Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Boşanma davası süresi; davanın türüne, mahkemelerin iş yoğunluğuna, adli tatile denk gelmesine göre değişkenlik göstermektedir. Yargılamanın süresini en fazla etkileyen husus boşanma davasının türüdür. Boşanma davlarının iki tür olduğunu daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Dava türlerinden anlaşmalı boşanma davasının yargılama süresi oldukça kısadır. Çekişmeli boşanma dava türünde yargılama süresi uzun sürmektedir. Boşanma süreci ayrıca boşanmanın dayandığı sebebe göre de değişebilmektedir.

Boşanmaya karar veren eşler işbu boşanma sürecinin bir an önce sonlanmasını ve hatta tek celsede bitmesini de istemektedirler. Çünkü maalesef ki boşanma davaları hem eşler için hem de varsa müşterek çocuklar için yorucu ve bir o kadar da yıpratıcı olabilmektedir. Bu kapsamda genel olarak boşanma davaları ne kadar sürmektedir? şeklindeki sorumuzun cevabı 1 ay ile 1,5 yıl arası olabilmektedir. 

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Adalet Bakanlığı mahkeme süreçleri için hedef bitiş süreleri belirlemiştir, anlaşmalı boşanma davaları için belirlenen ortalama dava süresi 40 gündür. Boşanma istinaf kanun yolundan feragat halinde bir günde kesinleşir. Boşanma kararının kesinleştikten sonra nüfus kayıtlarına geçme süresi de 7 gündür.

Anlaşma boşanma davası için başvuru yaparken eşler birlikte veya eşlerden biri dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlanmalıdır. Protokol, tarafların hukuki olarak boşanma ve boşanmanın fer’ileri konusunda uzlaştıklarını gösteren bir belgedir.

Mahkeme duruşma günü belirledikten sonra, taraflar duruşma gününde hazır bulundukları takdirde hâkim taraflara boşanmak isteyip istemediklerini sorar, kendi hür iradeleriyle protokolü teyit eden taraflar hâkimin de uygun bulması ile kısa sürede boşanabilir. İki taraf anlaşmış olsa bile hâkimin tarafların vermiş oldukları kararın kesin olduğu konusunda emin olması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığınca kırk gün olarak belirlenen bu süre, alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından daha da kısaltılabilir. Uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak boşanma kararının alınmasında, nüfusa işlenmesinde süreçlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlamaktadır. Çünkü genellikle taraflar önceden boşanma ve fer’ileri (velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi) konusunda ortak karar verdikleri için anlaşmalı boşanma davalarını boşanma avukatı kısa sürede bitirebilmektedir. Avukat dava öncesi taraflarla birlikte anlaşma protokolü hazırlar. Aile mahkemesi de bu protokolü inceler ve uygun bulması halinde tek celsede boşanma kararı verir.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Boşanma dava türleri ile ilgili iki tür boşanma şeklinin olduğundan makalelerimizde daha önce de bahsetmiştik. Bu dava türlerinden anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya nazaran daha hızlı ve daha az yıpratıcı olmakta ve çok çabuk şekilde sonuca bağlanmaktadır. Bu sebeple davacı anlaşmalı boşanma dilekçesini verdikten sonra kaç gün sonra mahkeme olur sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu sorunun cevabı çok kısa olacağı şeklinde olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dava türünde taraflar boşanma ve boşanma sonrasında gerçekleşecek olan durumlar ile alakalı uzlaşı içinde olmalıdır ki bu husus mahkeme gününün belirlenmesi konusunda büyük önem arz etmektedir ve mahkeme gününü netleştiren niteliktir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur sorusu sorulduğunda ilk önce; boşanmak isteyen taraf ya da tarafların aile mahkemesine anlaşmalı boşanma protokolünü ve dava dilekçesini sunması gerekmektedir. Daha sonra aile mahkemesi bu anlaşmalı boşanma dava dilekçesini işleme alacaktır ve taraflara boşanma davasının açılacağını bildiren tebligat gönderecektir. Taraflar 2 haftalık süre içerisinde bu tebliğ metnine itiraz edebilecektir.  Taraflar itiraz etmediği takdirde mahkeme dilekçeler tebliğ edildikten bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ilk duruşma gününü belirler ve bununla birlikte izlenecek anlaşmalı boşanma süreci başlamış olacaktır.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Aile mahkemeleri, önlerine gelen boşanma davalarında esasa girmeden önce eşlerin ve varsa müşterek çocukların karşı karşıya oldukları sorunların tespitini yaparak çözüme kavuşturmak adına uzmanlardan da yararlanarak tarafları sulha teşvik etmektedir. Sulh sağlanamaması durumunda mahkeme yargılamaya devam edecektir.

Anlaşmalı boşanma dava süresi yetkili mahkemeye, mahkemenin iş yoğunluğuna, tarafların sundukları delillere, tarafların boşanma davası avukatı tarafından hukuki yardım almış olmasına ve karşı dava açılıp açılmamasına ve davanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları özellikle tarafların hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeler üzerinde uzlaşma sağlamış olmaları sebebiyle de kısa sürede sona ermekte olan bir davadır. Anlaşmalı boşanma davaları bir ya da iki ay içerisinde sonuçlanabileceği gibi bazı davalarda bir hafta gibi çok kısa süre içerisinde de davanın sona ermesinin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

Çekişmeli boşanma davalarında bu durum maalesef hiç de bu kadar kısa ve kolay olmamaktadır. Çünkü taraflar, boşanma kararı sonrası varsa müşterek çocuğun velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi hususlarda anlaşma sağlayamadıkları için boşanma davasının süresi de buna bağlı olarak uzamaktadır.

İlgili Makale: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanmada Aynı Gün Boşanılır Mı?

Adından da anlaşıldığı gibi eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak için boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmaya vardıkları dava türüdür anlaşmalı boşanma davası. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde ve üçüncü fıkrasında anlaşmalı boşanma şartları açıkça belirtilmiştir. Kanun maddesi, tarafların varsa müşterek çocuklarının durumu ile mali hususlarda kabul edilen düzenlemeyi kabul etmesi şartını kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolündeki şartların kanuna uygun olması tek başına yeterli olmayıp eşlerden birinin kabul etmemesi halinde hâkim boşanmama yönünde karar verebileceği gibi anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmayıp davayı çekişmeli boşanmaya döndürebilir.

Anlaşmalı boşanma davasının süreci, tek celsede ve aynı gün sona erebilecek bir davadır. Tarafların ayrılmak için başvuracağı en kısa ve uygun hukuki yoldur. Fakat çekişmeli boşanma davası anlaşmalının aksine çok daha uzun sürmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davası yalnızca 2 ya da 3 dakika süren bir duruşmadan ve toplamda 10 gün ile 1 ay arası sürebilecek bir hukuki süreçtir. Çünkü bu davada hâkim aldatma, terk, evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi özel boşanma sebeplerini sorgulamamaktadır. Bununla beraber boşanmaya ilişkin haklı delil ya da ispat unsurları da dava süreci yönünden önem arz etmemektedir. Hâkim tarafların hukuka uygun protokol düzenleyip düzenlemediklerine bakarak tek celsede karar verebilir. Anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti ve dava masrafları dava açarken yatırılması gereken ücretlerdir.

İlgili Hizmet: İzmir Boşanma Avukatı

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir