Gayrımenkul İnşaat ve Kira Hukuku

Dükkan Kiracı Hakları

Dükkan Kiracı Hakları

Dükkan Kiracı Hakları başlıklı, izmir kira davaları avukatı olarak hazırladığımız makalemizle sizlerleyiz. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 339 vd. maddelerinde konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü kuralları düzenleme altına almış bulunmaktadır. Buna göre çatılı işyeri kavramı, iktisadi ve ticari nitelikte bir işletmenin veya bir mesleğin icrasına özgülenmiş üstü örtülü yerleri ifade etmektedir. Böylelikle çatılı işyeri kirası, özellikle kiracının ticari, mesleki ve sınai olmak ve gelir elde etmek üzere ekonomik faaliyetlerinin icrasına hizmet eden kira olarak tanımlanabilir.

Ortada ekonomik bir faaliyet bulunmadığı takdirde, örneğin, kişinin evde fazlalık niteliğinde olan eşyalarını korumak maksadıyla bir depo kiralaması durumunda çatılı işyeri kirasından söz edilemeyecektir. Zira burada ekonomik ve iktisadi bir amaç bulunmamaktadır. Ayrıca işyerinin söz konusu hükümler kapsamında değerlendirilebilmesi için çatılı olması şarttır. Böylelikle üstü açık otopark veya arsa kirası, çatılı işyeri olarak değerlendirilmez ve bunun sonucunda da çatılı işyeri kiralarına uygulanacak olan hükümler bunlar açısından uygulama alanı bulmaz.

Dükkan Kiracı Hakları Nelerdir?

İşte dükkân niteliğinde olan taşınmazlarda ekonomik ve iktisadi bir amaçla işletilmesi ve de çatılı olması kaydıyla çatılı işyeri sayılacak bunun sonucunda da çatılı işyerlerine uygulanacak hükümler olan Türk Borçlar Kanunu’nun 339 vd. maddeleri bunlar açısından da hüküm ifade edecektir. Söz konusu hükümler kanun koyucu tarafından diğer kira sözleşmeleri olan ürün kirası ve de kira sözleşmeleri bakımından genel hüküm niteliğini taşıyan hükümlere nazaran daha fazla koruma getirmesi amaçlandığı için, diğer kira sözleşmelerine göre kiracı lehinde daha koruyucu düzenlemeler içermektedir. Örneğin kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi bakımından kiracı oldukça koruyan düzenlemeler getirilmiş bunun sonucunda da belli şartlar haricide kiraya verene tek taraflı fesih imkânı (belli sürelerin dolmamış olması halinde) tanımamıştır. 

İlginizi Çekebilir: Kiracı Hakları

Dükkân Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere dükkân niteliğini haiz yapılar, ekonomik ve iktisadi bir amaçla işletilmeleri ve de çatılı olmaları kaydıyla çatılı işyeri olarak kabul edilecek, bunun sonucunda da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 339 vd. maddelerinde konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından özel hükümler bulunduğundan bu madde hükümleri kapsamında değerlendirileceklerdir. Bu açıklamalar ışığında Türk Borçlar Kanunu’nun 339 vd. hükümlerine göre dükkân sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi ancak belli koşulların varlığı halinde mümkün olabilecektir.

Buna göre konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde belirli süre kararlaştırılmışsa; sürenin bitiminde sözleşme kendiliğinden sona ermez. Eğer kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az on beş gün önce taşınmazı boşaltacağını yazılı olarak kiraya verene bildirmez ise, kira sözleşmesi aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır. Zira bu tür sözleşmelerde, yalnızca kiracının süre bitiminde sözleşmeyi bildirimle sona erdirme hakkı vardır.

Kira Sözleşmesi ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz: https://mervekolman.av.tr/kira-sozlesmesi-nasil-yapilir/

Kiraya veren ise ancak akde aykırılık (kira bedelinin ödenmemesi vs.) durumunda ve de on yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya bildirim yapmak şartı ile, neden göstermeden kira sözleşmesine son verebilir. Belirsiz süreli olarak yapılan konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Buna göre belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kirasında fesih bildirimi yoluyla sona erdirme, sadece kiracıya tanımış bir hak olup, kiraya veren ancak kiranın başlangıcından itibaren on yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih dönemi ve sürelerine uymak kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunların yanında bir de TBK kiraya verene konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesini tahliye davası açmak suretiyle sona erdirme imkânı tanımıştır. Tahliye davası açabilme koşulları Türk Borçlar Kanunu’nun 350 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Dükkân Satışı Durumunda Kiracı Ne Olur?

İşyerinin devri durumunda kira sözleşmesinin ne şekilde devam edeceği hususu Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesinde şu şekilde düzenleme altına alınmıştır: Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Görüldüğü üzere yeni malik ancak konut veya işyeri gereksinimi için dava yoluyla tahliye usulüne başvurabilecektir. Ayrıca kanun koyucu yeni malik açısından konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye davası açabilme olanağını süreye tabi kılmış, yeni malikin bu nedene dayanarak kiracıyı çıkarabilmesi için, taşınmazın mülkiyetini kazandığı tarihten itibaren bir ay içinde durumu yazılı olarak bildirmesi (ihtar çekmek suretiyle) ve en erken edinme tarihinden itibaren altı ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açması gerekir. Yeni malik bir ay içinde bu ihtarı çekmemişse, sözleşmeyi aynı koşullarla üstlenmiş sayılır ve bu nedenle tahliye davası açma hakkını kaybeder.

Dükkan Kiracı Hakları makalemiz ilginizi çektiyse, Kiracı Tahliyesi ile ilgili makalemizi okumanızı tavsiye ederiz: https://mervekolman.av.tr/kiraci-tahliyesi/

Buna karşılık kira sözleşmesinin tapuya şerh verildiği durumlarda yeni malik taşınmazı devralırken bu şerhi göreceğinden şerh süresi boyunca yeni malikin tahliye davası açamaz.  Yeni malik şerh süresi sona ermeden, diğer tahliye nedenlerine dayanarak kira akdinin sona ermesinden itibaren de tahliye davası açamaz. Yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yeni malikin kiracıyı tahliye davası açmak suretiyle çıkarabilmesi ancak konut veya işyeri gereksinim olması halinde ve de taşınmazı devraldığı tarihten itibaren en erken altı ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açabilecektir. 

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Dükkan Kiracı Hakları” Yorumları

 1. Aydın Alp dedi ki:

  Merhaba iyi günler.
  İstanbulda bir dükkan işletiyorum ve kiracıyım. Şu anda kiracısı olduğum kişi yüzde 200 üzerinde zam yapmak istiyor. Bunu tabiki vermiyorum ve yasal olarak yapabileceği maksimum zam oranında kiramı arttırıp banka yoluyla ödememi yapıyorum. Fakat yakın zamanda dükkanımı devretmek istiyorum ve kira sözleşmemi de devredebilmek için kira ödemesi yaptığım kişininde imzası gerektiğini öğrendim. Kira sözleşmemi de devredebilmem gerekiyor çünkü şu anda işlettiğim bu dükkandan istediği kira gerçekten çok fahiş ve kira sözleşmesiyle birlikte devredemezsem kimse dükkanımı bu yüksek kira ile devren satın almak istemeyecek. Yani kira sözleşmesini devretmeyerek ve yeni gelecek kiracıdan çok fazla kira isteyerek dükkanı devretmemi engelliyor ve önüme taş koyuyor. Eminim ki yasalarımızda bunun hakkında bir kural kaide vardır fakat bulmakta zorlanıyorum ve bir an önce yasal haklarımı kullanıp mahkeme yoluyla kira sözleşmesi devrinin imzasını alabilmem gerekiyor. (İnternet sitesi bölümüne yazdığım numaradan veya eposta adresimden bana ulaşabilirsiniz)

  1. Merhaba,

   Mail yolu ile bilgilendirme yapıldı..

  2. Özlem dedi ki:

   Merhaba aynı durumda sayılırız ne yaptınız son durum nedir ?

 2. Aydın Alp dedi ki:

  Merve Hanım verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İçimi rahatlattınız en kısa sürede mahkeme yoluna başvuracağım. İyi çalışmalar dilerim.

 3. Ali Gezer dedi ki:

  Kiracısı olduğum işyerinde resmi sözleşme 1500 2500 bankaya yatırıyorum ama 12 binden 20000 bin kira istiyo mahkemede hangi rakam üzerinden hesap yapılır

  1. Ali Bey Merhaba ,

   Sözleşme dönemine göre belirlenen TÜFE’ye göre artış talep edilebilir. Sözleşmenizi inceleyerek detaylı danışmanlık verebiliriz, 0 535 401 24 50 nolu telefon ile bize ulaşabilirsiniz…

 4. selin dedi ki:

  Merhaba,

  annem kadın kuaförü olup, kira sözleşmemiz nisan 2023 de bitecektir. fakat biz bugün (08.03.2023) tarihi itibariyle dükkanı kapatmış bulunuyoruz. Dükkan sahibine 10 gün önceden kapatacağımızın bilgisini de vermiştik. bugün arayıp anahtarı kendisine teslim etmek istediğimizde Nisan ayına kadar dükkanın sözleşme gereği bizde olduğunu ve Mart ayı kirasının da tamamını kendisine yatırmamızı -iş yerini boşaltmış olmamıza rağmen- çirkin bir dille talep etmiştir. Konu ile ilgili haklarımızı öğrenebilmemiz hususunda yardımcı olabilir misiniz.

  çok teşekkürler

  1. Selin Hanım Merhaba,

   Sağlıklı bir cevap verebilmek için sözleşmenizi görmemiz gerekiyor, 0 535 401 24 50 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz..

 5. Erkan dedi ki:

  İyi günler 5 yıldan beri Cafe işletiyorum ve beni arayıp mülk sahibinin avukatları dükkanı satabileceklerini söylediler. Ama benim geçim kaynağım cafe olduğu kiracı olarak devam edersem olabileceğini söyledim. Karşı çıktılar buna beni yasal olarak çıkarma hakları varmı ?

  1. Merhaba,

   Yeni malik gereksinim nedeni ile tahliye davası açabilir. Detaylı hukuki danışmanlık için ofisimizden randevu alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir