Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Boşanma davası süresi; davanın türüne, mahkemelerin iş yoğunluğuna, adli tatile denk gelmesine göre değişkenlik göstermektedir. Yargılamanın süresini en fazla etkileyen husus boşanma davasının türüdür. Boşanma davlarının iki tür olduğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Dava türlerinden anlaşmalı boşanma davasının yargılama süresi oldukça kısadır. Çekişmeli boşanma dava türünde yargılama süresi uzun sürmektedir. Boşanma süreci ayrıca boşanmanın dayandığı sebebe göre de değişebilmektedir.

Boşanmaya karar veren eşler işbu boşanma sürecinin bir an önce sonlanmasını ve hatta tek celsede bitmesini de istemektedirler. Çünkü maalesef ki boşanma davaları hem eşler için hem de varsa müşterek çocuklar için yorucu ve bir o kadar da yıpratıcı olabilmektedir. Bu kapsamda genel olarak boşanma davaları ne kadar sürmektedir? şeklindeki sorumuzun cevabı 1 ay ile 1,5 yıl arası olabilmektedir. 

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Adalet Bakanlığı mahkeme süreçleri için hedef bitiş süreleri belirlemiştir, anlaşmalı boşanma davaları için belirlenen ortalama dava süresi 40 gündür. Boşanma istinaf kanun yolundan feragat halinde bir günde kesinleşir. Boşanma kararının kesinleştikten sonra nüfus kayıtlarına geçme süresi de 7 gündür.

Anlaşma boşanma davası için başvuru yaparken eşler birlikte veya eşlerden biri dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlanmalıdır. Protokol, tarafların hukuki olarak boşanma ve boşanmanın fer’ileri konusunda uzlaştıklarını gösteren bir belgedir.

Mahkeme duruşma günü belirledikten sonra, taraflar duruşma gününde hazır bulundukları takdirde hâkim taraflara boşanmak isteyip istemediklerini sorar, kendi hür iradeleriyle protokolü teyit eden taraflar hâkimin de uygun bulması ile kısa sürede boşanabilir. İki taraf anlaşmış olsa bile hâkimin tarafların vermiş oldukları kararın kesin olduğu konusunda emin olması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığınca kırk gün olarak belirlenen bu süre, alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından daha da kısaltılabilir. Uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak boşanma kararının alınmasında, nüfusa işlenmesinde süreçlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlamaktadır. Çünkü genellikle taraflar önceden boşanma ve fer’ileri (velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi) konusunda ortak karar verdikleri için anlaşmalı boşanma davalarını boşanma avukatı kısa sürede bitirebilmektedir. Avukat dava öncesi taraflarla birlikte anlaşma protokolü hazırlar. Aile mahkemesi de bu protokolü inceler ve uygun bulması halinde tek celsede boşanma kararı verir.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Boşanma dava türleri ile ilgili iki tür boşanma şeklinin olduğundan makalelerimizde daha önce de bahsetmiştik. Bu dava türlerinden anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya nazaran daha hızlı ve daha az yıpratıcı olmakta ve çok çabuk şekilde sonuca bağlanmaktadır. Bu sebeple davacı anlaşmalı boşanma dilekçesini verdikten sonra kaç gün sonra mahkeme olur sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu sorunun cevabı çok kısa olacağı şeklinde olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dava türünde taraflar boşanma ve boşanma sonrasında gerçekleşecek olan durumlar ile alakalı uzlaşı içinde olmalıdır ki bu husus mahkeme gününün belirlenmesi konusunda büyük önem arz etmektedir ve mahkeme gününü netleştiren niteliktir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur sorusu sorulduğunda ilk önce; boşanmak isteyen taraf ya da tarafların aile mahkemesine anlaşmalı boşanma protokolünü ve dava dilekçesini sunması gerekmektedir. Daha sonra aile mahkemesi bu anlaşmalı boşanma dava dilekçesini işleme alacaktır ve taraflara boşanma davasının açılacağını bildiren tebligat gönderecektir. Taraflar 2 haftalık süre içerisinde bu tebliğ metnine itiraz edebilecektir.  Taraflar itiraz etmediği takdirde mahkeme dilekçeler tebliğ edildikten bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ilk duruşma gününü belirler ve bununla birlikte izlenecek anlaşmalı boşanma süreci başlamış olacaktır.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Aile mahkemeleri, önlerine gelen boşanma davalarında esasa girmeden önce eşlerin ve varsa müşterek çocukların karşı karşıya oldukları sorunların tespitini yaparak çözüme kavuşturmak adına uzmanlardan da yararlanarak tarafları sulha teşvik etmektedir. Sulh sağlanamaması durumunda mahkeme yargılamaya devam edecektir.

Anlaşmalı boşanma dava süresi yetkili mahkemeye, mahkemenin iş yoğunluğuna, tarafların sundukları delillere, tarafların boşanma davası avukatı tarafından hukuki yardım almış olmasına ve karşı dava açılıp açılmamasına ve davanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları özellikle tarafların hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeler üzerinde uzlaşma sağlamış olmaları sebebiyle de kısa sürede sona ermekte olan bir davadır. Anlaşmalı boşanma davaları bir ya da iki ay içerisinde sonuçlanabileceği gibi bazı davalarda bir hafta gibi çok kısa süre içerisinde de davanın sona ermesinin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

Çekişmeli boşanma davalarında bu durum maalesef hiç de bu kadar kısa ve kolay olmamaktadır. Çünkü taraflar, boşanma kararı sonrası varsa müşterek çocuğun velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi hususlarda anlaşma sağlayamadıkları için boşanma davasının süresi de buna bağlı olarak uzamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma protokolü ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının kabul etmelerine yönelik beyanlarını ve boşanmanın fer’ileri hakkında uzlaştıklarını gösterir maddeleri tam anlamıyla net bir şekilde belirlenmiş olan ve taraflar için bağlayıcı olan resmi bir belgedir.

Eşlerden birinin veya eşlerin birlikte anlaşmalı boşanma davasını açmasıyla aile mahkemesi her iki eşin de ıslak imzası ile onaylanmış olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünü taraflardan ister. Protokolün anlaşmalı boşanma davasında onaylanması için hâkim protokolü hukuka uygun ve doğru bulmalıdır. Hatta boşanmanın fer’ilerine yönelik maddeleri uygun bulmaması halinde (nafaka, çocukla kişisel ilişki vb.) hâkimin protokolü kabul etmeme durumu dahi olabilir. Bu durumda hâkim taraflara yeniden duruşmaya kadar bir protokol hazırlayıp sunmalarını ister ya da duruşmada iken anlaşmalı boşanma protokolüne müdahale ederek değişiklikler yapar. En son doğru ve eksiksiz olarak sunulan anlaşmalı boşanma protokolü duruşmada taraflarca da aynen kabul edildiği takdirde hâkim tarafından boşanma kararı verilebilecektir. 

Anlaşmalı boşanma protokolü ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında süre çekişmeliye göre çok daha kısa olmakla beraber aynı zamanda daha az zahmetlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak eğer eşler boşanma ve fer’ileri konusunda mutabık ise 1-2 saat sürecek olan bir süreçtir. Dava süreci ise anlaşmalı boşanmalarda 30 günlük bir tebligat aşaması sonrasında davanın açıldığı yerdeki mahkemelerin dava yoğunluğuna göre ortalama 40 gün olarak belirlenmiştir. Bazı durumlarda protokolün hâkim tarafından onaylanıp onaylanmaması ya da tarafların yeni eklemek istedikleri varsa koşulları, isteklerine göre 1 ay kadar daha uzayan davalarda görülebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda her detay için taraflar anlaşmak zorunda, velayet ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanmamalı ayrıca tazminat ve nafaka alınıp alınmayacağı ve miktarı hususunda tam olarak bir anlaşma sağlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların her konuda anlaştığı ve pürüzlerin çıkmadığı ve bu sebeple de uzun sürmeyen bir boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davası türünde davanın kısa sürmesindeki en büyük etken karşılıklı tarafların irade beyanları ve tüm boşanma sonuçlarında uzlaşmış olmalarıdır. Bu şekilde boşanma davası çok kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir. 

Anlaşmalı boşanmada protokol ne zaman verilir?

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler, aralarında ya da alanında uzman bir boşanma avukatından destek alarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile bulundukları yerdeki adliyedeki tevzi bürosuna başvurarak ve gerekli olan harçları da ödemek suretiyle dava açabilme hakkına sahiptirler. Bunun için de anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve eki olarak yazılı anlaşmalı protokolü aslının, orijinal ıslak imzalı bir şekilde mahkemeye sunulması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı, velayet ve nafaka ödemeleri gibi konular eşler arasında mutabık kalınmış bir şekilde anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmiş olmalıdır. Ayrıca anlaşmalı boşanma dava dilekçesi sunularak açılan boşanma davasında sonradan mahkemenin vermiş olduğu duruşma gününe kadar da protokolün aslının sunulması mümkündür. Anlaşmalı boşanma protokolünün yazılı olması gerekmemektedir duruşma görülürken hâkim karşısında sözlü mutabakat da mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağı ve protokol hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin daha detaylı bilgi için anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? başlıklı makalemizi de okuyabilir daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

En hızlı boşanma ne kadar sürer?

En hızlı boşanma ne kadar sürer sorusuna cevap aslında anlaşmalı boşanma davası süresidir de diyebiliriz. Çünkü en hızlı şekilde boşanmak isteyen eşlerin seçmesi gereken dava yolu anlaşmalı boşanmadır. Fakat bunun için de eşlerin bazı şartları karşılamaları gerektiğini de bilmekte fayda vardır. Her iki tarafın da rızasının olması ile ancak açılabilen anlaşmalı boşanma davasında şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Öncelikle sonlandırılmak istenen evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.  
  • Eşler davayı ya birlikte açmalı ya da bu mümkün değilse de bir tarafın açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekmektedir.
  • Her iki tarafın da eşit bir şekilde dinlenebilmesi için duruşmada tarafların hazır bulunması gerekmektedir. 
  • Anlaşmalı boşanma protokolünü hâkimin uygun kabul etmesi gerekmektedir.
  • Protokol eksiksiz şekilde hazırlanmalı ve boşanmayla ilgili mali durumlar ve varsa müşterek çocuklara ilişkin velayet ve nafaka konusunun tamamının eksiksiz bulunması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlar sağlanmış ise anlaşmalı boşanma davası kolayca çok kısa sürede hatta tek celsede sonuçlanır. Yani boşanma davası en kısa ne kadar sürer diye merak ediyorsanız, yukarıdaki anlaşmalı boşanma şartlarını tam bir şekilde sağladığınız takdirde ortalama 1 ay ya da 40 günde davanızın sonuçlanacağından emin olabilirsiniz. 

Anlaşmalı boşanma kaç celse sürer?

Evlilik kurumunu sonlandırmak isteyen eşlerin boşanma konusunda anlaşmaya vardıkları dava türü olan anlaşmalı boşanma davasında, eşlerin boşanma kararıyla beraber nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi hususlarda da uzlaşmaya varmış olmaları boşanmanın kaç celse süreceğini belirleyen konulardır. Türk Medeni Kanunu’nu 166. maddesi ve üçüncü fıkrasında anlaşmalı boşanmanın şartları açıkça belirtilmiş olup kanun maddesindeki ilgili protokol şartlarının kanuna uygun olması boşanmak için yeterli olmayıp, eşlerden birinin kabul etmemesi halinde hâkim boşanma kararını vermeyecektir. Bu şekilde anlaşmalı boşanma davası ya çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir ya da taraflar bu davada boşanma sonucu alamayacaklardır.

Anlaşmalı boşanma dava süreci her yönüyle, çekişmeli boşanmanın aksine tek celsede ve aynı gün sona eren bir dava türüdür. Bu nedenle sancısız ve en kısa yoldan ayrılmak isteyen eşler için başvurulacak en kısa ve uygun yoldur. Çekişmeli boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın fer’ileri konusunda uzlaşmaya varamadıkları bir dava türü olduğundan anlaşmalı boşanmadan daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma dava süreci hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? konulu makalemizi okuyabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davalarında, tüm koşullar hukuka uygun olarak sağlandığı durumda tek celsede boşanma kararı verilmektedir.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanmada Aynı Gün Boşanılır Mı?

Adından da anlaşıldığı gibi eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak için boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmaya vardıkları dava türüdür anlaşmalı boşanma davası. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde ve üçüncü fıkrasında anlaşmalı boşanma şartları açıkça belirtilmiştir. Kanun maddesi, tarafların varsa müşterek çocuklarının durumu ile mali hususlarda kabul edilen düzenlemeyi kabul etmesi şartını kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolündeki şartların kanuna uygun olması tek başına yeterli olmayıp eşlerden birinin kabul etmemesi halinde hâkim boşanmama yönünde karar verebileceği gibi anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmayıp davayı çekişmeli boşanmaya döndürebilir.

Anlaşmalı boşanma davasının süreci, tek celsede ve aynı gün sona erebilecek bir davadır. Tarafların ayrılmak için başvuracağı en kısa ve uygun hukuki yoldur. Fakat çekişmeli boşanma davası anlaşmalının aksine çok daha uzun sürmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davası yalnızca 2 ya da 3 dakika süren bir duruşmadan ve toplamda 10 gün ile 1 ay arası sürebilecek bir hukuki süreçtir. Çünkü bu davada hâkim aldatma, terk, evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi özel boşanma sebeplerini sorgulamamaktadır. Bununla beraber boşanmaya ilişkin haklı delil ya da ispat unsurları da dava süreci yönünden önem arz etmemektedir. Hâkim tarafların hukuka uygun protokol düzenleyip düzenlemediklerine bakarak tek celsede karar verebilir. Anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti ve dava masrafları dava açarken yatırılması gereken ücretlerdir.

İlgili Hizmet: İzmir Boşanma Avukatı

Kategori : Aile Hukuku