraber mahkemeden duruşma günü talep edilerek sürecin olabildiğince hızlandırması mümkündür. Tarafların boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususunda anlaşmış olmaları, mahkeme huzurunda da hâkimin uygun bulması dahilinde boşanma tek celsede sonuçlanabilmektedir. Mahkemenin kararından sonra da eğer taraflar istinaf kanun yolundan feragat etmişler ise de mahkeme kararı kesinleşmiş olur ve boşanma kesin olarak gerçekleşir. Boşanma sürecini en sağlıklı ve kısa sürede sonlandırmak için uzman bir anlaşmalı boşanma avukatından hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :                                     (T.C. No: ………………………….)

VEKİLİ :

DAVALI :                                     (T.C. No: ………………………….)

D. KONU :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizin kabulü talebi hk.

AÇIKLAMALAR :

1-Davalı eş …….. ile müvekkilimin ../../….  tarihinden bu yana evliliği devam etmektedir.

2-Ancak, evlendikleri günden bu güne kadar evlilik birliğini kuramadıkları, birbirleri ile uyum sağlayamadıkları ve müşterek hayat iki taraf için de çekilmez hale geldiği için, bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.

3-Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir. (EK-2) Davalı eş ve müvekkilim medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile müvekkilim arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunmuş olduğumuz protokolü imzalamış bulunmaktadırlar. ../../…. Tarihinde imzalanan protokolü dava dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenizin bilgilerine sunmaktayız. (EK-3)

4- Yukarıda açıkladığımız nedenler ile Türk Medeni Kanunumuzun md 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.” maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md 166/3, HMK ilgili hükümleri

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Protokol

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı davalı eşin davayı kabulü de göz önünde bulundurularak;

-TMK madde 166/3 uyarınca ve hazırlanan anlaşma protokolü uyarınca boşanma talebimizin kabulüne,

-Ekte sunulu protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../…..

Davacı Vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti

2024 yılı boşanma avukatı ücreti en az 17.900 TL olarak güncellenmiştir. Buna %10 KDV uygulanınca toplam tutar 19.690 TL olur. Boşanma avukatı ücreti her dava dosyasına özel olarak ve ayrıca belirlenir.

  • Avukat dosyaya harcanacak emek ve zamana göre ücretini serbestçe belirler. Özellikle davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre değişkenlik mümkündür. Ancak bu ücretlere uygulanacak bir takım kurallar bulunur.
  • Türkiye’de ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır. Bu nedenle her yıl Türkiye’deki tüm avukatların uygulaması gereken en az avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nca belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
  • İşte bu rakamdan az olmamak üzere avukatlar bir de bağlı oldukları yerel baroların kendine has tarifesinden yararlanarak ücret belirlerler. Örneğin İstanbul Barosu’na göre boşanma avukatı ücretinin anlaşmalı boşanma davaları için 52.500 TLçekişmeli boşanma davaları için 78.000 TL tutarında olması uygundur.
  • Bu rakamlar 2024 için geçerlidir. Boşanma avukatı ücreti 2024 yılı için belirlenmiştir.
Kategori : Aile Hukuku