Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez ?

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez? Boşanma davasında erkek, bazı hallerde nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir. Bunlar genellikle şu şekildedir:

 • Tarafların mal varlıkları arasındaki dengesizlik: Nafaka miktarı, tarafların mal varlıklarındaki durum göz önüne alınarak belirlenir. Ancak, tarafların mal varlıkları arasındaki fark çok büyükse, örneğin kadının mal varlığı erkeğin mal varlığından çok daha fazla ise ve nafakaya ihtiyaç duyulmadığı mahkeme tarafından kabul edilirse erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir.
 • Kadının kusurlu davranışları: Kadının, boşanmaya sebep olan kusurlu davranışları varsa, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir.
 • Kadının çalışma gücü: Kadının çalışma gücüne sahip olması ve iş bulabilmesi durumunda, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir. Ancak, kadının çalışma imkânı yoksa veya çalışma gücü kısıtlıysa, erkek nafaka ödeme yükümlülüğü altında kalabilir.
 • Erkeğin maddi durumu: Erkeğin maddi durumu da nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Eğer erkeğin maddi durumu yetersizse, nafaka miktarı düşük tutulabilir veya hiç nafaka ödeme yükümlülüğü olmayabilir.
 • Tarafların anlaşması: Taraflar arasında bir anlaşma sağlanarak, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

Boşanan Erkek Kadına Nafaka Ödemek Zorunda Mı

Boşanma davasında boşanan erkek, kadına nafaka ödeme yükümlülüğü altında kalabilir. Ancak, bu durum her boşanma davası için farklılık gösterir ve mahkeme tarafından değerlendirilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sonrası bir tarafın geçimini sağlaması için diğer tarafa nafaka ödeme yükümlülüğü getirilebilir. Nafaka, genellikle boşanmanın maddi sonuçlarından biridir ve özellikle kadının ekonomik olarak korunması amaçlanır.

Mahkeme, nafaka miktarının belirlenmesi için tarafların ekonomik durumlarını, gelir ve giderlerini, yaşam standardını, eğitim durumunu, mesleki niteliklerini, sağlık durumlarını ve yaşlarını göz önünde bulundurur. Tarafların mal varlıkları ve maddi durumları da nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, nafakanın süresi de mahkeme tarafından belirlenir ve belirli bir süreyle sınırlı olabilir.

İlgili Makale: Nafaka Nedir?

Kadın, boşanma sonrası geçimini sağlayamayacak durumdaysa ve erkeğin maddi durumu elverişliyse, mahkeme nafaka ödeme yükümlülüğü getirebilir. Ancak, kadının kusurlu davranışları varsa veya çalışabilir durumdaysa, nafaka miktarı düşük tutulabilir veya hiç nafaka ödeme yükümlülüğü olmayabilir. Bazı durumlarda, erkeğin de nafaka talep etme hakkı olabilir. Bu durumda, aile mahkemesi erkeğin maddi durumunu ve nafaka talep etme nedenlerini dikkate alarak karar verir.  Erkek, örneğin sağlık sorunları, işsizlik veya ağır borç yükü nedeniyle nafaka talep edebilir. Erkeğin işini kaybetmesi veya gelir düzeyinin azalması da nafaka ödeme yükümlülüğünü etkileyebilir. Nafaka, özellikle boşanma sonrası ekonomik olarak dezavantajlı duruma düşen tarafın korunması amacıyla düzenlenmiştir. Bu nedenle, boşanma sonucunda kadın ekonomik olarak dezavantajlı duruma düşerse, erkek nafaka ödemek zorunda kalabilir.

Sonuç olarak, boşanma davasında erkek, mahkeme tarafından belirlenen koşulların varlığı halinde, kadına nafaka ödeme yükümlülüğü altında kalabilir. Ancak, her dava farklılık gösterdiği için nafaka yükümlülüğü davadaki koşullara göre değişir. Dolayısıyla, her durumda erkeğin nafaka ödeme yükümlülüğü altında kalıp kalmayacağına dair kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. 

Nafaka Ödememek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Boşanma davasında, nafaka ödenmemesi veya nafakanın azaltılması talep edilebilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 • Taraflardan biri yeterli gelire sahip değil: Boşanma davasında, nafaka belirlenirken tarafların maddi durumları dikkate alınır. Eğer taraflardan biri yeterli gelire sahip değilse, nafaka ödeme talebi reddedilebilir veya nafaka miktarı azaltılabilir.
 • Taraflardan biri diğerinin nafaka talep etmesini haklı çıkartacak bir kusurda bulunuyorsa: Eğer boşanma nedeniyle davalı olan taraf, diğer tarafın boşanma nedenini haklı çıkaracak bir kusurda bulunuyorsa, nafaka ödeme yükümlülüğü azaltılabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
 • Taraflardan biri yeni bir evlilik yaparsa: Eğer nafaka alacaklısı, boşanmadan sonra başka bir kişiyle evlenirse, nafaka ödeme yükümlülüğünün sona erme ihtimali vardır, ancak bu durum davanın koşullarına göre değişebilir. 
 • Nafaka alacaklısı, çalışma yeteneğine sahip olmasına rağmen çalışmazsa: Eğer nafaka alacaklısı, çalışma yeteneğine sahip olmasına rağmen isteksiz bir şekilde çalışmazsa, nafaka ödeme yükümlülüğü azaltılabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Bu durumlar, mahkeme tarafından incelenerek karara bağlanır. Ancak her boşanma davası farklıdır ve nafaka ödenmesi veya ödenmemesi kararı, davaya özgü koşullar ve tarafların maddi durumlarına göre değişebilir.

Nafaka ödeme talebinin reddedilebileceği durumlara örnek vermek gerekirse:

 • Evlilik birlikteliği sırasında kadının başka bir ilişkisi olduğunun kanıtlanması, boşanma sürecinde kadının kusurlu kabul edilmesine neden olabilir. Ancak, bu durumun ispatlanması zorunludur,
 • Kadının gelirinin daha fazla olması,
 • Kadının gayrimenkul geliri almaya başlaması,
 • Erkeğin işsiz kalması,
 • Taraflardan herhangi birinin vefatı,
 • Taraflardan birinin işsiz olması,
 • Boşanma nedeniyle nafaka talep eden erkeğin karşı tarafa ihanette bulunmuş olması ve durumun ispatlı bir şekilde mahkemeye sunulması,
 • Kadının nafaka alırken kendi rızası ile iş akdi feshedilmişse,
 • Nafaka alacaklısının, çalışma yeteneği olmasına rağmen bilerek çalışmaması,

Bununla birlikte, her boşanma davası farklıdır ve nafaka ödeme veya ödeme talebi, her dava için farklı faktörlere bağlıdır. 

Kategori : Aile Hukuku