Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır? Nafaka artırım davası, nafaka kararının verildiği tarihten itibaren herhangi bir zamanda açılabilir. Nafaka artırım davası açmak için belirli bir periyodik zaman aralığı yoktur. Yani, herhangi bir zamanda nafakayı alan taraf, nafaka tutarının artırılması talebiyle mahkemeye başvurabilir. Nafaka alan taraf, nafaka artırımı davası için mahkemeye başvurduğunda, mahkeme nafaka tutarını yeniden belirleyebilir. Bu talep, nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumunda önemli bir değişiklik olduğunda veya nafaka alanın ihtiyaçlarında bir artış olduğunda yapılabilir. Nafaka artırım davası için öncelikle nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumunda önemli bir değişiklik olduğunu veya nafaka alanın ihtiyaçlarında bir artış olduğunu ispat etmesi gerekir.

İlgili Makale: Nafaka Artırım Davası Nedir

Nafaka Artırım Davası Ne Zaman Açılır?

Nafaka artırım davaları, nafaka miktarının artırılması için açılan davalardır. Bu davanın açılması belirli bir zamana bağlı tutulmamıştır. Ülkenin ekonomik durumu ve tarafların mali durumunda değişiklik olması halinde her zaman nafaka artırım davası açılması mümkündür. Nafaka artırım davası açmak için nafaka hakkında verilen kararın kesinleşmesi beklenmesi gerekir. Aksi halde kötü niyet sebebiyle davanın reddi sonucu doğabilir. Tabi burada hakimin değişen koşulları incelemesi de gerekir. Hakim, somut olayın özelliklerini inceleyerek hakkaniyet ilkesi doğrultusunda nafakanın artırılması hususunu karara bağlar.

Boşanma davası sırasında talep edilmemiş olan nafakayı eğer taraf ayrı bir dava ile talep edecek ise, dikkat edilmesi gereken husus 1 yıllık zamanaşımı süresidir. Medeni Kanun 178. maddesine göre; boşanma sonucu doğan dava hakları, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde talep edilmelidir. 1 yıllık sürenin geçmesi ile bu haktan feragat edilmiş sayılır. Nafakanın artırılması talebi ise, boşanma davası sırasında talep edilebileceği gibi, boşanmadan sonra açılacak ayrı bir dava ile de istenebilir. 

Nafaka artışı ile ilgili genel kanı, hükmün kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıl sonra yapılmasıdır. Olağanüstü hallerin varlığı durumunda nafaka artışı yılda birkaç kez de yapılabilmektedir. Örneğin, müşterek çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası, çocuğun eğitim giderlerinin artması sebebiyle aradan 1 yıl geçmeden de artırılabilir.

2 Kez Nafaka Artırım Davası Açılabilir mi?

Yılda 2 kez nafaka artırımı yapılabilmesi mümkündür. Nafaka artırım davasının nafaka kararı kesinleştikten sonra ve makul bir süre geçtikten sonra açılması doğru olacaktır. Aksi durumlarda hakimin kötü niyet sebebiyle davanın reddi kararı vermesi muhtemeldir. Fakat bazı durumlarda nafaka artırım davasının nafaka kararı kesinleştikten hemen sonra açılması gerekmektedir. Bu durumlar ”değişen koşullar” olarak adlandırılır. Bu gibi durumlara örnek olarak, ülke ekonomik durumunun olağanüstü bir şekilde değişmesi verilebilir. Ülkedeki enflasyon, alım gücünün azalması gibi ekonomik sebeplerle nafaka miktarının birden çok kez artırılması gündeme gelebilir. Yine, tarafların mali durumundaki değişiklikler de nafaka artırımında önemli rol oynar. Müşterek çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası da birden çok kez artırılabilir. Çocuğun yaşı, eğitim durumu ve temel ihtiyaçlarının değişmesi ile nafaka artırımı yoluna gidilebilir.

Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka artırım davası, nafaka tutarının yeniden belirlenerek tutarın arttırılması için açılan bir davayken, nafaka azaltım (indirim) davası da mümkündür. Nafaka ödeme yükümlüsü, maddi durumunun kötüleşmesi veya diğer sebeplerle nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini düşündüğünde, nafakanın indirilmesi için de mahkemeye başvurabilir.

Nafaka artırımı davası açmak için ayrıca belirli bir nafaka tutarının üzerinde olma veya belirli bir sürenin geçmiş olması gibi şartlar da aranmaz. 

Nafaka artırım davası açıldığında, mahkeme nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumunu ve nafaka alanın ihtiyaçlarını değerlendirerek, yeni bir nafaka tutarı belirleyebilir. Mahkeme, nafaka tutarının artırılması gerektiğine karar verirse, yeni nafaka tutarını belirler ve bu tutarın ödenmesi için nafaka ödeme yükümlüsüne hükmeder.

Nafaka artırım davası açmak, nafaka alanın mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adımdır. Ancak, her durumda nafaka artırım davasının başarıya ulaşması garanti değildir. Nafaka artırımı davası açmadan önce, nafaka alanın ihtiyaçlarının ve nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumunun detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve mahkeme sürecine hazırlık yapılması önemlidir.

İlgili Makale: Nafaka Nedir?

Her Yıl Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Her yıl nafaka artırım davası açmak mümkündür. Nafaka artırımı davasının açılabilmesi için belirli bir süre şartı veya nafaka tutarının belli bir seviyenin üzerinde olması gibi kısıtlamalar yoktur. Nafaka ödeme yükümlüsünün maddi durumunda ayırt edilebilir bir artış veya nafaka alanın ihtiyaçlarında önemli derecede değişiklik olması durumunda, nafaka artırımı talebiyle dava açılabilir. Bu değişiklikler her yıl gerçekleşebileceği gibi, daha uzun veya daha kısa sürelerde de olabilir.

Ancak, sadece her yıl düzenli bir şekilde nafaka artırım davası açmak, mahkemeler tarafından kötü niyetli davranış olarak değerlendirilebilir ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Nafaka artırım davalarında her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir. Bu davalar, boşanma davasının kesinleşme tarihinden sonraki süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi, çocukların ihtiyaçlarının artması gibi sebeplerle ortaya çıkabilir.

Mahkeme, nafaka artırım davasında müşterek çocukların yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ile davacı anne ve nafaka yükümlüsü babanın ekonomik durumunu dikkate alarak talep hakkında bir karar vermektedir. Bu karar, adaletin sağlanması ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir.

Nafaka artırım davaları, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının gözden geçirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, mahkeme kararları, güncel durumlara uygun şekilde verilmektedir ve çocukların hakları gözetilmektedir.

Nafaka artırım davası, aynı nafaka davasında olduğu gibi, nafaka alan tarafından açılabilir. Ayrıca, nafaka ödeme yükümlüsü de kendi başına nafaka artırımı talebiyle dava açabilir.

Nafaka artırım davası, nafaka davasında olduğu gibi, aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı bölgelerde Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakar.

Özetle, nafaka artırım davası her yıl açılabilir, ancak dava açılacaksa maddi durumda veya nafaka alanın ihtiyaçlarında gerçekleşen önemli değişiklikleri ispat etmek önemlidir. Nafaka artırımı talebi, bu değişikliklerin olduğu durumlarda yapılmalı ve mahkeme sürecine hazırlık yapılmalıdır.

İlgili Makale: Nafaka Artırım Davası Şartları Nelerdir?

Nafaka Artırım Davası Kaç Celse?

Nafaka artırım davaları genel olarak 2 ila 3 celsede karar bağlanır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 316’ya göre her çeşit nafaka davaları basit yargılama usulüne tabidir. Bu sebeple yargılamanın hızlı ve kısa sürmesi gerekir. Hakimin dava sonucunda hükmedeceği nafaka miktarı, dava tarihinden itibaren taraf lehine işlemeye başlamaktadır. Nafaka artırım davaları genel olarak 6 ila 18 ay arasında karara bağlanmaktadır. Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma sonucu açılan bir nafaka artırım davası olması da sürenin uzaması veya azalmasında rol oynamaktadır. Davanın açılacağı Aile Mahkemesinin iş yükü ve yoğunluğuna göre de davanın süresi uzayıp kısalabilir.

Tarafların dikkat etmesi gereken husus, dilekçelerin süresinde ve eksiksiz teslim edilmesidir. Nitekim, nafaka artırım davaları basit yargılama usulüne tabi olduğu için bu davalar tek dava dilekçesi ve tek cevap dilekçesi ile çözümlenir. Bu da davanın süresine etki eden en önemli husustur. Bazı durumlarda duruşma yapılmadan dosya üzerinden karar verilebilmesi mümkündür.

Nafaka Her Yıl Neye Göre Artar?

Nafaka artış miktarı, Yargıtay içtihatları da baz alınarak mahkemeler tarafından belirlenir. Bu kararlarda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı dikkate alınır. Ancak, bu oranlar değişmez artış oranları değildir ve ekonomik şartlardaki değişimlere göre nafaka artırım kararı verilebilir.

Mahkemeler, nafaka artış davalarında müşterek çocukların yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü tarafın ekonomik durumunu değerlendirerek nafakanın artırılıp artırılmamasına karar verir. Eğer ekonomik şartlarda önemli bir değişiklik meydana gelirse, mahkeme nafaka artış miktarını ÜFE oranının üzerinde belirleyebilir.

Nafaka artırım davaları, tarafların değişen sosyal ve ekonomik durumlarının gözden geçirilmesi için önemli bir fırsattır. Mahkemeler, nafaka artışı kararlarını hakkaniyet ilkesine uygun şekilde vermektedir. Bu sayede, çocukların ihtiyaçları karşılanabilir ve nafaka yükümlüsü tarafın ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak adil bir karar verilebilir.

Nafaka her yıl otomatik olarak artmaz. Nafaka artışı için her yıl nafaka alan veya nafaka ödeyen tarafından ayrı bir dava açılması gerekir. Nafaka artışı, nafaka tutarının belirlenmesinde dikkate alınan faktörlerdeki değişikliklere bağlı olarak yapılabilir. Nafaka artırım talebi, nafaka alanın ihtiyaçlarındaki artış, nafaka ödeyenin gelirindeki artış veya diğer sebeplerle açılabilir. Nafaka artırım davasında mahkeme, nafaka tutarını belirlerken tarafların maddi durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Mahkeme, tarafların beyanları, tanık ifadeleri, belgeler ve diğer delilleri de dikkate alarak karar verir. Nafaka artırım davasının süreci, nafaka davası gibi uzun sürebilir ve tarafların maddi durumuna, taleplerine ve delillerine bağlı olarak sonuçlanabilir.

Nafaka artırım davaları, nafaka alan tarafından açılabildiği gibi, nafaka ödeyen tarafından da açılabilir. Nafaka artışı talepleri, nafaka kararının verildiği tarihteki şartlara göre değil, dava açıldığı andaki şartlara göre değerlendirilir.

Nafaka artış davası açıldığında, tarafların maddi durumları, gelirleri, yaşam standartları, borçları, harcamaları gibi hususlar mahkeme tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Mahkeme, nafaka artışının tarafların maddi durumlarına uygun olarak belirlenmesi için gerekli değerlendirmeleri yapar ve kararını buna göre verir.

Nafaka Artırmak İçin Ne Yapılmalı?

Nafaka artırmak için Aile Mahkemesinde nafaka artırım davası açılmalıdır. Nafaka alacaklısı olan davacı, kendi yerleşim yeri mahkemesi çevresindeki bir Aile Mahkemesinde bu davayı açmalıdır. Nafaka artırım davaları nispi harca tabidir. Dava açılmadan önce harç ve giderlerin ilgili mahkemeye yatırılması gerekir. Bu davayı açmak için öncelikle davacının dava dilekçesi hazırlaması gerekir. Dava dilekçesine HMK madde 119’daki dava dilekçesinin içeriği eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.

Davacı, dilekçesinde nafaka artırım talebini ve somut olayın durumunu açıklamalıdır. Dava dilekçesi verildikten sonra davalı olan nafaka yükümlüsünün cevap dilekçesi verme süresi 2 haftadır. Bu süre içinde cevap dilekçesi verilmesinin zor olduğu durumlarda hakim, bir defaya mahsus olmak üzere 2 haftalık bir ek süre tanır. Nafaka artırım davalarında duruşma yapılmaksızın nafaka artırım davasının karara bağlanması durumu da olanaklıdır. Hakim, gerekli gördüğü hallerde duruşma yapılmasına da karar verebilir.

Kategori : Aile Hukuku