Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda uyuşmazlığınızın çözümü için mahkemeye alternatif bir kurum olan sigorta tahkime başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca Zorunlu Sigortalarda ise kuruluşun Komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için başvuru yapılabilmektedir. Mahkemeye nazaran oldukça hızlı ve daha ucuz bir çözüm yolu olması sigorta tahkim komisyonu kurumunun en önemli avantajlarındandır. Bu avantajlara ek hakemlerin sigorta hukuku uzmanı olması, belirli bir sınıra kadar verilen kararların kesinlik arz etmesi hususları uyuşmazlığın çözümü için sigorta tahkim komisyonuna yönelimi artırmaktadır. Avantajları yüksek olan bu alternatif çözüm yolunun bir takım eksiklikleri de bulunmaktadır.

Belirli bir sınıra kadar verilen kararların kesinlik arz etmesi ve başvuruda dikkat edilmesi gereken önemli noktaların bulunması başvurucunun hak kaybına uğramaması adına alanında uzman bir avukattan destek almayı gerektirmektedir.  Sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklarda hangi çözüm yolunun tercih edileceği somut olayın özellikleri çerçevesinde deneyimli sigorta avukatları ile değerlendirilmelidir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Usulu

ÖNCELİKLE; Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz. Trafik sigortalarında cevap için bekleme süresi 15 gündür.

Başvuru şartı yerine getirilmeksizin yahut cevap için beklenmesi gereken süreler beklenmeksizin yapılan başvurular komisyon tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Komisyona yapılan başvuruların fiziken komisyon merkezine müracaat ya da posta yolu ile yapılması mümkündür. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Form ve dilekçelerin ıslak imzalı olması şarttır.

Ayrıca sigorta tahkim komisyonu sitesinde yer alan güncel başvuru formunun bilgisayar üzerinden doldurulması gerekmektedir.  (BAŞVURU FORMU LİNKİ-http://www.sigortatahkim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=88) Başvuru formuna ek Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesi ( Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) fotokopisi, sigorta sözleşmeniz/poliçeniz ve talebinizle ilgili diğer belgelerin yanında, başvuru  ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunun da eklenmesi gerekmektedir. Evrak eksikliği halinde başvuru komisyonca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Komisyonun başvuruyu değerlendirmeye almasının bir diğer şartı ise uyuşmazlığın mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne intikal etmemiş olmasıdır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafları

Sigorta ettiren veya sigortanın korumasından menfaat sağlayan kişiler tahkime başvuruda bulunabilir. Başvurucunun bu kimselerden olmasına ek uyuşmazlığın diğer tarafı olan sigorta şirketinin sigorta tahkim komisyonuna üye olan sigorta şirketlerinden olması gereklidir. Şirketin üye şirketlerden olması halinde sigorta sözleşmesinde tahkim koşulunun varlığı aranmaz.

Zorunlu mali trafik sigortası sözleşmeleri kapsamında yaşanan uyuşmazlıklar için sigorta şirketin üye kuruluş olması şartı da aranmamaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonunda ve Istac’ta Vekillik

Sigorta tahkim komisyonu ve İstanbul tahkim merkezi hukuk yargılamasında kendi alanlarında en etkili alternatif çözüm yollarındandır. Sigorta tahkim komisyonu sigorta kuruluşları ile kuruluş ile akdedilen sözleşmede menfaat sağlayan kişiler arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynar.

ISTAC ta ise ticari aktörler arasında yaşanan yahut yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümü söz konusudur.

Her iki yolun benzer yanları dava yargılamasına alternatif hızlı ve ucuz çözüm yolu olmalarının yanı sıra hakemlerin alanında uzman ve yeterli deneyime sahip kişilerden oluşmasıdır. Söz konusu çözüm yollarında davacı yahut davalı sıfatıyla yer alan tarafların temsilinin ve dosyalarının takibinin alanında uzman ve deneyimli bir avukat ile yapılması en az karar merciinin uzman ve deneyimli olması kadar önem arz etmekte ve uyuşmazlığın çözümünün seyrini etkilemektedir.

Kategori : Sigorta Hukuku