HEYET RAPORU NEDİR? Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu, hastanelerde bu belgeyi düzenlemeye yetkisi olan özel bir kurul tarafından verilen bir rapor çeşididir. Tam teşekküllü sağlık raporu olarak da adlandırılır. Heyet raporu her biri alanında uzman olan doktorlar tarağından oluşturulan bir kurul tarafından verilir. Heyet raporunun tam teşekküllü sağlık raporu olarak adlandırılmasının sebebi, hastanelerin ilgili polikliniklerinde detaylı bir şekilde muayene olduktan sonra çıkarılan heyet sağlık raporunun kişinin genel sağlığı hakkında çok kapsamlı bir belge olmasından kaynaklanır.

İlgili sayfa: izmir avukat

Heyet raporu almak amacıyla bir hastaneye başvuran kişiler genel bir sağlık muayenesinden geçirilir.

Heyet raporu için muayene olunması gereken bölümler şu şekildedir:

 • İç hastalıkları (dahiliye) bölümü
 • Genel cerrahi bölümü
 • Kulak, burun, boğaz (KBB) bölümü
 • Nöroloji bölümü
 • Göz sağlığı ve hastalıkları bölümü
 • Psikiyatri (ruh sağlığı) bölümü

Heyet raporu almak isteyen vatandaşların yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarına muayene olması gerekecektir. Bu aşamada kişilere uzmanlar tarafından gerekli görülecek bir takım test, tahlil ve tetkikler yapılır.

İlgilizi Çekebilir: İzmir malpraktis Avukatı

HEYET RAPORU NASIL ALINIR?

Heyet raporu tam teşekküllü devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden alınabilir. Heyet raporu almak isteyen kişi öncelikle randevu almalıdır. Ardından hastane tarafından verilen rapor talep dilekçesi, heyet raporu ücreti ve istenilen diğer belgeler teslim edilir ve işlemler başlatılır. Heyet raporu alınabilmesi için hastanede yapılması gereken işlemler şu şekildedir;

İlk olarak randevu alınan hastanenin heyet sağlık raporu veren bölümüne başvurarak ilgili kişi tarafından verilen matbu dilekçenin doldurulması gerekecektir. Dilekçeyi doldurduktan sonra gerekli diğer evraklar ile kayıt yaptırılabilir. Kaydın yapılmasının ardından hastane veznesine sağlık raporu ücretinin ödenmesi gerekir. Günümüz itibariyle heyet sağlık raporu ücretleri devlet hastanelerinde 100-200 TL arası değişir. Özel hastanelerde bu oran daha yüksektir.  Daha sonrasında alanında uzman doktorlar tarafından muayene yapılır. Muayenelerin ardından tüm doktorlardan oluşan heyetin karşısına çıkılır ve heyet raporunun çıkması beklenir.

Heyet raporu veren hastaneler, başvuran kişilerden birtakım belgeleri ibraz etmesini ister. Bu belgeler her hastanede geçerlidir ve değişmez. Hastanelerin genel olarak heyet raporlarında talep ettiği belgeler şu şekildedir:

 • 3 veya 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Rapor almak için doldurulan başvuru dilekçesi

Heyet raporu en geç yedi gün içinde çıkarılıp ilgilisine teslim edilir. Heyet raporları geçici veya sürekli olarak alınabilir. Geçici olarak alınan heyet raporlarının belli aralıklarla muayene yapılmasının ardından yenilenmesi gerekir.

HEYET RAPORU KİMLERE VERİLİR?

Herhangi bir nedenden dolayı heyet raporuna ihtiyaç olan tüm kişiler Sağlık Bakanlığı’ndan kendisine heyet raporu verilmesini talep edebilir. Heyet raporları;

 • Yeni işe girişlerde
 • Yurt dışına çıkış işlemlerinde
 • Silah ruhsatı başvurusunda
 • Evlat edinme işlemlerinde
 • Engellilik durumunu tespitinde
 • Sürekli ilaç kullanımında
 • Uzun süreli izinlerde kullanılmak üzere talep eden vatandaşa verilebilir.

PSİKİYATRİ HEYET RAPORU NASIL ALINIR?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere heyet raporu almak için psikiyatride de muayene olmak gereklidir. Zira birçok hastane heyet raporu almak için psikiyatri bölümünde muayene olmayı zorunlu kılar. Eğer sağlıklı olduğunuzu kanıtlayacak tam teşekküllü bir rapor talebiniz var ise mutlaka psikiyatri muayenesinden geçmeniz gerekecektir.

Bunun yanında bir psikiyatrik hastalık geçirenler ve bu hastalığa bağlı olarak sürekli ilaç kullanması gereken kişiler de psikiyatri heyet raporuna başvurabilir. Bu kişilere hastanın ruhsal durumunu anlamak ve söz konusu rahatsızlığının seviyesini ölçmek için heyet raporu psikiyatri testleri yapılır. Sonuç ilgili doktor tarafından değerlendirilir ve rapor düzenlenir.

OKUL İÇİN HEYET RAPORU ALINABİLİR Mİ?

Eğitim hayatına devam ederken iyileşme süreci uzun süren bir rahatsızlık ya da ameliyat geçiren öğrenciler heyet raporuna başvurabilir. Eğer bir öğrenci kendisine tanınan devamsızlık hakkını aşacaksa bu raporu alması zorunludur. Çünkü Millî Eğitim Bakanlığı sağlık yüzünden uzun süreli devamsızlık durumlarında tek doktor ya da üç doktorlu sağlık raporlarını kabul etmez ve okul için heyet raporu ister. Uygulamada da kişilere tanınan bu hakkın kötüye kullanıldığı örnekler sık olarak karşımıza çıktığından, öğrencinin okula devam edemeyecek seviyede hasta olması karşısında sağlık raporu yerine heyet raporu düzenlenmesi yerinde olacaktır.

Okula verilecek heyet raporunu almak için söz konusu rahatsızlıkla ilgili heyet raporu başvurusu yapılır. Söz konusu raporun alınma aşamalarını yukarıda belirtmiştik. Öğrencinin giriş işlemleri tamamlandıktan sonra heyet tarafından gerekli kontroller yapılır ve kurulun değerlendirmesi sonucunda rapor öğrenciye verilir.

 HAMİLELİKTE HEYET RAPORU NASIL ALINIR?

Herhangi bir kuruluşta çalışan anne adayları doktorlarının uygun bulduğu süre boyunca heyet raporu alabilirler. Annenin sürekli istirahat etmesini gerektiren riskli gebeliklerde verilen bu rapor için hastalar doktorlarıyla irtibata geçebilirler.

Gebelik için verilen heyet raporlarının süresi en fazla 60 gün olarak belirlenmiştir. Fakat bu sürenin sonunda anne adayının durumunda bir değişiklik gözlenmezse tekrar rapor çıkarılabilir ve istirahate devam edilebilir.

Tıpkı gebelikte olduğu gibi doğum sonrasında da annenin uzun süre dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Veya yeni doğanda görülen birtakım riskli durumlar sebebiyle annenin bebeği ile ilgilenmesi gerekebilir. Anneye doğum sonrasında verilen yasal iznin süresi yeterli değilse, heyet raporuna başvurmak gerekebilir. Bunun gibi zamanlarda heyet raporu verme yetkisi bulunan hastanelere başvurarak heyet raporu alınması imkânı bulunmaktadır.

ASKERLİK İÇİN HEYET RAPORU NASIL ALINIR?

Askere gidecek olan kişilerin yoklama işlemleri sırasında askerlik yapmaya elverişli olduklarını kanıtlayan bir adet sağlık raporu sunmaları gerekmektedir. Bu raporu almak isteyen kişiler yetkili hastanelerden heyet raporu başvurusunda bulunabilirler. İsteyen vatandaşlar aile sağlık merkezlerinden durum bildirir tek hekim sağlık raporu da alabilirler.

Bunun dışında fiziksel durumu veya kronik hastalığı sebebiyle askerlik yapamayacak olan kişiler askerliğe elverişli olmadıklarını bildiren bir heyet raporu alabilirler. Bu raporu sunan vatandaşlar, askerlikten muaf tutulurlar. Bu raporu almak isteyen kişilerin askeri hastanelere başvurmaları gerekir.

Adsiz tasarim 34

İSTİRAHAT İÇİN HEYET RAPORU ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Herhangi bir rahatsızlık ya da iş kazası sonucu uzun süre boyunca dinlenmesi gereken vatandaşların çalıştıkları kurumlara sunmak üzere heyet raporu alması gerekebilir. Kişiler bu raporu almak için ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir hastaneye başvurulmalıdırlar. Gerekli belgeleri tamamlayıp ve heyet raporu ücretini ödeyen kişiler kurul tarafından değerlendirmeye alınır. Yapılan muayene ve tetkiklerin sonucunda heyet tarafından uygun görülen süre için rapor düzenlenir. Söz konusu raporun düzenlenmesi titizlik gerektirir. Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere bu duruma kötüye kullanmak isteyen kişiler elbet bulunmaktadır. Burada gerçekten heyet raporu alması gerek kişi ile almaya hakkı olmayan kişinin ayırt edilmesi gerekir.

AYAKTA ÇALIŞAMAZ RAPORU NASIL ALINIR?

Eğer sürekli olarak ayakta durmasını gerektiren bir işte çalışıyor ve bu durum sebebiyle ciddi rahatsızlıklar yaşanıyorsa, ayakta çalışamaz raporu almak için yetkili hastanelere başvurmak gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen heyetlerin bulunduğu özel hastanelerden ya da devlet hastanelerinden ihtiyaç olan raporu almak için kurul karşısına çıkılması gerekecektir. Bu rapor sonucunda kişinin işyerinde imkân elverdiği ölçüde iyileştirmeler yapılmalı ve heyet raporu alan kişi için çalışabileceği ortam hazırlanmalıdır.

ÇALIŞAMAZ RAPORU NASIL ALINIR?

Elinde olmayan nedenlerden ötürü uzun süre dinlenmesi gereken, rahatsızlığı dolayısıyla çalışmaya bir süre devam edemeyecek olan veya iş kazası geçiren vatandaşlar işverenlerine çalışamayacaklarını bildiren heyet raporunu sunmak zorundadırlar. Söz konusu hastalığın seyrine ve ciddiyetine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda, heyet uygun görürse bu kişilere çalışamaz raporu verecektir. Bu raporun alınmasının ardından kişilerin eğer geçici surette bir rahatsızlıkları var ise ücretli şekilde izne çıkarılmaları yerinde olacaktır.

HEYET RAPORU ÖRNEĞİ

Örnek bir heyet raporuna aşağıdaki görselimizden ulaşabilirsiniz.

heyet raporu

 ENGELLİ HEYET RAPORU NASIL ALINIR?

Engelli vatandaşlar kendilerine sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilmek için heyet raporuna ihtiyaç duyarlar. Heyet raporu puan cetveli üzerinde yer alan değerler kişilerin engel seviyesini belirler ve söz konusu haklar da bu engel düzeyine göre değişiklik gösterir. Engelli vatandaşların bu haklardan yararlanmaya devam edebilmesi için belirli aralıklarla tam teşekküllü hastanelere başvurarak yeni durum bildirir raporu alması da gerekebilir.

Durum bildirir raporu engelli vatandaşların aldığı bir çeşit heyet raporudur.  İyileşme ihtimali olan hastalıklardan kaynaklanan engeller için belirli aralıklarla durum bildirir raporu istenebilir. Durum bildirir rapor da tıpkı heyet raporu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tam teşekküllü hastanelerden alınır. Durum bildirir raporu almak için heyet raporu almada belirtilen usulü izlemek gerekecektir. İlgili hastaneden randevu aldıktan sonra vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı ve hastane tarafından kişiye verilen matbu form doldurularak, ilgili kişiye teslim edilir.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E devlet sistemi üzerinden kişilerin adlarına düzenlenen sağlık kurulu raporlarını görüntülemek mümkündür. İlk olarak E devlet sisteminin sağlık raporu sayfasına giriş yapılması ardından, istenen bilgilerin doldurulması gerekir. Söz konusu bilgiler girildikten sonra çıkacak olan kurul raporunun çıktısı alınarak gerekli kurumlara iletilebilir. Engelli heyet raporunda olduğu gibi diğer nedenlerden talep edilen ve ilgili hastaneler tarafından düzenlenen heyet raporları da e devlet sistemi üzerinden ulaşılabilemektedir. Bu açıdan e devlet sistemi üzerinden buradaki örneğin de olduğu gibi birçok işlemi yapabilme kolaylığı kişileri büyük bir yükten kurtarmıştır. Zira söz konusu sistem üzerinden bu belgelere erişme imkânımız olmasaydı bu raporları bizzat ilgili kurumundan almak gerekecekti.

ENGELLİ HEYET RAPORU ÖRNEĞİ

Örnek bir engelli heyet raporuna aşağıdaki görselimizden ulaşabilirsiniz.

Adsiz 1000 × 1000 piksel 1000 × 1300 piksel 1000 × 1200 piksel

HEYET RAPORU KAÇ DOKTOR TARAFINDAN İMZALANIR?

Tam teşekküllü sağlık raporu alanında ilgili bölümlerden birer uzmanın yer aldığı bir heyet tarafından hazırlanır ve en son olarak da başhekimin onayından geçer. İlgili kurulda yer alan doktorların sayısı hastaneden hastaneye değişiklik gösterebilir. Genellikle 3 uzmanın görev yaptığı kuruldaki üye sayısı kimi zaman 7 veya 8’i de bulabilir. Bazı hastanelerde sadece bir doktor heyet raporlarıyla ilgilenir. Bu hastaneler kapsamı genel heyet raporundan biraz daha düşük olan fakat birçok yerde kullanılabilen durum bildirir tek hekim sağlık raporu verebilirler. Sağlıklı bir heyet raporunun en az üç doktor tarafından imzalanması yerinde olacaktır.

“HEYET RAPORU NEDİR? Sağlık Raporu Nasıl Alınır?” üzerine 45 yorum

 1. K.b.b 297207. Dahiliye 297207. Göz 297207. Nöroloji297207. Genel cerrah 297207, fizik 297207 psikiyatri 297207 verildi anlamadim hesaplayamadim yardım edermisiniz ben %de kaç raporluyum

  Yanıtla
   • Merhaba kamu gorevlisiyim. Bu sene doğu görevine gitme durumum var fakat özel hastaneden burun septorinolasti ameliyatı olmuştum. Bu ameliyat sonrasında ameliyat olduğum doktora periyodik kontrolüm zorunludur. Bu durumu epikriz raporuyla desteklesemde yetmemektedir Eğitim araştırma veya üniversite hastanelerinden rapor almam gerekirmiş. Periyodik kontrolümden dolayı Sağlık mazeretimi sunup doğu görevinden bu sene muaf olmam için ne yapmam gerekir? KBB den 3 hekim imzalı rapor mu almam gerekir yoksa her branşa görünmem gereken sağlık kuruluna mi gitmem gerekir?

    Yanıtla
 2. Yıllarca devlete sağlık sigortası adında en üst derecede prim ödedik kamu kurumundan emekliyim bir ihtiyaçtan dolayı heyet raporu almak istedim 2021 yılı Orta gerek 250 lira muayene parası istediler Zaten her hastanelere gidişle muayene ücreti kesiliyor ekstradan kesilen 250.000 lira nedir ki ilgililere duyurulur

  Yanıtla
 3. Mrb eşim bı sitede temizlik görevlisi sürekli ayakta çalıştığından dolayı sol ayağında menisküs yırtığı oluştu doktor işi bırakmasını söyledi fakat ayakta çalışamaz raporu alabilirsiniz acaba tazminat hakkını kaybetmemesi icin

  Yanıtla
 4. Merhaba lar yiyelim birden fazla raporu vardı en düşük raporu da yüzde 50 zihinsel di sonra konuşma 55 sonra 60 oldu baltazar cetveli ile en son gittiğimizde konuşma bozukluğuna vermedi zihinsel de 50 olan raporu 25 indirdi şehir hastanesi itiraz etmeyi düşündüm süre de geçti diğer şehir hastanesi çok uzakta olduğu için gidip gelmek de zor diye ne yapabilirim birde mahkeme kararım var vasi vesayet 2011 yılından beri alınan bir karar yeniden nerden ve nasıl alabilirim

  Yanıtla
 5. Merhaba yaklaşık 9 yıldır antidepresan ilaçları kullanıyorum bu rahatsızlığımdan dolayı yurtdışından malulen emekli oldum Türkiye ye yerleştim.Burda tedavim devam ediyor ve her 18 ay da bir heyet raporun istiyor yurtdışı sigortası. Şimdi ise benden detaylı Psikiyatri raporu istiyor yurtdışı sigortası maluliyetin devamı için.
  Tedavi olduğum psikiyatri doktoruna durumu izah ediyorum ben rapor veremem diyor neyapmam gerek .Fakat ilaçları raporlu alıyorum doktora rapor talebinde bulunduğum da bana rapor veremem diyor LÜTFEN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ.

  Yanıtla
 6. Merhaba heycanladigim için küçük dilim büyüyor ve nefes alma oranım düşüyor oyuzden çoğu zaman hastaneye gidiyorum gittiğim zamanlarda raporlu yeri doldu heyet raporu alarak çoğalta bilirmiyim bir bilginiz varmı

  Yanıtla
 7. Merhaba, ben lise 12. sınıfım. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DURUM BİLDİRİR SAĞLIK KURULU RAPORU’m var. E-devletten “e-İmzalı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama” kısmından ulaşılabiliyor. Toplamda 7 doktor imzaladı, sonucunda Karar olarak “HASTANIN MEVCUT DURUMU İTİBARİYLE DÜZENLİ DOKTOR TAKİBİ YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. SAĞLIK DURUMUNU BİLDİRİR RAPORDUR” yazıyor. Bu rapor ile devamsızlığım 60 güne çıkar dimi?

  Yanıtla
 8. Saygılar efendim ben serkan yıldırım. Bacağımda kavak kemik. 35 cm. Platin. Var. İki elim. Baş parmaklarda. Dinmeyen ağrılar. Sol boyun arkası dinmeyen ağrılar. Nefes darlığı. Malûl emekli rapor alabilirmiyim. 05.05 1973. Doğum. İşe. Giriş. 1991. Günüm 3940. Pirim. Bildirim yaparsanız sevinirim hürmetler

  Yanıtla
 9. Merhaba uzman çavuş olarak görev yapıyorum 2016 yılında menisküs 2020 yılında varikosel ameliyatı oldum fakat ağrılarım tekrar nüksediyor işi bırakmak istiyorum heyet raporu almam lazım ama hastaneler vermiyor yardımcı olabilir misiniz.

  Yanıtla
 10. Merhaba, geçen yıl istanbul da trafik kazası geçirdim kaza sonrası İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE heyet onaylı iş görmezlik raporu aldım. bu yıl Şanlıurfaya taşındım. Burada tazminat hakkımı aramak istiyorum Gaziantep’in devlet hastanesi oranlı heyet raporunu vermedi. Heyet raporunun kazayı yaptığım yerde muayene olduğum hastaneden almam zorunlu mu? bildirim yaparsanız çok seviniirm

  Yanıtla
 11. Aldığımız heyet raporları bir memurun sene içerisinde alabileceği 40 günlük tek hekim rapor hakkını da doldurmuş oluyor mu? İki parçada alınan 60 gün heyet raporundan sonra aynı yıl içinde parçalar halinde 25 günlük tek hekim raporu alabilir miyiz?

  Yanıtla
 12. Merhaba, benim %20 engelli raporum var bu rapor yüzünden hiç bir işe giremiyorum heyetten çalışabilirlik raporu alabilir miyim ?

  Yanıtla
 13. Iş kazası geçirdim yer yatalak durumdayım işveren benden maliyet oranı gösterir heyet raporu istemektedir bu rapor için şu anda başvurmam gerekli mi

  Yanıtla
 14. Merhaba bn 6 kez bel ameliyatı geçirdim belimde bilatin var son ameliyatında sağ ayakta uyuşma his kaybı var.bir kez kadın hastalıkları safra kesesi apantis ameliyatı oldum.sol elimde parmağımda kesik ..ben şunu sorcak ehliyetim var .engelli arabası almak istiyorm sakatlik oranı nedir acaba bna verirlermi.iyi aksamlar

  Yanıtla
 15. Merhaba ben crohn hastasıyım 2 yıl önce bağırsak tıkanması sonucu ameliyat oldum ince bağırsak ve kalın bağırsak birleşme yerinden 2 Yıldır tedaviyi bıraktım gitmiyorum hastaneye maden fabrikasında çalışıyorum engelli raporu almak istiyorum kaç puan verirler acaba rapor için

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın