Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Boşanma davalarında müşterek çocukların durumuna ilişkin tüm detaylar; çocuğun velayeti, çocuğun ebeveynler ile kişisel ilişki durumu, nafaka gibi hususlar Türk Medeni Kanunumuzda açıkça düzenlenmiştir. Boşanma davalarında olduğu gibi müşterek çocukların velayet hakkı, nafaka ve davanın diğer hukuki sonuçları ile ilgili de yetkili mahkeme aile mahkemesi olup aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleridir. Mahkeme çocuğun velayeti ve diğer hukuki sonuçlar hakkında karar verirken anne ve babanın ekonomik durumu ve yaşam tarzı hakkında ayrıntılı inceleme yapar. Ebeveynler pek çok durumda da müşterek çocukların velayetinin kendisinde olmasını istemektedir. Bu dava süreci özellikle de müşterek çocuklar için yıpratıcıdır, dava sürecinde ebeveynlerin oldukça hassas davranması gerekmektedir. Burada çocuğun yararının gözetilmesi gerektiği için kararı mahkemenin vermesi en doğru olandır.

İlginizi Çekebilir: Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Büyüme sürecindeki çocukların, sağlıklı bir duygusal gelişimi için sevgi, güven ve şefkate ihtiyacı vardır. Bununla beraber doğumundan itibaren çocuk belirli bir yaşa gelene kadar annenin özel bakımına da ihtiyaç duymaktadır. Annenin özel bakımına muhtaç çocuğun velayetinin babaya verilmesi bazen olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle boşanma davasında mahkeme müşterek çocukları annenin durumu ile alakalı aksi durum olmadıkça 6 ile 7 yaşlarına gelene kadar anneye bırakmaktadır.

0-3 yaş arası çocuğun velayeti annenin ekonomik ve sosyal durumuna bakılmaksızın istinasız annededir. Çocuklar 3 ile 7 yaş aralığında annenin bakımına daha az muhtaç olmaktadır. Bu yüzden bu yaş aralığında annenin ekonomik ve sosyal durumu mahkeme tarafından göz önüne alınarak istisna karar vermeye neden olabilecektir. Fakat çocuk İlkokul çağına girdiği dönemde bakım konusunda yeni koşullar devreye girecektir. Mahkeme çocuğun velayeti konusunda karar verirken hangi ebeveynin müşterek çocuğa daha iyi imkânlar sunabileceği hususunu dikkate alacaktır. Çocuğun anne ilgisine ihtiyacı devam edecektir fakat eğitim hayatı da artık büyük önem arz etmeye başlamış olacaktır. Mahkeme de bu yüzden çocuğun menfaati açısından hangi koşulda daha iyi bir geleceğe sahip olacağı üzerinde durarak bir karar verecektir.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Mahkeme Çocuğu Kaç Yaşına Kadar Anneye Verir?

Hâkim velayet konusunda titizlikle inceleme yapmaktadır. Velayet kararının verilmesinde en fazla etki eden etmen müşterek çocukların yaşıdır. Çünkü henüz anne bakımına ve ilgisine muhtaç olan bir çocuk anneden alınarak babaya verilir ise bu durum çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığı ve kişisel gelişimi açısından büyük zararlar doğurabilir.

Türk Medeni Kanunumuzda boşanma davası sonucunda müşterek çocukların velayetinin kesin olarak anneye bırakılacağı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Aile Mahkemesi, çocuğun yüksek menfaatini gözeterek hangi yaşta olursa olsun velayeti gerekli gördüğü hallerde babaya da verebilecektir. Ancak belirtmek isteriz ki büyük bir istisnai durum yoksa müşterek çocuğun özel bakım ihtiyaçlarının olduğu, anne ilgisine en muhtaç olduğu 0 ile 7 yaş aralığında mahkeme çocuğu anneye bırakır. Bu karar Yargıtay Hukuk Dairelerinin kararlarında da yerleşmiş düzenlemeler arasında yer almaktadır.

Ancak her ne olursa olsun boşanma davası sonucunda çocukların velayetinin mahkeme kararı ile anneye bırakılması sonucunda babanın haklarının bittiği söz konusu olmamaktadır. Baba aile mahkemesinin öngörmüş olduğu sürelerde çocuğunu görme hakkına, çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir. Mahkeme müşterek çocuğun yararını gözeterek velayet hususunda karar verdiği için her iki tarafın da bu karara itibar etmesi doğru olandır.

İlginizi Çekebilir: Boşanma Davası Masrafları

Hangi Durumlarda Çocuğun Velayeti Anneye Verilmez?

Mahkeme çocuğun velayetine ilişkin karar verirken çocuğun bakım ve gözetimini annenin mi, babanın mı daha iyi yerine getireceği, eğitimi, sağlığı, kişisel gelişimi gibi durumlara bakarak bir karar vermektedir. Yani mahkeme bir karar verecekse burada çocuğun üstün yararını gözeterek karar verecektir. Eğer çocuk anne bakımına muhtaç yaşta olmasına rağmen, babanın yanında kalması ruhsal ve fiziksel olarak daha iyi olacaksa elbette mahkeme velayet hakkını babaya verecektir. Örneğin anne aldatma veya güven sarsıcı hareketlerde bulunuyor, çocuğun velayeti kendisinde iken; yeniden evlendiği kişi çocuğa fiziksel ya da psikolojik zarar veriyor, kısıtlılığı söz konusu olmuş, tutukluluk hali varsa, cezaevine girmişse çocuğun velayeti babaya verilecektir.

Annenin sağlık durumu kötü ise çocuğa bakamayacak halde ise de velayet babaya verilecektir.

Anne çocuğuna bakmaktan aciz durumda ise örneğin; 

  • Anne çocuğa zarar veriyor ise, 
  • Bakımıyla ilgilenmiyorsa, 
  • Kendi gözetimi altındayken çocuğun başına sürekli kaza geliyorsa, 
  • Çocuk her anlamda şiddete maruz kalıyorsa, 
  • Annenin psikolojik rahatsızlıkları varsa ve bu hastalıklar bir çocuğun bakımını engelleyecek boyuttaysa eğer çocuğun velayeti babaya verilir.

Bir Baba Çocuğunun Velayetini Nasıl Alır?

Velayet hususu çocuğun kişisel gelişimi ve korunması konusunda anne ve babaya sorumluluklar yüklemekte ve burada çocuğun yararını gözetmektedir. Boşanma davası sonrasında müşterek çocukların bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması velayetle sağlanan bir durum olduğundan çocuğun büyüme ve gelişiminin temini aynı zamanda malları üzerinde de ebeveynlerin görevleri ve hakları bulunmaktadır. Boşanma davaları gerçekleşirken genelde taraflar boşanmanın sonuçları konusunda karşı karşıya gelmekte ve müşterek çocuğun menfaati bu durumda göz ardı edilmektedir.

Aile mahkemesi hâkimi ebeveynlerin bu tutumuna karşılık çocuğun yararını üstün tutmaktadır. Müşterek çocukların velayetini konu alan davalarda kamu düzeni esas alınmakla beraber bu davalarda hâkim geniş yetkilere sahiptir. Eğer çocuk boşanma kararından sonra doğmuşsa velayet davası açılması gerekir. Boşanma davasında baba çocuğunun velayetini nasıl alır sorusuna yönelik velayetin kime verileceğine dair cevabımız hâkimin takdiri doğrultusunda belirlen bir karardır yönünde olacaktır. Bu nedenle alanında uzman olan boşanma avukatından hukuki destek almak istiyorsanız Arabulucu & Avukat Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN İzmir Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. 

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir makalemizin sonuna geldik. Anlaşmalı Boşanma Nedir? makalemizi de okuyabilirsiniz.

Kategori : Aile Hukuku