Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti 2023 yılına girmemiz ile birlikte merak edilen konular arasındadır. Araç değer kaybı davalarında avukat ile temsil edilmek hak kayıpları yaşamamak adına oldukça önemlidir. Avukatlar müvekkillerini noterden düzenlenmiş vekaletnameler ile temsil etmektedirler.

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti her yıl yayınlanan noter ücret tarifesine göre değişkenlik göstermektedir.

  • 2023 yılında avukat vekaletnamesi için noter ücreti 490 TL’dir.

Bu miktar tüm noter masraflarını içermektedir.

Araç Değer Kaybı Vekaletnamesi İçin Gereken Belgeler

Noterden avukat vekaletnamesi çıkarmak için avukatların bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler avukatın;

  • Ad-Soyadı,
  • T.C. kimlik numarası,
  • Telefon numarası,
  • İş adresi bilgileridir.

Avukatlar noterlerden çıkarılan vekaletnameler ile müvekkilleri adına işlemler yapabilir. Araç değer kaybı konusunda çıkartılmış vekaletname ile avukat sigorta şirketine değer kaybı tazminatı başvurusu yapabilir. Araç değer kaybı için genel bir avukat vekaletnamesi yeterlidir. Sigorta Tahkim Komisyonunda takip edilecek dosyalarda noterden çıkarılan avukat vekaletnamesinde tahkim komisyonuna başvuru yetkisi verilmesi gerekmektedir. Avukatlar müvekkillerinden aldıkları vekaletnameler ile araç değer kaybı davası açabilir.

İzmir ilinde ikamet eden kişiler için birçok semtte noterler bulunmaktadır. Noterin bulunduğu ilçenin Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti açısından bir etkisi yoktur. Vekaletnamenin çıkartıldığı noterin, vekaletnamenin kullanımı açısından bir farkı yoktur. Tüm noterler aynı şartları taşıyan avukat vekaletnamesi çıkarırlar.

Araç Değer Kaybı İçin Vekalet verilir mi?

Araç değer kaybı için avukatlara vekalet verilebilir. Avukatlık ruhsatına sahip olmayan kişiler için vekaletname hazırlanamaz. Piyasada araç değer kaybı danışmanı olarak çalışan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler trafik kazası yapmış mağdurların bilgilerine ulaşarak mağdur kişiler ile iletişime geçmektedirler. Araç değer kaybı konusunda yüzeysel bilgilerini mağdur kişilere aktararak bu kişilerin dosyalarını takip edeceklerini iletmektedirler.

Oysa bu kişiler kanunen hiçbir işlem yapma yetkisine sahip değildir. Avukatlık kanununda, kişiler avukatlık ruhsatına sahip avukatlar tarafından mahkemelerde temsil edilebilir. Avukatlık ruhsatına sahip olmayan kişilerin mahkemelerde temsil hakkı bulunmamaktadır. Araç değer kaybı danışmanları sizleri tanımadığınız avukatlara vekaletname vermeniz konusunda talepte bulunur. Tanımadığınız avukatlara vekaletname vermek süreçte hak kayıplarına uğramanıza neden olabilir.

Araç değer kaybı vekaletnamelerini uzman sigorta avukatlarına verebilirsiniz. Uzman avukatlar dosyalarınızın tüm hukuki boyutlarını inceleyerek sizin için uygulanması gereken hukuki yolu bulacaktır. Avukatlar noterden çıkartılan vekaletnameler ile araç değer kaybı davasının tüm süreçlerini takip edebilir. Avukatlara vekaletname vererek araç değer kaybı dava sürecindeki tüm hukuki konular ile ilgili sorumluluğu avukatlara devredebilirsiniz.

Araç değer kaybı davaları Asliye Ticaret Mahkemelerinde açıldığında arabuluculuk süreci dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Avukatlar müvekkillerinden aldıkları vekaletnameler ile arabuluculuk sürecindeki konular ile ilgili de işlem yapabilmektedir. Avukatlara vekaletname vererek dava ve arabuluculuk sürecinde kendinizi avukat ile temsil ettirebilirsiniz. 

Araç Değer Kaybı Vekalet ücreti ne kadar?

Araç değer kaybı davalarında, noter vekalet ücretinin yanında araç değer kaybı avukat ücreti masraf kalemi bulunmaktadır. Avukat vekalet ücretleri müvekkiller ve avukatlar arasında yapılan ücret sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Avukatlar, avukatlık kanuna göre barolar birliğinin belirlediği asgari ücret tarifesinin altında dava alamazlar. Türkiye Barolar Birliği her yıl asgari ücret tarifesi belirlemektedir. Bu tarifede belirlenen rakamlar minimum vekalet ücreti miktarını belirler.

Avukatlar ile müvekkiller aralarında ücret sözleşmesi yaparak tarifenin üzerinde vekalet ücreti belirleyebilirler. Asliye ticaret mahkemelerinde görülen davalar için güncel tarifeye asgari 9200 TL avukat vekalet ücreti belirlenebilir. Vekalet ücretinin yanında dava harcı ve masraflar araç değer kaybı davası için düşünülmesi gereken ekstra masraf kalemleridir. Değer kaybı davalarında davaya konu olan değer kaybı miktarı üzerinden yüzdelik ile de Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti anlaşması yapılabilir. Avukatlar vekalet ücretlerini dava sonunda, davayı açarken veya dava sürecinde taksitli bir şekilde talep edebilir. Müvekkil ile yapılan avukatlık sözleşmesine göre vekalet ücreti ödemesi gerçekleşir.