Gayrımenkul İnşaat ve Kira Hukuku

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer ?

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer, Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir, Kiracı Tahliye Kararından Kaç Gün Sonra Evi Boşaltır

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? Türk Borçlar Kanuna göre kira sözleşmeleri 2 yöntem ile sona erdirelebilir. Bu hukuki yöntemler fesih ile sona erdirme ve tahliye davası sonunda tahliye ile sona erdirme yöntemleridir. Tahliye davalarının hangi durumlarda açılacağı kanun ile belirlenmiştir. Kanunda belirlenen durumlar dışındaki bir konu nedeniyle tahliye davası açılamaz. Tahliye davalarında diğer kira davalarının tümü bakımından da geçerli olacak şekilde sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Sulh hukuk mahkemeleri basit yargılama usulüne tabidir. Bu sebeple kira tahliye davaları da diğer davalara nazaran acele işlerden kabul edildiği için bu davalar nispeten daha hızlı sonuçlandırılır.

İlgili Makale: Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer 2023

 • Kira tahliye davaları uygulamada 1 ila 1 buçuk yıl arasında sonuçlandırılır.

Tabi bu durum kiracının kira tahliye kararını istinaf mahkemesine taşımadığı durumlarda söz konusu olur. Kiracının kira tahliye kararını istinaf etmesi tek başına tahliye kararının icrasını durdurmaz. Bunun için kiracının istinaf merciinden İcra İflas Kanunu 36. Maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasını (tahliyenin gerçekleşmesinin durdurulmasını) istemesi gerekir. Kiracı üç aylık kira tutarı kadar teminatı icra dairesine yatırdığı takdirde icranın geri bırakılmasına karar verilir. İşte bu sebeplerle kira tahliye davaları istinaf mahkemesine taşınacak olunursa kiracının tahliyesi belli sürelerle gecikebilecektir. Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer ? Kiracı tahliye davalarında davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğu dava süresini etkilemektedir. Büyük şehirlerde mahkemelerin dosya sayısı daha fazla olduğu için küçük şehirlere göre dava süresi biraz daha uzun sürebilmektedir.

Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiraya veren taşınmazı en hızlı kiracısı ile anlaşarak tahliye edebilir. Kiraya veren ve kiracı tahliye koşullarında ortak bir karar vererek kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiracı ve kiraya veren tahliye konularında anlaşamadığı durumlarda tahliye işlemleri dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Kiraya verenin kiracısını tahliye etmek istediği durumlarda, kira sözleşmesinin ne kadar süredir devam ettiği önem taşıyacaktır.

Örneğin kiracı 9 yıldan beri kiralanan taşınmazda oturmakta ise on yılın sonunda belli bildirim sürelerine uymak kaydıyla herhangi bir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın kiracıyı çıkarabilme olanağına sahip olacağından bu bir yıllık süreyi beklemesi kiracısını en hızlı tahliye edeceği yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında da örneğin kiracı 1 yıldan beri oturuyor ise en mantıklı çözüm eğer ki tahliye davası açmak için bir gerekçesi de bulunuyor ise, tahliye davası açmak suretiyle kiracısını tahliye etmesidir. Tahliye davası açmak için gerekçesi bulunmuyor ise 10 uzama yılı süresinin dolmasını beklemek zorunda kalacaktır. Verdiğimiz örnekte de bu süre 9 yıl gibi oldukça uzun bir süreyi kapsamaktadır.

Tahliye davası açabilmek için kanunda sınırlı bir şekilde sayılmış olan nedenlerden birinin somut olay bakımından gerçekleşmiş olması aranır. Söz konusu tahliye sebepleri Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya verenden kaynaklanan sebepler ve kiracıdan kaynaklanan sebepler olarak ikili bir ayrıma tabi tutularak hüküm altına alınmıştır. Uygulamada en çok karşılaşılan tahliye sebebi de konut ve işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu üzerine kiraya verenin tahliye davası açmasıdır. Mahkemeler de bu tahliye sebebinin kolaylıkla kötüye kullanılabileceği kanısına vardıklarından bu davaları tahliye kararıyla sonuçlandırmak için gereksinimin, gerçek ve samimi olmasını bir koşul olarak aramaktadırlar. Kötü niyet ile açılan davalar hakim tarafından ret edilir.

İlgili Makale: Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır

Kiracı Tahliye Kararından Kaç Gün Sonra Evi Boşaltır?

 • Türk Borçlar Kanunu’na uygun olarak açılacak olan kira tahliye davalarında tahliye kararı verilir ve bu tahliye kararı akabinde icra yoluyla ödeme emri gönderilirse 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’muzun 36- 37. maddeleri uyarınca yedi gün içinde kiracının kiralananı teslim etmesi gerekir.

İcra ve İflas Kanunu’nun öngördüğü üzere icra daireleri aracılığıyla gönderilen örnek:13 ödeme emirlerine itiraz üzerine icra mahkemesi de tahliye kararı verecek olursa icra mahkemesinin verdiği tahliye kararı henüz kesinleşmemiş olsa bile bu kararın tebliğinden itibaren on günlük sürenin geçmesiyle tahliye kararı infaz edilir, diğer bir deyişle tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Bu durum üzerine kiracının verilen tahliye kararını istinaf mahkemesine taşıması üzerine kiracı İcra ve İflas Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasını (tahliyenin gerçekleştirilmesi işleminin durdurulmasını) isteyebilecektir. Lakin kiracı ancak üç aylık kira bedelini teminatı icra dairesine yatırdığı takdirde ancak kira tahliye kararı durdurulacaktır.

Üç aylık kira bedeli tutarındaki teminatı yatırmadığı takdirde icranın geri bırakılmasına karar verilmez ve bunun sonucunda da kiracın taşınmazı tahliye etmesi gerekir. Kiracı, kesinleşen tahliye kararı sonrasında taşınmazı kısa süre içerisinde boşaltması kiracının lehine bir durumdur. İcra işlemleri başlamadan taşınmazı ev sahibine teslim eder ise icra masraflarını ödemek zorunda kalmaz. Kiracıyı evden çıkartmak için yapılan icra masrafları, icra takibi sonunda kiracından tahsil edilmektedir. Özetle kiracı tahliye kararı kesinleştikten sonra hemen taşınmazı boşaltabilir ya da icra yolu ile taşınmazı boşaltabilir. İcra takibi yolu ile taşınmazı boşaltması durumunda kiracı icra masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. 

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer ?” Yorumları

 1. Mehmet Karataş dedi ki:

  Sn. Avukat Merve hanım,
  Aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı size çok teşekkür ederim.
  Bende bilgilerinizden istifade etmek için aşağıdaki soruma cevap verirseniz çok memnun olurum.
  Kiracının tahliyesi davasında Mahkeme süreci devam ederken (ikinci celse tarihinden ) 15 gün öncesi Kiracı gece yarısı evi boşaltıp (kapıları açık dayalı şekilde bırakıp) ertesi günü anahtarı teslim etmeyip watsap mesajı ile (evi boşalttığını anahtarı su sayacının üstüne bıraktığını ) haber verdi ise, ayrıca duvarlara, kapı dolap, gibi eşyalara çeşitli zararlar verip elektrik tesisatına zarar vererek LED lambaların hepsini söküp götürdü.
  1- Ben zarar vermedim diyor, teminatın iadesini istiyor.
  2- Kira başlangıcı Ayın 1’nci günü olup ayın 15’nde boşalttı kira ödemedi, Bir aylık kira bedeli ödemesi gerekmez mi?
  3- Evdeki tamir ve tadilatı yaptırma imkanı olmadığı için evi tadilat yapıp kiradan düşecek olan yeni bir birisine kiraya verilebilir mi?
  Not: Yer İstanbul.

  1. Merhaba,

   Ayrıntılı bilgi verilmesi gereken bir konu, online danışmanlık hizmeti veriyoruz ofis telefonumuzdan ulaşarak danışmanlık alabilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir