Boşanma Davası Masrafları

Boşanma Davası Masrafları 2023 makalemizle sizlerleyiz. Evlilik birliği eşler arasında yürütülemez ve çekilmez bir hal aldığı zaman eşlerin evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla başvurmuş olduğu hukuki yola boşanma denilmektedir. Boşanma davaları nitelikleri itibari ile inşai bir dava türüdür.  Boşanma davası açmak için eşler birlikte mahkemeye başvurabileceği eşlerden biri de mahkemeye başvuruda bulunabilir. İzmir Aile mahkemelerinde görülmekte olan boşanma davaların da Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre belirli masrafa ve giderlere taraflarca hükmedilmektedir. Boşanma davası açmak isteyen taraf ister çekişmeli olsun ister anlaşmalı, fark etmeksizin belirli harç ve masrafı mahkemeye yatırmak zorundadır. Eğer boşanma davası vekil aracılığı ile açılmış ise de bu harç ve masraflara avukatlık ücreti de eklenecektir.

İlgili Makale : Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Masrafları 2023

Türk Medeni Kanunundaki boşanma sebeplerinden birine dayanan taraf boşanma avukatı yardımı ile veya kendisi bizzat aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davasını ilk hangi tarafın açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü karşı tarafın açılmış boşanma davasına karşılık olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. 

Kendisini vekil ile temsil ettirmeden dava açmak isteyen kişinin adliyede dava açarken yatırması gereken harç ve giderler bulunmaktadır. Bu harç ve giderlerin miktarları her yıl değişiklik göstermektedir. Dava açmak isteyen kişinin bu harç ve giderleri eksiksiz şekilde yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde kişi hak kayıpları yaşayabilir, HMK’ya göre davanın reddedilmesi durumları ile karşı karşıya kalabilir.

Boşanma davası açan taraf ister çekişmeli boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası açmış olsun her iki davada da mahkemeye harçları ve dosyaya ait giderleri yatırmak zorundadır. 

Mahkeme Boşanma Davası masrafları; boşanma davasını açan tarafın mahkemede dinletmek istediği tanıkların sayısı, dosyanın bilirkişi incelemesine başvurup başvurmayacağı gibi hususlara göre değişmektedir. Yine de ortalama bir miktar belirtmek gerekirse 2023 yılı boşanma davası mahkeme masrafları için dava açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve giderler 900 TL-1000 TL civarındadır demek mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafları

Anlaşmalı boşanma davası açma harç ve masrafları, açılan diğer davalardaki alınan masraflarda olduğu gibi devlet tarafından alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası için alınan bu harç ve masraflar ile aile mahkemelerinde yapılacak işlemler yapılmaktadır. Mahkemelerdeki işlemlerin gecikmemesi için ve süresi geçirilmeden yapılabilmesi için dava açan tarafın masraf yatırması zorunludur. Aksi taktirde dava açan tarafın davası sonuçlanmayacak ve mahkeme tarafından davaya bakılamayacaktır. Bu nedenle adliyelerdeki bazı mahkemelerde alınan masraflar ilk başta dava açılırken istenmektedir. Dava açan taraf davanın başında bu masrafları yatırır. Anlaşmalı boşanma davası yönünden bu sebeple masraflar değişiklik göstermektedir. Tabi bilmekte fayda vardır ki bazı mahkemeler dava devam ederken, taraflara masrafların yatırılmasını bildirmekte ve ilgili masrafın yatırılmasını talep etmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının harçları, boşanma dava türlerinden özellikle çekişmeli boşanma davasına nazaran daha az bir miktardadır. Çünkü anlaşmalı boşanma davası süreci çok uzun olmamaktadır. Genellikle tek celsede sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarında yapılan masraf da az olacaktır. Çünkü tanık dinletilmesi, bilirkişiye başvurma, dava dilekçesine cevap veya cevaba cevap gibi çekişmeli boşanma davasındaki aşamalar anlaşmalı boşanma davasında bulunmamaktadır. Bu sebeple çok az bir miktarda harç yatırılmaktadır. Örneğin; anlaşmalı boşanma davasında yapılacak tebligatlar için yatırılması gereken harç taraf sayısına göre hesaplanır ve buna göre de davayı açan taraftan ortalama bir Boşanma Davası Masrafları talep edilir.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Çekişmeli Boşanma Davası Masrafları

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık vekalet ücreti dışında mahkeme Boşanma Davası Masrafları bulunmaktadır. Mahkeme masrafları mahkeme tarafından talep edilmektedir. Mahkemeye davayı usulüne uygun bir şekilde yönetebilmek adına harç ve masrafların mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dava açmak isteyen tarafın zaten davayı açma şansı bulunmamaktadır. Aile Mahkemesi harçları, tebligat giderleri, tanık dinletilecek ise tanık giderleri gibi masraflar ortalama 1.000 ile 2.000 TL gibi bir meblağ olmakla birlikte eğer davanın seyrine göre ekstra masraflar çıkmış ise bu meblağlar elbette ki değişiklik gösterecektir. Örneğin çekişmeli boşanma davası süreci içerisinde bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulması halinde bu iş için de ekstra bilirkişiye başvurulacağı için mahkemeye ödeme yapılması gerekecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme masraflarını genel olarak en az 1000 TL olarak düşünebiliriz. Tabii dosyada gerekli delil, tanık ve evraklara göre bu miktar artabilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki bu ücret avukatlık ücreti değildir. Bu ödemeler sadece mahkeme veznesine yatırılan ve dava açmak için gerekli olan ücretlerdir.  Dava açmak için yapılan masraflar çekişmeli boşanma davalarındaki avukat vekalet ücreti ile karıştırılmamalıdır.

İlgili Makale: Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2023

3 Eylül 2022 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayınlanmış olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre boşanma davasına bakacak olan avukatlar 9.200 TL tutarında ücretten daha az ücret alamazlar. Bu tutar işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre değişiklik gösterebilir, artabilir. Resmî Gazete ’de yayınlanmış olan ücretin altında avukatlık ücreti almak avukat için disiplin suçudur ve yaptırıma tabi tutulmuştur. Boşanma davaları için asgari ücret olarak belirlenmiş olan bu ücret çoğunlukla mal paylaşımsız anlaşmalı boşanma davaları için teklif edilmekte olup bu ücretin altında avukatın ücret alması yasaklanmıştır. Bu sebeple belirtmek isteriz ki boşanma davalarına ilişkin ücret belirlemesi açısından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile her ilin kendi barosu tarafından yayınlanmış olan ve tavsiye edilen ücret tarifeleri büyük önem arz etmektedir.

2023 yılında boşanma avukatları uygulamada:

  • Çekişmeli boşanma davaları için davaya bakan avukatlar, davaya konu edilecek boşanma sebebine dayalı olayların yaratacağı zorluğa ve dava sürecinin durumuna göre ortalama 20.000 TL ile 50.000 TL ücret talep ettiği görülmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davasına bakan avukatlar ise dava süreci ve zorluk açısından çekişmeli boşanma davasından daha kolay olduğu için anlaşmalı boşanma davalarında ortalama 9.200 TL ile 20.000 TL ücret talep ettiği görülmektedir.
Kategori : Aile Hukuku