Gayrımenkul İnşaat ve Kira Hukuku

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur makalemizle, izmir kira ve kiracı avukatı olarak sizlerleyiz. İçeriğimizde, Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur, Tahliye Kararına İtiraz Tahliye Kararını Durdurur Mu ve Tahliye Kararından Sonra Ne Olur? sorularına yanıt vereceğiz.

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Kiracı, aleyhine alınmış tahliye kararına itiraz edebilir. Kiracı tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Sulh Hukuk mahkemelerinden verilen tahliye kararlarının temyizi mümkün değildir. Kiracılar tahliye kararına karşı Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf başvurusunda bulunabilirler. Temyiz ile istinaf kavramları halk arasında hukuki terim olarak sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsalar da farklı hukuki kanun yollarıdır. Kiracı tahliye davalarında verilen kararlar için istinaf başvurusu yapılabilir, temyiz başvurusu yapılamaz. Kiracının istinaf yoluna başvuruda bulunması tek başına tahliye kararının icrasını durdurmaz.

Tahliye kararının icrasının durdurulabilmesi için istinaf başvurusunun yanında icranın geri bırakılması kararının da alınması gerekir. Kiracının ilk derece  Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı sonucunda üst derece mahkemesine istinaf başvurusunda bulunması halinde tahliye kararının uygulanmasının devam edip etmeyeceği problemi ortaya çıkar, uygulamada bu soruna çözüm olarak icranın geri bırakılması yolu benimsenmiştir.

Tahliyenin icrasının durdurulabilmesi için mahkemeden icranın geri bırakılması kararı ile birlikte bir miktar bedelin teminat olarak icra müdürlüğüne yatırılması gerekir. Bu miktar kanunen belirlenmiş olmamakla birlikte eski tarihli bir içtihadı birleştirme kararı ile 3 aylık kira bedeli olarak belirlenmiştir. Günümüzde icranın geri bırakılması için başvurulan tahliye dosyaları için geçerli teminat miktarı 3aylık kira bedelidir. 

Örneğin kira bedelinin aylık 3000 TL olduğunu varsayarsak, mahkemenin tahliye kararı vermesinin üzerine kiracı istinaf yoluna başvurup, ayrıca mahkemeden talepte bulunarak icranın geri bırakılması kararı alabilir. Bunun için kiracının öncelikle icra müdürlüğüne mahkemeden aldığı bir derkenarı sunması gerekir. Bunun üzerine müdürlük icra müdürlüğü veznesine teminatın yatırılması ve mahkemeden icranın geri bırakılması kararı alınması için kiracıya süre verir.

Tüm bu işlemleri yerine getiren kiracı örneğe göre 3 kira bedeli olan 9.000 TL’yi mahkeme veznesine depo etmek suretiyle tahliye kararının uygulanmasının durdurulmasını sağlayabilecektir. Bu durumda kiracı tahliye kararının hukuka aykırı olduğu düşüncesinde ise 3 aylık kira bedeli tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırmak suretiyle tahliye kararının uygulanmasını, üst derece mahkemesinin konuyla ilgili kararını kesin olarak vereceği tarihe kadar erteletebilme imkanına sahiptir. 

Tahliye Kararına İtiraz Tahliye Kararını Durdurur Mu?

Tahliye kararları ilamlı icraya konu edilmektedir. Kural olarak ilamlı icra kararlarına itiraz mümkün değildir. İlamlı icra kararlarında gerekli prosedür tamamlanarak icranın geri bırakılması kararı alınabilir. Kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar sonucunda tahliye edilmesi gerektiği durumda üst derece mahkemesine başvurması halinde tahliye kararının uygulanmasının devam edip etmeyeceği problemi ortaya çıkar, uygulamada bu soruna çözüm olarak icranın geri bırakılması yolu benimsenmiştir: örneğin kira bedelinin 3000 TL olduğunu varsayarsak, mahkemenin tahliye kararı vermesinin üzerine kiracı istinaf yoluna başvurup, ayrıca talepte bulunarak 3 aylık kira bedeli olan toplam 9.000 TL’yi icra müdürlüğü veznesine depo etmek suretiyle tahliye kararının uygulanmasının durdurulmasını talep edebilecektir.

Bu durumda kiracı tahliye kararının hukuka aykırı olduğu düşüncesinde ise mahkemenin belirlediği tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırmak suretiyle tahliye kararının uygulanmasını, üst derece mahkemesinin konuyla ilgili kararını kesin olarak vereceği tarihe kadar erteletebilme imkanına sahiptir. Yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararını istinaf etmesi tek başına tahliye kararının uygulanmasını durdurmayı re’sen sağlamayacaktır. Bunun için kiracının ayrıca talep etmesi ve de belirlenen tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırması gerekecektir. Bu durum icranın geri bırakılması olarak tanımlanmaktadır.

Tahliye Kararından Sonra Ne Olur?

Mahkemenin kiraya verenin tahliye talebini yerinde görür ve bunun sonucunda da kiracının kiralanan taşınmazı tahliyesine karar verirse kiracının kiralanan taşınmazı tahliye etmesi gerekecektir. Zira kişiler mahkemelerin vermiş bulundukları kararlara uymakla yükümlüdürler. Uymadıkları takdirde de uymadıkları kararın konusu ve kapsamına göre belli yaptırımlara tabi tutulabileceklerdir.

Makalemizin konusu bakımından da kiracının mahkemenin verdiği tahliye kararına uymaması sonucunda, kiraya veren cebri icra kanalları vasıtasıyla kiracıyı kiralanan taşınmazdan çıkarabilme olanağına sahiptir. Kiraya verenin elinde kesin hüküm niteliğini haiz bir mahkeme kararı bulunduğu takdirde ilamlı icra takip yoluna başvuracaktır. Bunun dışında kiraya veren kiracısının kira bedelini ödememesi durumunda herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ilamsız icra takibi yoluna başvurmak suretiyle icra takibi başlatabilme olanağına da sahiptir. Kiracının da böyle bir durumda ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme imkânı bulunmaktadır.

Takibin kiraya veren lehine sonuçlanması durumunda da kiraya verenin icra mahkemesi yoluyla kiralananın tahliyesini talep etme imkânı doğacaktır. Tahliye davası sonucunda, kiracının tahliye edilmesi gerektiği kararı çıksa da kiraya veren tarafından hemen tahliye işlemleri yapılmaz. Verilen kararın kesinleşmesi ve tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için kararın, borçlu kiracıya tebliğ edilmesi ve tebliğ tarihinden itibaren 10 günün geçmesi gereklidir. Kiracı bu süre zarfında taşınmazı boşaltmaz ise icra marifetiyle tahliye edilebilir. Tahliye icra marifeti ile yapılacak ise tahliye harcı ve diğer masraflar icra dairesine yatırılmalıdır.

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?” Yorumları

 1. Burhan Baltacıoğlu dedi ki:

  Merhaba iyi günler hakim bize tahliye davasını kaybettik fakat istinaf mahkemesine 10 içinde başka vurun dedi fakat adam bizim için 2 yıldır kira alamadım diye icra davası açtı fakat biz kirayi kardeşine elden verdik fakat kira konturatına ki banka hesap ve imza kardeşine aittir sadece isim ve tc mal sahibine aittir. İstanbul bolge istinaf mahekimine itiraz edeceğiz elimizde whatsapp konusmalari mizah var iki tane sahidimiz var bir yardımcı olursanız sevinirim acaba istinaf yada sulh Hukuk mahkemesine basvursak

  1. Merhabalar,
   yerel mahkemeden tahliye kararı verilmesi halinde istinaf yoluna başvurmanız tek başına kararın icrasını durdurmaya yetmez. tahliyeyi durdurmak için tahliye için başlatılan icra takip dosyasına tehiri icra kararı sunmanız da gereklidir. mesaj içeriğinizden tam olarak ne için nasıl bir hizmet almak istediğinizi net anlayamadım. dilerseniz diğer iletişim kanallarımızdan bizi arayabilir ve hukuki uyuşmazlığınızla ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 2. Deniz Erdeniz dedi ki:

  Merhaba kiracımla 1 yıllık sözleşmemiz geçen sene mayısta bitti. Tahliye sözleşmesi de mevcut. Normalde kiracım “ev satın alacağım, sizin evinizde 6 ay, en fazla 1 sene otururum” demişti ve bu yüzden kiralamıştık. Fakat sonra nedense çıkmamaya karar verdi. Ev bize lazım olduğu için kendisini mayıs 2022de mahkemeye verdim. Bana mayıs 2022’den beri de hiç kira ödemedi. Mahkeme aralık 2022’de tahliye kararı verdi. Şimdi hem borca itiraz etmiş, böyle bir borcum yok diye, hem de hala evimde oturuyor, haczi, tahliyeyi durdurmuş. Haciz için gidilmişti, kapı numarasını sökmüş, geri dönüldü. Ne yapmam lazım? Beni maddi manevi mahvetti.

  1. Merhaba, kira borcu için itirazın iptali ya da kaldırılması davası açmanız lazım. Kapı numarası Hakkında mahalle muhtarına başvurabilirsiniz. (26245 sayılı adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik madde 22 ) icradan yeniden tahliye için talep oluşturmanız gerekli, gerekirse haciz günü yeniden bina numarasında sökülme ihtimaline karşı sizin de tahliye günü memurlarla gitmenizi öneririm. Konu ile ilgili ayrıntılı danışmanlık almak isterseniz 0 535 401 24 50 nolu numaradan randevu alabilirsiniz…

 3. Davut Halıcı dedi ki:

  ”yerel mahkemeden tahliye kararı verilmesi halinde istinaf yoluna başvurmanız tek başına kararın icrasını durdurmaya yetmez. tahliyeyi durdurmak için tahliye için başlatılan icra takip dosyasına tehiri icra kararı sunmanız da gereklidir.”
  Yukarıdaki cümle size ait. Yani, tek başına istinafa başvurmak yeteli değil. Peki, tek başına teyir-i icraya başvuru yeterli mi ?
  Şunu kasdediyorum =
  İhtiyaç sebebiyle tahliye davasında, tahliye kararının ilamlı icrası konut sahibi tarafından başlatılmış olsun. Kiracı da 15 günlük istinaf başvuru süresi boyunca bir girişimde bulunMAmış olsun. 16 ‘ıncı gün ve sonrası için gene de tehir-i icra kararı aldırıp 3 ay daha kirada oturmaya devam edebilir mi ? Selam ve saygılarımla …

  1. Merhaba,

   Hayır, Hiçbir mahkemeden tek başına tehir-i icra kararı alınamaz. Konunun detayları için ofisimizden randevu alabilirsiniz..

 4. Yücel Yerlikaya dedi ki:

  Merhabalar Merve hanım
  Kiracıyım ben ev sahibim sözleşme bitimine 3 ay kala tahliye taahhütname yolladı daha sonra sözleşmemizin bitmesi tarihi ile icra mahkemesine başvuruda bulundu fakat tebligatı elime ulaşmadı muhtarlıktan alamadım bu sebeple icra mahkemesine itiraz sürem geçti ve dosyada karar kesinleşti.
  Kiramı günün de yatırıyorum kira zammını da yaptım.
  Karara itiraz edebilirmiyim edersem kaybettiğim taktirde nasıl bir yaptırımla karşılaşırım

  1. Merhaba,

   Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz..

 5. Tuğba Selci dedi ki:

  Merhaba Merve hanım. Ben 1 Eylül 2022 tarihinde bir ev satın aldım. İçinde kiraci vardı ve kiracının sözleşmesi Eylül ayında bitiyordu. Almadan önce ev sahibine noterden ihtarname çektirdik sözleşmeyi yenilemeyecegine dair. Evi aldıktan sonra da biz yine ihtarname çektik tahliyesi için. Fakat 6 ay ihtarname süresi birde mahkeme süreci bizi çok yordu. Mahkeme tahliye kararını verdiği an biz evimize hemen taşınabilir miyiz? bizim bu süreçteki maddi kayıplarımız için kendisine dava açabilir miyiz ve ne şekilde sonuçlanır ? (Eşimin tayini çıktı ve oturacak başka bir yerimiz yok 2 aylık bebeğimle çok sıkıntıya düştük.)

  1. Merhaba,

   Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz..

 6. Aydın Uygun dedi ki:

  Merhabalar.
  Sulh hukuk mahkemesi tahliye kararı verdi.
  Dava tutanağının sonunda miktar olarak kesin açık yazmış.
  Aylık 885 TL kira veriyoruz. Öncesinde rakamı arttırmak istedik dava devam ederken olmaz dediler. Sonrada devletimiz %25 sartını getirince arttırım kanunen de olmadı.
  Şimdi biz bu 10.620 TL toplam yıllık kira rakamı ile istinafa gidebilimiyiz.
  Saygılarımla

  1. Aydın Bey Merhaba,

   Hukuki konunuz ile ilgili ofisimizden randevu alabilirsiniz.

 7. Çiğdem Bayrak dedi ki:

  Merhabalar,
  Ankara’da kirada oturuyoruz. Mersin’de 3 yıldır kirada evimiz var, tek mülkümüz bu. Kira kontratının tarihi 15 Temmuz, eşim yılbaşında emekli olacak ve Mersin’e taşınacağız. Emekli maaşıyla mevcut kiramızı ödeyip hayatımızı idame ettirmemiz çok güç. Gereksinim nedeniyle tahliye davasını, kontrat bitiminden sonraki bir ay içinde açabilir miyiz? Eşimin o tarihte yani davayı açacağımız tarihte hali hazırda emekli olmaması ama olacağını belirtmesi davanın lehimize sonuçlanmasını olumsuz etkiler mi? Yoksa emeklilik tarihini mi beklemeliyiz? Eğer emekliliği beklerse ve dava 1 yıl sürerse biz maddi açıdan perişan duruma düşeriz.

  1. Merhaba,

   Danışmanlık hizmetlerimiz için avukatlık ofisimizden online randevu alabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir