Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği , değer kaybı davalarında araştırılan önemli dilekçe örneklerindendir. Sigorta Tahkim Komisyonu ve Asliye Ticaret Mahkemelerinde araç değer kaybı davası açılabilir. Bu iki yargı kolu için araç değer kaybı dava dilekçe örneği arayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla bu yazımızda ilgili dava dilekçelerine yer verdik.

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği içeriğimizi, Sigorta tahkim komisyonu ve Asliye Ticaret mahkemesi olarak ikiye ayırabiliriz.

Sigorta Tahkim Komisyonu İçin Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi örneği ;

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

Müvekkilim … ….’ a ait .. .. … Plakalı …… MARKA ve MODEL araç ile … …’a ait …. model  .. … ….  plakalı aracın sürücüsü ….. ….. ……. tarihinde İzmir-Bornova’da müvekkilime ait araca arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu çarpışma esnasında müvekkilime ait ……. plakalı aracın arka kısmı zarar görmüştür. Uğranılan bu zarar müvekkilimin kasko şirketine başvurusu ile aracın hasarlı kısımlarının parçalarının değiştirilmesi suretiyle giderilmiştir.

Fakat müvekkilime ait araçta meydana gelen hasar neticesinde müvekkilimin aracı değer kaybına da uğramıştır. Kazaya sebep olan sürücü …… …..’in kullanmakta olduğu ….. ….’a ait …… plakalı araç ……. numaralı acente-poliçe numarası ile ……. tarihleri arasında ….. SİGORTA ŞİRKETİ tarafından TRAFİK sigortası ile teminat altına alınmıştır.

Söz konusu kazada trafik sigortalı aracın sürücüsü ……….. kaza sonrasında düzenlenmiş olan polis zaptına göre %100 kusurlu görülmüştür. Müvekkilim aracında kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybının miktar bakımından belirlenebilmesi için bir ekspere başvurarak değer kaybı raporu almıştır. Bu rapora göre müvekkilime ait araçta ……. tarihinde meydana gelen kaza sonrasında ……TL değer kaybı meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu rapor doğrultusunda sigorta şirketine tarafımızca ……. tarihinde e-posta ile yapılan başvuruya cevaben tarafımıza olumlu yahut olumsuz hiçbir geri dönüşte bulunulmamıştır. Sigorta şirketine başvurumuza ilişkin e-posta dilekçemiz ekinde mevcuttur. 

Ayrıca müvekkilim aracında kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybının tespiti amacıyla eksper raporu almak için ……. Sigorta Ekspertiz Hizmetleri’ne KDV dahil …. TL ödemede bulunmuştur. Bu ödemeye ilişkin fatura da evraklar içerisinde sunuludur.

İşbu dilekçeyle müvekkilimin aracında kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybı miktarının tespit edilmek suretiyle değer kaybına ilişkin tazminatın sigorta şirketinden tahsilini talep etmekteyiz. Talebimize ilişkin dava konusu HMK madde 109 kapsamında kısmi dava niteliğinde olup her ne kadar müvekkilime ait araçta meydana gelen değer kaybı miktarı eksper raporu ile ….. TL olarak hesaplanmış ise değer kaybı miktarı komisyonun gerek görmesi halinde bilirkişi incelemesi ile ortaya çıkacağından müvekkilimin aracında meydana gelen değer kaybının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak şimdilik 100 TL hasar nedeniyle araçta meydana gelmiş değer kaybına ilişkin  değer kaybı tazminatının sigorta şirketinden temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsil edilerek müvekkilime ödenmesine karar verilmesini, Sigorta Tahkim Komisyonunca dosyada bilirkişi görevlendirilmesine lüzum görülmemesi halinde talep miktarımızı arttırmak üzere tarafımıza süre verilmesini, dilekçemiz ekinde sunulu eksper ücreti faturasına göre ….. TL eksper rapor ücretinin de yargılama giderlerine dahil edilerek yapmış olduğumuz yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini,

Sigorta Tahkim Komisyonundan müvekkilim adına saygıyla talep ederim. …/…../…..

                                                                                                ……………. vekili

Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Asliye Ticaret Mahkemesi İçin Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği

…….ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI:……..

VEKİLİ:………

DAVALI:……

DAVA KONUSU: Trafik kazası sonucunda oluşan araç değer kaybının tanzim edilmesi 

DAVA DEĞERİ: Belirsiz Alacak Davası

Müvekkilim … ….’ a ait .. .. … Plakalı …… MARKA ve MODEL araç ile … …’a ait …. model  .. … ….  plakalı aracın sürücüsü ….. ….. ……. tarihinde İzmir-Bornova’da müvekkilime ait araca arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu çarpışma esnasında müvekkilime ait ……. plakalı aracın arka kısmı zarar görmüştür. Uğranılan bu zarar müvekkilimin kasko şirketine başvurusu ile aracın hasarlı kısımlarının parçalarının değiştirilmesi suretiyle giderilmiştir.

Fakat müvekkilime ait araçta meydana gelen hasar neticesinde müvekkilimin aracı değer kaybına da uğramıştır. Kazaya sebep olan sürücü …… …..’in kullanmakta olduğu ….. ….’a ait …… plakalı araç ……. numaralı acente-poliçe numarası ile ……. tarihleri arasında ….. SİGORTA ŞİRKETİ tarafından TRAFİK sigortası ile teminat altına alınmıştır.

Söz konusu kazada trafik sigortalı aracın sürücüsü ……….. kaza sonrasında düzenlenmiş olan polis zaptına göre %100 kusurlu görülmüştür. Müvekkilim aracında kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybının miktar bakımından belirlenebilmesi için bir ekspere başvurarak değer kaybı raporu almıştır. Bu rapora göre müvekkilime ait araçta ……. tarihinde meydana gelen kaza sonrasında ……TL değer kaybı meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu rapor doğrultusunda sigorta şirketine tarafımızca ……. tarihinde e-posta ile yapılan başvuruya cevaben tarafımıza olumlu yahut olumsuz hiçbir geri dönüşte bulunulmamıştır. Sigorta şirketine başvurumuza ilişkin e-posta dilekçemiz ekinde mevcuttur. 

Ayrıca müvekkilim aracında kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybının tespiti amacıyla eksper raporu almak için ……. Sigorta Ekspertiz Hizmetleri’ne KDV dahil …. TL ödemede bulunmuştur. Bu ödemeye ilişkin fatura da evraklar içerisinde sunuludur.

DELİLLER: Eksper raporu, Kaza Tespit tutanağı, tamir raporu vb. tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar Kanunu, Karayolları trafik kanunu ve diğer mevzuatlar.

SONUÇ ve İSTEM: İşbu dilekçeyle müvekkilimin aracında kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybı miktarının tespit edilmek suretiyle değer kaybına ilişkin tazminatın sigorta şirketinden tahsilini talep etmekteyiz. Dilekçemiz ekinde sunulu eksper ücreti faturasına göre ….. TL eksper rapor ücretinin de yargılama giderlerine dahil edilerek yapmış olduğumuz yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, …/…../…..

                                                                                                ……………. vekili

Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Araç değer kaybı dilekçesi nasıl yazılır?

Araç değer kaybı davaları Asliye Ticaret Mahkemelerinde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda açılabilir. Araç değer kaybı davasının açılması için kanun sigorta kuruluşuna başvurmayı şart koşmuştur. Bunun yanında Asliye Ticaret Mahkemelerinde araç değer kaybı davası açabilmek için dava şartı arabuluculuk sürecinin tamamlanmış olmasıdır. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurularda arabuluculuk süreci zorunlu değildir. Sigorta Tahkim Komisyonu başvurularında dava şartı sigorta şirketine başvurulmuş olmasıdır. 

Araç değer kaybı dilekçesi davaya konu olan kazanın detaylarının yer aldığı, uğranılan zararın belirtildiği, trafik kazasının kusur oranlarını içeren, borçlar kanuna dayanan bir dilekçedir. Dilekçede kusurlu olan aracın poliçe bilgileri ve araç sahibi bilgileri yer almalıdır.

Yazımızda belirtilen dava ve itiraz dilekçelerini kullanarak araç değer kaybı dava dilekçesi hazırlayabilirsiniz. Hazır dilekçelerdeki …. ile belirtilen alanları düzenleyerek araç değer kaybı davası açabilirsiniz. Araç değer kaybı konularında uzman avukatlık hizmeti almak, dilekçe hazırlatmak için ofisimizden randevu alabilirsiniz. 

İlgili Makale: Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır

Araç Değer Kaybı Davası İtiraz Dilekçesi Örneği

Araç değer kaybı davalarında birçok farklı konuda itiraz dilekçesi hazırlanabilir. İtiraz dilekçelerinin zamanında ve hukuka uygun olarak mahkemelere sunulması oldukça önemlidir. Aşağıda bilirkişi raporuna itiraz edilen bir dava dilekçesi bulunmaktadır. Dilekçenin ….. ile belirtilen yerlerini düzenleyip itiraz dilekçesi olarak kullanabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği araştırmalarında, bilirkişi raporuna itiraz dilekçe örnekleri de önemli bir yer tutmaktadır.

Araç değer kaybı bilirkişi raporuna itiraz dilekçe örneği;

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

BAŞVURU TARİHİ : ……..

BAŞVURU NO : ……..

BAŞVURU SAHİBİ : …….-Kimlik No: …..

VEKİLİ : Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

DAVALI : …….. SİGORTA ŞİRKETİ

KONU : Bilirkişi EK raporunun DEĞER KAYBI TAZMİNATI hesaplamasına itirazlarımız hakkında beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın bilirkişi ……..tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçemize karşılık sayın hakemliğinizin kararı ve talebi üzerine ……. tarihli ek raporunu kaleme almıştır. Ancak bu ek rapor bilirkişi raporuna itiraz dilekçemizde belirttiğimiz hususları aydınlatmaya yeterli değildir. Şöyle ki bilirkişi araçtaki değer kaybı miktarını belirlemek için araçtaki maddi hasar miktarı olarak ısrarla sigorta şirketinin müvekkilime hasar için yapmış olduğu ödeme miktarı olan ….. TL sını baz almaktadır. Başvuruya konu dosyada kaza tespit tutanaklarına göre müvekkilim %25 oranında kusurlu bulunmuştur ve şirket ödeme yaparken kendi hesapladığı maddi tazminat miktarından müvekkilin kusurunu tenzil ile ……TL ödemede bulunmuştur. Tarafımızca kabul anlamına gelmemekle birlikte sigorta şirketince araçta tespit edilen hasar miktarı …..-TL sıdır. Ve bu miktar şirketin almış olduğu eksper raporunda net bir şekilde yazmaktadır. Bilirkişinin ısrarla ve defaatle araçtaki hasar miktarı olarak …..TL sını raporuna dayanak yapmasını tarafımızca anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. 

Araçtaki toplam hasar miktarı bilirkişinin kök raporu ve ek raporunda yazdığı gibi ….-tl değildir. Bu rakam müvekkile kusuru tenzil edildikten sonra yapılan ödeme miktarıdır. Bilirkişi esasen araçtaki gerçek hasar miktarı üzerinden hesaplama yapmalıdır. Davalı sigorta şirketi hasar ödemesini almış olduğu anahtar teslim fiyat üzerinden yapmış olup, araçtaki gerçek zararı müvekkilime ödememiştir. Bilirkişi değer kaybı hesaplamasını sigorta şirketinin müvekkilime kusuru oranında ödediği hasar tazminatı üzerinden hesaplamıştır ancak ödenen hasar tazminatı doğru olmadığından araçta meydana gelmiş değer kaybı tutarı reel piyasa için gerçeği yansıtmamaktadır.  

Ancak bilirkişi illaki şirketçe ekspere tespit ettirilen anahtar teslim mutabakatlı, taraflı toplam hasar miktarını değer kaybı için baz alacaksa da şirketin almış olduğu eksper raporunda yazılı ….-tl sını dikkate alarak bir hesaplama yapmak zorundadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi şirketçe belirlenen toplam hasar miktarı tarafımızca kabul edilmemektedir. TOPLAM HASAR MİKTARI İÇİN YAPILAN HESAPLAMA müvekkilimce yeterli görülmediğinden bu hususta Sigorta Tahkim Komisyonuna ayrıca HASAR TAZMİNATI başvurusunda bulunulmuştur. Bu başvurumuzun dosya numarası …..’dir. Dosya da sayın hakemliğinizce henüz bir karara varılmamıştır. Bizim burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu bilirkişinin toplam hasar miktarı için baz alabileceği en düşük rakamın …tl sı olması gerektiğidir. İlk itirazımızda da bu husus üzerinde durmuş olmamıza rağmen bilirkişi ek raporunda da ısrarla toplam hasar miktarı olarak 12.375-tl sını baz aldığını beyan ile bir değer kaybı hesaplamasında bulunmuştur. 

Müvekkilime ait araçta yanlış toplam hasar miktarı üzerinden yapılan hesaplama ile bulunan değer kaybı miktarı bilirkişi raporunda ….. TL hesaplanmıştır. İş bu sebeple dosyaya sunulu bilirkişi ek raporunun tarafımızca kabulü mümkün değildir. Ve bu rapora tarafımızca itiraz etmek zorunluluğu doğmuştur. Bilirkişinin hangi sebeple toplam hasar miktarı olarak müvekkilimin %25 kusur tenzili ile şirketten almış olduğu tazminat bedeli ……-tl sını baz aldığının izahı gerekmektedir.

Bilirkişinin bu şekilde şirketçe müvekkilime kusuru oranında anahtar teslim fiyat üzerinden takdir edilen, gerçek zararının yarısını dahi karşılamayan hasar bedeli üzerinden aracın değer kaybının hesaplanması tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Müvekkilime ait aracın hava yastıkları kaza neticesinde patlamıştır. Ayrıca araç kazada ön kısımdan ağır hasar almıştır. Araçta söz konusu kaza nedeniyle meydana gelmiş olan gerçek zarar miktarı tarafımızca hasar dosyasına sunulu eksper raporuna göre …..TL sıdır. Bu derece hasarlı bir araçta …-TL’lık bir değer kaybının meydana gelmiş olması kabul edilebilir değildir. Şirketin müvekkilime hasar için yapmış olduğu ödeme baz alınarak tespit edilen değer kaybı miktarı reel değer kaybından çok düşüktür. Tarafımızca hasar tespit raporunda yer alan gerçek zarar miktarı hesaplamasına göre alınmış değer kaybı tazminatı eksper raporunda hesaplanan değer kaybı tazminatı miktarı …..TL’sıdır. Tanzim edilen itiraza konu bilirkişi raporundaki hesaplama açıkça müvekkilimin gerçek zararının giderilmesini engellemektedir. Sayın bilirkişinin hazırladığı rapor ile müvekkilim tarafından alınan eksper raporu arasında kabulü mümkün olmayacak derecede bir fark mevcuttur. Dosyada görevlendirilen bilirkişinin yapmış olduğu hesaplama müvekkilimiz tarafından alınan eksper raporunun neredeyse dörtte birine denk düşmektedir. Uyuşmazlık konusu kaza nedeniyle kaleme alınmış olan raporlar iki farklı sigorta uzmanı bilirkişiler tarafından hazırlanmıştır. Aynı veri ve olgulara sahip sigorta eksperi unvanı taşıyan kişilerce yapılan hesaplamalar arasındaki bu ciddi farklılık başvuruya konu dosyadaki aracın gerçek değer kaybı miktarının saptanması hususunda çelişki oluşturmaktadır. 

İtiraza konu EK RAPOR da tıpkı KÖK RAPOR gibi, araçta meydana gelmiş olan gerçek zarar miktarı hakkında yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan kaleme alınmıştır. Araçtaki gerçek hasar miktarı hasar incelemesi sonucunda bir uzman tarafından belirlenebilecektir. Gerçek hasar miktarı bilinmeden bu hali ile bilirkişi değer kaybı KÖK VE EK raporu gerçeği yansıtmamaktadır. Yukarıda detaylıca izah edilen nedenlerle hakem kararına dayanak olması mümkün değildir. Araçta meydana gelmiş gerçek hasar miktarı belirlenmeden eldeki taraflı verilerle değer kaybı tazminatı hesaplaması yapılması müvekkilimin aracında meydana gelen gerçek değer kaybı zararının tespitini engelleyecektir. Açıklanan bu nedenler doğrultusunda, söz konusu bilirkişi EK RAPORUNA DA itiraz etmek zorunluluğu doğmuştur.

İlgili Makale: Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti

SONUÇ VE İSTEM :

Başvurumuza konu dosyada daha önceki beyan ve taleplerimizi yineleyerek yukarıda izah etmiş olduğumuz gerekçeler ile tarafımıza tebliğ edilmiş olan bilirkişi EK raporunu kabul etmiyor ve rapora itirazda bulunduğumuzu beyan ediyoruz.

  • Müvekkilimize ait işbu değer kaybı tazminatı talepli dosyanın …… sayılı bakiye hasar tazminatı talepli başvuru dosyamızdan alınması muhtemel bilirkişi raporunun yazılmasına kadar bekletilmesini raporun yazılması halinde dosyanın bilirkişiye hasar raporu ile birlikte yeniden gönderilerek bir rapor tanzim edilmesine karar verilmesini,,
  • İlk talebimizin reddi halinde bilirkişinin EN AZINDAN ŞİRKET TARAFININDAN TANZİM ETTİRİLEN EKSPER RAPORUNDAKİ TOPLAM HASAR MİKTARI hesaplamasına göre bir değer kaybı raporu tanziminde bulunmasına karar verilmesini,
  • Bu talebimizin reddi halinde bilirkişinin hangi nedenle değer kaybı hesaplamasına dayanak müvekkilimize %25 kusur tenzili sonrası yapılan ödeme miktarı ….TL sını baz almış olduğunun izah edilmesine karar verilmesini,
  • EK Rapora itirazlarımızın kabul edilmemesi halinde ise talep miktarımızı artırım için tarafımıza süre verilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz…/…./…/

………. vekili

Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi Örneği makalemiz burada sonlanıyor. Konu ile ilgili diğer makalemizi okuyabilirsiniz: Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır