İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Hesaplama

2024 İşsizlik Maaşı Hesaplama makalemizde işsizlik maaşı hesabı ile ilgili merak edilen konular ile ilgili hukuki bilgiler hazırladık. İşsizlik ödeneği fonu ile finanse edilen işsizlik maaşları çalışanların işten ayrıldıkları dönemlerde geçimlerini devam ettirebilmeleri için oluşturulmuştur. İşsiz kalan kişiler belirli dönem ve miktarlarda işsizlik maaşı alabilmektedir. 

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplaması yapılırken bilinmesi gereken başlıklar şunlardır:

 • İşsizlik maaşının hangi dönemde alınacağı
 • Son 3 yıldaki prim gün sayısının ne kadar olduğu
 • İşten ayrılmadan önce çalışılan son 4 ayda ne kadar brüt maaşın alındığı

Tüm bu bilgilerin doldurulmasıyla işsizlik maaşı hesaplanır. Verilecek günlük işsizlik ödeneği, sigortalı işsizin dört ay boyunca kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %40’ını oluşturmaktadır. 

İşsizlik Maaşı Şartları 2024

Sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları sağladığı takdirde belirlenen süre ve miktarda yapılacak parasal ödemeyi ifade eden kavram işsizlik ödeneğidir. Bu ödeneği almak için şu şartları sağlanmış olması gereklidir:

 • Hizmet sözleşmesi sona ermeden önce 120 gün boyunca hizmet sektöründe bulunulmuş olmalıdır.
 • Hizmet sözleşmesi feshedilmek isteniyorsa feshedilmeden önceki 3 yıl içerisinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.
 • Hizmet sözleşmesi feshedildikten sonra 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR şubesine şahsi olarak ya da elektronik ortam aracılığı ile başvuruda bulunulmalıdır. 
 • İşsizlik maaşı başvurusu yapacak kişi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmalıdır.

Hizmet sözleşmesi sona ermeden önce sayılacak olan 120 gün içerisinde sayılmayacak günler vardır. Bu günler 120 günü kesintiye uğratmaz:

 • Hastalığa yakalanma,
 • Aylıksız izne çıkma,
 • Disiplin cezası alma,
 • Gözaltına alınmış olma,
 • Doğal afet yaşanması,
 • Ekonomik kriz yaşanması,
 • Hükümlülüğe neden olmayacak tutukluluk halinin yaşanması,
 • Grev yapılması,
 • Kısa çalışma ödeneği,
 • Genel hayatı etkileyecek olayların yaşanması,
 • Kısmi istihdam yapılması.

İşsizlik Maaşı E-Devlet 

Kendi isteği ve kusuru olmadan hizmet sözleşmesi sona erdirilen işçi sözleşme sona erdikten sonra 30 gün içerisinde internet aracılığıyla e- devlet üzerinden kolaylıkla işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir. E- devlet dışında şahsen de İŞKUR birimine gidilerek işsizlik maaşı başvurusunda bulunulabilir. İşsizlik maaşı başvurusu çoğunlukla ay sonuna kadar sonuçlanmaktadır. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan işçiler, e- devlet üzerinden başvuru yaptıkları gibi yine e- devlet üzerinden başvuru sorgulama da yapabilirler. Sorgulama yapmak için e- devlete giriş yapıp Kurumlar kısmından İŞKUR’un bulunması yeterlidir. Buradan başvuru sorgulama kolaylıkla yapılabilir. Fakat isteyen işçiler, başvurularının sonucunu öğrenmek için de en yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat edebilirler. 

İşsizlik Maaşı Ne Kadar? 

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı günlük işsizlik ödeneğine, sigortalı işçinin son 4 aylık prime esas kazançlarına bakılarak hesaplanır. Hesaplama yapıldığında sigortalı işçinin günlük ortalama olarak brüt kazancının %40’ı esas alınır. Bu hususa bakılarak hesaplanan işsizlik maaşının aylık asgari ücretin %80’ini geçmemesi gerekir. İşsizlik maaşı damga vergisi dışında herhangi bir vergiye ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır. Bu şekilde bakıldığında son 4 ay boyunca asgari ücretli ve sigortalı olarak çalışmış bir işçinin alacağı işsizlik maaşı 5325 TL’dir. İşçi, asgari ücretten fazla bir tutarla da çalışıyor olabilir. Örneğin 4 ay boyunca 30 bin TL ile çalışmış bir işçinin alacağı işsizlik maaşı tutarı 10.650 TL’dir. 

Asgari Ücret İşsizlik Maaşı Hesaplama 

İşsizlik maaşı asgari ücrete bağlı olarak belirlenir. 2023’ün son 4 ayında asgari ücretle(11.402) çalışan bir işçinin son 4 aylık prime esas olan kazançlarının toplamı 6471 TL olmaktadır. Hesaplama sonucunda ulaşılan işsizlik maaşı ise 2588,40 TL olur. Belirlenmiş damga vergisi oranı ise 0,00759 TL’dir. Bu hesaplamaların sonucunda ise işçiye ödenecek işsizlik maaşı 2568,75 TL olarak belirlenmektedir. 

İşçinin asgari ücret işsizlik maaşı hesaplanırken unutulmaması gereken işçinin iş yeriyle kendi kusuru dışında sözleşmesinin feshedilmiş olmasıdır. İşçinin kendi kusuruyla sözleşmesi feshedilmişse işçiye işsizlik maaşı ödenmez. 

Kısa Çalışma Ödeneği İşsizlik Maaşı Hesaplama 

İşyerlerinde çalışma süreleri geçici olarak azaltılabilir ya da durdurulabilir. Bu durumlarda sigortalı işçilere, üç ayı aşmayacak şekilde dönem için gelir sağlamaları amacıyla yapılan uygulamaya kısa çalışma ödeneği adı verilir. İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmişse bu ödeme işsizlik maaşı süresinden düşülür. Fakat kısa çalışma ödeneğinin işsizlik maaşı süresinden düşürülüp düşürülmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ayrıca da Covid- 19 nedeni ile yapılan kısa çalışma ödemeleri, işsizlik maaşı hesaplanırken işsizlik maaşının süresinden düşürülmeyecektir. 

İş yerinin kısa çalışma başvurusu yapabilmesi için belirlenen bir asgari çalışan sayısı şartı bulunmamaktadır. İş yerinin daha önce de kısa çalışma ödeneğinden yararlanması tekrar yararlanmasına engel değildir. Tekrardan kısa çalışma başvurusu yapılabilir. 

Askerlik Sonrası İşsizlik Maaşı Hesaplama 

Sigortalı işçilerin askerlik sebebi ile işten ayrıldığı görülmektedir. Normal koşullarda hizmet sözleşmesi feshedildikten sonra işsizlik maaşına başvurma süresi 30 gündür. Fakat kişi, askerlik sebebi ile işten ayrılmış ise bu kişinin süresi terhis olduktan sonra başlar. Yani süre hizmet sözleşmesi feshedilir edilmez değil askerlikten terhis olunur olunmaz işlenmeye başlar. İşçi, terhis olduktan itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir. 

Fakat kişi askere gitmeden önce işsizlik ödeneği almaya başlamış olabilir. Bu durumda kişinin işsizlik maaşı alacağı süre, askerlik süresi boyunca durdurulur. İşçi terhis olduğunda da işsizlik maaşı ödenmeye devam eder. 

2. Kez İşsizlik Maaşı Hesaplama 

Sigortalı bir işte çalışan işçilerin ikinci kez hizmet sözleşmeleri feshedildiği takdirde yeniden işsizlik maaşı başvurusunda bulunmalarında hiçbir engel yoktur. Kendi isteği ve kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalan sigortalı işçi 2. kez işsizlik maaşına başvurabilir. İkinci kez işsizlik maaşı alabilmesi için işçinin tek yapması gereken işsizlik maaşı şartlarını karşılamaktır. Sigortalı işçiler; 2, 3 ya da daha fazla kez işsizlik maaşı alabilirler. İkinci kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak işçilerin son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortalı bir işte çalışmış olmaları lazımdır. En az 600 gün sigortalı bir işte çalışmış olan işçiler, ikinci kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirler. 

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır? 

İşsizlik maaşının ne kadar süreyle alınacağı hizmet sözleşmesi feshedilmeden önce işçinin ne kadar çalıştığına bakılarak hesaplanır. Buna göre:

 • İşçi, son 3 yıl içerisinde 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışmışsa ve işsizlik sigorta primini de ödemişse 180 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.
 • İşçi, son 3 yıl içerisinde 900 gün boyunca sigortalı olarak çalışmışsa ve işsizlik sigorta primini de ödemişse 240 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.
 • İşçi, son 3 yıl içerisinde 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışmışsa ve işsizlik sigorta primini ödemişse 300 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır. 

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? 

İşsizlik maaşı başvurusunda bulunmak isteyen sigortalı işçiler, hizmet sözleşmesi feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde kendisine en yakın İŞKUR birimine başvurmalıdır. Başvuru yapmak isteyen işçi, İŞKUR şubesine şahsen gelerek ya da elektronik olarak İŞKUR resmi sitesinden başvurusunu yapabilir. 30 gün içerisinde başvuru yapılmış olması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer 30 gün içerisinde başvuru yapılmamış ise başvuruda gecikilen süre kadar toplam hak sahipliğinden süre düşülmektedir. Orta bir mücbir sebep olduğu takdirde bu 30 günlük sürenin dışına çıkılabilir. 

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan işçiler;

 • İkamet adresini değiştirdiyse,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlı aylığı almaya hak kazandıysa,
 • Silâhaltına alındıysa,
 • Yurtdışına çıktıysa,
 • Bir işte çalışmaya başladıysa ya da 
 • Mahkeme kararı ile işe iadesi istenmişse 15 gün içerisinde durumu en yakın İŞKUR şubesine ya da ALO170’e bildirmelidir. Bu durumlar meydana geldiyse ve de işçi durumu bildirmediyse tespit yapıldığı takdirde işçiye yapılan fazla ödemelerin yasal faiziyle beraber geri ödenmesi gereklidir. 

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir? 

Kendi isteği ve kusuru olmadığı halde hizmet sözleşmesi feshedilerek işsiz kalan işçiler işsizlik maaşını almaya hak kazanırlar. Hizmet sözleşmesi sona erdirilmeden önceki son 120 gün boyunca işsizlik sigorta primi ödenmiş olmalıdır. Aynı şekilde hizmet sözleşmesi sona ermeden önceki son 3 yıl içerisinde de 600 gün boyunca işsizlik sigorta primi ödenmiş olmalıdır. İşçinin hizmet sözleşmesi feshedildikten sonra işçi, 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen giderek işsizlik maaşı talep edebilir. Ayrıca da işçi İŞKUR birimine gitmeden de elektronik ortamda işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir. 

Sigortalı işince çalışırken kendi isteği alınmadan ve kusuru bulunmadan hizmet sözleşmesi feshedilen işçi, yukarıda sayılan şartları yerine getiriyorsa işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilecektir. Kendi isteğiyle işten ayrılmış ya da kusuru sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş işçinin işsizlik maaşından yararlanabilmesi mümkün değildir. Sigortalı işinde çalıştığı süreçte de belirlenen gün sayısı kadar işsizlik sigorta primini ödemiş olmalıdır. Ve son olarak da hizmet sözleşmesi feshedildiği takdirde 30 günlük süreyi mücbir sebep dışında aşmadan ilgili mercilere işsizlik maaşı başvurusunda bulunmalıdır. 

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar? 

İşsizlik başvuruları, başvuru yapılan ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, aylık olarak her ayın beşinde işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihi öne çekilmek istendiği takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunulmalıdır. İşsizlik maaşı ödemeleri, işçilerin kuruma bildirdiği banka hesap numaralarına yatırılır. Hesap numarası eksik ya da hatalı bildirilmişse bu durumda işsizlik maaşı ödemeleri kişiye en yakın konumdaki PTT Bank aracılığı ile yapılır. 

İşsizlik maaşına hak kazanlara sunulan hizmetler şu şekildedir:

 • İşsizlik maaşı
 • Genel sağlık sigortasından doğan primler
 • Yeni bir iş bulma imkânı
 • Mesleki olarak geliştirme, edindirme ve de yetiştirme eğitiminin sağlanması

En Düşük İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

2023 yılında belirlenen asgari ücret 11.402 TL’dir. En düşük işsizlik maaşının da asgari ücretle çalışan bir işçiye ait olması gerekir. 2023 yılında en az 4 ay çalışmış olan bir işçi gerekli şartları da taşıyorsa işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir. İşsizlik maaşının alt sınırı asgari ücretin %40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin %80’idir. Son 4 ay asgari ücretle maaş almış bir işçinin alacağı en düşük işsizlik maaşı %40 üzerinden hesaplanır. Yani işçinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı 5325 TL’dir. 

En Yüksek İşsizlik Maaşı Ne Kadar? 

İşçinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilmek için son çalıştı iş yerinde en az 4 ay çalışmış olması lazımdır. İşçinin alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin %40’ından az %80’inden fazla olamaz. İşçinin alabileceği en yüksek işsizlik maaşı %80 üzerinden hesaplanır. Bu şekilde hesaplandığında kendi kusuru ve isteği olmadan sözleşmesi feshedilen işçinin alabileceği en yüksek işsizlik maaşı 10.650 TL olarak belirlenmiştir. 

E- Devlet İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşçiler şahsen İŞKUR birimine gitmek dışında internet üzerinden de kolaylıkla işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirler. İnternet üzerinden işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’un resmî web sitesinden yapılabileceği gibi e- devlet üzerinden de işsizlik maaşı başvurusu ekranına ulaşılabilir. E- devlete giriş yapıldıktan sonra ‘‘Kurumlar’’ kısmından İŞKUR bölümüne girilmesi yeterlidir. Artık bu bölümden kolaylıkla işsizlik maaşı başvurusunda bulunulabilir. 

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Sorgulanır? 

İşçi, hizmet sözleşmesi feshedildikten sonra şartları da sağlıyorsa 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunmalıdır. İşsizlik maaşı başvurusu en geç ay sonuna kadar sonuçlanmaktadır. İşçiler, en yakın İŞKUR birimine giderek ya da e-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurularının sonuçlarını öğrenebilirler. İŞKUR birimin belirlemiş olduğu şartları sağlayan tüm işçiler işsizlik maaşını almaya hak kazanırlar. 

6 Ay Çalıştım İşsizlik Maaşı Alabilir Miyim? 

Kendi isteği ve kusuru bulunmadığı halde hizmet sözleşmesi feshedilen işçilerin İŞKUR tarafından belirlenmiş olan gün sınırını da karşılaması gereklidir. İŞKUR’a göre işçinin işsizlik maaşı alabilmesi için son çalıştığı iş yerinde en az 120 gün yani ay bazında baktığımız zaman en az 4 ay çalışmış olması lazımdır. Bu bağlamda bakıldığında son iş yerinden ayrılmadan önce 6 ay çalışmış olan işçiler işsizlik maaşı alma şartlarındaki gün sayısını karşılamaktadırlar. 

Haksız İşsizlik Maaşı Almanın Cezası 

Sigortalı işçi, kendi kusuru olmadan hizmet sözleşmesi feshedildiği takdirde işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Fakat sigortalı işçi kendi kusuruyla ya da bilgilerdeki eksik nedeniyle ya da bir yanlışlık dolayısıyla haksız yere işsizlik maaşı almış ise yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile de birlikte geri ödenmek zorundadır. Kişi haksız yere işsizlik maaşı aldığını fark ettiği anda ilgili kuruma bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde aldığı fazla ödemeleri yasal faiziyle beraber geri ödemek zorunda kalır. İşçi sigortalı bir işe girdiyse de artık ödenen işsizlik maaşı haksız işsizlik maaşı haline gelir.Sigortalı işçi, haksız yere işsizlik maaşı aldığı süreçte vefat etmiş ise kendilerine ödenen yersiz sigorta ödeneği geri istenmez. 

