Gayrımenkul İnşaat ve Kira Hukuku

Kontratsız Kiracı Hakları

Kontratsız Kiracı Hakları

Kontratsız Kiracı Hakları taşınmaz sahipleri ve kiralayanlar arasındaki anlaşmazlıklarda bilinmesi gereken haklardandır. İzmir kiracı avukatı olarak konuyu detaylıca anlattık. Kira sözleşmeleri kural olarak şekle tabi bir sözleşme türü değildir. Bu kapsamda yapılan kira sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmamış olması, onun geçerliliğini etkilemeyecektir. Zira kira sözleşmelerinin geçerli olarak doğabilmesi için karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygun bir şekilde ortaya çıkması gerekli ve yeterlidir. Bu açıdan uygulamada kontrat adı verilen matbu belgelerin imzalanmak suretiyle kira sözleşmesinin yapılmamış olması, ortada karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunması durumunda kira akdinin geçerli olarak kurulmuş sayılacaktır. Zira kanun kira sözleşmeleri bakımından herhangi bir geçerlilik koşulu aramamıştır.

Lakin burada önemli olan nokta, kiracı ile kiraya veren arasında herhangi bir uyuşmazlık doğduğu anda, tarafların dava yoluna gitmeleri durumunda gerçekleştirilmesi gerekecek olan ispat faaliyetinin ne şekilde yapılacağıdır. Zira kira sözleşmesi arada yazılı bir anlaşma olmaksızın yani kontrat imzalanmaksızın yapılmış ise, kiracının bu sözleşmenin doğduğunu ispatlaması işi zorlaşacaktır.

İlginizi Çekebilir: Kiracı Hakları Nelerdir?

Kontratsız Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı böyle durumlarda eğer ki kira bedelini her ay düzenli bir şekilde kiraya verenin banka hesabına yatırmakta ise ve de kiracının kiralanan taşınmazda uzun zamandan beri oturduğuna tanıklık edecek komşuları var ise, kiracı bu durumda ortada bir kira sözleşmesi olduğunu ispat edebilecektir. İşte kiracının ortada bir kira sözleşmesi bulunduğunu bu şekilde ispat etmesi durumunda da kontrat imzalamış bir kiracı ile aynı haklara sahip olabilecektir. Lakin kira sözleşmesini varlığını ispatlamak ortada olan uyuşmazlığın çözümü için her zaman yeterli olmayabilir.

Zira örneğin kiracı ile kiraya veren aralarında anlaşarak evin birtakım giderlerinin kiraya veren tarafından karşılanacağına buna karşılık kiracının da rayicinden daha yüksek bir kira bedeli ödeyeceğini taahhüt etmesi durumunda, bu koşul yazılı bir şekilde kira kontratına eklenmemiş ise bu hususun ispatı da zorlaşacaktır. İşte bu sebeplerle kira sözleşmesinin yapılması yazılı şekle tabi değilse de tarafların daha sonradan çıkabilecek bir uyuşmazlık açısından, kira sözleşmesini tazılı bir şekilde yapmalarında yarar olacaktır. 

Sözleşmesi Olmayan Kiracıyı Ev Sahibi Çıkarabilir Mi?

Kira sözleşmeleri kural olarak şekle tabi bir sözleşme türü değildir. Bu kapsamda yapılan kira sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmamış olması, onun geçerliliğini etkilemeyecektir. Zira kira sözleşmelerinin geçerli olarak doğabilmesi için karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygun bir şekilde ortaya çıkması gerekli ve yeterlidir. Bu bakımdan ortada bir kira sözleşmesi olmasa dahi karşılıklı irade beyanlarının varlığı halinde kira sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş sayılacaktır.

Lakin burada kiraya veren tarafından açılan bir tahliye davasında geçerli şekilde kurulmuş bir kira sözleşmesinin olup olmadığının tespitini gerçekleştirmek amacıyla yapılacak ispat faaliyeti bakımından ortada yazılı ve imzalı bir kira sözleşmesi bulunmaması halinde birtakım güçlükler ortaya çıkabilecektir. Lakin kiraya verenin sırf aralarında yazılı bir kira sözleşmesi bulunmaması sebebiyle tahliye davası açması mümkün değildir. Zira kiraya veren de Türk Borçlar Kanunu’nda sayılmış bulunan tahliye davası açabilme koşullarından birinin gerçekleştiğini ispatlaması gerekecektir.

İlginizi Çekebilir : https://mervekolman.av.tr/kiraci-tahliyesi/

Bu açıdan kiracının ortada geçerli şekilde kurulmuş bir kira sözleşmesi olduğunu ispatlaması durumunda ispat yükü karşı tarafa yani kiralayana düşecek ve de kiralayan tahliye davası açabilme koşullarından birinin gerçekleştiğini ispat etmek suretiyle kiracıyı tahliye etme imkanına sahip olabilecektir. Yani kiraya veren arada geçerli bir şekilde kurulmuş bir kira sözleşmesi olmadığını ve bu sebeple kiralanan taşınmazın tahliye edilmesini gerektiğini öne süremeyecektir. Zira yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere kira sözleşmelerinin yazılı bir şekilde yapılması geçerlilik koşulu değildir, sözlü olarak yapılabilmesi de tarafların iradelerin uyuşması durumunda mümkündür. 

Kontratsız Oturan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kira sözleşmeleri kural olarak şekle tabi bir sözleşme türü değildir. Bu kapsamda yapılan kira sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmamış olması, onun geçerliliğini etkilemeyecektir. Zira kira sözleşmelerinin geçerli olarak doğabilmesi için karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygun bir şekilde ortaya çıkması gerekli ve yeterlidir. Bu bakımdan ortada bir kira sözleşmesi olmasa dahi karşılıklı irade beyanlarının varlığı halinde kira sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş sayılacaktır.

Kiraya veren ile kiracı karşılıklı irade beyanlarının uyuşmuş olması şartıyla yazılı bir kira sözleşmesi olmadan da kira sözleşmesinin tarafı haline gelirler ve bunun sonucunda da hem kiracı bakımından hem de kiraya veren bakımından belli yükümlülükler ortaya çıkacaktır. Kiraya veren kontrat imzalamadığı bir kiracısını çıkarabilmek için yukarıda belirtmiş olduğumuz hususları dikkate almak durumundadır. Zira arada yazılı bir kira kontratı bulunmaması kiracının haklarını elde etmesinin önlenmesi anlamına gelmez.

Kiracı böyle bir durumda da arada geçerli olarak kurulmuş bir kira sözleşmesinin varlığını ispat etmek suretiyle kiracıya tanınan bütün hak ve imkanlardan faydalanma olanağına sahip olabilecektir. Kira kontratı imzalanmadan bir kira sözleşmesi yapılması, kira ilişkisinin varlığını ispat etmek konusunda bir uyuşmazlık çıktığı zaman önem taşıyacaktır. Ayrıca taraflar kira sözleşmesine genel hükümlerden farklı olarak sadece iki tarafı bağlayan özel bir hüküm koyduklarını iddia ediyorlarsa, koymuş bulundukları özel hüküm kira ilişkisinin uygulanmasından açık bir şekilde anlaşılamıyorsa yine burada da lehine hak çıkaracak olan tarafın bir ispat faaliyetine girişmesi gerekeceğinden yazılı olarak kurulmuş kira sözleşmelerin avantajı ortaya çıkacaktır.

Kontratsız Kiracı Hakları makalemizin sonuna geldiniz, Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır içeriğimize de göz atmanızı tavsiye ederiz. İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman olarak kira davaları ile ilgili hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir