Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi makalemizle sizlerleyiz. Boşanma davalarının süresi davanın türüne, davanın açılma sebebine ve içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davasında yargılama süresi açılan davanın anlaşmalı boşanma davası mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı olmasına göre uzamakta ya da çok kısa sürede sonuca bağlanmaktadır. Boşanma davası süresi ayrıca tarafların dilekçelerinde dayanmış oldukları boşanma sebebine göre de değişebilmektedir. Tabi eşler boşanmaya karar verdiklerinde bu boşanma sürecinin de bir an önce sonlanmasını ve taraflar için yıpratıcı olmamasını istemektedir. Çünkü aslında boşanma davaları zaten hem eşler hem de varsa müşterek çocuklar için yıpratıcı iken bu sürecin istinaf kanun yoluna gidilmesi ile daha da uzamış olması daha da yorucu olabilmektedir. Boşanma davaları istinaf süreleri ile ortalama 1,5 ile 2 yıl kadar sürebilmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

İlk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesinin nihai kararlarına itiraz etmek isteyenlerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 341’e göre istinafa başvurabileceği öngörülmüştür. Boşanma davasının çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma davasına ait hüküm içeriyor olmasının istinaf kanun yoluna başvurulmasında önemi bulunmamaktadır. Hukuk davaları için aranan istinaf sınırı, tüm boşanma kararlarına karşı istinaf kanun yolu açık olmakla beraber istinaf koşulları bakımından HMK’da kural olarak aranan istinaf miktarı sınırı  boşanma davaları için aranmamaktadır.

Ancak belirtmek isteriz ki nafaka, maddi-manevi tazminat ve malvarlığına ilişkin taleplerde miktar bakımından 2023 yılı için istinaf sınırı 17.830 TL olarak düzenlenmiş olup talep miktarının 17.830 TL’yi aşması gerekmektedir. Yoksa istinaf başvurusu usulden reddedilecektir. İstinaf mahkemesi aslında Bölge Adliye Mahkemesi’dir. Bununla beraber istinaf incelemesi Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM)’nde genelde duruşmasız olarak dosya üzerinden yapılır. İstinaf kanun yoluna başvururken taraflara savunma ve iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı uygulanmaktadır.  İstinaf incelemesi yapılırken Bölge Adliye Mahkemesi sadece yerel mahkeme nezdinde ileri sürülen vakıa ve iddialar kapsamında değerlendirme yapar. Bu şekilde yerel mahkeme olan Aile Mahkemesinin kararına karşı tarafların yapmış olduğu itirazlar BAM’da değerlendirilerek kesin hüküm verilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Ne Kadar Sürer

İstinaf mahkemesi birçok farklı kritere bağlıdır. İstinaf süresini etkileyen genel kriterleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

  • Bulunduğunuz ildeki Aile Mahkemesinin iş yoğunluğu,
  • Hâkimin yargılama hızı,
  • Kalem personelinin iş disiplini,
  • Bilirkişinin hızlı rapor düzenlemesi,
  • Tebligatların hızlı yapılması,
  • Avukatın duruşma, ara karar takibi ve istinaf dilekçesini teslim etme sürelerini iyi kullanması,
  • Müvekkillerin masrafları zamanında yatırması hem dava sürecini hem de istinaf sürecini oldukça etkilemektedir.

Bu ve daha birçok nedenlerden dolayı kesin ve net bir süre vermek mümkün değildir. Çünkü bazı kriterler davayı hızlandırırken, bazı kriterler maalesef davanın gereksiz yere uzamasına da neden olmaktadır. Boşanma davalarının da büyük çoğunluğu özellikle de çekişmeli boşanma davaları istinaf edilerek Bölge Adliye Mahkemelerine taşınmaktadır. Saydığımız kriterler davanın açılmış olduğu şehir özellikle de mahkemelerin yoğunluğu göz önüne alındığında istinaf edilen bir dosyanın ortalama 3 yılda sonuçlanacağını söyleyebilmek mümkündür. Ancak tekrar belirtmek isteriz ki bu süre kısalabilir. Daha da uzayabilir.

İlginizi Çekebilir: Çekişmeli Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır

Boşanma Davası İstinaf Süresi Ne Zaman Başlar?

İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde boşanma davası bittikten sonra boşanma davası süreci tamamlanmış olmaz. Tamamlanması için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Eşler ancak bu şekilde boşanmış sayılır. Bununla beraber boşanma kararı kesinleşene kadar eşler her zaman davadan feragat edebilir ve vazgeçebilir. İlk derece mahkemesi aile mahkemesi kararını yanlış bulan, aleyhine karar çıkan taraf mahkemenin kararına karşı itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz yolu Türk hukukumuzda istinaf kanun yoluna başvuru ile mümkündür.

Bunun için ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararının kendisine tebliğinden sonra itiraz etmek isteyen tarafın Bölge Adliye Mahkemesine istinaf dilekçesi sunması gerekir. İstinaf kanun yoluna başvurmak için öncelikle aile mahkemesinin boşanma davası gerekçeli kararını yazmış olması gerekmektedir. Bu kararın da taraflara tebliğ edilmiş olması gerekir. Sonrasında istinaf kanun yoluna başvurmak için zorunlu olan 2 haftalık hak düşürücü süre başlayacaktır. Taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararın üzerinden 2 hafta geçer ise karar kesinleşir, istinaf yoluna başvurulamaz.

İlginizi Çekebilir: Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası İstinaftan Sonra Temyize Gider Mi?

Boşanma davaları da istinaf kararının taraflara tebliğinden sonra temyize konu olabilir. Yargıtay, ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesi ve istinaf mahkemelerinin verdiği kararları inceleyen makamdır. Eğer başvuran taraf açısından istinaf sonucu beklendiği gibi değilse, kişi temyize gider kararın kesinleşmesini ve dolayısıyla icrasını engelleyebilir. Aile mahkemesi tarafından istinaf kararı taraflara tebliği edilerek taraflara 2 hafta içinde temyiz dilekçesi sunmaları için süre verilir ve böylelikle dosyayı istinaftan sonra temyiz aşamasına geçirebilecektir.

Çünkü Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 362’ye göre aile ve şahsın hukukuna ilişkin olan boşanma kararlarına karşı temyize başvuru yolu açıktır. Fakat yine istinafta olduğu gibi burada da tazminat ve yoksulluk nafakası gibi miktarların temyiz edilebilmesi için miktarın kanuni temyiz sınırı üzerinde olması gerekmektedir. Temyiz miktarının azami sınırı 2023 yılı için 238.730 TL’dir. Ancak aile mahkemesi görev ve yetki alanına ilişkin verilen kararlar temyiz edilememektedir. Yalnızca istinaf kanun yoluna başvuruda kalan, temyiz edilemeyen kararlar kesindir ve değiştirilemez. 

Temyiz incelemesi Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından genellikle duruşmasız olarak dosya üzerinden yapılıp süresi genellikle 1 yıldır ve bir yılın sonunda temyiz kararı verilir. Temyiz incelemesi sonucu aile mahkemesinin kararı yargıtayca  onanır ya da bozularak geri gönderilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf makalemizin sonuna geldiniz, Boşanma dilekçesi örneği makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Kategori : Aile Hukuku