Ayın Ortasında İşe Başladım İşsizlik Maaşı Alabilir Miyim? 

İşçinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilmesi için ayın hangi gününde işe başladığının bir önemi yoktur. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunulacağı zaman önemli olan işçinin son çalıştığı iş yerinde 4 ay boyunca sigortalı bir şekilde çalışmış olmasıdır. Ayrıca sözleşmesi feshedilirken de kendi isteği ve kusuru bulunmamalıdır. İster ayın başında ister ayın ortasında isterse ayın sonunda işe başlamış olsun önemli olan 4 ay yani 120 gün boyunca aynı iş yerinde sigortalı bir şekilde çalışmış olmasıdır. 

Hem Çalışıp Hem İşsizlik Maaşı Almak Cezası 

İşsizlik maaşı, çalıştığı iş yeri tarafından bir kusuru bulunmamasına rağmen hizmet sözleşmesi feshedilen sigortalı işsizlere ödenir. İşsizlik maaşına hak kazanmış işçiler, tekrar sigortalı bir işe başlamak zorunda kalmış olabilirler. Kişi, işsizlik maaşı alırken sigortalı bir işe başlamış ise işsizlik maaşı kesilecektir. 

İşsizlik maaşı alınırken yeni bir sigortalı işe başlandıysa fakat işsiz kalındıysa tekrar işsizlik maaşı almaya hak kazanacak koşullar da gerçekleşmemiş ise önceki işsizlik maaşının süresi bitene kadar maaş alınmaya devam edebilir. 

İşsizlik Maaşı 600 Gün Şartı Kalktı Mı? 

İşsizlik maaşı başvurusunda bulunulacağı zaman işçilerin sağlaması gereken gün sayısı 120 gündür. Yani 4 aydır. İşsizlik maaşı almak için 600 gün çalışılması gibi bir şart yoktur. Aynı iş yerinde 4 ay boyunca sigortalı bir şekilde çalışmış olmak işsizlik maaşı başvurusunda bulunmak için yeterlidir. Fakat 2. kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak işçilerin aynı iş yerinde sigortalı bir şekilde 600 gün boyunca çalışmış olmaları lazımdır. 

3 Yıllık İşsizlik Maaşı Ne Kadar? 

3 yıllık işsizlik maaşının ne kadar olacağı işçinin son 3 yıl içerisinde kaç gün çalıştığına bakılarak belirlenir. Sigorta kapsamında çalışmış olması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrı ayrı incelemek gerekirse:

 • İşçi, son 3 yıl içerisinde işsizlik sigorta primi ödenmiş olarak 600 gün boyunca çalışmışsa 180 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.
 • İşçi, son 3 yıl içerisinde işsizlik sigorta primi ödenmiş olarak 900 gün boyunca çalışmışsa 240 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.
 • İşçi, son 3 yıl içerisinde işsizlik sigorta primi ödenmiş olarak 1080 gün boyunca çalışmışsa 300 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır. 

İşçinin ne kadar maaş alacağı gün sayısına ve asgari ücrete bakılarak belirlenir. 

Kaç Lira İşsizlik Maaşı Alırım? 

İşçilerin kendi kusuru ve isteği olmadan sözleşmeleri feshedildiğinde merak ettikleri husus kaç lira işsizlik maaşı alacaklarıdır. İşçilerin alacağı işsizlik maaşı, son 4 ayda çalıştıkları miktar baz alınarak hesaplanmaktadır. Son 4 ayda aldıkları ortalama brüt kazançlarının %40’ı esas alınır. Hesaplanan bu %40 oran asgari ücretin %80’inden fazla olamaz. Net bir şekilde işsizlik maaşı söylemek mümkün değildir. İşçilerin alacağı işsizlik maaşı, son 4 ayda aldıkları maaşla orantılı olarak artmaktadır. Örneğin son 4 ayda asgari ücretle (11.402) çalışmış olan bir işçinin alacağı işsizlik maaşı 5325 TL’dir. İşçiler bu 4 ay boyunca sigortalı bir şekilde çalışmış olmalıdırlar. 

Kategori : İş Hukuku