Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanmanın şartları oluştuğu takdirde, eşler ve müşterek çocuklar açısından en az yıpratıcı süreç ile boşanma anlaşmalı boşanma davası ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağı ve eşlerin bu süreçte ne şekilde hareket etmesi gerektiği de uygulamada en çok merak edilen hususlar arasındadır. Evlilik birlikleri en az bir yıl süren eşler, boşanma, boşanmanın tüm mali sonuçları (mal paylaşımı, maddi manevi tazminat vb.) ve müşterek çocuklara ilişkin hususlarda anlaşmaları halinde görevli ve yetkili aile mahkemesine birlikte başvurarak veya eşlerden birisinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi şartıyla anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilmektedir.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ? Anlaşmalı boşanma davasının hangi şartlar ile açılacağını makalemizin başında bahsetmiştik. Türk Medeni Kanunu, bu hallerde evlilik birliğinin temelden sarsıldığını, tarafların da boşanmada anlaşmışsa evliliği sürdürmelerinin manasız olduğunu kabul eder. Bu hâlde aile mahkemesi hakiminin boşanma kararı verebilmesi için, tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile varsa müşterek çocukların durumu konusunda tarafların uzlaştıkları düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve varsa müşterek çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu uzlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilme hakkına sahiptir. Hâkimin bu değişikliklerinin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu durumda tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü elbette uygulanmaz (TMK 166/3).

Gelelim boşanma davasının açılma şekline; anlaşmalı boşanma davasını eşlerden biri veya ikisi beraber, hazırlamış oldukları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve dava dilekçesi ile Aile Mahkemesine başvurarak, gerekli harç ve giderleri de ödedikten sonra anlaşmalı boşanma davasını açmış olacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerin birlikte oturduğu yer Aile Mahkemesidir. Eğer bulundukları yerde Aile Mahkemesi yoksa da Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır sorsunun cevabını verdikten sonra önemli hususlardan olan anlaşmalı boşanma şartları nelerdir sorusunu yanıtlayacağız. Anlaşmalı boşanma davası ile boşanmak için eşlerin ve evlilik birliğinin belli şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:

  • Öncelikle anlaşmalı boşanma davasını açabilmek için evliliğin 1 yılı doldurmuş olması gerekmektedir,
  • Bununla birlikte eşler ya mahkemeye beraber başvurmalı ya da eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekmektedir,
  • Anlaşmalı boşanma davası sırasında eşler, hâkim karşısında boşanma iradelerini yeniden ve açık bir biçimde ifade etmeli ve mahkemeye sunmuş oldukları anlaşma protokolünü hâkim karşısında da kabul etmelidirler,
  • Anlaşmalı boşanma protokolü ile belirlenen zorunlu şartların kanuna uygun olması ve hâkim tarafından da uygun bulunması hususu da önem arz eden şartlardandır,
  • Bunlara ek olarak hâkimin boşanma kararını verebilmesi için eşleri sadece protokole bağlı kalmadan yine de dinlemesi şarttır. Çünkü anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların özgür iradeleriyle mahkeme huzurunda boşanmayı kabul etmeleri gerekmektedir,
  • Son olarak da şunu belirtmek isteriz ki anlaşmalı boşanma protokolü ile eşlerin belirlediği mali konular ve varsa müşterek çocukların durumu ile ilgili hususların da kanuna uygun olması zorunludur.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hâkim Ne Sorar?

Anlaşarak evlilik birliklerini sonlandırmak isteyen eşlerin, açacakları davada merak ettikleri konulardan bir diğeri de anlaşmalı boşanmada hâkimin ne soru soracağı konusudur. Boşanma davalarında anlaşmalı ya da çekişmeli olsun fark etmeksizin hâkim öncelikle boşanmaya neden olan olayları ve buna bağlı olarak bu olayların evlilik içerinde nasıl geliştiğine dair konuları inceler ve taraflara da bu yönde sorular sorar.

Hâkim boşanma davasının türüne bağlı olarak farklı kriterlere bakmaktadır. Örneğin çekişmeli boşanma davasına bakan hâkim, çiftlerin öne sürdükleri boşanma nedenlerini inceler ve araştırır, evliliğin neden sonlandırılmak istendiğini buna bağlı olarak da kusurun ne olduğunu ve kusurun hangi tarafa ait olduğunun tespitine yönelik konular üzerinde durur. Ayrıca hâkim kusurların oranlarının değerlendirmesini de yapar. Dava sürecinde gerek gördüğü her konuda hâkim taraflara farklı farklı sorular da yöneltebilir. Bu sorular her bir davada davanın içeriğine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında hâkim boşanmaya neden olan sebepler üzerinde durmak yerine anlaşmalı boşanma protokolüne ve tarafların özgür irade ile bu kararı alıp almadıklarına bakmaktadır.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Anlaşmalı Boşanma Avukatsız Açılır Mı?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu içerisinde en çok gelen sorulardan biri de anlaşmalı boşanma davasının avukatsız açılıp açılmayacağı sorusudur. Anlaşmalı boşanma davalarında veya başka boşanma türündeki davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Eşler kendileri de boşanma davası açarak elbette işlemlerini yürütebilirler. Fakat bu işlemler yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli husus anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlandığı ve davanın nerde açılmış olduğudur.

Uygulamada sıkça karşılaştığımız hususlar; tarafların yanlış mahkemelere başvurmaları veya eksik anlaşmalı boşanma protokolü ile başvurmaları sonucunda davaların reddedildiğidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken; mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka, varsa müşterek çocukların durumu, soyadı gibi birçok hususun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, eksik ya da yanlış düzenlenmesi sonucunda taraflar hak kayıplarına uğrayacak ve bu kayıpların da sonrasında telafisi mümkün olmayacaktır. 

Tabi şunu da ek olarak belirtmekte fayda var ki boşanma davalarında hâkimin takdir yetkisi oldukça geniş olarak belirlenmiştir. Bu nedenle tarafların yapacakları en ufak bir hata davanın tahmin edilenden çok daha uzun sürmesine sebep olabilecektir. Bu açıkladığımız nedenler ile herhangi bir hak kaybına uğramamanız için işbu davaları açmadan önce en azından alanında uzman bir anlaşmalı boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

Kategori : Aile Hukuku