Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi ?

Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi ? Kiracı ne kadar tazminat alır? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350. Maddesine göre kiraya veren kendisi veya kanunda belirtilen yakınlarından birinin konut veya işyeri ihtiyacının bulunması halinde kira sözleşmesini kiracıya karşı açacağı tahliye davası yoluyla sona erdirebilmektedir. Bu tahliye davası türüne gereksiniz nedeniyle tahliye davası denmektedir.

Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi?

Kiracı gereksinim nedeni ile tahliye edilir ise şartlar oluşması halinde ev sahibine tazminat davası açabilir.  Bu durum Türk Borçlar Kanunda “yeniden kiralama yasağı” başlıklı 355. Maddesine göre düzenlenmiştir. Üç yıl müddetle kiralama yasağı hem gereksinim hem de yeniden inşa ve imar amaçlı tahliyeler bakımından geçerlidir. Kiraya verenin kanunda belirtilen kişiler lehine tahliye kararı alması ve bu kişilerin kiralanan taşınmazda oturtulmasının sağlanması yeniden kiralama yasağını ihlal etmez.

Bununla birlikte kiraya verenin başkasına değil de yeniden eski kiracısına taşınmazı kiralarsa da söz konusu kanun hükmünde de açıkça ifade edildiği gibi yasak kapsamında olmayacaktır. Gereksinim nedeniyle tahliye durumunda kiraya veren üç yıl boyunca haklı sebep yoksa sadece kendi kiracısına teklifte bulunmalıdır. Ancak burada Türk Borçlar Kanunu’nun 355/2. Maddesinden farklı olarak kiraya veren kira parasını arttıramaz. Çünkü taşınmazda herhangi bir inşa veya imar yapılmamış, taşınmazın kira değerinde bir artış meydana gelmemiştir. Sadece aradan süre geçmesi halinde TÜFE farkının istenmesi olağan karşılanmalıdır (TBK m.344). 

TBK m.355/2, c.1 uyarınca, yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlarda da yeniden inşa ve imardan vazgeçilip eski hali ile kiracısına kiraya verilmesi olanaklıdır. Ev sahibi taşınmazı başkasına kiralandığı takdirde yukarıda da belirmiş olduğumuz üzere kiraya veren, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. 

Hizmet sayfamız: İzmir Kiracı Avukatı

Kiracı Hangi Durumlarda Ev Sahibine Dava Açabilir?

Kira sözleşmelerinde kiraya verenin borçlarından biri de kira konusu eşyayı kullanmaya elverişli biçimde bulundurma (ayıbı üstlenme) borcudur. Buna göre kiralanan yer kullanmaya elverişli biçimde teslim edilmemişse ya da elverişli biçimde teslim edilmekle birlikte daha sonradan kullanmaya elverişsiz hale gelmişse, kiraya veren, kanundan kaynaklanan ayıbı üstlenme (ayıba karşı tekeffül) borcu nedeniyle, kiracıya karşı sorumlu olur. Kira sözleşmesi sürekli edim gerektiren sözleşmelerden olduğu için, satım sözleşmesinin aksine, kiralanan şeyin tesliminden sonra ortaya çıkan ayıplar nedeniyle de kiraya veren sorumlu kılınmıştır.

Kira sözleşmesinde kiraya verenin ayıp nedeniyle sorumluluğun ortaya çıktığı durumlarda, kiracı, bazı seçimlik haklara sahip olacaktır. Ayrıca kiracı seçimlik haklarından biriyle birlikte zararının tazminini isteyebilecektir. Seçimlik haklardan zararının tazmini hakkı dışındaki haklardan sadece birisine başvurabilir. Zararın tazmini hakkını ise diğer haklarla birlikte veya tek başına isteyebilecektir. Ayıp nedeniyle kiracının seçimlik hakları;

 • Kiracı ayıbın giderilmesini talep edebilir,
 • Kiracı kira bedelinde indirim talep edebilir,
 • Kiracı ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir,
 • Kiracı sözleşmeyi feshedebilir,
 • Kiracı zararının tazmini isteyebilir,

İşte kiracı kiralanan taşınmazda ayıbın tespit edilmesi sonucunda yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarını dilerse dava yoluyla talep hakkına sahip bulunmaktadır. 

Kiracı Mal Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi?

Kiracı tarafından mal sahibine karşı açılabilecek olan en temel tazminat davası Türk Borçlar Kanunu’nun 355. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Bu maddede yeniden kiralama yasağı konusunda hükümler bulunmaktadır. Kiraya veren, yeniden kiralama yasağı hükmüne aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. Üç yıl müddetle kiralama yasağı “haklı sebep” halinde uygulanmaz. Doğabilecek olan bir uyuşmazlıkta haklı sebebin varlığı kabul edildiği takdirde, kiraya veren üç yıl geçmesini beklemesine gerek olmaksızın da kiralananı başkalarına kiraya verebilecektir. Haklı sebep, kiracının kiralanandan tahliyesini sağladıktan sonra, üç yıl müddetle kiralananı başkalarına kiraya verme yasağının bir istisnasını oluşturmaktadır.

Üç yıllık kiralama yasağına rağmen başkasıyla akdedilen kira sözleşmeleri geçerlidir. Ayrıca cezai tazminat bakımından son kira parası esas alınmalıdır (TBK 355 gerekçesi son cümle). Kanundaki sebepler sınırlı olarak sayılmıştır. Söz konusu sebepler, kiraya verenin konut veya işyeri ihtiyacı ile yeniden inşa ve imar amaçlı ihtiyacıdır. Bu nedenlerle buradaki sebepler dışında tahliye sağlanması cezanın ödenmesi sonucunu doğurmayacaktır. Örneğin, burada sayılmamış bulunan yazılı tahliye taahhüdü olduğu ileri sürülerek taşınmazdan çıkarma, cezanın uygulanması sonucunu doğurmayacaktır. Kiraya veren TBK 355 hükmüne aykırı davranırsa bir yıllık kira tutarı ceza tazminatından ayrı olarak, kiracının bu yüzden uğradığı parasal kayıpları için de tazminat ödemekle yükümlüdür.

Yargıtay uygulamasına göre, kiraya verenin salt gereksinim duyduğunu ve sözleşmeyi yenileyemeyeceğini bildirmesiyle kiracı kendiliğinden taşınmazdan çıkmışsa, artık kiraya veren bu cezalara çarptırılamaz; Yargıtay’a göre, kiraya verenin bu cezalara çarptırılması için, kiracıyı gereksinme nedeniyle dava ederek mahkemeden tahliye kararı alması ve ayrıca bu karara dayanarak kiracıyı cebri icra yoluyla taşınmazdan çıkarması gerekir. Yargıtay’ın bu yorumunun tutarlı olmadığı görüşündeyiz. 

“Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi ?” üzerine 90 yorum

 1. Merhabalar. Ev sahibimim ihbarname göndererek sözleşme yenilemeyeceğini ve kızının ihtiyacını karşılamak için evden çıkmamı istedi. Daha sonra yaptığımız telefon konuşmasında beni evden çıkarmak için böyle bir şey yaptığını belirtti. Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler

  Yanıtla
 2. Geçen sene Şubat’ın iksinde en yüksek kira bedeliyle 3000le anlaştık konturat yatptık ikinci sente dönünce4000 banka yoluyla yatırdım beni aradı ben6000 düşünüyordum dedi bende hakınız%25 ama ben 250 daha ekledim dedim bana çıkıştı ve kanun benim dedi bende kabul etmedim yine 4000 yatırdım vatsaptan bana hakaret maabında yok ben nie ev almamışım yok hakkını yiyomuşum özel hayatıma söylmediği kalmadı kirasını düzenli ödüyorum vatzaptan hukukta benim dedi ispatımda var şimdi araştırdı herhalde şimdide tembuzu bekle görürsün senin alaşmıcam çıkarıca. Yerime başkasyl anlaşacakmış on sene hakım olduğunu biliyorum bekliyimmi şikayet edip hakkımı arayayım

  Yanıtla
  • Merhaba.
   Ev sahibi kiramızı 1750 TL’den 5000 TL’ye çıkardı. 3. yıla girdik ve sözleşme imzalandı. Kabul etmezsek evden çıkarıp 7000’e başka birine kiralayacağını söylüyor. Bu durumda haklarımız nelerdir, tazminat davası açabilir miyiz?

   Yanıtla
   • Merhaba 1 yıl önce kiraladığım ev için ev sahibim çıkmam için sürekli baskıda bulunuyor ve kiraya çok yüksek bir şekilde arttırıyor eve taşınmadan önce evdeki tadilatı ben yaptım (boya vs.) Evden çıktıktan sonra tadilat masrafları ile ilgili dava açıp ev sahibinden tazmin edebilir miyim. Teşekkürler

    Yanıtla
 3. Merhaba,

  Ben de %25 zammın çok üzerinde neredeyse 5 katı bir zam yapılmak istenilen bir durumun içerisindeyim. Sadece şunu öğrenmek istiyorum, sözleşmede sözleşme süresi 1 yıl yazıyor. Bu sözleşme süreli mi? Ben 1 yıl 10 aydır oturuyorum. Yani sözleşme süresi uzayarak devam ediyormuş ama herhangi bir tahliye davası açılmazsa ben istediğim sürece sözleşme 10 yıl boyunca yenilenmeye devam ediyor mu? Lütfen cevaplayın, sözleşmemin yenilenmesine 2 ay var ve kabul etmemi istiyor. Etmediğim takdirde sözleşmem yenilenmeyecek mi sadece bunu merak ediyorum.

  Yanıtla
 4. sözlesmede kira artıs oranı belirtilmemise kiracının orada yazan tutarı ödemeye hakkı varmıdır ya da sözlesmede yazan tutarın üzerine bir kez zam yapıldıysa o tutarı zamsız bir sekilde ödemeye devam edebilir mi ve zam kabul etmedigi ıcın kiralayan 5 yıldolmadan kira tespit davasi acabilirmi ?

  Yanıtla
 5. Merhaba benim ev sahibi 1300 olan kirayı 3000 bin yapmak istedi..ve ben kabul etmedim 1700 yani yüzde 25 vermek istedim kabul etmedi..çıkmamı istedi kendisi geçecekti..ben ev arayıp 3 ay içinde çıktım bu süre zarfında sürekli rahatsız etti çıkın çıkın diye pisikolojik baskı..kaldığım süre zarfında 1700 ödedim ona da itiraz ettiii..evden çıktım 15 bin nakliye ücreti verip ama evi ilana koymuş kendisi geçmemiş ne yapabilirim zoruma gitti hakkımı aramak istiyorum..

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Yeniden kiralama yasağında Yargıtay kararları dava yolu ile tahliye edilmesine önem veriyor. Sizin durumunuz buna uymuyor, tazminat davası açabilirsiniz ama davanızın olumsuz sonuçlanacağını düşünüyorum.

   Yanıtla
   • Merhaba,
    Ev sahibim ile 01.05.2023 tarihinde yaptığımız sözleşme ile 1 yıllık bedeli (peşin) kiraladık. Bu sürede Ev sahibim evde tadilat yaptı ancak zorunlu olarak yapması gereken kombi ve peteklerimi hala takmadı bu tarih itibariyle. Kış geldi ancak hala yapmıyor. Bu durumda dava açabiliyor muyum? Hangi yolu izlemem gerekir. Evde duş alamıyorum ısınamıyorum ve yemek yapamıyorum.

    Yanıtla
 6. Merhaba , ev sahibi kendim oturacağım diyerek kontrat bitiminde evden çıkmamızı istedi kira arttırımını teklif edip oturmaya devam edelim dedik yine kendim gelicem dedi mecburen olay büyümesin diye evden çıktık. Bugün öğrendik ki eve kendisi gelmemiş kiraya vermiş bu konu ile alakalı ne yapabiliriz?

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Yeniden kiralama yasağında Yargıtay kararları dava yolu ile tahliye edilmesine önem veriyor. Sizin durumunuz buna uymuyor, tazminat davası açabilirsiniz ama davanızın olumsuz sonuçlanacağını düşünüyorum.

   Yanıtla
  • Merhabalar ben eve ilk 2017 kiraldim o zaman 650 TL her yil zam yaptık ama o zamanlar 50tl 100 TL yapıyordu ve sen beni ben seni biliyoruz diyerek sözleşme yapmadı bankadan yaklaşık 2019 kadar attirmadi kirayı sonda kabul etti diyer yazarak at krayı dedi bende TM dedim devlette vergi vermek için benden onu yapmamı istedi el mahkum dedim TM yaptık soylesediğini şimdi 1 yıl önceye kadar şimdi 1100 TL ödüyor dum sonra 1.500 TL atis istedi kiralar artınca gelini ara oğlu ara di kirayi krayı bana ödiceksin diye bende kabul etmedim sonra 2000 TL çıkardı onada TM dedim 3 kirayı ödedim 2000 TL den ama benle 2 yıldır kavga ediyor evimden çık ben devletim tefe tufeyi bilmem deyip bende 3 yıldır TM emin dehilim kira diye ibanına attım kirayı şimdi de Eylül 16 beni icraya vermiş şuan geçen yıllarda zam yapmamisiz gibi söyleyip toplam para.12.631.48 Kr icra borcu çıktı ben daha acamiyor muyum ev sahibi benim öğrenmek istediğim bu borcu ödesem banka dekontu cikartsam dava açsam olur mu lütfen cevap verin yarın ödeme yapmak zorundayım bana bir akıl verin babamdan aldığım 3.750 TL maaşa alıyorum kendimi zor geçindiriyorum teşekkürler.

   Yanıtla
 7. Merhabalar ev sahibim kiramı 2000 binden 6000 bi yapmak istedi kabul etmeyince de ihtiyaç sebebiyle bana ihtarname çekip dava açtı sonradan kendim oturacağım diye baskılardan dolayı telefonla anlaşarak çıktım şimdi başkasına kiraya vermiş dava açabilir miyim ve kazanma ihtimalim var mı iyi çalışmalar

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Yeniden kiralama yasağında Yargıtay kararları dava yolu ile tahliye edilmesine önem veriyor. Sizin durumunuz buna uymuyor, tazminat davası açabilirsiniz ama davanızın olumsuz sonuçlanacağını düşünüyorum.

   Yanıtla
   • Merhabalar ev sahibim ihtarname cekti ihtiyac nedeni ile ve bana eger mahkemeye gidersem mahkemenin 1.5 2 yil surecegini soyledi bu surecte kendisi kirada oturacak ve bu kiralari tekrar dava acip bana odetecegini soyledi boyle bi hakki var mi sonucta ben mahkemelesmeden ihtiyacinin samimi olup olmadigini nerden bilebilirim?

    Yanıtla
    • 12yillik kiraciyim ev sahibi ev satılık diyor ben evine tabi ortak degillim satsın fotoğraf çekeceğini söyledi tamam dedim şimdi evden çıkın diyor ben nasıl bı hak iddia edebilirim lütfen yardımcı olursan sevinirim en azından ev satılsa çıkın deseler ben razıyım ama ne yapacağımı bilmiyorum

     Yanıtla
  • Merhaba lütfen hemen cevap istiyorum henüz 6 ay oldu evi tutali ama ev sahibim beni cikarmak istiyo eşimin önünü kestiler bende çıktım yapmayın diye üç aile kavga ettiler seni sindiricez çıkman için dediler evimin kapısını yumrukladilar şimdide piskolojik şiddet uyguluyorlar bilerek balkonumu ıslatıp üst komşuma balkona bilerek su döktük daha neler yapicaz bakalım nekadar dayanicak diye sinir imi bozuyorlar ne yapmalıyım 8 yaşında oğlumda yaşadı bunları piskolojisi bozulucak diye çok korkuyorum ne yapmalıyım

   Yanıtla
 8. Merhaba,

  Deprem bölgesinde yaşıyorum ve kiracıyım
  Ev sahibim kendisinin ve oğlunun evi ağzı hasarlı olduğunu söyledi ve 3 aile bir evde yaşadıklarını belirtti. Kira sözleşmem bitmeden evden çakmamı istedi ve çıkmazsan sen bilirsin diye sözlü tehdit etti.
  Şuan burada fırsatçılık yapıp bu şekilde kiracıları çıkarıp kira fiyatlarını yükseltmeye çalışanlar var. Ev sahibim gerçekten madur mu bilmiyorum ama inanmıyorum madur olduğuna. Kira sözleşmem bitmeden benim evden çakmam durumunda ev sahibi geri dönük bütün kirayı ödemek zorunda mı ve ya bu kişi için nasıl tazminat davası açabilirim. Şuan burada o kadar zor bir süreç içindeyiz ki benim bu evden çıkıp başka bir eve taşınma maliyetim 50 bin tl. Asgari ücretli çalışan biriyim nasıl bu yükün altından kalkacağım bilmiyorum. Bu konuda lütfen bana yardımcı olur musunuz

  Yanıtla
 9. merhabalar yaşadığım bir sorunu danışmak istiyorum
  2021 Senesi 23 Haziran tarihinde tuttuğum Rasimpaşa’da bulunan evimin ev sahibinden şikayetçi oluyorum. Gerekli sebepler ise aşağıda belirttiğim gibidir.

  Devletin belirlediği ve 2023 temmuz ayına kadar geçerli olan %25 zamdan fazlasını yapmayı talep eden ev sahibimle orta yolu bulamadık. Henüz 1,5 senedir oturduğum eve daha zam dönemi gelmeden 5-6 ay önce zam yapmak istedi. 2021 tarihinde evi 2750tl ile tuttum. 2022de %25 zam hakkım varken kira bedelini ortak karar ile 3880tl’ye yükselttik. Bu zam 1 sene geçerli olacakken ev sahibi zamdan 5-6 ay sonra tekrar hakkı olmayan bir zam yapmak istedi. Öyle bir hakkı olmadığını ve sene devriye tarihi gelmeden bunun yasal bir süreçte mümkün olmayacağını kendisi ile konuştum. Bunun üzerine kuzenim gelip taşınacak diyerek bana msj yolu ile stres yaşattı. Evden çıkmam için 2. Senemin dolduğu tarihi belirtti ve bu tarih 2023 Haziran ayı diyerek kuzeninin oturması gerektiğini söyledi. Emlakçı ile iletişime geçip böyle bir hakları olmadığını, ne resmi tarihten önce zam yapmasının ne de 5 senem dolmadan beni kuzenim gelecek bahanesi ile rahatsız etmemesini söyledim. Orta yol bulamadık ve ev yaşantımızda bizi zora soktu. Kendisinin de madur olmaması adına yasal tarih geldiğinde %25ten fazla zam yapabiliriz seçeneğini sundum. 3380tl olan kira bedelinde 7-8 bin tl ücrete yükselttim. Fakat hem ev sahibim hem de emlakçının bana söylediği fiyatlar 3 katı fiyatlar oldu 12-13bin tl bandında fiyat istediler. Her ne kadar bu şekilde bir haklarının olmadığını söylesem de msj yolu ile bana huzursuzluk verip orta bir yol belirlemeyi kabul etmediler. Ülkemizde yaşanan depremden dolayı bizlerde diğer vatandaşlar gibi evimizin sağlamlığı konusunda endişe ettik. İçinde bulunduğumuz evin yatak odası ve dış cephesinde büyük çatlaklar vardı. O nedenle orta bir yol belirleyemediğimiz ve stres yaşamamak adına ev bakmaya başladık. Bu bilgiyi zaten kuzenim gelecek diye bizi çıkarmak isteyen ev sahibine ve emlakçıya söyledik. Başka bir ev bulup evini kiraladığımız gibi boyalı ve temiz şekilde teslim ettik. Yasal olarak evi tutarken verdiğimiz depozito hakkımız gelen zamlar katılarak hesaplanmadı. En son verdiğimiz kira bandında depozito alma hakkımız vardı. Fakat evi boşaltmadan önce kombimiz arıza vermişti ve ev sahibimize bilgi geçip servis çağırıp arızasını yaptırdık. Faturasını kendisi ile paylaştık. Geri ödemesini bize sağlayacağını belirtti. Msjlarında tüm bu süreç açık ve net bir şekilde algılanmaktadır. Evi teslim edip göstermek adına ev sahibi msjlarımıza cevap vermedi. Biz emlakçımızı arayıp evi gezdirdik ve sorunsuz bir şekilde teslim ettik. Fakat geldiğinde emlakçının doğalgaz kombisini kontrol etmek aklına gelmemiş ve biz aboneliklerimizi kapattırıp diğer eve taşındıktan sonra süreci zorlaştırmak adına fatura ile belirttiğimiz tutar bize geri ödenmedi. Evi başka birine 12bin tl’den kiraya verdiler. Kuzeni yerleşmedi ev sahibinin. Bizleri sadece Devletin belirlediği %25 orandan daha fazla zam uygulayamayacak olmasından dolayı madur edip bir de depozitomuzdan kombiyi kapattınız, yeni kişiye kiraya verip çalıştığını görmeden paranızı yatıramam şeklinde emlakçı ile uğraştırdı. Evini kiraya verdi. Abonelikleri açıldı tekrar arayıp paramızı talep ettiğimizde ise kombi bozuktu tamir ettirdik ve 3 bin tl masraf var diyerek demirdöküm marka kombiyi elle doldurulan bir makbuz ile bize gönderdi emlakçı. Bizim ev sahibinden 3050tl alacağımız varken sözde bozuk olan kombinin arızasını sorduğumuzda gaz kaçağı var dendi. Kullanım ile bozulan bir parça olmadığından ve alacağımız tutar için karşılığında uydurulan bir ücret olduğunu emlakçıya belirtmeme rağmen iletişim sağlayamadık. Çareyi elimizdeki tüm bu süreçte geçen msjlaşmalar ile dava açmakta bulduk. O nedenle aşağıda belirttiğim msjlar ve ev sahibinin başkasına 12bin tl değerine yükseltip evi kuzenim oturacak bahanesi ile bizleri madur edip yüksek paralara vermek adına yaşattığı maduriyetin cezasını bulmasını talep ediyorum. Hem hakkı yokken kiracısını kuzenim gelecek adı altında uçuk meblağlara ikna etme çabasını, gerek evi 12bin tl’ye biz çıktıktan sonra kiraya vermesini, hem de fatura bedelini görüp evi temiz bir halde usluba uygun teslim ettikten sonra bizleri aptal yerine koyup aynı tutarda bir makbuz ile para vermemek adına bu tutar kadar masraf çıkarmasını kabul etmiyorum.

  Ev sahibime bu sebeplerden dolayı dava açmam mümkün müdür ? Beni yönlendirmeniz mümkünse sevinirim

  Yanıtla
 10. Ev sahibi 100de 100 zam yapmak istedi kabul etmedim. Evden çıkmamız için 47 bin TL borçlu olarak gösterip mahkemeye vermiş. Bizde ilk kiradan bu yana bankadan dekontları çıkarttık 3 yıllık. Sonra ev sahibi mahkemeyi durdurmuş elimizde dekontları var dıye. Bizde tazminat davası acıcaz hem maddi hemde manevı yönden sizce maddi manevî yönden kazana bilirmiyim

  Yanıtla
 11. İyi günler ev sahibim sözleşme bitiminde kira artışı yapılmadan evi tahliye etmem için noterden tahliye ihbarnamesi gönderdi şuna evde oturuyorum
  Karşı ihbarname göndermelimiyim yoksa sözleşme taşınma masraflarını veya uğrayacağım zararlardan dolayı tazminat davasını hangi mahkemeye başvurmam gerekiyor acaba
  Ayrıca ev sahibi kendiliğinden sözleşmeyi sonlandıramaz diye biliyorum.bu ihbarnameyi gönderdiği için tazminat ödemeli midir

  Yanıtla
 12. Merhaba ev sahibim akrabamı oturacağım diye bize evden çıkın dedi.temmuzda kira sözleşmemiz doluyor ve kirayı elden ödüyoruz. Ne yapayım cikmalimiyim

  Yanıtla
 13. Merhabalar bu sene başında henüz altı aylık kiracıyken ev sahibim ocak ayında beni arayıp kuzenine evi devredeceğini ve çıkmam gerektiğini nisan ayında tebligat göndereceğini söyledi. Ben de kabul ettim çünkü ev fazlasıyla eski ve rutubetliydi. Fakat nisan ayında tebligat göndermedi hep sözümüz senettir diyerek ilerledik. Ev sahibiyle anlaştığım tarihte onun da onayıyla sözleşme sona ermeden anahtar teslimi yaptım. Kendisi hiçbir şekilde anahtar teslimine gelmedi emlağa anahtarı vermem gerektiğini söyledi. Bu konuşmalarımızın çoğu mesaj olarak da teyitli. Ben evden çıktıktan bir gün sonra eve girerek tadilata başlıyor ve bana hakaret içerikli mesajlarla ve çeşitli bahanelerle emlakçının evi daha temiz aldık diye onayladığı dosyayı da kabul etmeyerek depozitomu vermiyor. Üstelik bana kuzenine vereceğini söyledi ama emlağa tadilat ettireceğini söylemiş. Nasıl bir yol izlemem lazım evin ilk tuttuğum ve son bıraktığım hallerinin de videoları mevcut.

  Yanıtla
 14. Ev sahibim ben eşyalar içerdeyken evin kilidini değiştirip eşyalarına birlikte başkasına kiraya verdi ve yeni kiraci beni tehdit etti ve evime giremiyorum ev sahibi yeni kiraci savcılığa şikayette bulundum tahliye kararı olmadan yaşanan bu olayda yeni kiraci ve ev sahibine maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyim ? Haklarım nelerdir eşyalarımi almama engel oluyorlar herhangi bir kira borcum yok kira bin TL iken 4 bin TL ye başkasına kiraya verdi ?

  Yanıtla
 15. merhaba 2021 haziran ayında 1250tl kiraladığım evi 2022 haziran ayında 1600 anlaştık 2023 şubat ayında kendisininde kirada olduğunu haziranda evi boşatmamı kendisinin gececeğini söyledi 2 ay sonra tekral aradı unutmadedi telefonda bende kendisine beni cıkarıp başkasına kiraya verirsen sana dava acarım bu dava sana 60 70 bine malolur dedim oda kızdı benim evimle beni tehdit ediyorsun mahkemeyide takmam dedi bende sen takmasanda dava acarım dedim oda tamam dedi ben oturacağım dedi bu konuşmaları telefona kayıt ettim ben cıktıktan sonra başkasına kiraya vermiş dava acsam kazanırmıyım bu konuda bana bilgi verirseniz seviniri

  Yanıtla
 16. Merhaba, sözleşmemiz bitmeden üç ay önce oğlum evlenecek düğünümüz var diyerek ev sahibimiz acil çıkmamızı istedi. 3bin olan kiramızı 8bin ₺ yapalım çıkmayalım iki taraf da mağdur olmasın mesele paraysa dedik, meselenin para olmadığını söyleyip bir an önce çıkmamızı istedi. 10bin liraya kiraya çıktık ve birçok maddi manevi zorluklar yaşadık ve şimdi 12 bine kiraya vereceğini öğrendik. Dava açma hakkımız var mıdır?

  Yanıtla
 17. Merhaba, 1 yıllık sözleşme ile bir eve taşındım. Ev sahibim çoğu yükümlülüğünü ya hiç yerine getirmedi ya da çok geç getirdi. 10 ay oldu ve evden çıkmak istiyorum artık. Ancak diğer kiracılardan duyduğum kadarıyla depozitoyu iade etmiyor ev sahibi. Kendisinden bekledigim de haklı sebeplerle budur. Kira ödemeden evden çıkarsam haksız olacağımı biliyorum ancak depozitoyu da vermeyecegine eminim. Depozitoyu vermez ise yıl boyunca da hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği için ve depozitoyu almak için dava açabilir miyim?

  Yanıtla
 18. İyi günler kiracimiz sözleşme bitiminde 3 ay sonra çıktı bize haber vermeden ve eve maddi zarar vermiş ve başkasına kiraya verirseniz sizi dava ederim diyor.. kiracının böyle hakkı var mı ; bizde dava etsek nasıl olur. Şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 19. Merhaba ev sahibimde beni hiçbir gerekçe göstermeden evden çıkardı Ocak ayında zaten %100 zam yaptı hala bu ücreti az bulduğu için çıkarmak istedi ve ben kiramı elden veriyorum bunun için maliyeye şikayette bulundum ama şuan arayıp cikmazsak siz zararlı çıkarsınız diye sözler diyerek sürekli arayıp tahrik etmeye çalışıyor bizde kötü olmamak için evden çıktık şuan tazminat davası acabilirmiyim.

  Yanıtla
 20. Merhaba ben 01.07.2013 de kiracı olarak eve girdim.Kirayi elden talep ettiği için hep elden verdik.Son 1 sene bankaya ödemek istediğimizi bildirdik ve 100de 100 zamla hesabını vereceğini söyledi.Yaptik.3 ay önce bana 10 yıl doldu diye tebligat göndermiş. Halbuki kanunda 10 yıl bitecek sonraki yıl tebligat gönderebilirsiniz diyor.+1 yil sözleşme 12 yıl.Bunu anlamış olacak ki hesabını kapatmış.Direk sulh hukuk mahkemesine başvuracağım. Sorum: hesap hemen veriliyor mu?Birde adlı tatile gireceğiz bu durumun sürece bir etkisi olur mu?

  Yanıtla
 21. merhabalar
  1 yıllık kira sözleşmemiz bittikten sonra bir ay daha oturduk (toplamda 13 ay)
  şimdi ise ev sahibimiz kirayı 3.500den 10.000e çıkartmak istiyor kabul etmezsek evden çıkmamızı istiyor.
  %25 zammını fazlasıyla geçiyor
  bu durumda ne yapmalıyız?

  Yanıtla
 22. Merhaba. Ev sahibim geçtiğimiz 2 sene yasal sınırların çok üzerinde zam yaptı. Bu sene de yasal sınır %25 olmasına rağmen %300 gibi bir rakam istedi. Evden çıktığım zaman bu yapılan fazla zamlarla ilgili geçmişe yönelik dava açabilir miyim?

  Yanıtla
 23. Tamam ama yasaları tanimiyo karşı taraf pislik yapıcak diye korkuyorum taşınmakta istemiyorum mecburi ara zam yapmak zorunda kaliyorum bunu tekrar mahkemeye verip talep etme imkanim yokmuki yada baska sekilde hukuki işlem yapilamazmi

  Yanıtla
 24. Slm fahiş zam yani 6 aylikken ön zam için şikayet edebilecegimiz veyahut avukatla yargiya basvurabilirmiyiz sizin araciliginizlada olur

  Yanıtla
 25. Birçok makale,yazı vs okudum ama kimse bu konuda net değil.
  5 yıl kirada oturduğum ev sahibi Bana tehdit,şantaj ve ihtarname çekerek annem babam yaşlı bakıma muhtaçlar diyerek evden çıkardı.1.5 hafta önde evi yüksek kira bedeli ile kiraya vermiş bu durumda bana söylenen senin tazminat hakkın yok deniliyor siz ne diyorsunuz ?

  Yanıtla
 26. Merhaba şubat ayında doğalgazı kestiler saati söküp gittiler İgdaş’ta sorduğumda ev sahibi resmi açılış yapmamış dediler benim oturduğum üst kat çatı katı da ev sahibinin evi orda kendisi oturuyor saatlerin hepsi su elektrik doğalgaz tek saat olduğunu igdaşa gittiğimde öğrendim bana evi tuttuğumda söylememişti ve faturasını ben ödüyorum ev sahibin aradım gel doğalgazı aç dedim o yürt dışındayım iki ay sonra geleceğim dedi ve geldikten sonra iki kat ortasına merdiven koyacağım duplex yapacağım dedi ben kabul etmedim doğalgazı açmadı ben de kira bedelini ödemedim sonra beni hep evden çık diye tektik etti çok mağdur durumda bıraktı kışın soğuk evde oturdum banyo yapamadım yemek yapamadım kaç kere hasta oldum dışardan yemek yedim evde sıcak su yok hamam gidiyordum onun yüzünden çok masraf yaptım şimdi beni kira ödemedi diye mahkemeye vermiş ve bir ay içinde kiraların hepsini öde ve evi boşalt diyor bu durumda ne yapabilirim ve benim haklarım nedir efendim bi yardımcı olurmusuz

  Yanıtla
 27. Merhaba, ev sahibim beni evden çıkarmak istiyor fakat ihtar çekmiyor, nakliyat gibi masraflarımı da karşılamıyor. Onun yerine aynı apartmanda oturduğu için huzursuzluk çıkartıyor.

  Bu durumda ne yapmam gerekir? Teşekkürler.

  Yanıtla
 28. Kiracıma oğlum 16.07.2023 tarihinde evlenecek diye 2 Mayıs 2023 te noterden ihtarname gönderdim kiracım düğün süresince çıkmadı bende oğluma kiralık ev tuttum kiracım ile 1 Ağustosta sözleşmemiz bitiyordu bu süreçte kendisine herhangi bir tebligatta bulunmadım kiracım 10 Ağustos 2023 te sözleşme bitimi evi boşalttı bende evi başkasına kiraladım kiracım bana tazminat davası açabilirim açarsa ne olur kiracım mahkemelik olmadan çıktı

  Yanıtla
 29. Merhaba, ev sahibim noter yoluyla ihtarname çekerek evde annesinin oturacağını belirten yazı gönderdi. Ben de 6 aylık süre içerisinde evi boşalttım. Şimdi evi kiraya verdiğini öğrendim. Dava açabilir miyim bu durumda ?

  Yanıtla
 30. Merhaba,

  Ev sahibim oğlunun geleceğini öne sürerek evi tahliye etmemi talep etti; bu konuda kendisinden noterden ihtarname istedim ve “kendi ihtiyacım için” diyerek ihtarnameyi çekti. Geldiğimiz süreçte ben başka bir ev buldum, kontrat bitiminde taşınacağım. Ancak ev sahibim ben yeni evi kiraladıktan sonra oğlunun gelmeyeceğini burayı kiraya vereceğini şikayet etmememi rica etti. Zararımın tazmin edilmemesi durumunda şikayetçi olacağımı belirtince evi satışa çıkaracağını belirtti. Ev sahibini şikayet etmem, dava açmam ve bu süreçte evi satması durumunda açacağım olası davada haksız bulunma ihtimalim var mı?

  Yanıtla
 31. Merhabalar ben 1 yıllık kiracıyım kira sözleşmemin süresi dolunca ev sahibi yüzde 150 zam talep etti ben de fazla yüzde 100 yapalım dedim işine gelmiyorsa çık dedi. Ben de yüzde 25 yaptım. Şimdi site yönetim kurulu ile dairede doğal dönüşümü yapıldı daire normalde kömürlü idi. Ev sahibi diğer dairelerinin doğalgaz dönüşümünü yaptı benimkini kiraya yüzde 150 zam yapmazsan yapmayacağım diyor. Ne yapabilirim.

  Yanıtla
 32. Merhaba. Ben iki yıllık kiracıyım, üçüncü yıla girdim. İlk kira artırımında yani geçen sene ev sahibi ile karşılıklı sözlü anlaşarak yüzde yüz zam yaptık. Bu yıl yüzde yirmi beş zam yaptım. Ev sahibi bunu kabul etmedi ama şimdilik ben oturuyorum. O zaman ben şimdi önceki yıl ödediğim fazla zam miktarını geriye alabilir miyim? Bunun için dava mı açmam gerekli? Bu tazminat davası mı olur? Evden çıkmadan veya evden çıktıktan sonra bile geriye dönük fazla zam için dava açabilir miyim? Açık bir cevap rica ederim. Teşekkürler

  Yanıtla
 33. Merhabalar 2023 kasım ayı eski oturdugum evde kontratım yenilenecekti fakat eski ev sahibim 2-3 ay oncesinden emekli oldum kendim yaşayacagım diyerek evden cıkmamı istedi. Ben de tam kasım ayının ilk haftası evi boşalttım kontrat surecini de gecirmedim. 4000 tl verıyordum eski kiracıyım gecen yaz 1600 den 4000 e yükseltti enflasyon konusu sebebiyle kabul edip 2023 yılını 4000 odeyerek gecirdim.Fakat kasım ayı bitmeden bu sürecte eve kendisi uydurdugu bahane ile gecmeyip 15.000 e ilanlara yükledi. Ben suan baska eve cıktım bir sürü borca girdim. Dava açabilir miyim? nasıl sonuclanır

  Yanıtla
 34. İyi günler. Temmuz 2020 tarihinde eve taşındım. Ağustos 2022 tarihinde ev sahibi “annem taşınacak evden çık ” dedi. Kızımın okulu sebebi çıkamayacağımı söyledim. Annesi yanımızda hüngür hüngür ağladı. Ancak ve ancak annesinin taşınacağına ve evden çıkmamıza ilişkin yazılı ve imzalı evrak verirse eğer kızımın okulunu bitirmesini müteakip 2023 yılında evi boşaltabileceğimi söyledim. Yeni bir kira kontratı ile geldi. Kira kontratına “annesinin eve taşınacağını, dolayısı ile kira kontratının tekrar yapıldığı ” ibaresini yazıp imzaladık. 01 Eylül 2023 tarihinde evi boşalttım. 24 Kasım 2023 tarihinde evin emlakçı tarafından kiralık olarak ilana konduğunu gördüm. Evin balkonuna da kiralık yazısı asılmış. Hepsini resimledim. Eski evin kirası 1150₺ yeni evin kirası 8000₺. Taşınma masraflarım 12.000₺ nakliye+boya, badana, temizlik 13.000₺. Tazminat davası açabilirmiyim.

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın